תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מסלול מוסמך עם פרוייקט

 

program_ma_thesis_forms_image

לטפסים והנחיות של החוג

מטרת הלימודים

יצירת גשר המחבר בין העשייה הקלינית והמקצועית של הסטודנט לבין המחקר והידע החדשניים בתחומי העשייה השונים ברפוי בעיסוק.

מבנה ותוכנית הלימודים:

תוכנית הלימודים מציעה ראיה מערכתית של התפתחות האדם מינקות ועד לזקנה, מתוך התייחסות למרכיבי האדם, העיסוק והסביבה. ראיה זו מדגישה את העניין הייחודי של מקצוע הרפוי בעיסוק באיכות חייו של הפרט, ומייצגת את המומחיות המקצועית בפיתוח ובהקניית מיומנויות ובהתאמת הסביבה לשיפור התפקוד במצבי בריאות וחולי.
מעבר לתוכנית הלימודים בחוג, מוצעת לסטודנט במסלול הקליני הזדמנות להרחבה ולהעמקה של הידע שלו, בהתייחס לניסיון ולעניין הקליני עמם הוא מגיע, באמצעות לימודים בקורסים רלוונטיים מחוגים אחרים.
במהלך הלימודים יעסוק הסטודנט בפיתוח ובניה של פרויקט, אשר יבסס את הזיקה בין הרקע המקצועי של הסטודנט לבין תחומי הידע אליהם נחשף בלימודיו.

היקף הלימודים:

היקף תוכנית הלימודים הוא 40 שש"ס וכן הגשת פרוייקט. התכנית המוצעת כוללת:
1. קורסי חובה , כולל 2 עבודות סמינריוניות לפחות
2. קורסי בחירה
3. פרוייקט גמר

בנוסף, ניתן לבחור קורסים וסמינריונים מכלל הקורסים לתואר שני הנלמדים בחוגים השונים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטה לחינוך באוניברסיטה ובפקולטה לרפואה בטכניון. קורסים אלה חייבים באישור הוועדה החוגית לתואר שני.

מבנה תוכנית הלימודים:

מסלול קליני  - 40 שש"ס
שנה א'
שנה ב'
סה"כ
לימודי חובה
8
6 (2 מתוך השעות הינן פרויקט הגמר)
 14
לימודי בחירה
12
14
 26
סה"כ
20
20
40

 

*ניתן לבחור קורסי בחירה בפריסה נוחה יותר בין שנה א' לב'.

 

רשימת קורסי החובה והבחירה:

קורסי חובה לשנה א':

- תיאוריות, מודלים ומסגרות התיחחסות בריפוי בעיסוק - 2 שש"ס

- שיטות מחקר - 2 שש"ס

- מיומנויות לראיון וניתוח למתקדמים - 2 שש"ס

- סמינר הכנה לפרויקט - 2 שש"ס

 

קורסי חובה לשנה ב':

 - פיתוח וניהול תוכניות התערבות -- 2 שש"ס

- מדיניות וארגון שירותי בריאות - 2 שש"ס

- קורס פרוייקט גמר - 2 שש"ס

 

קורסי בחירה לשנים א' וב':

 -     המח ותפקוד האדם -  2 שש"ס (לא יינתן בתשפ"ד)

-     למידה מוטורית בבריאות ובחולי - 2 שש"ס 

-     עיבוד סנסורי: היבטים נוירו-פיזיולוגיים וקליניים -  2 שש"ס

-     מח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים והשפעתם על התפקוד -  2 שש"ס

-     הפרעות אכילה לאורך החיים: השלכות רגשיות ותפקודיות  - 2 שש"ס

-     האדם האוטיסט לאורך מעגל החיים: ליקויים עוצמות והשתתפות - 2 שש"ס

-     טכנולוגיות מתקדמות בהתפתחות ושיקום -  2 שש"ס 

-     לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות  - 2 שש"ס (לא יינתן בתשפ"ד)

-     משחק ומשחקיות – 2  שש"ס

-     טכנולוגיות בריאות ניידות להערכה והתערבות– 2  שש"ס

-     נוירוביולוגיה של תהליכי קשב - 2 שש"ס

-     הגישה הרב צוותית במחלות אקסטרה פירמידאליות - 2 שש"ס (לא יינתן בתשפ"ד)

-     הפרעות קשב וריכוז לאורך מעגל החיים - 2 שש"ס  (לא יינתן בתשפ"ד)

-     טיפול מרחוק במקצועות הבריאות: חשיבה קלינית וטכנולוגית - 2 שש"ס 

-     מח והתנהגות : המעשה הטיפולי –  2 שש"ס (לא יילמד בשנה"ל תשפ"ד)

-     ליקויי תפקוד ולמידה בילדים, נוער ומבוגרים - סמינריון - 4 שש"ס (ניתן לשנה ב' בלבד)

 

* פתיחת קורס בחירה מותנית במס' הנרשמים.

* חלק מקורסי הבחירה יתקיימו אחת לשנתיים.

* התוכנית יכולה להשתנות על לפתיחת שנת הלימודים.

הערה: תכנית הלימודים בחוג נקבעת בהתאם לשנתון השנה הראשונה ללימודי הסטודנט .

 

 

התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות במסגרת החוג לריפוי בעיסוק  (M.Sc O.T)

מטרת הספח:

לספק מענה לאתגרים ולשינויים הטכנולוגיים של המאה ה-21, ולהשתלב בפיתוח שדה מחקרי וקליני העוסק בטכנולוגיות בריאות ורווחה. סטודנטים אשר ילמדו בתכנית יוכשרו לתפקידים קליניים, ניהוליים ומחקריים הקשורים להטמעת טכנולוגיות רווחה ובריאות. באופן ספציפי, בוגרי התכנית החוגית יוכלו:

 • לקדם עשיה מבוססת ראיות ולסייע בקידום בריאות, מניעת חולי וטיפול יעיל, תוך שילוב ראיה אינטר-דיסציפלינרית, המייחדת את הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 • לקדם מחקר משמעותי בתחומי הרווחה והבריאות בכלל ובריפוי בעיסוק בפרט, החל ממחקר העוסק בקידום בריאות ובשמירה על אורח חיים בריא, לאורך רצף החיים, דרך מחקר העוסק בניהול טיפול במחלות כרוניות ששכיחותן הולכת וגדלה עם הזדקנות האוכלוסייה, בשיפור תקשורת של ילדים עם אוטיזם, בשיקום לאחר פגיעות אורתופדיות או נוירולוגיות, ועד למחקר בשיפור איכות החיים של החולה הסופני.
 • לנהל רשומות באופן יעיל, ולנתח מגמות ותהליכים בתחומי הרווחה והבריאות בעידן המודרני.

הספח יתרום לפיתוחן וליישומן של טכנולוגיות רווחה ובריאות בריפוי בעיסוק המבוססות על התפיסה המולטי דיסציפלינארית ועל ראיות מחקריות (evidence based practice) ואלו בתורן ישפרו את איכות הטיפול והעבודה של אנשי מקצועות הבריאות והרווחה. במסגרת תכנית חלוצית זו, ירכשו הבוגרים ידע ומיומנויות ייחודיים לביצוע מחקר בתחום שילוב טכנולוגיות בבריאות, ניתוח מאפייני הטכנולוגיות, איפיון צרכים לפיתוח טכנולוגיות חדשות ומחקר אינטר-דיסציפלינארי המשלב טכנולוגיות.   

תנאי הקבלה לתכנית

מרפאים/מרפאות בעיסוק בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון של 85 לפחות למסלול ללא תזה ו- 88 למסלול עם תזה.

על המועמדים להציג ציון 85 ומעלה בקורס "סמינר מחקר" בלימודי התואר הראשון.

על בוגרי תוכניות תואר ראשון בריפוי בעיסוק להציג תעודת רישוי ממשלתית בריפוי בעיסוק ממשרד הבריאות הישראלי.

הוועדה החוגית תדון במועמדים שציונם נמוך מהנדרש. במקרה זה תטיל הוועדה, בהתאם לרקע האקדמי של המועמד, קורסי השלמה. קורסים אלה יש ללמוד במסגרת לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני. עם סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 85 לפחות יוכל המועמד להציג מועמדותו ללימודי תואר שני בתכנית.

 • לגבי מועמדים אשר אינם בעלי תואר ראשון בריפוי בעיסוק אך בעלי תואר ראשון מוכר במקצועות הבריאות, המדעים והרפואה, או מדעי החברה - כל מקרה ידון לגופו. ראש התכנית וועדת המאסטר החוגית ישקלו מתן קורסי השלמה בהתאם לרקע של המועמד.
 • ההחלטות בעניין קבלת מועמדים שהגישו את כל החומר הדרוש והעונים על התנאים המוקדמים (ציון ב"א, ניסיון בעבודה, קו"ח והמלצות) יידונו בוועדת קבלה. נימוקי הוועדה לקבלה/דחייה אינם מתפרסמים.
 • עמידה בכל תנאי הקבלה אין משמעותה קבלה אוטומטית.

 

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

ממוצע ציונים של 85 לפחות יהווה תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית.

 

תנאי סיום הלימודים בתכנית ההתמחות, כולל דרישות לצורך קבלת זכאות לתואר

סטודנט יהיה זכאי לקבל תואר מוסמך האוניברסיטה באם השלים בהצלחה את:

 1. קורסי החובה הכלליים בחוג.
 2. קורסי החובה והבחירה בהתמחות בהיקף 10-14 שש"ס (בהתאם למסלול הלימודים), הנדרשים בתכנית הלימודים כמפורט להלן.
 3. קורסי בחירה נוספים בחוג עד להגעה למספר השש"ס הנדרש בהתאם למסלול הלימודים (תזה או פרויקט)
 4. הגיש עבודת תזה/או סיים פרקטיקום בתחום התמחותו, והשיג ציון 76 לפחות.

                שקלול הציונים יהיה כדלקמן:

במסלול עם תזה:

קורסים                                    40%

1 סמינריונים                             20%

עבודת תיזה                             40%

 

 

במסלול הקליני עם פרויקט גמר :

קורסים                                     50%

2 סמינריונים                             30%

פרויקט גמר                              20%    

 

     

פריסת הלימודים על פני השבוע והשנה האקדמית

שנתיים במסלול עם פרקטיקום ושלוש שנים במסלול עם תזה, כאשר השנה השלישית תוקדש לכתיבת עבודת התזה.

 

היקף השעות השנתיות הנדרשות לקבלת התואר

 

מסלול עם כתיבת תזה

מסלול קליני עם הגשת פרוייקט יישומי

קורסי חובה בחוג לריפוי בעיסוק

14 שש"ס 

14 שש"ס

קורסי חובה ובחירה ייחודיים לתכנית

10 שש"ס

12-14 שש"ס

קורסי בחירה וסמינריונים בחוג לריפוי בעיסוק

6 שש"ס

12-14 שש"ס

סה"כ

30 שש"ס

+ 6 שש"ס להגשת עבודה מחקרית (תזה).

סה"כ 36 שש"ס

40 שש"ס

 

מבנה כללי של תכנית הלימודים

במסגרת התכנית החוגית התלמידים ידרשו לצבור 10-14 שש"ס מתוך הקורסים השונים בטכנולוגיות בריאות (בהתאם למסלול הלימודים) מעבר  למסגרת קורסי החובה הנדרשים, בכפוף לנהלי החוג לריפוי בעיסוק.

 

קורסי חובה לתלמידי מסלול א'  בחוג לריפוי בעיסוק 

שם הקורס – משותפים לכלל תלמידי החוג

המרצה

מספר שש"ס

שיטות מחקר

ד"ר גלית יוגב זליגמן

2 שש"ס

סמינר תיזה

פרופ' עינת גל

2 שש"ס

כלי מדידה והערכה

פרופ' בתיה אנגל יגר/ד"ר נאור דמטר

2 שש"ס

תיאוריות ומודלים ומסגרת התייחסות בריפוי בעיסוק

פרופ' נעמי שרויאר

2 שש"ס

מיומנויות לראיון וניתוח למתקדמים

פרופ' נעמי שרויאר

2 שש"ס

סטטיסטיקה ועיבוד נתונים

פרופ' אבי אביטל

2 שש"ס

מדיניות וארגון שירותי בריאות

ד"ר אורן יורקביץ

2 שש"ס

סה"כ 14 שש"ס

 

קורסי חובה לתלמידי מסלול ב'  בחוג לריפוי בעיסוק 

שם הקורס – משותפים לכלל תלמידי החוג

המרצה

מספר שש"ס

שיטות מחקר

ד"ר גלית יוגב זליגמן

2 שש"ס

סמינר פרויקט

ד"ר אלכסנדרה סעד

2 שש"ס

פיתוח וניהול תוכניות התערבות

ד"ר אלכסנדרה סעד

2 שש"ס

תיאוריות ומודלים ומסגרת התייחסות בריפוי בעיסוק

פרופ' נעמי שרויאר

2 שש"ס

מיומנויות לראיון וניתוח למתקדמים

פרופ' נעמי שרויאר

2 שש"ס

מדיניות וארגון שירותי בריאות

ד"ר אורן יורקביץ

2 שש"ס

פרויקט גמר

 

2 שש"ס

סה"כ 14 שש"ס

 

קורסי חובה ייחודיים לתכנית ההתמחות –בהיקף של 6 שש"ס

שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

קורס פקולטטי: טכנולוגיות בריאות ניידות  (mobile )להערכה והתערבות

מר רועי צמח

2 שש"ס

טכנולוגיה מתקדמת בהתפתחות ושיקום (יינתן אחת לשנתיים).

ד"ר אלכסנדרה סעד

2 שש"ס

טיפול מרחוק במקצועות הבריאות: חשיבה קלינית וטכנולוגיות  (יינתן אחת לשנתיים )

ד"ר לירון לאמאש

2 שש"ס

* את הקורסים הניתנים אחת לשנתיים – יוכלו הסטודנטים ללמוד בשנה א' או ב'

 

קורסי חובת בחירה ייחודיים לתכנית ההתמחות (מתוך החוגים השונים בפקולטה) – יש לבחור קורסים בהיקף של 4 שש"ס לפחות למסלול תיזה ו 6-8 שש"ס למסלול פרויקט גמר 

      שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

גרונטכנולוגיה

ד"ר מיכל איזקסון

2 שש"ס

סדנא בפיתוח מוצר עבור אוכלוסייה מזדקנת

ד"ר מיכל איזקסון

2 שש"ס

הזקן המשפחה והטכנולוגיה

ד"ר פנינה רון

2 שש"ס

הערכת טכנולוגיות רפואיות

פרופ' רפי כראל

2 שש"ס

היבטים רגשיים של שימוש בסביבות אונליין (קורס מקוון)

ד"ר כרמית-נעה שפיגלמן

2 שש"ס

תכניות התערבות דיגיטליות

ד"ר עמית באומל

2 שש"ס

שיקום שמיעה מתקדם ושתלים במערכת השמיעה

גב'  טלי גרינשטיין

2 שש"ס

האבחון הווסטיבולרי והטיפול בחולה המסוחרר

פרופ' אביגדור שצ'ופק

2 שש"ס

שיטות אלקטרופיזיולוגיות מתקדמות באודיולוגיה קלינית

ד"ר חנין קרואני

2 שש"ס

שיטות אבחון מתקדמות בחקר מערכת השמיעה

פרופ' יוסף אטיאס

2 שש"ס

סמינריון בנושא ניתוח תנועה מתאוריה למעשה

ד"ר טל קרסובסקי

4 שש"ס

מתוך אשכול חדשנות ויזמות: סדנא בעיצוב ופיתוח מוצר

טרם נקבע

3 שש"ס

Patient -Centered Interactive Health Communication Technologies

ד"ר מעיין אגמון

2 שש"ס

Health informatics for better and safer healthcare (MOOC)  

ד"ר מקס טופז וגב' ריקי כהן

2        שש"ס

 

קורסי בחירה לכלל  תלמידי החוג לריפוי בעיסוק 

  שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

איתור ומניעת בעיות התפתחותיות בגיל הרך (לא ינתן בתשפ"ג)

ד"ר איילת בן ששון

2 שש"ס

מוח ותפקוד האדם (לא ינתן בתשפ"ג)

פרופ' בתיה אנגל יגר

2 שש"ס

למידה מוטורית

ד"ר גלית יוגב זליגמן

2 שש"ס

קידום עבודה עם הורים וטיפול ממוקד במשפחה

ד"ר ליאת לכטר גפני

2 שש"ס

עיבוד סנסורי, היבטים נוירופיזיולוגיים וקליניים

פרופ' בתיה אנגל יגר

2 שש"ס

משחק ומשחקיות

ד"ר מיכל ויסמן ניצן

2 שש"ס

הפרעות קשב וריכוז לאורך מעגל החיים

ד"ר עדי שטרן

2 שש"ס

האדם האוטיסט לאורך מעגל החיים

פרופ' עינת גל

2 שש"ס

מוח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים

ד"ר נאור דמטר

2 שש"ס

הנחיית קבוצות (לא ינתן בתשפ"ג)

סופי בנימין

4 שש"ס

לחשוב סביבה, לראות הזדמנות בראי ההתפתחות

ד"ר מיכל ויסמן ניצן

2 שש"ס

הגישה הרב צוותית במחלות אקסטרה פירמידאליות (לא ינתן בתשפ"ג)

ד"ר גלית יוגב זליגמן

2 שש"ס

הפרעות בעיבוד חושי: התערבות

פרופ' עינת גל

2 שש"ס

מח והתנהגות: תהליכים קוגניטביים 

ד"ר נאור דמטר

2 שש"ס

ליקויי למידה ותפקוד שלי ושלהם, בחיי היום (יינתן אחת לשנתיים).

פרופ' שרה רוזנבלום

4 שש"ס

הפרעות אכילה

ד"ר עדי שטרן

2 שש"ס

נוירוביולוגיה של תהליכי קשב

פרופ' אבי אביטל

2 שש"ס

 

 

פרוייקט

הפרוייקט יבטא  את האינטגרציה שיבצע/תבצע הסטודנט/ית בין הידע, המיומנויות והכלים שרכש/ה במסגרת לימודיו/יה לתואר השני ולבין ניסיונו/ה הקליני. כתיבת הפרוייקט מזכה ב-2 שש"ס.

 

מטרות הפרוייקט

• קידום של יוזמה או תוכנית שהצורך בהם עולה מהשדה הקליני בהתבסס על תחומי הידע והמחקר העדכניים בנושא.
• רכישה של מיומנויות וכלים לשם הרחבת הידע המעשי ועיגונו בספרות המקצועית ובמחקר.

במסגרת הפרויקט נדרש הסטודנט להציע תוכנית התערבות או יוזמה שהצורך בהם עולה מן השדה הקליני. עליו לבסס את תוכניתו על הספרות והמחקר הרלוונטיים ולהציג את שלבי הביצוע והתכנים הנכללים.

1.       סקירת ספרות מעמיקה על נושא מסוים וקישורו לצרכי הקליניקה. הצגת עיקרי סקירת הספרות וההשלכות האפשריות להתערבות הטיפולית, בפני צוות הקליניקה.

2.       הכנת הצעת מחקר לאור צרכי הקליניקה (אין צורך לבצע את המחקר).

3.       הצעה של תוכנית טיפול לאוכלוסייה מטופלת בקליניקה מסוימת ותיאור דרכים להערכת יעילות ההתערבות .

4.       איסוף נתונים לצורך פיתוח כלי מחקר.

רכזת הפרוייקטים: ד"ר אלכסנדרה סעד

בסיום הלימודים ייערך יום הצגת הפרוייקטים במסגרתו יידרשו התלמידים להציג את פרויקט הגמר.

 

דוגמאות לפרוייקטים שנעשו בחוג:

1. דוגמאות להכנת הצעת מחקר לצורכי הקליניקה:

 • המשחק בגן הילדים- סדנא לגננות בגני טרום חובה וחובה, טלי איצקוביץ בייעוץ של  דר' אלינור שניידר, ומיכל ויסמן-ניצן.
 • מודל יישומי של תוכנית התערבות בית ספרית לרכישת יכולת של ניידות בקהילה באמצעות תחבורה ציבורית עבור תלמידים מתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, עדי שמש, בייעוץ של דר' נעמי שרויאר.
 • השפעת לקיחת ריטלין על תפקודים אקזקוטיביים ועל מידת ההשתתפות אצל ילדים בעלי ADHD\ נירית גולן – פרנק בהנחייתה של פרופ' בתיה אנגל-יגר.
 • שירותי סיוע אנושי כגורם מקדם ו\או מגביל סטודנטים עם לקויות ראיה בלימודיהם האקדמיים\נועה קרן בר-אור בהנחיית ד"ר דליה זק"ש וד"ר נעמי שרויאר.
 • השוואת היעילות הטיפולית  של גישת ה- CO-OP לעומת גישת האינטגרציה סנסורית כפי שמתבטאת בהשתתפות של ילדים עם DCD בפעילויות יומיומית \עפאף משיעל- בראנסה בהנחייתה של  ד"ר צמרת ריקון.

2. דוגמאות להצעה של תוכנית טיפול לאוכלוסייה מטופלת בקליניקה מסוימת ותיאור דרכים להערכת יעילות ההתערבות:

 • שביעות רצון אמהות לילדים עם פיגור שכלי קל מהתערבות טיפולית בריפוי בעיסוק המבוססת על גישת הטיפול הממוקד בלקוח, בגנים טיפוליים במגזר הערבי בצפון\ רשא ריאן בהנחייתן של ד"ר דליה זק"ש, ד"ר אלינור שניידר.
 • תכנית התערבות קבוצתית לפיתוח הכוונה עצמית מבוססת עיסוק למתבגרים המתמודדים עם הפרעה נפשית\ ניצה אריה בהנחיית ד"ר דליה זק"ש ופרופ' שונית רייטר.
 • השוואת יעילותן של שיטות טיפול סנסוריות (סנוזלן ואינטגרציה סנסורית) בהפחתת התנהגות של פגיעה עצמית אצל אנשים עם פיגור שכלי CATs) Critically Appraised Topics) יזיד גנאים בהנחייתה של פרופ' בתיה אנגל – יגר.

3. "מטפסים להצלחה" - לצפיה בפרויקט שפותח על ידי ניצן פרידמן במסגרת לימודי תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה. לחצו כאן