תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מלגות

המלגות מוצעות לפי מגוון קריטריונים ומורכבות הן ממימון פנימי של המוסד עצמו והן מקרנות גופים חיצוניים שונים. הזכאות למלגה נקבעת על-פי מצוינות, הישגים אקדמיים, תקינות אקדמית ומנהלית וקצב הלימודים.

מלגת הצטיינות חוגית 

מלגה ע"ש איאן קרטן

מלגת המרכז הישראלי-ערבי (מלגת ורנר אוטו)

אפשרויות סיוע נוספות:

משרת עוזר הוראה

 משרת עוזר מחקר

קישורים נוספים למידע על מלגות:

אתר הרשות ללימודים מתקדמים- מדור מלגות

אתר נרשמים- מדור מלגות לימודים

אתר יורם- מלגות

אתר Ilmudim

לוח מלגות (אתר חוץ - לימודים בישראל -)

 

 מלגת הצטיינות חוגית 

ניתנת מידי שנה למספר סטודנטים על סמך הצטיינות בתואר הראשון ולסטודנטים על סמך ציוניהם בשנה הראשונה ללימודים. ההמלצה על זכאים למלגה ניתנת על ידי אנשי הסגל בחוג לריפוי בעיסוק.

"בימים אלו אני מסיימת את חובות השמיעה לתואר השני בריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה. הלימודים לתואר השני פיתחו בי יכולת ראיה רחבה כמטפלת התפתחותית, במקצועי פיזיותרפיסטית בתחום התפתחות הילד, והעצימו אותי כבעלת מקצוע. במהלך התואר השני, קיבלתי מספר מלגות הצטיינות אשר תרמו לי במישור האישי והכלכלי בכך שיכולתי לאפשר לעצמי להתפנות ללימודי ולהפחית בעבודה נוספת. יש לציין שהסגל האקדמי בחוג לריפוי בעיסוק, בראשות יו"ר הלימודים לתואר שני - פרופ' נעמי יוסמן, מעודד סטודנטים מצטיינים ודאג ליידע, להפנות להמליץ עבורי בהקשר למלגות מתאימות ועל כך תודתי." (שירי קרטין, סטודנטית לMA- בריפוי בעיסוק, תשס"ט)

 

 מלגה ע"ש איאן קרטן

ניתנת מידי שנה לסטודנטים אשר נושא המחקר שלהם עוסק בתחום של טכנולוגיה מסייעת ושימושי מחשב עבור אנשים המתמודדים עם נכות ומוגבלות. המלגה ניתנת ל 2-3. המלגה ניתנת על פי המלצת החוג לריפוי בעיסוק.

"במסגרת לימודיי לתואר המוסמך, נושא המחקר שלי עוסק בשימוש בטכנולוגיה מתקדמת לשם שיפור מיומנויות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים. במהלך שנת הלימודים נתבשרתי כי אני זכאית למלגה ע"ש איאן קרטן בשל המחקר העוסק בטכנולוגיה מתקדמת. מלגה זו תרמה לי הן במישור הכלכלי והן בחיזוק המוטיבציה, שכן היא מעודדת המשך מחקרים עדכניים, חדשניים ועתידיים, המשתלבים בעולם הטכנולוגי המתקדם בו אנו חיים, תוך דגש על השימוש בעולם זה לשם שיפור וקידום איכות חייהם של הלקוחות שלנו במקצוע הריפוי בעיסוק.

אני רוצה להודות למנחות שלי, ד"ר עינת גל ופרופ' תמר וייס, על ההנחיה והתמיכה, ולפרופ' נעמי יוסמן, יו"ר תכנית המוסמך וד"ר שרה רוזנבלום יו"ר החוג לריפוי בעיסוק, על שהמליצו עלי כמועמדת לקבלת המלגה." (לירון לאמאש, סטודנטית לMA- בריפוי בעיסוק, תשס"ט).

 

 מלגת המרכז הישראלי-ערבי (מלגת ורנר אוטו)

המרכז הישראלי- ערבי , בשיתוף עם ידידי האוניברסיטה בגרמניה, מעניק מלגות לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים. המלצות על מועמדות למלגה מועברות למרכז על ידי ראשי החוגים. לאחר דיון של ועדת המלגה, מוענקות המלגות לסטודנטיות הנבחרות במהלך המושב השנתי של חבר הנאמנים. סכום המלגה לתואר שני 10,000 ₪, ולתואר שלישי 15,000 ₪.

"מטרת המלגה הינה העצמת האישה הערבית מבחינה מקצועית והעלאת מעמדה בחברה על ידי עידוד יכולת אקדמאית. המלגה הזו תרמה לי רבות מבחינה כלכלית ומקצועית, והעניקה לי תעודת הצטיינות. הוזמנתי למפגש של תורמים לאוניברסיטה שבו השתתפה התורמת המכובדת, וניתנה לי האפשרות להכיר אותה אישית. בטקס הצגתי מצגת באנגלית בנושא המחקר אותו ערכתי, ולאחריו נערך דיון מעניין בנושא עם שאר המלגאיות והתורמים. היה זה לכבוד רב מבחינתי על כי נבחרתי על ידי פרופ' פייסל עזאיזה מבין 15 המלגאיות להציג את נושא המחקר שלה, והייתי הנציגה היחידה מתואר מוסמך. חשיבות מלגה זו, בנוסף למימד הכלכלי, מסתכמת ביכולתי לתרום ולהיתרם בחברה שבה אני גרה. התנדבתי להציג את הריפוי בעיסוק בפני סטודנטיות ערביות אשר לומדות בתיכון אשר עדיין בתהליכי חשיבה מה, כיצד ואיך ללמוד באוניברסיטה. מטרתי הייתה לשווק את המקצוע שלנו ובעיקר להסביר את מהותו ולחשוף אותו בפני הבנות אשר עדיין מבולבלות ולא יודעות מה להחליט בהקשר לעתידם המקצועי. יש לציין, שקבלת המלגה אינה מותנית בהתנדבות, זו היא בחירה אישית של כל מלגאית.

אני מודה מקרב לב, לראש חוג ד"ר שרה רוזנבלום, למנחה שלי פרופ' תמר ויס, לפרופ' נעמי יוסמן על ההמלצות המכובדות אשר העניקו לי תמיכה רבה במשך כל תקופת הלימודים. תמיכה מקצועית, כלכלית ואישית. המלגה ניתנה לי בזכות היכולות האקדמאיות שלי ובזכות ההמלצות ואני מודה על כך מקרב לב. הכבוד הוא לי, להיות חלק מחוג מקסים אשר דואג לצרכי כל אחת מהסטודנטיות באופן אישי." (חנאן ברהום שומלי, סטודנטית לMA- בריפוי בעיסוק, תשס"ח).

 

 משרת עוזר הוראה

מידי שנה מועסקים מספר סטודנטים מתארים מתקדמים בתפקיד עוזר הוראה. המשרה כוללת מספר שעות עבודה שבועיות בתמורה לשכר חודשי.

"במסגרת לימודיי לתואר מוסמך בריפוי בעיסוק הועסקתי כעוזרת הוראה של אחת ממרצות הסגל האקדמי בחוג. התנסות זו פתחה בפני אפשרות נוספת ללמידה ורכישת מיומנויות אקדמיות הן בתחום המחקר והן בתחום ההוראה. העבודה כעוזרת הוראה חושפת עולמות רחבים של ידע, ומראה כי אין סוף להזדמנויות ולתחומי מחקר יצירתיים ומרתקים שניתן לפתח. בנוסף, היא מהווה סיוע כלכלי כמקור הכנסה נוסף, ומקנה פטור כמעט מלא משכר הלימוד". (נאור גל, סטודנטית ל- MA בריפוי בעיסוק, תשס"ט).

 משרת עוזר מחקר

מגוון הזדמנויות לעבודה כעוזר מחקר בתחומי מחקר שונים, בצוותא עם אנשי סגל שונים ולתקופות שונות בתמורה למלגה מתקציבי חוקרים.

 

מידי שנה ניתנות מלגות לתלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטת חיפה. המלגות כוללות מלגות הצטיינות, מלגות סיוע ועידוד ואפשרויות העסקה לעידוד וסיוע בהתמודדות עם שכר הלימוד.