תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תכנית לימודים

ראש החוג - פרופ' דקלה סגל כרפס

יו"ר ועדת תואר שני - פרופ' דקלה סגל כרפס

יו"ר ועדת תואר שלישי - פרופ' יובל פלגיprogram_gero_image

מטרת הלימודים

תכנית הלימודים לקראת תואר מ"א בגרונטולוגיה מבוססת על המטרות הבאות:

1. לפתח את דור העתיד בהוראה ובמחקר אקדמי בגרונטולוגיה.

2. להכשיר כוח אדם מקצועי ומיומן בעבודה, בטיפול, בניהול ומנהיגות בכירה בשירותי הבריאות והרווחה

לקשישים.

התכנית מכוונת לפתח ולהעמיק:

1. גופי ידע בגרונטולוגיה וגריאטריה תוך שימוש בגישות רב-תחומיות ורב-מקצועיות עם אוריינטציה רב-תרבותית.

2. מיומנויות וכישורים להבנת תהליכים פיזיולוגיים, חברתיים, פסיכולוגיים, כלכליים, פוליטיים וסביבתיים בזיקנה.

3. היכרות עם מערכות שירותי הבריאות והרווחה לזקנים והערכת חקיקה ומדיניות חברתית בזיקנה.

4. היכרות עם תחומי הטיפול הרב מקצועי בזקן ומשפחתו.

 סדרי הרשמה


הרשמה לאוניברסיטה תבוצע באמצעות אתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה . ההרשמה באינטרנט מאפשרת ביצוע תשלום דמי ההרשמה באמצעות כרטיסי אשראי. 

קישור לטופס ההרשמה https://applicants.haifa.ac.il/adm/#/

פרטים נוספים לגבי תכנית הלימודים

מזכירות החוג: מועמדים המעוניינים במידע נוסף לגבי הלימודים בחוג, מוזמנים לפנות
למזכירות החוג לגרונטולוגיה - מדעי הזקנה.בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות קומה 2 חדר 223
טלפון: 04-8240815/048288151 פקס: 04-8240573

פרטים לגבי תנאי קבלה ותוכנית לימודים נמצאים תחת מידע למועמד