תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מסלול מחקר מקדים בחוג ריפוי בעיסוק

 

המסלול מיועד למועמד המבקש להירשם ללימודי השלמה לקראת התואר השלישי והינו בעל תואר "מוסמך" ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית.
 
על המועמד למלא את התנאים הבאים:
הצגת תעודת זכאות לתואר ראשון בממוצע 87 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
הצגת תעודת זכאות לתואר מוסמך-ללא תזה בממוצע של 90 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל 
המועמד ימציא אישור בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.
המועמד ישלים את כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
במידת הצורך, יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי בחוג השונה מחוג לימודיו לתואר "מוסמך" וכתב עבודת גמר מחקרית, יידרש לעמוד בכל תכנית השלמות ובדרישות אקדמיות אשר תוטלנה עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי. 

משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי הינו שנה אחת בלבד. חריגה מכלל זה טעונה המלצת המנחה, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

סיום לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. המועמד יגיש את מועמדותו והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.