תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת וסילבוסים גנרי תשעד

שנה"ל תשע"ד- שנה א'

 

 סמסטר א'

שעות

יום א'

ב'

 

              יום ג'

יום ד'

יום ה'

8-10

יסודות הסיעוד (8-12)

1. ד"ר שחף

2. ד"ר  שדמי

3. ד"ר זסלבסקי

4. ד"ר זיסברג  .1021     

ביולוגיה של התא-

1.פרופ' יצחקי

2. ד"ר זכריה 290.1016

אנטומיה ופיזיולוגיה-א (8-12)

ד"ר בן עמי  290.1053

 

אנטומיה ופיזיולוגיה

 ד"ר בן עמי  290.1053

10-12

 

 

מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית - ד"ר גור-יעיש 290.1007  

12-14

 

 

 

 

כימיה וביוכימיה-א

 (12-15)

1.ד"ר דויד

2. ד"ר אלוף

290.1052

כתיבה מדעית       

ד"ר אגמון;   גב' דובובי;

פרופ' שוחט;    גב' סטרן

290.1038

 

מבוא למיומנויות בין אישיות

ד"ר אנואר חטיב  290.1031

14-16

 

תרגיל בכימיה וביוכימיה

לסירוגין פעם בשבועיים

 

 

 

                   סמסטר ב'  

שעות

 

יום א'

ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8-10

 

מיקרוביולוגיה - ד"ר זכריה

290.1004

מבוא למיומנויות בין אישיות

ד"ר אנואר חטיב      290.1013

אנטומיה ופיזיולוגיה-ב (8-12)

 ד"ר בן עמי  290.1056

 

 

 

10-12

 

סיור במעבדות לכימיה בבתי החולים רמב"ם וכרמל.

גנטיקה -ד"ר דגן        290.1025

מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית -

ד"ר גור-יעיש 1014.  

12-14

סוגיות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בשדה הרפואי-

ד"ר אגמון 290.1055

כימיה וביוכימיה-ב' (12-15)

1. ד"ר דויד

2. ד"ר אלוף  290.1054

 

פרקים נבחרים בפיזיולוגיה-ג' (12-16)

ד"ר בן-עמי

 

מבוא לסיעוד קליני א'
1.  ד"ר' שחף

2.  ד"ר זסלבסקי   290.1046

14-15

 

אימונולוגיה

ד"ר היינריך  290.1035

יסודות הסיעוד

1. ד"ר שחף  

2. ד"ר  שדמי

3. ד"ר זסלבסקי 

4. ד"ר זיסברג      290.1024

 

15-16

תרגיל בכימיה וביוכימיה

לסירוגין פעם בשבועיים

(15-17)

16-17

 

 

 

 

 

 

שנה"ל תשע"ד-  שנה ב'

קורס מד"א 290.2023

סמסטר א' (24 נק"ז)

שעות

יום א'

ב'

 

              יום ג'

ד'

יום ה'

8-10

 אפידמיולוגיה - ד"ר אור   290.2012

פרמקולוגיה

(8-12)

מר אלוף

  ד"ר מזבר

290.2004

 

פתולוגיה

290.2001

גב' גולדשטיין

 

גרונטולוגיה:

1.כאב בגיל המבוגר- פרופ' פוד

290.2047

10-12

הקשר במפגש הטיפולי

1.גב' רביד   3. פרופ' גרנות

2. ד"ר גולדבלט 4. ד"ר דגן

5. טרם נקבע

6. גב' ארנוב  .2036

בריאות וחולי

המבוגר 1-שמרני

 (10-14) -ד"ר קסטל

290.2048

 

סטטיסטיקה-

 ד"ר זסלבסקי

290.1040

12-14

 

שיטות מחקר-

פרופ' שוחט  290.1027

 

מבוא לסיעוד קליני ב'-ד"ר זיסברג

   290.2038

 

בריאות וחולי

המבוגר 1-כירורגי  (12-18)

290.2049

 

14-16

 היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית

1 ד"ר שפירא

2 ד"ר ברנשטוק * 290.2039               

תזונה קלינית-ד"ר גולדזק (יחד עם שנה ד) 290.2046

מבוא לסיעוד קליני ב'-

גב' הרשלר

290.2038

 

16-18

ת. בסטטיסטיקה

3 קבוצות    290.1032

 

יישומי מחשב**

מר קרפ 290.2097

 

 

 

*   הקבוצה של ד"ר ברנשטוק תתחיל בסוף נובמבר עקב יציאת המרצה לחופשת לידה ויתקיים במתכונת של מפגשים פרונטאליים ומתוקשבים.                        

 

**  הקורס יישומי מחשב מיועד לסטודנטים שלא עברו בהצלחה את מבחן הפטור בשנה א'.

 

                   סמסטר ב' -  (25 נק"ז )

שעות

 

יום א'

ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8-10

אנדוקרינולוגיה -פרופ' פארס. הקורס יתקיים במשך ששת השבועות הראשונים של סמסטר ב'.      2034. 290

המטולוגיה - ד"ר הניג. הקורס יתקיים במשך ששת השבועות

האחרונים של סמסטר ב'.      290.2033

 

לימודים קליניים:

התערבות במצבים קליניים באשפוז ובקהילה.

290.2075

בריאות חולי- הילד והמתבגר   (8-16)

290.2051

 

10-12

הקשר במפגש הטיפולי  290.2101

1. גב' רביד             3. מר ג'ודאת (המשך גרנות) 5. גב' שפילר-שפירא
2. ד"ר גולדבלט       4. ד"ר דגן                       6 .גב' ארנוב      

 

 גרונטולוגיה-

2. גריאטריה וגרונטולוגיה-

ד"ר זיסברג 290.2052

14-16

חשיבה קלינית (4 קבוצות)

1. ד"ר זיסברג     3. גב' זוארץ  

2. ד"ר שחם       4. גב' הרשלר                  290.2110


 

16-18

כלכלת בריאות - מר שרון  290.3030

 

 

 

 
               שנה"ל תשע"ד- שנה ג'  

                                                                                         

                             סמסטר א'  

שעות

יום א' 

 

יום ב'

ג'

 ד'

ה'

8-10

 

         מצבי חולי 3 (8-14)

290.3140

  פרופ' ברונשטיין

המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות

1. אדלמן     4. גב' אקהויז   2. גב' רביד   5 . יעל ארנוב   290.3091  

 

לימודים קליניים- התערבות במצבים קליניים הדרושים אשפוז 290.3050

10-12

חוק ואתיקה- ד"ר לבר-סגל       290.3155

 

12-14

מבוא לניהול הטיפול - ד"ר שדמי    290.3055                                                     

14-16

 

חשיבה קלינית          

1. חשיבה קלינית בתחום בריאות הזקנה- ד"ר זסלבסקי  3021.                

2. חשיבה קלינית בתחום הגרונטולוגי- ד"ר זיסברג 3081

3.חשיבה קלינית סיעוד הילד ורפואה דחופה– מר ראשין

 (וגב' ציון)  3083

4. חשיבה קלינית של רפואה דחופה וסיעוד הילד-גב' ציון

(ומר ראשין) 3084.

ניהול (המשך בסמסטר ב'):

1. איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות ד"ר שדמי 290.3066 

 

2. תהליכי הדרכה בארגוני בריאות-

    גב' וילהלם 290.3068   

ניהול:( 14-18)

3. מנהיגות ומיומנויות ניהול בארגוני בריאות – פרופ' דרך זהבי   290.3061   

 

4. ניהול רגשות בארגונים-גב' תאני 290.3409

16-18

המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות

3. פרופ' גרנות  290.3091

 

סמסטר ב' 

שעות

יום א'

 

יום ב'

ג'

ד'

ה'

8-10

 

היבטים סיעודיים- גב' שכטר וגב' ארבל      290.3146

ניהול (המשך מסמסטר א'):

1.איכות  ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות ב' – ד"ר שדמי      290.3117

2. תהליכי הדרכה בארגוני בריאות ב'- גב' וילהלם (מתוקשב)     290.3168

לימודים קליניים – התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

                               290.3150

12-10

 

מצבי חולי 4

(10:00-16:00)

290.3435

המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות                                              

1. גב' אדלמן                            4.  גב' אקהויז

2. גב' רביד                             5. גב' אונגר-ארנוב 

3. מר ג'ודאת (המשך לגרנות)         290.3132                                                

12-14

 

חשיבה קלינית

1. חשיבה קלינית בתחום בריאות הזקנה -ד"ר זסלבסקי 290.3022

2. חשיבה קלינית בניהול סימפטומים -גב' צ'רניאק 290.3124

3. חשיבה קלינית של סיעוד הילד ורפואה דחופה -מר ראשין (וציון) 290.3125

4. חשיבה קלינית של רפואה דחופה וסיעוד הילד-גב' ציון (ומר ראשין) 290.3126

14-16

יסודות בקידום בריאות - גב' סטרן     290.3105

 

 

שנה"ל תשע"ד- שנה ד'

 

סמסטר א'

שעה

יום א'

יום ב' 

יום ג'

יום ד'

 

8-10

 

קידום בריאות:  

1.סביבה, בריאות וסנגור קהילתי - פרופ' כרמלי  290.3417

2.אנשים במצבי מעבר או בסיכון-  פרופ' זלוטניק   290.3421

3. זקנה פעילה בקהילה-ד"ר אגמון  290.3425

4.קידום בריאות בגיל השלישי-ד"ר שמי (המשך לקורס הקיץ) 290.3524

 אלימות במשפחה במערכת הבריאות (8-9)- ד"ר וינטרשטיין 290.3616

 

 

.

לימודים קליניים – התערבות במצבים קליניים באשפוז או בקהילה

 

290.3476

 

 

10-12

ניהול -יצירתיות בארגוני בריאות- גב' וילהלם  290.3423 (המשך יינתן בסמסטר ב'- מתוקשב)

מצבי חולי 5 (10-16)

290.3505

 

12-14

 

SPSSתרגיל (1)

1.  טרם נקבע         2. טרם נקבע      3. טרם נקבע         290.3570

14-16

סמינר מחקר:

1.  מפגש אחיות עם נושאים רגישים-מחקר איכותני- ד"ר גולדבלט 290.3478                                             

2.  אבחון וטיפול בהפרעות שינה- פרופ' שוחט 290.3487

3.  מגדר ובריאות- פרופ' כרמלי 290.3502

4.  סמינר מחקר בגנטיקה –ד"ר דגן 290.3522 (סמסטר המשך מהקיץ).

16-18

 

כלכלת בריאותמר שרון זיו   290.3581

פרמקולוגיה קלינית -

2 קבוצות- מר זלאטקין    3615

 

              סמסטר ב'  

שעות

 

יום א'

 ב'

 ג'

 ד'

 ה'

8-10

מיומנויות בין אישיות-הכנה לעולם העבודה

 1. ד"ר גולדבלט  2. ד"ר דגן  3. ד"ר קסטל  4. גב' וילהלם               290.3431

 לימודים קליניים –

התערבות במצבים קליניים-אימון מתקדם

     

                                290.3477

 

 

 

 

12-10

 

 

קידום בריאות:

  1. סביבה, בריאות וסנגור קהילתי : פרופ' כרמלי 290.3537
  2. אנשים במצבי מעבר או בסיכון -פרופ' זלוטניק 290.3422
  3. זקנה פעילה בקהילה -ד"ר אגמון 290.3426

14-12

 

סמינר מחקר:                                     

1.  מפגש אחיות עם נושאים רגישים-מחקר איכותני- ד"ר גולדבלט 290.3479

2.  אבחון וטיפול בהפרעות שינה- פרופ' שוחט 290.3511

3. מגדר ובריאות- פרופ' כרמלי 290.3514

14-16

ניהול (המשך מסמסטר א'):

יצירתיות בארגוני בריאות-גב' וילהלם 290.3424

השיעור הינו מתוקשב ולא נלמד פרונטאלית בכיתה

ניהול (14-18):

תרבות, ערכים וניהול בארגוני בריאות-ד"ר ברנשטוק  290.3408

בריאות ובטיחות העובד- פרופ' דרך זהבי 290.3402

 

16-18