תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

טפסי רישום למתקבלים חדשים - שנה"ל תשפ"א- תואר ראשון ותואר שני

טפסים לקראת רישום ממוחשב לקורסים

החוג לריפוי בעיסוק - שנה א'- שנה"ל תשפ"א, אוקטובר 2020

לימודי תואר ראשון: קמפוס אוניברסיטת חיפה / קמפוס מכללת מבח"ר

לימודי תואר שני: מסלול עם תזה / מסלול ללא תזה (פרוייקט) 

 

 

 

 

תואר ראשון - שנה א' - שנה"ל תשפ"א 

אנא תשומת ליבכם להורדת הטפסים של תכנית הלימודים אליה הנכם שייכים (ריפוי בעיסוק בקמפוס אוניברסיטת חיפה או ריפוי בעיסוק בקמפוס מכללת מבח"ר בבני ברק):

 טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשפ"א - תואר ראשון - קמפוס אוניברסיטת חיפה:

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב

2. מערכת שעות: סמסטר א' וסמסטר ב'  

3. נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות

4. איגרת לתלמיד 

5. שנתון תשפ"א


 טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשפ"א - תואר ראשון - קמפוס מכללת מבח"ר, בבני ברק:

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב 

2. מערכת שעות: שנה א' סמסטר א' , שנה א' סמסטר ב' 

3. נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות

4. איגרת לתלמיד 

5. שנתון תשפ"א

 


 


תואר שני - שנה א' - שנה"ל תשפ"א

 

טפסים לקראת רישום לקורסים של שנה"ל תשפ"א - תואר שני  -  מסלול א' (עם תזה) ומסלול ב' (ללא תזה):

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב

2. רשימת הקורסים-תשפ"א

3. מערכת שעות שנה א' - סמסטר א' + ב' (מסלול א'- תזה, מסלול ב'- פרוייקט) 

4. אגרת לתלמיד 

5. שנתון תשפ"א