תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע למועמדים לתואר שני החוג לגרונטולוגיה

שנה"ל תשפ"ה (2024-2025)

ראש החוג: פרופ' דקלה סגל כרפס

 

מטרת הלימודים

  1. להכשיר עתודה לסגל אקדמי, להוראה ומחקר - במדעי החברה, מדעי ההתנהגות, מדעי החיים, מקצועות פרה רפואיים ורפואה, כלכלה ומשפטים - בתחום מדעי הזקנה.
  2. להכשיר כוח אדם מקצועי ומיומן להתערבות, ניהול ומנהיגות בכירה בשירותי הבריאות והרווחה לזקנים.
    התכניות מכוונות לפתח ולהעמיק: גופי ידע בגרונטולוגיה וגריאטריה תוך שימוש בגישות רב-תחומיות ורב-מקצועיות, מיומנויות וכישורים להבנת תהליכים פיזיולוגיים, חברתיים, פסיכולוגיים, כלכליים, משפטיים, פוליטיים וסביבתיים בזקנה.

תנאי קבלה לחוג

תואר ראשון במדעי ההתנהגות והחברה, סיעוד, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, עבודה סוציאלית, שירותי אנוש, פסיכולוגיה, מינהל ציבורי, חינוך, רפואה, מדעי החיים, משפטים וכלכלה (במקרים מיוחדים תישקל מועמדותם של תלמידים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים).
ציון ממוצע משוקלל של 80 ומעלה ולא פחות מ-76 בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר בוגר (במקרים מיוחדים תישקל גם האפשרות לקבל בעלי ציונים של 76-79 על תנאי).
ציון 70 לפחות בבחינת הכניסה באנגלית.
מועדי הבחינה באנגלית יפורסמו באתר האוניברסיטה ---> אתר ההרשמה. הרישום לבחינה נעשה דרך אתר זה בלבד. יש לרשום את מועד הבחינה- לא יישלח זימון לבחינה! חובה להצטייד בתעודת זהות. השימוש במילון אנגלי/עברי מותר בבחינה.
2 מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה ואנשי מקצוע.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו לתואר.
מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה –GRE או בלימודי השלמה, כמפורט בתקנון לימודי תואר שני.

העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלויות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה במדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה- יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשה. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד, לערות ראיונות אישיים או קבוצתיים. לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד, יכולתו ומוגבלותו, תחליט הועדה אם לקבלו, עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתה למועמד. שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 5% מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו נרשמו.

מבנה הלימודים

בחוג לגרונטולוגיה שני מסלולי לימוד: האחד כולל ביצוע עבודת גמר מחקרית (תזה) והשני כולל בחינת גמר מסכמת.

מסלול א' - מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) 
התכנית מבוססת על לימודי מחקר, לימודים עיוניים ופרקטיקום בהתאם להתמחות. על הסטודנט ללמוד קורסים בהיקף של 36 שש"ס, לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות ולהגיש עבודת תזה מחקרית.
מסלול התיזה מותנה בציון של 90 לפחות בכל אחד מן הקורסים: 'שיטות מחקר' ,סמינר 'היבטים חברתיים של זקנה' ו'פסיכולוגיה של הזקנה' הנלמדים בשנת הלימודים הראשונה.
עבודת התזה נעשית בהנחיה של חבר סגל בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשתתף בסמינר הכנה לכתיבת תזה. משך הלימודים במסלול זה הוא שלוש שנים, כאשר את חובות השמיעה יש לסיים עד תום השנה השנייה.

מסלול ב' - כולל עמידה בבחינת גמר מסכמת
התכנית מבוססת על לימודים עיוניים ולימודי מחקר בהתאם להתמחות, פרקטיקום ובחינת גמר מסכמת.
על הסטודנט ללמוד קורסים בהיקף של 40 שש"ס, לכתוב לפחות שלוש עבודות סמינריוניות ולהיבחן בבחינת הגמר. משך הלימודים במסלול זה הוא שנתיים.

בחוג לגרונטולוגיה קיימות שלוש התמחויות בכל אחד ממסלולי הלימוד


1. התמחות במדיניות ומנהל
מסלול א' עם תזה 287201-24-02
מסלול ב' ללא תזה 287202-24-02
ראש ההתמחות: פרופ' ישראל דורון
בהתמחות זו הלימודים יתמקדו בהיבטים של מדיניות, שירותים, מנהל וכלכלה בהקשר של זקנה ובהקשר של תהליכי הזדקנות של האוכלוסייה. התוכנית תכשיר סטודנטים למחקר בתחומים אלו וכן תהווה מסגרת אקדמית להכשרת אנשי ניהול, אנשים לעבודה בארגונים המטפלים בקשישים, ותכשירם לפיתוח שירותים לאוכלוסיה הקשישה וכן לעיצוב מדיניות חברתית. ההתמחות במדיניות ומינהל מזכה בהכרה מטעם משרד הרווחה לניהול בתי דיור מוגן ומעונות לזקנים (בתי אבות).

2. התמחות בטיפול בזקן ובמשפחתו
מסלול א' עם תזה 287201-24-01
מסלול ב' ללא תזה 287202-24-01
ראש ההתמחות: פרופ' יובל פלגי
בהתמחות זו הלימודים יתמקדו ביסודות הערכה, אבחון, דרכי תקשורת ודרכי טיפול והתערבות עם זקנים. להתמחות זו יתקבלו סטודנטים הבאים ממקצועות הטיפול (עבודה סוציאלית, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, רפואה ופסיכולוגיה); וכן סטודנטים בעלי תואר ראשון שאינם ממקצועות הטיפול אך עברו לימודי השלמה בתחום הטיפולי כפי שייקבעו על-ידי ראש מסלול ההתמחות וראש החוג. לימודי ההשלמה יכללו, לכל הפחות, את הקורסים הבאים: פסיכופתולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית. התוכנית תכשיר סטודנטים למחקר ותשמש גם מסגרת אקדמית אשר תכשיר אנשי טיפול מהמקצועות השונים לטיפול בזקנים ובבני משפחתם. ההתמחות תעשיר את הידע של הסטודנטים בתחום הטיפול והעבודה עם זקנים ותאפשר קידום הטיפול של אנשי המקצוע השונים באוכלוסיית הזקנים.

3. מסלול כללי

מסלול א' עם תזה 28201-24-03
מסלול ב' ללא תזה 287202-24-03
מסלול זה מיועד לסטודנטים אשר לא מעוניינים לבחור אחת מההתמחויות הנ"ל.
מסלול זה הינו מסלול מיוחד וניתן לבחירה רק לאחר קבלת אישור מראש של ראש החוג.
במסלול זה יש צורך בפרקטיקום אך לא יינתן ספח התמחות.


תכנית הלימודים

הלימודים מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע (יום ד'). בשנה השנייה ללימודים על הסטודנטים להשתתף בתוכנית הפרקטיקום.
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה ובחירה בהיקף של 18-20 שש"ס אותם ילמדו כל הסטודנטים (בשני המסלולים) בשנת הלימודים הראשונה.
בשנה השנייה ללימודים יילקחו קורסי חובה ובחירה של ההתמחות, וכן קורסי בחירה כלליים של החוג.

אתר של הרשות ללימודים מתקדמים