תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

סילבוסים - גרונטולוגיה - תואר שני

287

שם הקורס מספר הקורס
היבטים חברתיים של זקנה
287.4200
ביולוגיה של הזיקנה 287.4201
 יסודות הניהול הפיננסי בארגוני רווחה ובריאות  287.4724
סוגיות בחיי דיירי בתי אבות 287.4705
רשת תמיכה הבלתי פורמאלית: היבטים קליניים 287.4307
תיאוריות בניהול המשאב האנושי 287.4710
פסיכולוגיה של הבגרות והזקנה  287.4204 
סמינר דוקטורנטים 287.5001/2 
  שיטות מחקר ניר שיטות מחקר דיקלה  287.4300 
יסודות ניהול השיווק 287.4716 
סוגיות באתיקה וזיקנה 287.4406
מלוגותרפיה והלאה 287.4313
גישות להערכה ואבחון של הזקן ומשפחתו 287.4303
סוגיות בפרקטיקום 287.4217/4218
תפיסת זמן בזקנה  287.4504
טראומה מזדקנת וטראומה בזקנה 287.4214
שינויים מנטליים והתנהגותיים 287.4205
סוגיות בהתמודדות עם מוות בזקנה  287.4418 
עקרונות הגישה הנרטיבית בעבודה קלינית 287.4308
תיאוריות הבקרה הניהולית 287.4707
היבטים פיזיולוגיים של הזקנה
287.4254
287.4221
 מדיניות חברתית 
 287.4700
החיות של המוות- התמודדות עם המוות בזקנה
287.4418
קשיי קשב בזקנה 
287.4501/2
זיכרון עבודה בזקנה אופיינית ופתולוגית
 287.4503
סוגיות משפטיות נבחרות במוסדות לזקנים  287.4230 
אוכלוסיות מודרות בזקנה 287.4315
שיטות מחקר איכותניות למתקדמים 287.4103/4
היבטים קליניים ברווחה נפשית בזקנה  287.4416 
זקנה ומשפט 287.4702
שירותי בריאות ורווחה לקשיש 287.4101
פילוסופיה של המדע 287.5010
תיאוריות בבטחון סוציאלי 287.4709
ענקי הגריאטריה- היבטים פיזיולוגיים של זקנה 287.4254
יחסים חברתיים קרובים, יחסים משפחתיים ובדידות בזקנה 287.4420
היבטים חברתיים ופסיכולוגיים בפרישה 287.4824
 כתיבה אקדמית   287.4110
 אפידמיולוגיה של דמנציה  287.4226/7
 בין שכחה לזיכרון: זקנה בקולנוע  287.4224
אפידמיולוגיה של זקנה  287.4219
הערכת צרכים בזקנה  287.4225