תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

לימודים לקראת תואר שלישי (דוקטור) בגרונטולוגיה


יו"ר ועדת הדוקטורט בחוג: פרופ' יובל פלגי


מטרת הלימודים

מטרות התכנית להכשיר אנשי אקדמיה, מחקר ואנשי מקצוע, בעלי ראיה מחקרית רב תחומית ואינטגרטיבית ובעלי יכולת לפתח מחקר בחקר הזקנה, לבצע מחקר על תהליכי זקנה והזדקנות מנקודת מבט רב-תחומית תוך הבנת הייחודיות של הזקנה והזדקנות בקונטקסט המיוחד של החברה הישראלית.


מבנה הלימודים

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

1. מסלול רגיל (287301-24-01)

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בגרונטולוגיה, עבודה סוציאלית, ומוסמכים ממקצועות הבריאות, החברה, או תחומים רלבנטיים אחרים (כמו משפטים, ביולוגיה) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. סטודנטים מתחומים אחרים אשר יתקבלו למסלול הרגיל, יידרשו לקחת קורסי השלמה, מעבר לקורסי החובה.

תנאי הקבלה למסלול זה:
1. ממוצע 90 בלימודי המ"א וציון 90 בעבודת הגמר המחקרית (תזה).
2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מנחה עבודת הגמר המחקרית (תזה).
3. התקשרות והסכמה בכתב של מדריך לעבודת הד"ר.
4. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי מדריך עבודת הד"ר המיועד.
תוכנית הלימודים במסלול זה:
כל תלמיד יחויב בלימודי חובה (בהיקף של 8 שש"ס) לפי הפירוט שלהלן:
סמינר מחקר לדוקטורנטים (4 שש"ס), פילוסופיה של המדע (2 שש"ס) ושיעור ספציפי בתחום הקשור לנושא הדוקטורט שייקבע באופן אישי ע"י מדריך עבודת הדוקטורט (2 שש"ס).
משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא ארבע שנים. הלימודים מתחלקים לשני שלבים: שלב מחקר א'- מוקדש לכתיבת הצעת המחקר (לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד), שלב מחקר ב'- מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט (לא יעלה על 3 שנים).

2. מסלול ישיר לדוקטורט (287315-24-02)

הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי.
תנאי הקבלה למסלול זה:
1.ציון 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
3. התקשרות והסכמה בכתב של מדריך לעבודת הד"ר.
4. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע , מאושרת על ידי מדריך עבודת הד"ר המיועד.
5. אישור הועדה החוגית.
תוכנית הלימודים במסלול זה:
* השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 26 שש"ס לפחות ברמת מ"א, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
* הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי החוג, ואושרה ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
* תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם בקורסים השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
* הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.
עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.
משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים. תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל.

3. מסלול לימודי מחקר מקדים (287350-24-01)

מסלול זה מיועד לשתי אוכלוסיות סטודנטים:
1. סטודנטים שאינם מוסמכי חוגים לגרונטולוגיה, אך עומדים בתנאי הקבלה, יתבקשו להשלים קורסים מלימודי הגרונטולוגיה. תוכנית הלימודים תותאם לסטודנט בהתאם לרקע שלו, מתוך הקורסים הבאים: היבטים חברתיים של זקנה/תיאוריות בגרונטולוגיה, פסיכולוגיה של הזקנה, היבטים פיזיולוגיים של הזקנה (בהתחשב בתכנית הלימודים שנלמדה בתואר שני). מדריך עבודת הד"ר יכול לבקש שיעורי השלמה נוספים והוא יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים. ועדת הדוקטורט החוגית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים. תוכנית הלימודים תיקבע בכתב בהסכם עם מדריך עבודת הד"ר בזמן ההתקשרות.
2. סטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני ללא תזה, בציון 90 לפחות, יוכלו להתקבל למסלול זה אם הם עומדים בתנאי הקבלה ובהתאם להחלטת הועדה החוגית. הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תזה, וקורסים נוספים- במידת הצורך.


סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.