תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מסלול מואץ לתואר שני בחוג ריפוי בעיסוק

על מנת לעודד מצוינות אקדמית, ניתנת האפשרות לסטודנטיות מצטיינות בתואר הראשון, להתחיל את לימודי התואר השני בחוג ,במסלול תזה בלבד, עם תחילת השנה האחרונה ללימודיהן בתואר הראשון.

תנאי קבלה:

  • ממוצע ציונים של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון בשנים א-ג בחוג לריפוי בעיסוק
  • ציון בקורס "סמינר מחקר" מעל 90
  • חוות דעתה של מנחת סמינר המחקר -יכולת מחקרית/ אקדמית וניהול עצמי
  • מעבר בהצלחה של הכשרה שנה ג'
  • וועדת קבלה

משך זמן הלימודים סה"כ 6 שנים: 4 שנים לתואר הראשון ושנתיים לתואר השני. השנה החמישית והשישית תוקדש לביצוע המחקר וכתיבת עבודת התזה.
הלימודים יתקיימו פעם בשבוע בימי רביעי. יום לימודים זה יהיה פנוי מההכשרות שהסטודנטיות עוברות במסגרת לימודיהן בתואר הראשון.
במהלך השנה הרביעית ללימודיה בתואר הראשון חייבת הסטודנטית לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון, כולל הכשרה קלינית והגשת הסמינריון של התואר הראשון

בשנה הרביעית ללימודים בתואר הראשון  הסטודנטיות ילמדו  שבעה קורסים של התואר השני בהיקף של 12-14 שש"ס מתוך קורסי החובה לשנה א' , במסגרת "מתעתדים למסלול המואץ".
במידה ותתקבלנה  ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו קורסים אלה כחלק מתוכנית הלימודים לתואר שני.

שיטות מחקר (2 שש"ס)  סמינר תזה (2 שש"ס)   כלי מדידה והערכה (2 שש"ס) תיאוריות ומודלים ומסגרת התייחסות בריפוי בעיסוק (2 שש"ס)   מיומנויות לראיון וניתוח למתקדמים (2 שש"ס)   סטטיסטיקה ועיבוד נתונים (2 שש"ס)  מדיניות וארגון שירותי בריאות (2 שש"ס).

במהלך השנה הרביעית ללימודיה בתואר הראשון, תידרש הסטודנטית לעמוד בכל אבני הדרך כנדרש בשנה א' בתואר השני:

  • הגשת טופס התקשרות עם מנחה עד סוף סמס א' בשנה הרביעית ללימודיו בתואר הראשון.
  • הגשת הצהרת כוונות לנושא המחקר עד תחילת סמסטר ב' בשנה הרביעית.
  • בשנה החמישית ללימודיו יש להגיש הצעת מחקר. ההצעה צריכה להיות מאושרת עד סוף סמסטר ראשון של שנה חמישית (שנה שניה בתואר השני).

במהלך השנה החמישית ללימודיה תשלים הסטודנטית את מכסת הקורסים מתוכנית הלימודים של התואר השני, הנדרשת על-ידי החוג .

בשנה החמישית ללימודיה תתקבל הסטודנטית ללימודי התואר השני במעמד סטודנט "מן המניין" בתנאי שתשלים את התנאים לזכאות לתואר ראשון (לא יאוחר מסיום סמסטר א' בשנה החמישית).

השנה השישית תוקדש לכתיבת התזה.

משך הלימודים 6 שנים, לא תאושר הארכת לימודים במסלול זה. סטודנטית שתחרוג תועבר למסלול הרגיל של החוג.

 

לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות החוג.