תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מסלול מוסמך עם תזה

 לטפסים והנחיות של החוג

לאתר הרשות ללימודים מתקדמים

 

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים הינה הכשרת מרפאים בעיסוק העובדים בתחומי ההתמחות המקצועיים השונים או המחזיקים בתפקידי ניהול ובעמדות מפתח במקצוע, תוך דגש על פיתוח יכולות אקדמיות.

מבנה תוכנית הלימודים

המודל שבבסיס התוכנית מתמקד בהתפתחות האדם מינקות לזקנה, במניעים לתפקוד, בלמידה של מיומנויות ודפוסי התנהגות עיסוקית במצבי בריאות וחולי והשפעת הסביבה עליהם. מיקוד זה מדגיש את ההתעניינות הייחודית של הריפוי בעיסוק באיכות חיי האדם ומייצג את המומחיות המקצועית בפיתוח ובהקניית מיומנויות ובהתאמת הסביבה לשיפור התפקוד במצבי בריאות וחולי.
משך הלימודים הוא עד שלוש שנים.

התכנית המוצעת כוללת:

1) קורסי חובה, כוללים סמינריון אחד לפחות

2) קורסי בחירה

3) כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

היקף הלימודים

 היקף תוכנית הלימודים הוא 30 שש"ס וכן הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה) 6 שש"ס. סה"כ 36 שש"ס.

התכנית המוצעת כוללת:

1. קורסי חובה , כולל עבודה סמינריונית אחת לפחות.
2. קורסי בחירה. 
3. עבודת גמר מחקרית (תזה)
במסגרת הלימודים יש להשלים 2 עבודות סמינריוניות .
בנוסף, ניתן לבחור קורסים וסמינריונים מכלל הקורסים לתואר שני הנלמדים בחוגים השונים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטה לחינוך באוניברסיטה ובפקולטה לרפואה בטכניון.

קורסים אלה חייבים באישור הוועדה החוגית לתואר שני.

תכנית הלימודים

מסלול תזה - 36 שש"ס

שנה א'

שנה ב'

סה"כ

לימודי חובה

10

4

 14

לימודי בחירה

10

6

 16

סה"כ

20

10

30 +  6 שש"ס לעבודת גמר מחקרית (תזה)

סה"כ 36 שש"ס

 

* ניתן לפרוס את קורסי הבחירה באופן שונה בין שנה א' לשנה ב'.

 

מסלול מחקרי: כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

מבנה תכנית הלימודים

משך הלימודים הוא עד שלוש שנים, כולל כתיבת התזה. התכנית המוצעת כוללת:

1) קורסי חובה

2) קורסי בחירה הכוללים סמינריון אחד לפחות.

3) כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

היקף הלימודים הוא 30 שעות סמסטריאליות, וביצוע עבודת גמר מחקרית 6 שש"ס. סה"כ 36 שש"ס.

 

תכנית הלימודים (ייתכנו שינויים בשמות הקורסים והיקפם עד למועד תחילת הלימודים):

שנה א': 10 שש"ס (שיעורי חובה), 8 שש"ס (שיעורי בחירה), סה"כ: 18 שש"ס  

שנה ב': 4 שש"ס (שיעורי חובה), 8 שש"ס (שיעורי בחירה), סה"כ: 12 שש"ס

סה"כ: 14 שש"ס (שיעורי חובה), 16 שש"ס (שיעורי בחירה), 30 שש"ס+ 6 שש"ס עבודת גמר מחקרית. סה"כ 36 שש"ס.

   *ניתן לבחור קורסי בחירה בפריסה שונה בין שנה א' לשנה ב'.

 

קורסי חובה לשנה א':

-     תיאוריות, מודלים ומסגרות התייחסות בריפוי בעיסוק - 2 שש"ס

-     שיטות מחקר - 2 שש"ס

-     מיומנויות לראיון וניתוח למתקדמים - 2 שש"ס

-     תרגיל בסטטיסטיקה ועיבוד נתונים - 2 שש"ס

-     סמינר הכנה לתזה - 2 שש"ס

-     תרגיל בסטטיסטיקה ועיבוד נתונים - 2 שש"ס

 

קורסי חובה לשנה ב':

 -   כלי מדידה והערכה בריפוי בעיסוק - 2 שש"ס

-    מדיניות וארגון שירותי בריאות - 2 שש"ס

 

קורסי בחירה לשנים א' -וב':

-   למידה מוטורית בבריאות ובחולי - 2 שש"ס

-   האדם האוטיסט לאורך מעגל החיים: ליקויים, עוצמות והשתתפות - 2 שש"ס

-    עיבוד סנסורי: היבטים נוירו-פיזיולוגיים וקליניים -  2 שש"ס

-    מח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים והשפעתם על התפקוד -  2 שש"ס

-   לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות  - 2 שש"ס (לא יינתן בתשפ"ד)

-    הפרעות אכילה לאורך החיים: השלכות רגשיות ותפקודיות - 2 שש"ס

-   ADHD לאורך מעגל החיים: תפקוד והתערבות - 2 שש"ס (לא יינתן בתשפ"ד)

-    טכנולוגיות מתקדמות בהתפתחות ושיקום -  2 שש"ס 

-   טיפול מרחוק במקצועות הבריאות: חשיבה קלינית וטכנולוגית - 2 שש"ס

-   הגישה הרב צוותית במחלות אקסטרה פירמידאליות - 2 שש"ס (לא יינתן בתשפ"ד)

-   נוירוביולויגה של תהליכי קשב - 2 שש"ס

-    משחק ומשחקיות - 2 שש"ס 

-    טכנולוגיות בריאות ניידות להערכה והתערבות - 2 שש"ס

-   מח והתנהגות: המעשה הטיפולי -  2 שש"ס 

-     ליקויי תפקוד ולמידה בילדים, נוער ומבוגרים - הגדרות, תיאוריה וריפוי בעיסוק -4 שש"ס סמינריון (ניתן לשנה ב' בלבד)

  

* פתיחת קורסי הבחירה מותנית במס' הנרשמים. חלק מקורסי הבחירה יתקיימו אחת לשנתיים.

* התכנית יכולה להשתנות עד לפתיחת שנת הלימודים.

 

שקלול ציונים במסלול תזה

עבודת גמר מחקרית (תזה) 40%

ציוני קורסים 40%

עבודה סמינריונית 20% 

 

התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות במסגרת החוג לריפוי בעיסוק  (M.Sc O.T)

מטרת הספח:

לספק מענה לאתגרים ולשינויים הטכנולוגיים של המאה ה-21, ולהשתלב בפיתוח שדה מחקרי וקליני העוסק בטכנולוגיות בריאות ורווחה. סטודנטים אשר ילמדו בתכנית יוכשרו לתפקידים קליניים, ניהוליים ומחקריים הקשורים להטמעת טכנולוגיות רווחה ובריאות. באופן ספציפי, בוגרי התכנית החוגית יוכלו:

 • לקדם עשיה מבוססת ראיות ולסייע בקידום בריאות, מניעת חולי וטיפול יעיל, תוך שילוב ראיה אינטר-דיסציפלינרית, המייחדת את הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 • לקדם מחקר משמעותי בתחומי הרווחה והבריאות בכלל ובריפוי בעיסוק בפרט, החל ממחקר העוסק בקידום בריאות ובשמירה על אורח חיים בריא, לאורך רצף החיים, דרך מחקר העוסק בניהול טיפול במחלות כרוניות ששכיחותן הולכת וגדלה עם הזדקנות האוכלוסייה, בשיפור תקשורת של ילדים עם אוטיזם, בשיקום לאחר פגיעות אורתופדיות או נוירולוגיות, ועד למחקר בשיפור איכות החיים של החולה הסופני.
 • לנהל רשומות באופן יעיל, ולנתח מגמות ותהליכים בתחומי הרווחה והבריאות בעידן המודרני.

הספח יתרום לפיתוחן וליישומן של טכנולוגיות רווחה ובריאות בריפוי בעיסוק המבוססות על התפיסה המולטי דיסציפלינארית ועל ראיות מחקריות (evidence based practice) ואלו בתורן ישפרו את איכות הטיפול והעבודה של אנשי מקצועות הבריאות והרווחה. במסגרת תכנית חלוצית זו, ירכשו הבוגרים ידע ומיומנויות ייחודיים לביצוע מחקר בתחום שילוב טכנולוגיות בבריאות, ניתוח מאפייני הטכנולוגיות, איפיון צרכים לפיתוח טכנולוגיות חדשות ומחקר אינטר-דיסציפלינארי המשלב טכנולוגיות.   

תנאי הקבלה לתכנית

תנאי קבלה

 • מרפאים/מרפאות בעיסוק בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון של 85 לפחות למסלול ללא תזה ו- 88 למסלול עם תזה.
 • על המועמדים להציג ציון 85 ומעלה בקורס "סמינר מחקר" בלימודי התואר הראשון.
 • על בוגרי תוכניות תואר ראשון בריפוי בעיסוק להציג תעודת רישוי ממשלתית בריפוי בעיסוק ממשרד הבריאות הישראלי.

הוועדה החוגית תדון במועמדים שציונם נמוך מהנדרש. במקרה זה תטיל הוועדה, בהתאם לרקע האקדמי של המועמד, קורסי השלמה. קורסים אלה יש ללמוד במסגרת לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני. עם סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 85 לפחות יוכל המועמד להציג מועמדותו ללימודי תואר שני בתכנית.

 • לגבי מועמדים אשר אינם בעלי תואר ראשון בריפוי בעיסוק אך בעלי תואר ראשון מוכר במקצועות הבריאות, המדעים והרפואה, או מדעי החברה - כל מקרה ידון לגופו. ראש התכנית וועדת המאסטר החוגית ישקלו מתן קורסי השלמה בהתאם לרקע של המועמד.
 • ההחלטות בעניין קבלת מועמדים שהגישו את כל החומר הדרוש והעונים על התנאים המוקדמים (ציון ב"א, ניסיון בעבודה, קו"ח והמלצות) יידונו בוועדת קבלה. נימוקי הוועדה לקבלה/דחייה אינם מתפרסמים.
 • עמידה בכל תנאי הקבלה אין משמעותה קבלה אוטומטית.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

ממוצע ציונים של 85 לפחות יהווה תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית.

 

תנאי סיום הלימודים בתכנית ההתמחות, כולל דרישות לצורך קבלת זכאות לתואר

סטודנט יהיה זכאי לקבל תואר מוסמך האוניברסיטה באם השלים בהצלחה את:

 1. קורסי החובה הכלליים בחוג.
 2. קורסי החובה והבחירה בהתמחות בהיקף 10-14 שש"ס (בהתאם למסלול הלימודים), הנדרשים בתכנית הלימודים כמפורט להלן.
 3. קורסי בחירה נוספים בחוג עד להגעה למספר השש"ס הנדרש בהתאם למסלול הלימודים (תזה או פרויקט)
 4. הגיש עבודת תזה/או סיים פרקטיקום בתחום התמחותו, והשיג ציון 76 לפחות.

                שקלול הציונים יהיה כדלקמן:

במסלול עם תזה:

קורסים                                    40%

1 סמינריונים                             20%

עבודת תיזה                             40%

 

 

במסלול קליני עם פרויקט גמר :

קורסים                                     50%

2 סמינריונים                             30%

פרויקט גמר                              20%    

 

       

פריסת הלימודים על פני השבוע והשנה האקדמית

שנתיים במסלול עם פרקטיקום ושלוש שנים במסלול עם תזה, כאשר השנה השלישית תוקדש לכתיבת עבודת התזה.

 

היקף השעות השנתיות הנדרשות לקבלת התואר

 

מסלול עם כתיבת תזה

מסלול קליני עם הגשת פרוייקט יישומי

קורסי חובה בחוג לריפוי בעיסוק

14 שש"ס 

14 שש"ס

קורסי חובה ובחירה ייחודיים לתכנית

10 שש"ס

12-14 שש"ס

קורסי בחירה וסמינריונים בחוג לריפוי בעיסוק

6 שש"ס

12-14 שש"ס

סה"כ

30 שש"ס + 6 שש"ס לעבודת גמר מחקרית.

סה"כ 36 שש"ס

40 שש"ס

 

מבנה כללי של תכנית הלימודים

במסגרת התכנית החוגית התלמידים ידרשו לצבור 10-14 שש"ס מתוך הקורסים השונים בטכנולוגיות בריאות (בהתאם למסלול הלימודים) מעבר  למסגרת קורסי החובה הנדרשים, בכפוף לנהלי החוג לריפוי בעיסוק.

 

קורסי חובה לתלמידי מסלול א'  בחוג לריפוי בעיסוק 

שם הקורס – משותפים לכלל תלמידי החוג

המרצה

מספר שש"ס

שיטות מחקר

ד"ר גלית יוגב זליגמן

2 שש"ס

סמינר תיזה

פרופ' עינת גל

2 שש"ס

כלי מדידה והערכה

פרופ' בתיה אנגל יגר/ד"ר נאור דמטרן

2 שש"ס

תיאוריות ומודלים ומסגרת התייחסות בריפוי בעיסוק

פרופ' נעמי שרויאר

2 שש"ס

מיומנויות לראיון וניתוח למתקדמים

פרופ' נעמי שרויאר

2 שש"ס

סטטיסטיקה ועיבוד נתונים

פרופ' אבי אביטל

2 שש"ס

מדיניות וארגון שירותי בריאות

ד"ר אורן יורקביץ

2 שש"ס

סה"כ 14 שש"ס

 

קורסי חובה לתלמידי מסלול ב'  בחוג לריפוי בעיסוק 

שם הקורס – משותפים לכלל תלמידי החוג

המרצה

מספר שש"ס

שיטות מחקר

ד"ר גלית יוגב זליגמן

2 שש"ס

סמינר פרויקט

ד"ר אלכסנדרה סעד

2 שש"ס

פיתוח וניהול תוכניות התערבות

ד"ר אלכסנדרה סעד

2 שש"ס

תיאוריות ומודלים ומסגרת התייחסות בריפוי בעיסוק

פרופ' נעמי שרויאר

2 שש"ס

מיומנויות לראיון וניתוח למתקדמים

פרופ' נעמי שרויאר

2 שש"ס

מדיניות וארגון שירותי בריאות

ד"ר אורן יורקביץ

2 שש"ס

פרויקט גמר

 

2 שש"ס

סה"כ 14 שש"ס

 

קורסי חובה ייחודיים לתכנית ההתמחות –בהיקף של 6 שש"ס

שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

קורס פקולטטי: טכנולוגיות בריאות ניידות  (mobile )להערכה והתערבות

מר רועי צמח

2 שש"ס

טכנולוגיה מתקדמת בהתפתחות ושיקום (יינתן אחת לשנתיים).

ד"ר אלכסנדרה סעד

2 שש"ס

טיפול מרחוק במקצועות הבריאות: חשיבה קלינית וטכנולוגיות  (יינתן אחת לשנתיים)

ד"ר לירון לאמאש

2 שש"ס

* את הקורסים הניתנים אחת לשנתיים – יוכלו הסטודנטים ללמוד בשנה א' או ב'

 

קורסי חובת בחירה ייחודיים לתכנית ההתמחות (מתוך החוגים השונים בפקולטה) – יש לבחור קורסים בהיקף של 4 שש"ס לפחות למסלול תיזה ו 6-8 שש"ס למסלול פרויקט גמר 

      שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

גרונטכנולוגיה

ד"ר מיכל איזקסון

2 שש"ס

סדנא בפיתוח מוצר עבור אוכלוסייה מזדקנת

ד"ר מיכל איזקסון

2 שש"ס

הזקן המשפחה והטכנולוגיה

ד"ר פנינה רון

2 שש"ס

הערכת טכנולוגיות רפואיות

פרופ' רפי כראל

2 שש"ס

היבטים רגשיים של שימוש בסביבות אונליין (קורס מקוון)

ד"ר כרמית-נעה שפיגלמן

2 שש"ס

תכניות התערבות דיגיטליות

ד"ר עמית באומל

2 שש"ס

שיקום שמיעה מתקדם ושתלים במערכת השמיעה

גב'  טלי גרינשטיין

2 שש"ס

האבחון הווסטיבולרי והטיפול בחולה המסוחרר

פרופ' אביגדור שצ'ופק

2 שש"ס

שיטות אלקטרופיזיולוגיות מתקדמות באודיולוגיה קלינית

ד"ר חנין קרואני

2 שש"ס

שיטות אבחון מתקדמות בחקר מערכת השמיעה

פרופ' יוסף אטיאס

2 שש"ס

סמינריון בנושא ניתוח תנועה מתאוריה למעשה

ד"ר טל קרסובסקי

4 שש"ס

מתוך אשכול חדשנות ויזמות: סדנא בעיצוב ופיתוח מוצר

טרם נקבע

3 שש"ס

Patient -Centered Interactive Health Communication Technologies

ד"ר מעיין אגמון

2 שש"ס

Health informatics for better and safer healthcare (MOOC)  

ד"ר מקס טופז וגב' ריקי כהן

2        שש"ס

 

קורסי בחירה לכלל  תלמידי החוג לריפוי בעיסוק 

  שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

איתור ומניעת בעיות התפתחותיות בגיל הרך (לא ינתן בתשפ"ג-תשפ"ד)

ד"ר איילת בן ששון

2 שש"ס

מוח ותפקוד האדם (לא ינתן בתשפ"ד)

פרופ' בתיה אנגל יגר

2 שש"ס

למידה מוטורית

ד"ר גלית יוגב זליגמן

2 שש"ס

קידום עבודה עם הורים וטיפול ממוקד במשפחה (לא יינתן בתשפ"ד)

ד"ר ליאת לכטר גפני

2 שש"ס

עיבוד סנסורי, היבטים נוירופיזיולוגיים וקליניים

פרופ' בתיה אנגל יגר

2 שש"ס

משחק ומשחקיות

ד"ר מיכל ויסמן ניצן

2 שש"ס

הפרעות קשב וריכוז לאורך מעגל החיים (לא יינתן בתשפ"ד)

ד"ר עדי שטרן

2 שש"ס

האדם האוטיסט לאורך מעגל החיים

פרופ' עינת גל

2 שש"ס

מוח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים

ד"ר נאור דמטר

2 שש"ס

הנחיית קבוצות (לא ינתן בתשפ"ד)

סופי בנימין

4 שש"ס

לחשוב סביבה, לראות הזדמנות בראי ההתפתחות (לא יינתן בתשפ"ד)

ד"ר מיכל ויסמן ניצן

2 שש"ס

הגישה הרב צוותית במחלות אקסטרה פירמידאליות (לא ינתן בתשפ"ד)

ד"ר גלית יוגב זליגמן

2 שש"ס

הפרעות בעיבוד חושי: התערבות

פרופ' עינת גל

2 שש"ס

מח והתנהגות: תהליכים קוגניטביים 

ד"ר נאור דמטר

2 שש"ס

ליקויי למידה ותפקוד שלי ושלהם, בחיי היום (יינתן אחת לשנתיים).

פרופ' שרה רוזנבלום

4 שש"ס

הפרעות אכילה

ד"ר עדי שטרן

2 שש"ס

נוירוביולוגיה של תהליכי קשב

פרופ' אבי אביטל

2 שש"ס

 

 

הגשת הצעת התזה

 • תלמיד במסלול א' נדרש להגיש הצעת תזה לאישור הוועדה החוגית לתואר שני, עד ליום הראשון של שנת הלימודים השנייה, על מנת להימצא במצב אקדמי תקין.
 • במהלך חופשת הסמסטר של שנת הלימודים האחרונה, ייערך יום הצגת עבודות הגמר במסגרתו יידרשו התלמידים להציג את עבודת התזה בע"פ או בפוסטר. נוכחות חובה ביום זה מוגדרת כחלק מהדרישות לתכנית לימודים.
 • *מעבר ממסלול א' ל-ב' מחייב סיום חובות הלימודים של התכנית, כולל פרויקט הגמר, תוך שנתיים (4 סמסטרים).

 

נושאים לדוגמא של מחקריהם של מי שסיימו את המסלול המחקרי

פיתוח כלי הערכה לבדיקת תפקודי יום-יום בילדים DoEat\ גב' איילת גופר, בהנחיית דר' שרה רוזנבלום ופרופ' נעמי יוסמן.

הקשר בין ליקויי כתיבה וליקויי התארגנות בחיי היומיום- בחינת ההבדלים בין ילדים לקויי כתיבה לבין ילדים שאינם לקויי כתיבה\ גב' עמית שנפ, בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום ופרופ' נעמי יוסמן.

לקות למידה בלתי מילולית והשפעתה על תפקודי היומיום מינקות ועד ילדות מנקודת מבטן של האמהות\ גב' מיכל פירן בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום וד"ר דליה זק"ש.

התאמת ה-Contextual Memory Text לילדים: השוואה בין יכולות הזיכרון של ילדים לקויי שמיעה\ גב' דוריס דור בהנחיית פרופ' בתיה אנגל-יגר

פרופיל סנסורי ודפוסי אכילה בקרב ילדים עם פיגור שכלי\ גב' רים הרדל נאסר בהנחיית פרופ' בתיה אנגל-יגר, ד"ר עינת גל

הקשר בין שביעות רצון מורת המחשבים לבין ביצוע מטלות מחשב עם עכבר מותאם עבור תלמידים עם פיגור שכלי\ גב' אלכסנדרה דניאל-סעד בהנחיית פרופ' תמר וייס וד"ר נעמי שרויאר

תפיסת מטלות ההאכלה, רמת המתח ושביעות הרצון מהעבודה של מטפלות ישירות במסודות לאוכלוסיה סיעודית עם פיגור שכלי\ גב' נועה גלעד בהנחיית ד"ר דליה זק"ש

הקשר בין הפרעות אכילה לבין קשיים סנסוריים בקרב ילדים עם אוטיזם\ גב' ענת אופנהיים בהנחיית ד"ר דליה זק"ש.

יעילות השימוש במציאות מדומה להקניית מיומנויות של חציית כביש בקרב ילדים ומתבגרים עם אוטיזם\ גב' הדס בן חיים מילקה בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' תמר וייס

הערכת תפקודים אקזקוטיביים ע"י תפקוד בסביבת "קניון מדומה" (Virtual Mall)- השוואה בין ילדים ומתבגרים פגועי ראש לבריאים\ גב' נטע ארז בהנחיית פרופ' תמר וייס.

קשר בין סימולאטור נהיגה לבין אבחונים להערכת מיומנויות נהיגה, ונהיגה בפועל\ גב' נועה גוטפריד בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' רחלי קיצוני.

חציית כביש אמיתי ומדומה והקשר לתפקודי אקזוקוטיבים בקרב אנשים לאחר אירוע מוחי בקהילה\ סמדר סאסר בהנחיית פרופ' תמר וייס.

בניית תוקף ומהימנות לאבחון ה-Executive Function Route-finding Task (EFRT) באוכלוסיית מבוגרים המוגדרים כ–Mild Cognitive Impairment (MCI)\ טל דמאיו-דיין בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן, ד"ר רחלי קיצוני וד"ר גרי סינוף.

"פרוייקט סבא"-השפעת תכנית בין דורית על עמדות ילדים כלפי זקנים\ להידשני וייס אביטל בהנחיית ד"ר דליה זק"ש.

תחושת מסוגלות של מרפאות בעיסוק בתחום הפסיכיאטרי במערך האשפוז ובמערך השיקום בקהילה\ גב' סיגל וקס בהנחיית ד"ר דליה זק"ש  וד"ר נעמי שרויאר.

הקשר בין תפקודים אקזקוטיביים לביצוע משימות יומיומיות בסופרמרקט וירטואלי אצל חולים הסובלים מסכיזופרניה\ גב' ענת אלבז – שניידרמן בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן.

 

ייעוץ סטטיסטי

ניתן להיעזר בייעוץ סטטיסטי הניתן בחוג ע"י גב' סנדרה צוקרמן, חדר 919 מגדל אשכול. 

 נא לתאם עימה פגישות באמצעות המייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.