הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
Faculty of Social Welfare and Health Sciences
كلية الرفاه والعلوم الصحية

מרחב גוונים אקדמיים של גוף ונפש הפוגשים יעדי קיימות חברתיים

חדשות

הודעת תמיכה במלחמה

kolkore banner

 

wanted

אירועים קרובים

אין אירועים בזמן הקרוב
Prof. Israel (Issi) Doron

דיקן הפקולטה

פרופ' ישראל (איסי) דורון

טל:04-824-9959/0 (53950)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אתר אישי

סגנית לענייני מחקר

סגנית דיקן למחקר

פרופ' אפרת שדמי

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אתר אישי

סגנית לענייני מחקר

סגנית דיקן לענייני הוראה

פרופ' ענת גסר אדלסבורג

טל: 04-664-7145
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אתר אישי

ראש מינהל הפקולטה

ראש מינהל הפקולטה

גב' רחלי בליפנטה אפוטה

טל:04-824-0798 (2407)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אחראית מזכירות פקולטה ומינויים אקדמיים

אחראית מזכירות פקולטה ומינויים אקדמיים

גב' דברת קנצוקר

טל:04-828-8141 (58141)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מרכזת מזכירות הפקולטה

אחראית לשכת ראש מנהל הפקולטה

 גב' אורית שפולנסקי

טל:04-824-0798 (2798)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מרכזת לשכת הדיקן

מרכזת לשכת הדיקן

גב' מרים כהן

טל':04-8249950 (53950)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אחראית חוזים, תוכניות לימודים והוראה, שיווק ואירועים

אחראית חוזים, תוכניות לימודים והוראה, שיווק ואירועים

גב' פנינית טל

04-8249948 (53948)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אחראית תקציבים ופרויקטים

אחראית תקציבים ופרויקטים

גב' איילת גורן

04-8240826 (52826)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

faculty pc

צוות מחשוב

פורטל המחשוב

חדר 718, מגדל אשכול
פניה לצוות מחשוב

מזכירות ומשרדים

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

כתובת: מגדל אשכול, קומה 7, חדר 702

אוניברסיטת חיפה
שדרות אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה
ת"ד 3338
מיקוד 3103301

פקס: 04-824-9946

טופס פניה למנהל האתר

תיבת פניות והצעות לדיקן

למילוי הפניה