תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

סילבוסים

287

שם הקורס
מספר הקורס
287.4200
287.4201
287.4724
287.4705
287.4307
287.4710
287.4417
287.4204 
287.5001/2 
287.4300 
287.4716 
287.4406
287.4313
287.4303
287.4217/4218
287.4718
287.4214
287.4205
287.4418 
287.4308
287.4707
287.4254
287.4221
 287.4700
287.4418
287.4720
 287.4722
סוגיות משפטיות נבחרות במוסדות לזקנים  287.4230 
אוכלוסיות מודרות בזקנה 287.4315
שיטות מחקר איכותניות למתקדמים 287.4103/4
היבטים קליניים ברווחה נפשית בזקנה  287.4416 
זקנה ומשפט 287.4702
שירותי בריאות ורווחה לקשיש 287.4101
פילוסופיה של המדע 287.5010
תיאוריות בבטחון סוציאלי 287.4709
ענקי הגריאטריה- היבטים פיזיולוגיים של זקנה 287.4254
יחסים חברתיים קרובים, יחסים משפחתיים ובדידות בזקנה 287.4420
בין דלהי לניו-יורק: מבט גלובאלי על זקנה והזדקנות 287.4726
היבטים חברתיים ופסיכולוגיים בפרישה 287.4824
 כתיבה אקדמית   287.4110
 אפידמיולוגיה של דמנציה  287.4226/7
 בין שכחה לזיכרון: זקנה בקולנוע  287.4224
אפידמיולוגיה של זקנה  287.4219
הערכת צרכים בזקנה  287.4225