תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

סילבוסים נצרת תשעג

מערכת תשע"ג– נצרת

 

מחזור שלישי-שנה א'

סמסטר א' (תשע"ג, 2012/2013)

שעה

יום ב' בנצרת

יום ה' באוניברסיטה

8 - 10

כאב - הסימפטום והמחלה – ד"ר רועי טרייסטר  

חלק ב'

290.1931

גנטיקה- פרופ' צבי בורוכוביץ

290.2701

10 - 12

מבוא לרפואה משלימהד"ר מיכל לביא

חלק א'

290.1936

החולה הנוטה למות ד"ר גילי פלג

290.2742

12 - 14

סטטיסטיקה מר אוהד מרכוס

290.1904

תסמונת פוסט-טראומטית - ד"ר גילי פלג

290.2743

14 - 16

שיטות מחקר מר אוהד מרכוס

290.1903

דיון עיוני בסיעוד – ד"ר שרה שחף

290.1733

16 - 18

כתיבה אקדמיתמר וליד שלאעטה

290.1910

מבוא לקידום בריאות- גב' לילך מלוויל

290.1719

 

מחזור שלישי- שנה א'

סמסטר ב' (תשע"ג, 2012/2013)

שעה

יום ד' בנצרת

יום ה' באוניברסיטת

8 - 10

סמינר קידום בריאות – 290.1916

קבוצה א' מר וליד שלאעטה  

קבוצה ב'–  מר נסים עאסי

טכנולוגיות רפואיות ממוקדות חולה

ד"ר מעין אגמון

290.1755

10 - 12

סמינר מחקר –

קבוצה א' – ד"ר חגית ורדינון-פרידמן 290.1920

קבוצה ב' ד"ר שרית רשקוביץ   290.1919

התפתחות האישיות – ד"ר עומר לנס

290.2702

12 - 14

 

העצמה במערכת הבריאות –גב' סאוסן שחאדה

290.1906  

סוגיות בבריאות הנפש והגוף בזקנה -

ד"ר טובה וינטרשטיין

290.1757

14 - 16

בריאות המתבגר -ד"ר אמל חזאן

290.1901

היסטוריה של הרפואה - פרופ' אפרים לב

290.1721

16 - 18

רפואה תעסוקתית גב' מיכל הרשלר

290.1915

חשיבה משפטית עו"ד איוב עלאא

290.1735

 

 בספטמבר, לפני תחילת שנת הלימודים של שנה ב': קורס SPSS   לנצרת - ד"ר רועי טרייסטר

מחזור שני – סמסטר שלישי ואחרון- שנה ב'

(סמסטר א' תשע"ג, 2012/2013)

שעה

יום ג'   נצרת

יום ד' נצרת

8 - 10

איכות הטיפול וניהול סיכונים – 290.1929

ד"ר מרואן חכים  

פרויקט קידום בריאות –290.1932

קבוצה א' מר וליד שלאעטה

קבוצה ב'מר נסים עאסי  

10 - 12

מבוא לרפואה המשלימה - ד"ר מיכל לביא

290.2903

אלימות במשפחה – ד"ר הדס גולדבלט

290.2902 חלק א'

12 - 14

חשיבה מחקרית - ד"ר מרדכי בן-חמו            

חלק א' 290.2901

בריאות במפגש בין תרבותי - ד"ר מוחמד ח'טיב

290.1926 חלק ב'

14 - 16

ארגונומיה   - פרופ'   יאיר ליפשיץ

חלק ב'

290.1930

סמינר מחקר

קבוצה א'-ד"ר חגית ורדינון –פרידמן 290.1933

קבוצה ב' - ד"ר שרית רשקוביץ 290.1934

16 - 18

אפידמיולוגיה ומדיניות בריאותד"ר האשם בשארה  

290.1928

משפחה, בריאות וחולי- ד"ר אמל פאהום  

290.1927