תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

טפסי רישום למתקבלים חדשים - שנה"ל תשפ"ג- תואר ראשון ותואר שני

טפסים לקראת רישום ממוחשב לקורסים

 

החוג לריפוי בעיסוק - שנה א' - שנה"ל תשפ"ג, אוקטובר 2022 

לימודי תואר ראשון: קמפוס אוניברסיטת חיפה / קמפוס מכללת מבח"ר

לימודי תואר שני: מסלול עם תזה / מסלול קליני

 

 

תואר ראשון - שנה א' - שנה"ל תשפ"ג

 

טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשפ"ג - תואר ראשון - קמפוס אוניברסיטת חיפה

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב

2. מערכת שעות: סמסטר א' וסמסטר ב' תשפ"ג 

3. חוברת הדרכה תשפ"ג

3. נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות

4. איגרת לתלמיד  

5.שנתון תשפ"ג 

6. לוח שנת הלימודים תשפ"ג

7. תקנון שכר לימוד

 


טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשפ"ג - תואר ראשון - קמפוס מכללת מבח"ר, בני ברק

 

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב 

2. מערכת שעות: שנה א' סמסטר א' , שנה א' סמסטר ב' 

** ייתכנו שינויים במערכת השעות עד לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג.

3. חוברת הדרכה לתלמידות שנה א' + רשימת קורסים

4. נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות

5. איגרת לתלמיד  

6. שנתון תשפ"ג 

7. תקנון שכר לימוד

 


 


תואר שני - שנה א' - שנה"ל תשפ"ג

 

טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשפ"ג - תואר שני - מסלול עם תזה ומסלול קליני (פרויקט):

 

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב

2. חוברת הנחיות רישום לשנה א' -תשפ"ג (מעודכן 6.9.22)

3. מערכת שעות שנה א' מסלול  תזה (מעודכן 6.9.22)

4. מערכת שעות שנה א' מסלול קליני (פרויקט) (מעודכן 6.9.22)

5. אגרת לתלמיד 

6. שנתון תשפ"ג 

7. לוח שנת הלימודים תשפ"ג

8. תקנון שכר לימוד

 

**ייתכנו שינויים במערכת השעות עד לתחילת שנת הלימודים תשפ"ג.