תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מסלול מוסמך עם תזה

 לטפסים והנחיות של החוג

לאתר הרשות ללימודים מתקדמים

 

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים הינה הכשרת מרפאים בעיסוק העובדים בתחומי ההתמחות המקצועיים השונים או המחזיקים בתפקידי ניהול ובעמדות מפתח במקצוע, תוך דגש על פיתוח יכולות אקדמיות.

מבנה תוכנית הלימודים

המודל שבבסיס התוכנית מתמקד בהתפתחות האדם מינקות לזקנה, במניעים לתפקוד, בלמידה של מיומנויות ודפוסי התנהגות עיסוקית במצבי בריאות וחולי והשפעת הסביבה עליהם. מיקוד זה מדגיש את ההתעניינות הייחודית של הריפוי בעיסוק באיכות חיי האדם ומייצג את המומחיות המקצועית בפיתוח ובהקניית מיומנויות ובהתאמת הסביבה לשיפור התפקוד במצבי בריאות וחולי.
משך הלימודים הוא עד שלוש שנים.

התכנית המוצעת כוללת:

1) קורסי חובה, כוללים סמינריון אחד לפחות

2) קורסי בחירה

3) כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

היקף הלימודים

 היקף תוכנית הלימודים הוא 30 שש"ס וכן הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה).

התכנית המוצעת כוללת:

1. קורסי חובה , כולל עבודה סמינריונית אחת לפחות.
2. קורסי בחירה. 
3. עבודת גמר מחקרית (תזה)
במסגרת הלימודים יש להשלים 2 עבודות סמינריוניות .
בנוסף, ניתן לבחור קורסים וסמינריונים מכלל הקורסים לתואר שני הנלמדים בחוגים השונים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטה לחינוך באוניברסיטה ובפקולטה לרפואה בטכניון.

קורסים אלה חייבים באישור הוועדה החוגית לתואר שני.

תכנית הלימודים

מסלול תזה - 30 שש"ס

שנה א'

שנה ב'

סה"כ

לימודי חובה

10

4

 14

לימודי בחירה

10

6

 16

סה"כ

20

10

30

 

* ניתן לפרוס את קורסי הבחירה באופן שונה בין שנה א' לשנה ב'.

 

מסלול מחקרי: כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

מבנה תכנית הלימודים

משך הלימודים הוא עד שלוש שנים, כולל כתיבת התזה. התכנית המוצעת כוללת:

1) קורסי חובה

2) קורסי בחירה הכוללים סמינריון אחד לפחות.

3) כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

היקף הלימודים הוא 30 שעות סמסטריאליות, וביצוע עבודת גמר מחקרית.

 

תכנית הלימודים (ייתכנו שינויים בשמות הקורסים והיקפם עד למועד תחילת הלימודים):

שנה א': 10 שש"ס (שיעורי חובה), 8 שש"ס (שיעורי בחירה), סה"כ: 18 שש"ס  

שנה ב': 4 שש"ס (שיעורי חובה), 8 שש"ס (שיעורי בחירה), סה"כ: 12 שש"ס

סה"כ: 14 שש"ס (שיעורי חובה), 16 שש"ס (שיעורי בחירה), 30 שש"ס

   *ניתן לבחור קורסי בחירה בפריסה שונה בין שנה א' לשנה ב'.

 

קורסי חובה לשנה א':

-     תיאוריות, מודלים ומסגרות התייחסות בריפוי בעיסוק - 2 שש"ס

-     שיטות מחקר - 2 שש"ס

-     מיומנויות לראיון וניתוח למתקדמים - 2 שש"ס

-     תרגיל בסטטיסטיקה ועיבוד נתונים - 2 שש"ס

-     סמינר הכנה לתזה - 2 שש"ס

-     תרגיל בסטטיסטיקה ועיבוד נתונים - 2 שש"ס

 

קורסי חובה לשנה ב':

 -   כלי מדידה והערכה בריפוי בעיסוק - 2 שש"ס

-    מדיניות וארגון שירותי בריאות - 2 שש"ס

 

קורסי בחירה לשנים א' -וב':

 -  המח ותפקוד האדם -  2 שש"ס

-   למידה מוטורית בבריאות ובחולי - 2 שש"ס

-   האדם האוטיסט לאורך מעגל החיים: ליקויים, עוצמות והשתתפות - 2 שש"ס

-    עיבוד סנסורי: היבטים נוירו-פיזיולוגיים וקליניים -  2 שש"ס

-    איתור ומניעה של בעיות התפתחות בגיל הרך - 2 שש"ס (לא יינתן בתשפ"ב)

-    מח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים והשפעתם על התפקוד -  2 שש"ס

-   לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות  (יתכן שינוי במועד) - 2 שש"ס

-    הפרעות אכילה לאורך החיים: השלכות רגשיות ותפקודיות - 2 שש"ס

-    טכנולוגיות מתקדמות בשיקום -  2 שש"ס (לא יינתן בתשפ"ב)

-    עבודה שיתופית עם משפחות וטיפול ממוקד במשפחה - 2 שש"ס

-   טיפול מרחוק במקצועות הבריאות: חשיבה קלינית וטכנולוגית - 2 שש"ס

-   הגישה הרב צוותית במחלות אקסטרה פירמידאליות - 2 שש"ס

-   נוירוביולויגה של תהליכי קשב - 2 שש"ס

-    משחק ומשחקיות - 2 שש"ס

-    טכנולוגיות בריאות ניידות להערכה והתערבות - 2 שש"ס

-   מח והתנהגות: המעשה הטיפולי -  2 שש"ס (נלא יינתן בתשפ"ב)

-   הנחיית קבוצות - 4 שש"ס (ניתן לשנה ב' בלבד)

-     ליקויי תפקוד ולמידה בילדים, נוער ומבוגרים  - הגדרות, תיאוריה וריפוי בעיסוק -4 שש"ס (ניתן לשנה ב' בלבד)

  

* פתיחת קורסי הבחירה מותנית במס' הנרשמים. חלק מקורסי הבחירה יתקיימו אחת לשנתיים.

* התכנית יכולה להשתנות עד לפתיחת שנת הלימודים.

 

שקלול ציונים במסלול תזה

עבודת גמר מחקרית (תזה) 40%

ציוני קורסים 40%

עבודה סמינריונית 20% 

 

הגשת הצעת התזה

  • תלמיד במסלול א' נדרש להגיש הצעת תזה לאישור הוועדה החוגית לתואר שני, עד ליום הראשון של שנת הלימודים השנייה, על מנת להימצא במצב אקדמי תקין.
  • במהלך חופשת הסמסטר של שנת הלימודים האחרונה, ייערך יום הצגת עבודות הגמר במסגרתו יידרשו התלמידים להציג את עבודת התזה בע"פ או בפוסטר. נוכחות חובה ביום זה מוגדרת כחלק מהדרישות לתכנית לימודים.
  • *מעבר ממסלול א' ל-ב' מחייב סיום חובות הלימודים של התכנית, כולל פרויקט הגמר, תוך שנתיים (4 סמסטרים).

 

נושאים לדוגמא של מחקריהם של מי שסיימו את המסלול המחקרי

פיתוח כלי הערכה לבדיקת תפקודי יום-יום בילדים DoEat\ גב' איילת גופר, בהנחיית דר' שרה רוזנבלום ופרופ' נעמי יוסמן.

הקשר בין ליקויי כתיבה וליקויי התארגנות בחיי היומיום- בחינת ההבדלים בין ילדים לקויי כתיבה לבין ילדים שאינם לקויי כתיבה\ גב' עמית שנפ, בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום ופרופ' נעמי יוסמן.

לקות למידה בלתי מילולית והשפעתה על תפקודי היומיום מינקות ועד ילדות מנקודת מבטן של האמהות\ גב' מיכל פירן בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום וד"ר דליה זק"ש.

התאמת ה-Contextual Memory Text לילדים: השוואה בין יכולות הזיכרון של ילדים לקויי שמיעה\ גב' דוריס דור בהנחיית פרופ' בתיה אנגל-יגר

פרופיל סנסורי ודפוסי אכילה בקרב ילדים עם פיגור שכלי\ גב' רים הרדל נאסר בהנחיית פרופ' בתיה אנגל-יגר, ד"ר עינת גל

הקשר בין שביעות רצון מורת המחשבים לבין ביצוע מטלות מחשב עם עכבר מותאם עבור תלמידים עם פיגור שכלי\ גב' אלכסנדרה דניאל-סעד בהנחיית פרופ' תמר וייס וד"ר נעמי שרויאר

תפיסת מטלות ההאכלה, רמת המתח ושביעות הרצון מהעבודה של מטפלות ישירות במסודות לאוכלוסיה סיעודית עם פיגור שכלי\ גב' נועה גלעד בהנחיית ד"ר דליה זק"ש

הקשר בין הפרעות אכילה לבין קשיים סנסוריים בקרב ילדים עם אוטיזם\ גב' ענת אופנהיים בהנחיית ד"ר דליה זק"ש.

יעילות השימוש במציאות מדומה להקניית מיומנויות של חציית כביש בקרב ילדים ומתבגרים עם אוטיזם\ גב' הדס בן חיים מילקה בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' תמר וייס

הערכת תפקודים אקזקוטיביים ע"י תפקוד בסביבת "קניון מדומה" (Virtual Mall)- השוואה בין ילדים ומתבגרים פגועי ראש לבריאים\ גב' נטע ארז בהנחיית פרופ' תמר וייס.

קשר בין סימולאטור נהיגה לבין אבחונים להערכת מיומנויות נהיגה, ונהיגה בפועל\ גב' נועה גוטפריד בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' רחלי קיצוני.

חציית כביש אמיתי ומדומה והקשר לתפקודי אקזוקוטיבים בקרב אנשים לאחר אירוע מוחי בקהילה\ סמדר סאסר בהנחיית פרופ' תמר וייס.

בניית תוקף ומהימנות לאבחון ה-Executive Function Route-finding Task (EFRT) באוכלוסיית מבוגרים המוגדרים כ–Mild Cognitive Impairment (MCI)\ טל דמאיו-דיין בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן, ד"ר רחלי קיצוני וד"ר גרי סינוף.

"פרוייקט סבא"-השפעת תכנית בין דורית על עמדות ילדים כלפי זקנים\ להידשני וייס אביטל בהנחיית ד"ר דליה זק"ש.

תחושת מסוגלות של מרפאות בעיסוק בתחום הפסיכיאטרי במערך האשפוז ובמערך השיקום בקהילה\ גב' סיגל וקס בהנחיית ד"ר דליה זק"ש  וד"ר נעמי שרויאר.

הקשר בין תפקודים אקזקוטיביים לביצוע משימות יומיומיות בסופרמרקט וירטואלי אצל חולים הסובלים מסכיזופרניה\ גב' ענת אלבז – שניידרמן בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן.

 

ייעוץ סטטיסטי

ניתן להיעזר בייעוץ סטטיסטי הניתן בחוג ע"י גב' סנדרה צוקרמן, חדר 919 מגדל אשכול. 

 נא לתאם עימה פגישות באמצעות המייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.