תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים תשפ"ב בא

שנה"ל תשפ"ב – שנה א

 

סמסטר א

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

יסודות הסיעוד (8-12)

1.      גב' ראיפה גבארין

2.       ד"ר נוסייבה ריאן

3.       גב' ענבל פרן פרח

4.       פרופ' אנה זיסברג

------------------

290.1021

ביולוגיה של התא

ד"ר איל זכריה

290.1016

 

אנטומיה  

 מר רועי צמח  

 

290.1053

 

 

10-12

 

 כתיבה מדעית

4.ד"ר אסתי בהט

 290.1038

 

 

 

 

12-14

כתיבה מדעית

12-14

1. פרופ' דניאל שפרלינג

2. ד"ר גלית ברנשטוק

3. ד"ר גולפנשטיין לוי

 

 290.1038

כימיה

(12-15)

 1.ד"ר מרים דוד

2. פרופ' רועי טרייסטר

290.1052

 

 

 

14-16

כתיבה מדעית-

קב' 6. ד"ר גלית ברנשטוק (תמכין)

290.1038

15-17

תרגיל -כימיה

 ד"ר קרן ויידנפלד

ט.נ.

290.1052

 

   

מתוקשב

-אנטומיה 290.1053 מר רועי צמח וד"ר אגמון

-מבוא לפסיכולוגיה 290.1007

ד"ר הדס אוקון

-מבוא לסוציולוגיה-290.1055 פרופ' אסא מרון

 

   

 

 

 

 שנה א

 

סמסטר ב

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

גנטיקה

פרופ' אפרת דגן

290.1025

מיקרוביולוגיה

ד"ר איל זכריה

290.1004

מבוא למיומנויות בין אישיות

פרופ' יורם גדרון

290.1013

   

10-12

אימונולוגיה

 

פרופ' יורם גדרון

290.1035

   

אנטומיה

מר רועי צמח

290.1056 ב.02

קבוצה 2

2 שעות מתוקשב

 

12-14

כתיבה אקדמית

ד"ר גלית ברנשטוק

290.1039

 המשך תמכין

ביוכימיה

(12-15)

1. ד"ר מרים דוד

290.1054

2. פרופ' רועי טרייסטר

290.1054

פיזיולוגיה

ד"ר מעיין אגמון

290.1057

מבוא לסיעוד קליני א'

ד"ר נדיה גולפנשטיין לוי

290.1046

 

14-18

 

 

יסודות הסיעוד ב'

(14-16)

1. גב' ענבל פרן פרח

2. ד"ר נוסייבה ריאן

3. פרופ' אנה זיסברג

290.1024

 

תרגיל –ביוכימיה

1. ד"ר קרן ויידנפלד

290.1054ב01

2. ט.נ.

290.1054ב02

   

 

 

 

 

 

שנה ב

 

סמסטר א

שעות

 יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

 פרמקולוגיה

(8-12)

1. ד"ר עלי גאברין וד"ר רזאן סכראן

2. ד"ר עולא סאדר-מזבר

290.2004

בריאות וחולי המבוגר 1 -שמרני

(8-12)

מר מיכאל ראשין

 

290.2048

     

10-12

 פרמקולוגיה

12-14

אפידמיולוגיה

פרופ' יורם גדרון

290.2012

בריאות וחולי המבוגר 1- כירורגי

(12-18)

3 מרצים :

12-14

מר עסאם קדרי

14:30-16:00-

גב' ריקי כהן

16:00-18:00

גב' הלא עיסא

290.2049

14-16

 

16-18

כלכלת בריאות

מר שרון זיו

290.3030

מתוקשב

·         פתולוגיה-290.2001, ד"ר חגית גולדנשטיין

·         מבוא לסיעוד קליני ב', 290.2038:

1. פרופ' אנה זיסברג, 2. גב' מיכל הרשלר

 

 

 

שנה ב

 

סמסטר ב

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

פרמקולוגיה

1. ד"ר עלי גבארין וד"ר רזאן סכראן

2. ד"ר עולא סאדר מזבר

290.2041    

 

לימודים קליניים:

התערבות במצבים קליניים באשפוז ובקהילה

290.2075

בריאות וחולי – הילד והמתבגר

 

8:00-11:00 ד"ר יוסי רימר

11:30-13:00 גב' מרים קליין

דפנה זונטג -מתוקשב

290.2051

____________________________________________

תזונה קלינית 14-16

ד"ר פייגה מגרזל

נוירולוגיה

16:00-18:00

ד"ר סונה אוגניאן

290.2044

__________________________________________

10-12

מיומנויות בין אישיות:

1. ד"ר גילי פלג

2. ד"ר כוכב בן הרוש

3 גב' מירי פלג

4 .ד"ר ג'ודת עיד

5. גב' נאוה זוארץ

290.2101

 

12-14

היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית

1 ד"ר הילה הופשטטר

2 ד"ר שרית רשקוביץ

3 פרופ' ענת דרך זהבי

4 ד"ר אסתי בהט

5. ד"ר עינב סרולוביץ

290.2039

14-16

חשיבה קלינית

1 גב' דלית וילהלם

2 גב' נאוה זוארץ

3 גב' מיכל הרשלר

4 גב' מלי בן אדיבה

290.2110

16-18

 

 

 

מתוקשב

·         שיטות מחקר

פרופ' תמר שוחט

290.1027,

·         גריאטריה וגרונטולוגיה-

פרופ'   אנה זיסברג

290.2052

·         גרונטולוגיה וגריאטריה- MOOC בערביתMOOC בערבית- ד"ר נוסייבה ריאן 290.2053

   

 

 

 

שנה ג

 

סמסטר א' 

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

(08-18)

בריאות וחולי- הנפש

גב' נגה ויזל

 

290.3011

 

בריאות וחולי- האישה

פרופ' איתן פאר

גב' ענת לדר

290.3012

 

 

חשיבה קלינית

1. גב' דלית וילהלם

2. גב' ויקי צ'רניאק

3. גב' מלי בן אדיבה

4. גב' ראיפה גבארין

5. גב' ענבל פרן- פרח

290.3080

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

 

290.3050

10-12

 

מיומנויות בין אישיות: התערבות במצבי משבר ואובדן

1. גב' קרול רביד

2. ד"ר ריקי ביטון כהן

3. ד"ר ג'ודת עיד

4. גב' מירי פלג  

5. גב' רחל כרמי

6. ד"ר גילי פלג

7. גב' נאוה זוארץ

                              

290.3091

12-14

תחום ניהול-  12-16

1. פרופ' יורם גדרון- פסיכולוגיה בריאותית 290.3073

2. פרופ' ענת דרך זהבי- מנהיגות ומיומנויות ניהול בארגוני בריאות- 290.3061

3. ד"ר נוסייבה ריאן גרה - הנגשה תרבותית במערכת הבריאות 290.3069

4. ד"ר אסתי בהט - ניהול קריירה 290.3463

14-16

16-18

מבוא לניהול הטיפול

פרופ' אפרת שדמי

290.3055    

 

 שנה ג

 

סמסטר ב'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

8:30-14:00

בריאות וחולי- המבוגר II: כירורגיII: כירורגי

290.3014

פרופ' סמי ניטצקי

בריאות וחולי- המבוגר II: שמרניII: שמרני

14:00-18:00

290.3013

ד"ר חטיב אחמד

חוק ואתיקה

ד"ר נדיה גולפנשטיין לוי

290.3155

                            

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

 

290.3150

10-12

מיומנויות בין אישיות: סגנונות התערבות

1. גב' קרול רביד

2. ד"ר ריקי ביטון כהן

3. ד"ר ג'ודת עיד

4. גב' מירי פלג

5. גב' רחל כרמי

6. ד"ר גילי פלג

7. גב' נאוה זוארץ

                            

290.3132

12-14

חשיבה קלינית

1. גב' דלית וילהלם

2. גב' ויקי צ'רניאק

3. גב' מלי בן אדיבה

4. גב' איה שפאץ

5. גב' ענבל פרן פרח

290.3121

14-16

יסודות בקידום הבריאות

ד"ר ריקי ביטון כהן

290.3105

16-18

 

שנה ד

 

סמסטר א'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

 תגול SPSS סטטיסטיקה

290.3570

(08-17)

סוגיות בבריאות וחולי -

290.3505 :

ד"ר גילי פלג

+ גב' יעל ארנוב

+ גב' חן ברקוביץ

+ מר דניס רודביצקי

+ גב' ניצה סגל

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים באשפוז או בקהילה

 

290.3476

10-12

קידום בריאות:

1. בריאות אם וילד- ד"ר נדיה לוי גולפנשטיין 290.3428

2. זקנה פעילה בקהילה- ד"ר מעיין אגמון 290.3425

3. אנשים במצבי מעבר או סיכון -פרופ' זלוטניק

4 קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם 290.3551

12-14

סטטיסטיקה

פרופ' רועי טרייסטר

290.1040

14-16

סמינר מחקר:

1 . היבטים בהערכת הכאב- פרופ' רועי טרייסטר 290.3556

2. אבחון וטיפול בהפרעות שינה- פרופ' תמר שוחט -290.3487

3.מגדר ובריאות- פרופ' דפנה כרמלי, 290.3502 (14 -18)

4. אתיקה של הטיפול בסוף החיים- פרופ' דניאל שפרלינג 290.3465

5. ויסות עצבי בבריאות וחולי - פרופ' יורם גדרון 290.3652

16-18

 

פרמקולוגיה קלינית-

2 קבוצות-מר זלאטקין 290.3615

 

 

 שנה ד

סמסטר ב'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

סמינר מחקר:

1. היבטים בהערכת הכאב- פרופ' רועי טרייסטר- 290.3557

2. אבחון וטיפול בהפרעות בשינה- פרופ' תמר שוחט 290.3511

3.אתיקה של הטיפול בסוף החיים- פרופ' דניאל שפרלינג 290.3466

4. ויסות עצבי בבריאות וחולי - פרופ' יורם גדרון 290.3653

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים-אימון מתקדם

290.3477

 

10-12

קידום בריאות:

1. בריאות אם וילד- ד"ר נדיה לוי גולפנשטיין 290.3429

2. זקנה פעילה בקהילה- ד"ר מעיין אגמון 290.3426

3. אנשים במצבי מעבר או סיכון- פרופ' שריל זלוטניק

4. קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם   290.3549

 

12-14

(12-16)ניהול:

1. בריאות ובטיחות בארגוני בריאות - פרופ' דרך זהבי 290.3604

2. ניהול קונפליקטים ומיומנויות הגישור- פרופ' דניאל שפרלינג 290.3467

3. אקטיביזם בסיעוד- גב' ענבל פרן פרח -290.3469

4. איכות ומדידת תהליכים -ד"ר עינב סרולוביץ 290.3066

 

14-16

16-18

מיומנויות בין אישיות- הכנה לעולם העבודה

1. גב' ראיפה ג'בארין

2. גב' דלית וילהלם

3. גב' לבנה יעקובסון

290.3431