תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים גנרית תשעב

שנה"ל תשע"ב-שנה א'

סמסטר א'

שעות

יום א'

ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8-10

יסודות הסיעוד

01 ד"ר שחף

02ד"ר  שדמי

03 ד"ר זיסברג

(8-12)

א.290.1021

 

אנטומיה

ד"ר רוואי+ד"ר וייס
01א. 290.1002

מבוא לביופיזיקה ונוירופיסיולוגיה

ד"ר יצחקי
01א.290.1036

מבוא למיומנויות בין אישיות

ד"ר חטיב
01א.290.1031

10-12

 

 

כימיה ותרגול (10-14)

מר אלוף
01א290.1005

אנטומיה

ד"ר ראווי+ ד"ר וייס
(10-13)
01א.290.1002

12-14

שיטות מחקר

פרופ' שוחט
01א. 290.1027

ביולוגיה של התא

מר גרינשטיין
01א.290.1016

 

14-16

מבוא לביופיזיקה ונוירופיסיולוגיה

ד"ר יצחקי
01א.290.1036

   

 

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר גור-יעיש
01א.290.1007

שנה"ל תשע"ב - שנה א'

סמסטר ב'

שעות יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
8-10

סטטיסטיקה

ד"ר סוסונוב
01. 290.1040

פיסיולוגיה של מערכות הגוף

פרופ' עבאסי
(8-11)
01ב.290.1010

מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית

ד"ר גור-יעיש
01ב.290.1014

מבוא לאימונולוגיה

ד"ר צדקין
(8-11)
01ב.290.1035

מיקרוביולוגיה

ד"ר זכריה
(8-12)
01ב.290.1004

11-10

הפילוסופיה ויסודות המדעים בהיבט היסטורי-

פרופ' הון
290.1051

מבוא למיומנויות בין אישיות

ד"ר חטיב
01ב.290.1013

 
12-11

אנטומיה ומעבדה

ד"ר רוואי+ד"ר וייס
(12-15)
01ב.290.1008

12-14

מבוא לסיעוד קליני –א'

ד"ר שחף
290.1046

ביוכימיה כללית

(12-15)
ד"ר דוד
01ב.290.1011

סוגיות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בשדה   הרפואי- ד"ר עשת290.1048

פיסיולוגיה של מערכות הגוף

פרופ' עבאסי
01ב.290.1010

14-15

אנטומיה ומעבדה

ד"ר רוואי+ד"ר וייס
01ב.290.1008

יסודות הסיעוד

01- ד"ר שחף

02- ד"ר שדמי

03- ד"ר זיסברג

290.1024

   
15-16
16-18

תרגיל בביוכימיה

2 קבוצות
01.ב.290.1015
02.ב.290.1015

1. תרגיל בסטטיסטיקה

2. תרגיל בסטטיסטיקה (16-18)ב. 290.1032

 

 

           שנה"ל תשע"ב -  שנה ב

       סמסטר א'

שעות

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8-10

היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית

01 ד"ר שפירא
02 ד"ר קדרון
290.2039

פתולוגיה

290.2001
ד"ר בכר

 גנטיקה

ד"ר זכריה
290.2003

 

1. אנדוקרינולוגיה*-

ד"ר פארס
1.המטולוגיה**-

ד"ר הניג
290.2033
290.2034

10-12

הקשר במפגש הטיפולי

1.גב' רביד

2. גב' אדלמן

3. פרופ' גרנות

4. גב' הדרי

5. מר פרידלנדר  . 290.2036א

פרמקולוגיה

ד"ר צדקין-תמיר
290.2004
(10-14)

מבוא לסיעוד קליני ב'-

(10-14)

ד"ר שחף וגב' הרשלר   290.2038

 

מצבי חולי 1

(10-18)
290.2065

12-14

   

14-16

   

מצבי חולי 1 (המשך)

ד"ר שחם

 

16-18

   

יישומי מחשב***

מר קרפ
290.2097

 

           

* הקורס אנדוקרינולוגיה – קורס זה יינתן במשך ששת השבועות הראשונים של סמסטר א' תשע"ב. 

**  הקורס המטולוגיה- קורס זה יינתן במשך ששת השבועות האחרונים של סמסטר א'-תשע"ב.

*** הקורס יישומי מחשב מיועד לסטודנטים שלא עברו בהצלחה את מבחן הפטור בשנה א'.

 

שנה"ל תשע"ב -  שנה ב

סמסטר ב'

שעות
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'

8-10


 

 

 לימודים קליניים:

התערבות במצבים קליניים באשפוז ובקהילה.
290.2075

מצבי חולי 2

(8-16)
290.2140

10-12

הקשר במפגש הטיפולי

1. גב' רביד

2. גב' אדלמן

3. פרופ' גרנות

4. ד"ר דגן (המשך להדרי)

5. מר פרידלנדר 290.2101

12-14

אפידמיולוגיה

ד"ר אילון  290.2012

14-16

חשיבה קלינית (4 קבוצות)

1. ד"ר זיסברג

2. ד"ר שחם  

3. גב' זוארץ

4. גב' הרשלר  290.2110

16-18  
מר דמיטר
01ב.290.1038


שנה"ל תשע"ב-שנה ג'

סמסטר א'

שעות

יום א' 

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8-10

 מצבי חולי 3 (08:30-14:00)   290.3140

המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות

1. גב' אדלמן  5. מר פרידלנדר2. גב' דלל 3. גב' רביד290.3091

לימודים קליניים- התערבות במצבים קליניים הדרושים אשפוז  01א 290.3050

10-12

חשיבה קלינית :

חשיבה קלינית בתחום הגרונטולוגי- ד"ר זיסברג 290.308102

חשיבה קלינית של סיעוד הילד ורפואה דחופה- מר ראשין (וגב' אשכינזר) 290.308303

חשיבה קלינית של רפואה דחופה וסיעוד הילד – גב' אשכנזר (ומר ראשין)  290.3084 04

חשיבה קלינית בניהול סימפטומים -פרופ' פוד 290.3082

12-14

מבוא לניהול הטיפול- ד"ר שדמי 01 א 290.3055

 

14-16

המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות

4. פרופ' גרנות290.3091

ניהול (המשך בסמסטר ב'):

איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות – ד"ר שדמי 01א 290.3066

תהליכי הדרכה בארגוני בריאות- גב' וילהלם 01א. 290.3068

ניהול 14-18:

מנהיגות ומיומנויות ניהול בארגוני בריאות -

ד"ר דרך זהבי01א 290.3061

 

16-18

   

 שנה"ל תשע"ב-שנה ג'

סמסטר ב'

שעות

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8-10

היבטים סיעודיים

1. ד"ר ח'טאב

2. גב' בן משה

290.3146

ניהול (המשך מסמסטר א'):

איכות  ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות ב' – ד"ר שדמי 01.ב 290.3117

תהליכי הדרכה בארגוני בריאות ב'- גב' וילהלם 01ב. 290.3168

לימודים קליניים – התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

01ב 290.3150

12-10

מצבי חולי 4

(10:00-16:00)

01.ב 290.3435

1. גב' אדלמן

2. גב' דלל 5. מר פרידלנדר

3. גב' רביד. 290.3132

12-14

חשיבה קלינית:

חשיבה קלינית בניהול סימפטומים- ד"ר זיסברג 290.3124

חשיבה קלינית של סיעוד הילד ורפואה דחופה-
מר ראשין (וגב' אשכינזר) 290.3125

חשיבה קלינית של רפואה דחופה וסיעוד הילד –גב' אשכנזר (ומר ראשין)  290.3126

חשיבה קלינית במצבי בריאות מורכבים-ד"ר דגן 290.3123

14-16

יסודות בקידום בריאות

גב' סטרן 01ב 290.3105

16-18

המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות

.4 פרופ' גרנות

חוק ואתיקה

ד"ר לבר-סגל  290.3155

 


שנה"ל תשע"ב- שנה ד'

סמסטר א'

שעה

יום א'

יום ב' 

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8-10

קידום בריאות:

סביבה, בריאות וסנגור קהילתי- פרופ' כרמלי     290.3417

קידום בריאות מתבגרים-  גב' הדרי               290.3415

מניעת מומים מולדים,פגות,מחלות במגזר הערבי- ד"ר ח'טיב 290.3418

קידום בריאות בגיל השלישי-ד"ר שמי-(נלמד כקורס קיץ וזהו הסמסטר השני שלו) 290.3524 

כלכלת בריאות *-

מר שרון
290.3581

פרמקולוגיה** קלינית

מר אלטונין 3616.

לימודים קליניים – התערבות במצבים קליניים באשפוז או בקהילה

01א 290.3476

10-12

ניהול (10-14):

תרבות, ערכים וניהול בארגוני בריאות-ד"ר ברנשטוק 290.3408

ניהול רגשות בארגונים- גב' מיכל תאני 290.3409

בריאות ובטיחות העובד- ד"ר דרך זהבי 290.3402

שינוי וחדשנות בארגוני בריאות- ד"ר שפירא 290.3403

מצבי חולי 5

גב' רביד
01א 290.3505
(10-14)

12-14

14-16

סמינר מחקר:

1.טיפול בזקנים:אספקטים פיזיולוגיים, רגשיים והתנהגותיים- ד"ר גור-יעיש 290.3472

2.אבחון וטיפול בהפרעות שינה – פרופ' שוחט 01א. 290.3487

3. מגדר ובריאות- פרופ' כרמלי (נלמד כקורס קיץ וזהו הסמסטר השני שלו)  290.3502

אלימות במשפחה*** במערכת הבריאות- ד"ר וינטרשטיין
01א. 290.3616

16-18

SPSS  תרגיל

3 קבוצות: 01, 02, 03 (יש לבחור בקבוצה אחת)

א 290.3570

 

 

* הקורס "כלכלת בריאות" יתקיים במשך 6 השבועות הראשונים בין השעות 8-10. ב-6 השבועות האחרונים יתקיים בין השעות 14-16.

** הקורס "פרמקולוגיה קלינית יתקיים במשך 6 השבועות האחרונים של הסמסטר בין השעות 8-10 ובין התאריכים 19.12.2011 ועד 23.1.2012.

***הקורס "אלימות במשפחה" -יינתן במשך 6 שבועות בלבד עד לתאריך 5.12.2011 (כולל) .


שנה"ל תשע"ב- שנה ד

 סמסטר ב'

שעות

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8-10

 

לימודים קליניים – התערבות במצבים קליניים-אימון מתקדם

01ב. 290.3477

12-10

קידום בריאות:

סביבה, בריאות וסנגור קהילתי: פרופ' כרמלי 01ב. 290.3537

קידום בריאות מתבגרים-גב' הדרי 01ב. 290.3535

מניעת מומים מולדים,פגות,מחלות במגזר הערבי- ד"ר ח'טיב .3538

14-12

סמינר מחקר:

1. טיפול בזקנים:אספקטים פיזיולוגיים, רגשיים והתנהגותיים -ד"ר זיסברג  290.3474 (המשך לד"ר גור-יעיש)

2.אבחון וטיפול בהפרעות שינה – פרופ' שוחט 01ב. 290.3511

 

14-16