תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תואר שני בריפוי בעיסוק בהתמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות

 מטרת ההתמחות

לספק מענה לאתגרים ולשינויים הטכנולוגיים של המאה ה-21, ולהשתלב בפיתוח שדה מחקרי וקליני העוסק בטכנולוגיות בריאות ורווחה. סטודנטים אשר ילמדו בתכנית יוכשרו לתפקידים קליניים, ניהוליים ומחקריים הקשורים להטמעת טכנולוגיות רווחה ובריאות. באופן ספציפי, בוגרי התכנית החוגית יוכלו:

 • לקדם עשיה מבוססת ראיות ולסייע בקידום בריאות, מניעת חולי וטיפול יעיל, תוך שילוב ראיה אינטר-דיסציפלינרית, המייחדת את הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 • לקדם מחקר משמעותי בתחומי הרווחה והבריאות בכלל ובריפוי בעיסוק בפרט, החל ממחקר העוסק בקידום בריאות ובשמירה על אורח חיים בריא, לאורך רצף החיים, דרך מחקר העוסק בניהול טיפול במחלות כרוניות ששכיחותן הולכת וגדלה עם הזדקנות האוכלוסייה, בשיפור תקשורת של ילדים עם אוטיזם, בשיקום לאחר פגיעות אורתופדיות או נוירולוגיות, ועד למחקר בשיפור איכות החיים של החולה הסופני.
 • לנהל רשומות באופן יעיל, ולנתח מגמות ותהליכים בתחומי הרווחה והבריאות בעידן המודרני.

ההתמחות תתרום לפיתוחן וליישומן של טכנולוגיות רווחה ובריאות בריפוי בעיסוק המבוססות על התפיסה המולטי דיסציפלינארית ועל ראיות מחקריות (evidence based practice) ואלו בתורן ישפרו את איכות הטיפול והעבודה של אנשי מקצועות הבריאות והרווחה. במסגרת תכנית חלוצית זו, ירכשו הבוגרים ידע ומיומנויות ייחודיים לביצוע מחקר בתחום שילוב טכנולוגיות בבריאות, ניתוח מאפייני הטכנולוגיות, איפיון צרכים לפיתוח טכנולוגיות חדשות ומחקר אינטר-דיסציפלינארי המשלב טכנולוגיות.   

תנאי הקבלה לתכנית

מרפאים/מרפאות בעיסוק בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון של 85 לפחות למסלול ללא תזה ו- 88 למסלול עם תזה.

 • על המועמדים להציג ציון 85 ומעלה בקורס "סמינר מחקר" בלימודי התואר הראשון.
 • על בוגרי תוכניות תואר ראשון בריפוי בעיסוק להציג תעודת רישוי ממשלתית בריפוי בעיסוק ממשרד הבריאות הישראלי.

הוועדה החוגית תדון במועמדים שציונם נמוך מהנדרש. במקרה זה תטיל הוועדה, בהתאם לרקע האקדמי של המועמד, קורסי השלמה. קורסים אלה יש ללמוד במסגרת לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני. עם סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 85 לפחות יוכל המועמד להציג מועמדותו ללימודי תואר שני בתכנית.

 • לגבי מועמדים אשר אינם בעלי תואר ראשון בריפוי בעיסוק אך בעלי תואר ראשון מוכר במקצועות הבריאות, המדעים והרפואה, או מדעי החברה - כל מקרה ידון לגופו. ראש התכנית וועדת המאסטר החוגית ישקלו מתן קורסי השלמה בהתאם לרקע של המועמד.
 • ההחלטות בעניין קבלת מועמדים שהגישו את כל החומר הדרוש והעונים על התנאים המוקדמים (ציון ב"א, ניסיון בעבודה, קו"ח והמלצות) יידונו בוועדת קבלה. נימוקי הוועדה לקבלה/דחייה אינם מתפרסמים.
 • עמידה בכל תנאי הקבלה אין משמעותה קבלה אוטומטית.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

ממוצע ציונים של 85 לפחות יהווה תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית.

תנאי סיום הלימודים בתכנית ההתמחות, כולל דרישות לצורך קבלת זכאות לתואר

סטודנט יהיה זכאי לקבל תואר מוסמך האוניברסיטה באם השלים בהצלחה את:

 1. קורסי החובה הכלליים בחוג.
 2. קורסי החובה והבחירה בהתמחות בהיקף 10-14 שש"ס (בהתאם למסלול הלימודים), הנדרשים בתכנית הלימודים כמפורט להלן.
 3. קורסי בחירה נוספים בחוג עד להגעה למספר השש"ס הנדרש בהתאם למסלול הלימודים (תזה או פרויקט)
 4. הגיש עבודת תזה/או סיים פרקטיקום בתחום התמחותו, והשיג ציון 76 לפחות.

                שקלול הציונים יהיה כדלקמן:

במסלול עם תזה:

קורסים                                    40%

1 סמינריונים                             20%

עבודת תיזה                             40%

 השלמת 30 שש"ס בקורסי חובה ובחירה + 6 שש"ס לכתיבת עבודת הגמר המחקרית (תזה). סה"כ 36 שש"ס לתוכנית.

  

במסלול עם פרויקט גמר :

קורסים                                     50%

2 סמינריונים                             30%

פרויקט גמר                              20%    

 

 לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות החוג.