הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
Faculty of Social Welfare and Health Sciences
كلية الرفاه والعلوم الصحية

מנהיגות מתחילה כאן

דבר הדיקן

sucot

חדשות

אירועים קרובים

Faisal Azaiza

ברוכים הבאים לאתר הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

דבר הדיקן

הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות אושרה להקמה על ידי מוסדות האוניברסיטה והמועצה להשכלה גבוהה בשנת תשנ"ו.  

בשנת תשס"ז שונה שמה של הפקולטה ל"פקולטה למדעי הרווחה והבריאות".  

הפקולטה מונה 10 חוגים ובתי ספר, המהווים מסגרת לימודית אקדמית לשורת מקצועות הרווחה והבריאות:

בית הספר לבריאות הציבור, החוג לבריאות נפש קהילתית, החוג לגרונטולוגיה-מדעי הזיקנה, החוג להפרעות בתקשורת, בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות, החוג לסיעודבית הספר לעבודה סוציאלית, החוג לפיזיותרפיה, החוג לריפוי בעיסוק והחוג לשירותי אנוש.

בנוסף פועלים בפקולטה שתי יחידות: היחידה ללימודי המשך והמרכז הקליני הבין תחומי.

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות הינה פקולטה ייחודית גם בזכות היותה מכשירה את תלמידיה, במרבית החוגים ובתי הספר, למקצוע אותו הם מבקשים לרכוש.

Prof., Faisal Azaiza

דיקן הפקולטה

פרופ' פייסל עזאיזה

טל:04-824-9959/0 (53950)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

סגנית לענייני מחקר

סגנית דיקן למחקר

פרופ' נעמי יוסמן

טל: 04-824-0610
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אתר אישי

ראש מינהל הפקולטה

ראש מינהל הפקולטה

גב' רחלי בליפנטה אפוטה

טל:04-824-0798 (2407)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אחראית מזכירות פקולטה ומינויים אקדמיים

אחראית מזכירות ומינויים אקדמיים

גב' דברת קנצוקר

טל:04-828-8141 (58141)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מרכזת מזכירות הפקולטה

מרכזת מזכירות הפקולטה

 גב' אורית שפולנסקי

טל:04-824-0798 (2798)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מרכזת לשכת הדיקן

מרכזת לשכת הדיקן

גב' מרים כהן

טל':04-8249950 (53950)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מרכזת ועדת האתיקה הפקולטטית

אחראית תקציבים, חוזים, אתיקה ופרוייקטים

גב' פנינית טל

04-8249948 (53948)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

faculty pc

צוות מחשוב

פורטל המחשוב

חדר 718, מגדל אשכול
פניה לצוות מחשוב

מזכירות ומשרדים

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

כתובת: מגדל אשכול, קומה 7, חדר 702

 שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838

פקס: 04-824-9946

טופס פניה למנהל האתר