תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע למועמדים לתואר ראשון החוג לסיעוד

מידע ותנאי הקבלה לתכניות בתואר ראשון - תשפ"ה

:להלן תכניות הלימוד לתואר ראשון

 

תכנית גנרית 4-שנתית 

תכנית גנרית בשיתוף עם בני ציון, 4-שנתית

תכנית הסבת אקדמאים (2.5 שנים)

תכנית השלמה לאחים ואחיות מוסמכות -אקדמיזציה (3 שנים)

 

מידע על אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לחוג לסיעוד, לתכנית גנרית 4-שנתית