תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תואר שני בריפוי בעיסוק בהתמחות בלימודי התפתחות הילד

התוכנית תכלול שני מסלולים: מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) ומסלול קליני ללא כתיבת תזה במסגרתו יתבקשו התלמידים לבצע פרויקט גמר מחקרי.

התוכנית המוצעת משקפת תפיסת עולם התפתחותית-בין תחומית אשר רואה את הילד והילדה במכלול ההתפתחותי, המשפחתי, החברתי והתרבותי השלם. תפיסה זו יסודית ללימודים מתקדמים בתחום התפתחות הילד של קלינאים ממקצועות הבריאות.

תוכנית ההתמחות משלבת בין תכנים קליניים בתהליכי אבחון והתערבות בריפוי בעיסוק בילדים בהתפתחות אופיינית ולא אופיינית עם דגשים של ויסות חושי, רגשי וזאת עם בחינת תפקוד יומיומי קוגניטיבי ומוטורי והשתתפות, לבין תכנים התפתחותיים רחבים בהסתכלות בין תחומית.

שיתוף פעולה בין שתי התוכניות והתחומים הנלמדים בהן יאפשר למרפאים בעיסוק קלינאים מתחום הילדים להרחיב את ההסתכלות על התפתחות הילד והטיפול בו מנקודת מבט הוליסטית רב-תחומית. מתוך נקודות המיקוד השונות של כל תוכנית  נגזרים תכני ההוראה המאירים את תחום התפתחות הילד מנקודות מבט שונות ומשלימות.

הלימודים בהתמחות בלימודי התפתחות הילד מתקיימים בימי רביעי בקמפוס אוניברסיטת חיפה ובימי חמישי בקמפוס הנמל בעיר התחתית, חיפה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות החוג.

 

מבנה תוכנית הלימודים

על מנת לקבל תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק עם התמחות בלימודי התפתחות הילד על הסטודנט יהיה להשלים:

 

מסלול א עם תזה

מסלול ב ללא תזה

קורסי חובה כלליים (החוג לריפוי בעיסוק)

 

10 שש"ס

8 שש"ס

קורסי חובה בהתמחות:

החוג לריפוי בעיסוק

התוכנית להתפתחות הילד

2 שש"ס

10 שש"ס

6 שש"ס

10 שש"ס

סמינריון (החוג לריפוי בעיסוק)

4 שש"ס

4 שש"ס

קורסי חובה (אינטגרטיביים) בהתמחות:

החוג לריפוי בעיסוק

התוכנית להתפתחות הילד

2 שש"ס

2 שש"ס

2 שש"ס

2 שש"ס

קורסי בחירה

6 שש"ס

10 שש"ס

סה"כ

36 שש"ס

42 שש"ס

 

תנאי קבלה

יוכל להגיש את מועמדותו מי שעומד בתנאים הבאים:

 • תואר ראשון בריפוי בעיסוק ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל בממוצע 85 לפחות
 • שיקולי ועדת קבלה וראיון או המלצות בהתאם לבקשת החוג. ראיון קבלה יתבצע על ידי סגל החוג לריפוי בעיסוק.
 • עדיפות לבעלי ניסיון בקליניקה בתחום ילדים ונוער.
 • מועמדים ללימודי תואר שני אשר הינם בוגרים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, נדרשים לעמוד בהצלחה במבחן ה-GRE הכללי (General Test) ולהימצא באחוזון ה-70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. פרטים נוספים על מבחן GREניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שניפרק ג'.
 • תנאי עברית: מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה ללימודים.
 • ההחלטות בעניין קבלת מועמדים שהגישו את כל החומר הדרוש והעונים על התנאים המוקדמים (ציון ב"א, ניסיון בעבודה, קו"ח והמלצות) יידונו בוועדת קבלה. נימוקי הוועדה לקבלה/דחייה אינם מתפרסמים.
 • עמידה בכל תנאי הקבלה אין משמעותה קבלה אוטומטית. 

תנאי סיום הלימודים בתוכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר

סטודנט יהיה זכאי לקבל תואר "מוסמך האוניברסיטה" באם השלים בהצלחה את:

 1. קורסי החובה הכלליים בחוג.
 2. קורסי החובה בתוכנית ההתמחות.
 3. קורסי בחירה – היקף לפי המסלול הנלמד.
 4. הגיש עבודת תזה/או עבודת גמר והשיג ציון 76 לפחות.

 

שקלול ציונים

שקלול ציון לתואר יהיה כדלקמן:

במסלול עם תזה (מסלול א'):

ציון עבודת גמר מחקרית (תזה)    40%

קורסי חובה ובחירה                   60%

במסלול הקליני (מסלול ב'):

ציון פרויקט גמר                          20%

קורסי חובה ובחירה                   80%

 

 לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות החוג.