תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע למועמדים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק

שנה"ל תשפ"ה (אוקטובר 2024) 

פתיחת ההרשמה: 11.02.2024

 


 

ראש החוג: פרופ' עינת גל

חוג לימודים לב״א (חד־חוגי) B.O.T:

תכנית משותפת לאוניברסיטת חיפה ולטכניון, חוג לימודים לב״א  (חד-חוגי)

(320102-24-01)

תכנית לחרדיות במכללת מבח״ר, בני־ברק, חוג לימודים לב״א  (חד-חוגי)

(320103-24-01)

 

 

 

מלגות נוספות: מלגת "ג'ויס" ומלגת "אהבת עולם"

 

הלימודים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק  - ב״א

ריפוי בעיסוק הוא אחד ממקצועות הבריאות. כמקצוע בין־תחומי הוא שואב מידע ממדעי הרפואה, וממדעי החברה. הפעילות המקצועית של המרפא/ה בעיסוק כוללת: אבחון, הערכה, טיפול, שיקום, חינוך, ייעוץ, מניעה ומחקר.

 

מטרת הלימודים

להכשיר אנשי מקצוע בתחומי הריפוי בעיסוק.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ומעשיים ממדעי החברה וההתנהגות, ממדעי הרפואה ומריפוי בעיסוק. בנוסף ללימודים באוניברסיטה, מתקיימות הכשרות מעשיות במסגרות הקליניות השונות של המקצוע.

הלימודים בתחום מדעי החברה וההתנהגות מכוונים להבנת תהליכי התפתחות תקינה ולקויה בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי.

הלימודים בתחום מדעי הרפואה מכוונים להבנת מבנה הגוף ולהבנת תהליכים פיזיולוגיים ונפשיים של בריאות וחולי.

הלימודים בתחום הריפוי בעיסוק מכוונים להבנה ויישום של הידע התיאורטי והמעשי בתהליכי אבחון, טיפול ומניעה.

הנוכחות בכל השיעורים ובכל ימי הלמידה הינה חובה.

ניתן להתרשם מתוכנית הלימודים באתר הכללי של החוג לריפוי בעיסוק.

 

תנאי הקבלה 

א.   הקבלה לחוג לריפוי בעיסוק מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, ברמה הנדרשת על־ידי החוג.

ב.   נדרשת רמת מתקדמים א' באנגלית או ציון 100 ומעלה בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

ג.  מועמדים שלא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית, ידרשו להציג ציון 120 בבחינת יע"ל . 

ד.  מועמדים שיעמדו בכל תנאי הקבלה יוזמנו להליך מיון שייערך על־ידי ועדת הקבלה של החוג. הזימון להליך המיון ישלח במייל על ידי מזכירות החוג .

ה.   מועמדים הניגשים לבחינת הפסיכומטרית יעשו כן לא יאוחר ממועד אפריל 2024, כולל בחינת יע"ל. 

לא ניתן להתקבל ללימודים על סמך ציוני הבגרות בלבד.

אין קבלה על תנאי.

ו.    בעלי תואר ראשון בתחומי דעת שונים המעוניינים ללמוד בחוג לריפוי בעיסוק יציגו אישור זכאות לתואר ראשון עם ציון ממוצע של 85 לפחות בתואר. במידה והתואר הראשון הינו תואר דו–חוגי, יש להציג ממוצע של 85 ומעלה בכל אחד משני החוגים. מועמדים אלה יוזמנו להליך מיון חוגי.

ז. מועמדים הלומדים במכינת מדעים או במכינת מדעי החברה והרוח באוניברסיטת חיפה שיציגו ציון סופי 88 ומעלה במכינה ומעוניינים להשתלב בחוג ללא הצגת ציון בבחינה הפסיכומטרית מתבקשים להיות בקשר עם יועצת הלימודים במכינה.

לא ניתן להתקבל ללימודים על סמך ציוני מכינה ממוסדות אקדמיים אחרים. 

ח. ההחלטות בעניין קבלת מועמדים שעונים על תנאי הקבלה המוקדמים (חתך, ציון יע"ל, ציון אנגלית, הליך מיון חוגי) יידונו בוועדת קבלה. נימוקי הוועדה לקבלה/דחייה אינם מתפרסמים.

ט. עמידה בכל תנאי הקבלה אין משמעותה קבלה אוטומטית ללימודים.

י. על המתקבלים לשלוח למזכירות החוג טופס "הצהרת בריאות" ממולא וחתום כדין. 

יא. מועד אחרון להרשמה ולהגשת מסמכים לשנה"ל תשפ"ה — 15.04.2024, למעט תלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם המועד האחרון הוא 31.8.2024.

 אי הגעה להליך המיון החוגי ללא הודעה מוקדמת וללא סיבה מוצדקת לא תאפשר הזדמנות לראיון נוסף.

החוג לריפוי בעיסוק שומר מקום למתקבלים עד לתאריך 15.7.2024 או עד שבועיים מיום צאת הודעת הקבלה לחוג. מועמד/ת שלא ישלם/תשלם את המקדמה עד ולא יאוחר  מתאריך זה, לא יישמר עבורו/ה מקום. במקרים חריגים – יש לפנות למזכירות החוג בצורה מסודרת במייל. 

 

בחינות סיווג אנגלית ועברית:

למבחן לקביעת רמת אנגלית  אמירם לחץ כאן

למבחן לקביעת רמת עברית יעלנט לחץ כאן

 

ציון משוקלל:  הציון המשוקלל מכיל את ציון הבחינה הפסיכומטרית ואת הממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות או המכינה ביחס של 1:3. אם ברצונך לחשב את הציון המשוקלל שלך לחץ כאן

 

הסבר על הליך המיון החוגי:

מועמדים/ות אשר עומדים בכל דרישות הקבלה, ללא יוצא מן הכלל, יקבלו במייל ממזכירות החוג זימון ליום מיון חוגי אשר יתקיים בקמפוס. 

כל מועמד/ת יוזמן למועד אחד.

יום המיון יכלול מילוי ראיון בכתב, קיום ראיון אישי (בעל פה) על ידי שני אנשי סגל מהחוג לריפוי בעיסוק, מפגש במליאה וכן הזדמנות להכיר את החוג והקמפוס.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות החוג This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ההחלטות בעניין קבלת מועמדים שעונים על תנאי הקבלה המוקדמים (חתך, ציון יע"ל, ציון אנגלית, הליך מיון חוגי) יידונו בוועדת קבלה. נימוקי הוועדה לקבלה/דחייה אינם מתפרסמים.

עמידה בכל תנאי הקבלה אין משמעותה קבלה אוטומטית ללימודים.

אי הגעה להליך המיון החוגי ללא הודעה מוקדמת וללא סיבה מוצדקת לא תאפשר הזדמנות לראיון נוסף.

החוג לריפוי בעיסוק שומר מקום למתקבלים עד לתאריך 15.7.2024 או עד שבועיים מצאת הודעת הקבלה לחוג. מועמד/ת שלא ישלם/תשלם את המקדמה עד ולא יאוחר  מתאריך זה, לא יישמר עבורו/ה מקום. במקרים חריגים – יש לפנות למזכירות החוג בצורה מסודרת במייל. 

*תנאי הקבלה לחוג לריפוי בעיסוק עשויים להשתנות משנה לשנה.

 *מספר המקומות בכיתה מוגבל. החוג רשאי לסגור את ההרשמה ללא הודעה מוקדמת במידה ולא נותרו מקומות בכיתה.

 *פניות לוועדת חריגים ניתן להעביר אך ורק למנהלנית החוג – אפרת נחמני במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או למזכירות החוג במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

עם סיום הלימודים, בעת הגשת בקשה לרישיון לעסוק במקצוע, על פי "חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות" נדרש/ת כל בוגר/ת החוג לחתום על הצהרת בריאות בפני משרד הבריאות, אם הינך סובל/ת בהווה או בעבר ממחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור שבטיפולך או ממחלה או כושר ליקוי העלולים לשלול ממך את היכולת לעסוק במקצוע הבריאותי לחלוטין, זמנית או חלקית. בהתאם לכך על המתקבלים ללימודי תואר ראשון בחוג לריפוי בעיסוק למלא טופס "הצהרת בריאות" ולהביאו למזכירות החוג כשהוא חתום בחתימה מקורית של הסטודנט והרופא המטפל, זאת לאור הדרישה לביצוע ימי למידה והכשרה מעשית במסגרת התואר שבהם בא הסטודנט במגע עם ציבור האנשים צורכי שרות (במקומות .אליהם ישובץ הסטודנט בימי למידה ובהכשרות מעשיות). המידע המופיע בטופס ישמש את החוג ולא יועבר לגורמים מחוץ לאוניברסיטה.

 

העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת, לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים.

לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת יכולתו/ה ומוגבלותו/ה, תחליט הוועדה אם לקבלו/ה, עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 5% מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמאלים של החוג אליו נרשמו.

 

משך הלימודים

7 סמסטרים - בשלוש וחצי שנים.

מתקיימות 3 תקופות של יציאה להכשרה מעשית השזורות במהלך התכנית.

 

דרישת משרד הבריאות

בתחילת שנת הלימדים על כל סטודנט מוטלת החובה להציג אישור על הליך ביצוע כל החיסונים הנדרשים על–ידי משרד הבריאות. השלמת כל החיסונים הינה תנאי מפורש ליציאה לימי למידה וליציאה להכשרה מעשית. סטודנט שלא ישלים את הליך החיסונים לפני מועד היציאה לימי הלמידה ולהכשרות המעשיות — לא יוכל לצאת להכשרה מעשית/ימי למידה ויהיו לכך השלכות מבחינת המשך לימודיו הסדירים בחוג.

. הנחיות על ביצוע החיסונים הנדרשים תישלחנה למתקבלים ע"י מזכירות החוג.

נוהל החיסונים https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mk05-2023/he/files_circulars_mk_mk05_2023.pdf

 

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים של החוג לריפוי בעיסוק בנויה כדלהלן:

בשנה א'   —  נלמדים קורסים בסיסיים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק

בשנה ב'   —  נלמדים קורסים מתקדמים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק

בשנה ג '   —  מתמקדים הלימודים ביישום הרקע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים

בשנה ד'  -  מתקיימת ההכשרה המעשית האחרונה בתואר ובמהלכה יתקיימו מפגשים באוניברסיטה. עם סיום ההכשרה יתקיים באוניברסיטה מפגש סיכום הכשרה לסטודנטים. הנוכחות במפגשים היא חובה.

כל אחת משנות הלימודים מלווה בתקופות הכשרה מעשית המסתכמות לתקופה של 6 חודשים. בסה"כ נדרשים הסטודנטים להשלים 1000 שעות הכשרה, בהתאם לארגון העולמי של הריפוי בעיסוק.

 

שעות הלימוד באוניברסיטה הם  08:30-20:00  . במידת הצורך מתקיימים לימודים גם בימי שישי בין השעות 08:30-13:00.

הנוכחות בכל השיעורים, בהכשרות, בימי הלמידה והסיורים הינה חובה.

 

 

סדנה לקראת תחומי לימוד במדעים

בכל שנה, מספר ימים לפני פתיחת סמסטר א', תיפתח סדנת הכנה במדעים. מטרת הסדנה היא חשיפה וריענון מושגים בתחומי המדעים וכן להקל על הלמידה בקורסי המדעים הבסיסיים שיתקיימו במהלך שנה א'.

המכינה ממולצת לכל תלמידי שנה א' והיא תכלול נושאים נבחרים בביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומתמטיקה. כמו כן ישולבו בסדנה תכנים מטעם דיקנאט הסטודנטים. 

עלות ההרשמה - 200 ש"ח לכל המפגשים.

תאריכי המכינה יפורסמו בהמשך באתר החוג.

 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה תתבצע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה מידע נוסף על שיקלולים וסיכוי קבלה לחוג ניתן לקבל באמצעות:

פרטים נוספים וייעוץ:

ניתן לפנות למזכירות החוג לריפוי בעיסוק בין הימים א'-ה' בין השעות 10.00-13.00

החוג נמצא בקומה 9 מגדל אשכול חדר 902

פניות בטלפון:04-8240364

כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199 חיפה-הר הכרמל, ת"ד 3338 מיקוד 3103301

 

* מועמדים וסטודנטים מוזמנים ליצור קשר עם מר ראובן רובנובסקי, סטודנט בחוג לריפוי בעיסוק ונציג החוג באגודת הסטודנטים, לכל שאלה והתייעצות:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

מדוע ללמוד בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה?

  • תוכנית משותפת לאוניברסיטת חיפה ולטכניון 
  • כיתה קטנה, יחס אישי
  • שילוב לימודים תיאורטיים ומעשיים והכשרות מעשיות בקליניקות הטובות ביותר בארץ
  • בוגרי החוג שלנו משתבצים בתפקידי מפתח, בתפקידי ניהול ובאקדמיה
  • אפשרויות להתפתחות מקצועית בלימודים מתקדמים לתואר שני ולדוקטורט

 

 

קישור לאתר הדיקנאט