תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מסלול מוסמך עם פרוייקט

 

program_ma_thesis_forms_image

לטפסים והנחיות של החוג

מטרת הלימודים

יצירת גשר המחבר בין העשייה הקלינית והמקצועית של הסטודנט לבין המחקר והידע החדשניים בתחומי העשייה השונים ברפוי בעיסוק.

מבנה ותוכנית הלימודים:

תוכנית הלימודים מציעה ראיה מערכתית של התפתחות האדם מינקות ועד לזקנה, מתוך התייחסות למרכיבי האדם, העיסוק והסביבה. ראיה זו מדגישה את העניין הייחודי של מקצוע הרפוי בעיסוק באיכות חייו של הפרט, ומייצגת את המומחיות המקצועית בפיתוח ובהקניית מיומנויות ובהתאמת הסביבה לשיפור התפקוד במצבי בריאות וחולי.
מעבר לתוכנית הלימודים בחוג, מוצעת לסטודנט במסלול היישומי הזדמנות להרחבה ולהעמקה של הידע שלו, בהתייחס לניסיון ולעניין הקליני עמם הוא מגיע, באמצעות לימודים בקורסים רלוונטיים מחוגים אחרים.
במהלך הלימודים יעסוק הסטודנט בפיתוח ובניה של פרויקט, אשר יבסס את הזיקה בין הרקע המקצועי של הסטודנט לבין תחומי הידע אליהם נחשף בלימודיו.

היקף הלימודים:

היקף תוכנית הלימודים הוא 40 שש"ס וכן הגשת פרוייקט. התכנית המוצעת כוללת:
1. קורסי חובה , כולל 2 עבודות סמינריוניות לפחות
2. קורסי בחירה
3. פרוייקט גמר

בנוסף, ניתן לבחור קורסים וסמינריונים מכלל הקורסים לתואר שני הנלמדים בחוגים השונים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטה לחינוך באוניברסיטה ובפקולטה לרפואה בטכניון. קורסים אלה חייבים באישור הוועדה החוגית לתואר שני.

מבנה תוכנית הלימודים:

מסלול ללא תיזה  - 40 שש"ס
שנה א'
שנה ב'
סה"כ
לימודי חובה
8
6 (2 מתוך השעות הינך פרויקט הגמר)
 14
לימודי בחירה
12
14
 26
סה"כ
20
20
40

 

*ניתן לבחור קורסי בחירה בפריסה נוחה יותר בין שנה א' לב'.

 

רשימת קורסי החובה והבחירה:

קורסי חובה לשנה א':

- תיאוריות, מודלים ומסגרות התיחחסות בריפוי בעיסוק - 2 שש"ס

- שיטות מחקר - 2 שש"ס

- מיומנויות לראיון וניתוח למתקדמים - 2 שש"ס

- סמינר הכנה לפרויקט - 2 שש"ס

 

קורסי חובה לשנה ב':

 - פיתוח וניהול תוכניות התערבות -- 2 שש"ס

- מדיניות וארגון שירותי בריאות - 2 שש"ס

- קורס פרוייקט גמר - 2 שש"ס

 

קורסי בחירה לשנים א' וב':

 -     המח ותפקוד האדם -  2 שש"ס

-     למידה מוטורית בבריאות ובחולי - 2 שש"ס

-     עיבוד סנסורי: היבטים נוירו-פיזיולוגיים וקליניים -  2 שש"ס

-     איתור ומניעה של בעיות התפתחות בגיל הרך - 2 שש"ס (לא יינתן בשנה"ל תשפ"ב)

-     מח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים והשפעתם על התפקוד -  2 שש"ס

-     הפרעות אכילה לאורך החיים: השלכות רגשיות ותפקודיות  - 2 שש"ס

-     האדם האוטיסט לאורך מעגל החיים: ליקויים עוצמות והשתתפות - 2 שש"ס

-     טכנולוגיות מתקדמות בשיקום -  2 שש"ס (לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב)

-     עבודה שיתופית עם משפחות וטיפול ממוקד במשפחה – 2  שש"ס

-     לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות  - 2 שש"ס

-     משחק ומשחקיות – 2  שש"ס

-     טכנולוגיות בריאות ניידות להערכה והתערבות– 2  שש"ס

-     נוירוביולוגיה של תהליכי קשב - 2 שש"ס

-     הגישה הרב צוותית במחלות אקסטרה פירמידאליות - 2 שש"ס

-     הפרעות קשב וריכוז לאורך מעגל החיים - 2 שש"ס (לא יילמד בשנה"ל תשפ"ב)

-     טיפול מרחוק במקצועות הבריאות: חשיבה קלינית וטכנולוגית - 2 שש"ס

-     מח והתנהגות : המעשה הטיפולי –  2 שש"ס (לא יילמד בשנה"ל תשפ"ב)

-     הנחיית קבוצות - 4 שש"ס (ניתן לשנה ב' בלבד)

-     ליקויי תפקוד ולמידה בילדים, נוער ומבוגרים - סמינריון - 4 שש"ס (ניתן לשנה ב' בלבד)

 

* פתיחת קורס בחירה מותנית במס' הנרשמים.

* חלק מקורסי הבחירה יתקיימו אחת לשנתיים.

* התוכנית יכולה להשתנות על לפתיחת שנת הלימודים.

הערה: תכנית הלימודים בחוג נקבעת בהתאם לשנתון השנה הראשונה ללימודי הסטודנט .

 

פרוייקט

הפרוייקט יבטא  את האינטגרציה שיבצע/תבצע הסטודנט/ית בין הידע, המיומנויות והכלים שרכש/ה במסגרת לימודיו/יה לתואר השני ולבין ניסיונו/ה הקליני. כתיבת הפרוייקט מזכה ב-2 שש"ס.

 

מטרות הפרוייקט

• קידום של יוזמה או תוכנית שהצורך בהם עולה מהשדה הקליני בהתבסס על תחומי הידע והמחקר העדכניים בנושא.
• רכישה של מיומנויות וכלים לשם הרחבת הידע המעשי ועיגונו בספרות המקצועית ובמחקר.

במסגרת הפרויקט נדרש הסטודנט להציע תוכנית התערבות או יוזמה שהצורך בהם עולה מן השדה הקליני. עליו לבסס את תוכניתו על הספרות והמחקר הרלוונטיים ולהציג את שלבי הביצוע והתכנים הנכללים.

1.       סקירת ספרות מעמיקה על נושא מסוים וקישורו לצרכי הקליניקה. הצגת עיקרי סקירת הספרות וההשלכות האפשריות להתערבות הטיפולית, בפני צוות הקליניקה.

2.       הכנת הצעת מחקר לאור צרכי הקליניקה (אין צורך לבצע את המחקר).

3.       הצעה של תוכנית טיפול לאוכלוסייה מטופלת בקליניקה מסוימת ותיאור דרכים להערכת יעילות ההתערבות .

4.       איסוף נתונים לצורך פיתוח כלי מחקר.

רכזת הפרוייקטים: ד"ר אלכסנדרה סעד

בסיום הלימודים ייערך יום הצגת הפרוייקטים במסגרתו יידרשו התלמידים להציג את פרויקט הגמר.

 

דוגמאות לפרוייקטים שנעשו בחוג:

1. דוגמאות להכנת הצעת מחקר לצורכי הקליניקה:

  • המשחק בגן הילדים- סדנא לגננות בגני טרום חובה וחובה, טלי איצקוביץ בייעוץ של  דר' אלינור שניידר, ומיכל ויסמן-ניצן.
  • מודל יישומי של תוכנית התערבות בית ספרית לרכישת יכולת של ניידות בקהילה באמצעות תחבורה ציבורית עבור תלמידים מתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, עדי שמש, בייעוץ של דר' נעמי שרויאר.
  • השפעת לקיחת ריטלין על תפקודים אקזקוטיביים ועל מידת ההשתתפות אצל ילדים בעלי ADHD\ נירית גולן – פרנק בהנחייתה של פרופ' בתיה אנגל-יגר.
  • שירותי סיוע אנושי כגורם מקדם ו\או מגביל סטודנטים עם לקויות ראיה בלימודיהם האקדמיים\נועה קרן בר-אור בהנחיית ד"ר דליה זק"ש וד"ר נעמי שרויאר.
  • השוואת היעילות הטיפולית  של גישת ה- CO-OP לעומת גישת האינטגרציה סנסורית כפי שמתבטאת בהשתתפות של ילדים עם DCD בפעילויות יומיומית \עפאף משיעל- בראנסה בהנחייתה של  ד"ר צמרת ריקון.

2. דוגמאות להצעה של תוכנית טיפול לאוכלוסייה מטופלת בקליניקה מסוימת ותיאור דרכים להערכת יעילות ההתערבות:

  • שביעות רצון אמהות לילדים עם פיגור שכלי קל מהתערבות טיפולית בריפוי בעיסוק המבוססת על גישת הטיפול הממוקד בלקוח, בגנים טיפוליים במגזר הערבי בצפון\ רשא ריאן בהנחייתן של ד"ר דליה זק"ש, ד"ר אלינור שניידר.
  • תכנית התערבות קבוצתית לפיתוח הכוונה עצמית מבוססת עיסוק למתבגרים המתמודדים עם הפרעה נפשית\ ניצה אריה בהנחיית ד"ר דליה זק"ש ופרופ' שונית רייטר.
  • השוואת יעילותן של שיטות טיפול סנסוריות (סנוזלן ואינטגרציה סנסורית) בהפחתת התנהגות של פגיעה עצמית אצל אנשים עם פיגור שכלי CATs) Critically Appraised Topics) יזיד גנאים בהנחייתה של פרופ' בתיה אנגל – יגר.

3. "מטפסים להצלחה" - לצפיה בפרויקט שפותח על ידי ניצן פרידמן במסגרת לימודי תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה. לחצו כאן