תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

sucot

 

להט אילן, רו"ח

staff name


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 cvicon

איזקסון ברנד מיכל, ד"ר

staff name

בניין רווחה ובריאות, קומה 2, חדר 221
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

פלגי יובל, פרופ

ypalgi

בניין רווחה ובריאות , קומה 2, חדר 224
טל': 04-8249568 (3568)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ראש החוג cvicon

 

 

קיסרי שושי, ד"ר

staff name

בניין רווחה ובריאות, קומה 2, חדר 219
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

ראובני יהודית, ד"ר

staff name

בניין רווחה ובריאות , קומה 2, חדר 219
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

סינוף גרי, ד"ר

staff name

בניין רווחה ובריאות , קומה 2, חדר 219
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

בריק יצחק, פרופ

staff name

בניין רווחה ובריאות , קומה 2, חדר 219
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

לבנשטיין אריאלה, פרופ אמריטוס

staff name

בניין רווחה ובריאות , קומה 2, חדר 219
טל': 04-8249954 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

cvicon

להט אמיר, ד"ר, עמית מחקר

amir lahat

בניין רווחה ובריאות, קומה 2, חדר 219
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

יבין מירי, גב

staff name

בניין רווחה ובריאות , קומה 2, חדר 219
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

לצטר-פאו סוניה, ד"ר

staff name

בניין רווחה ובריאות, קומה 2, חדר 219
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

רזניק אברהם, פרופ

staff name

בניין רווחה ובריאות , קומה 2, חדר 219
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

סגל כרפס דקלה, ד"ר

 בניין רווחה ובריאות , קומה 2, חדר 220
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

'דורון (איסי) ישראל, פרופ

Israel (Issi) Doron

בניין רווחה ובריאות , קומה 120, חדר 225
טל': 04-8249954

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 cvicon

באנד-וינטרשטיין טובה, פרופ'

בניין רווחה ובריאות , קומה 2, חדר 222
04-8288470

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon