תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת וסילבוסים בא בני ברק תשעג

מערכת השלמה לב"א בבני ברק תשע"ג  

שנה א' מחזור שמיני

סמסטר א' שנה א'

שעה

יום ב'

יום ד'

10:00 – 8.30

מבוא לסטטיסטיקהמר יוסף לוריא

1807. 290

בדיקת תרגילים – גב' מיה סימן טוב  

מיומנויות מחשב:

גב' אירן פיש   (קב' א') 1806. 290

גב' מיה סימן טוב-לוי (קב' ב') 290.1806

10:15-11:45

 

תזונה קלינית ד"ר גלית גולדזק-קוניק   290.1830    

סוציולוגיה של בריאות וחולי:

ד"ר אסתי בהט 1818. 290 חלק א'

12:00-13:30

 

קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית -

ד"ר שרה שחף     290.1827

סוגיות בקידום בריאות

גב' ריקי טסלר 1808. 290   חלק ב'  

13:45-15:15

 

שיטות מחקר - ד"ר חגית ורדינון פרידמן

290.1801

אנגלית

15.30-17.00

 

חידושים בחקר המוחד"ר חגית ורדינון -פרידמן    290.2833

אנגלית

17.15-18.45

 

סוגיות במערכת הבריאות

גב' שמחה ביתן

290.1834

 

היבטים נבחרים בריאומטולוגיה- 290.1843- ד"ר אוריאל לוינגר (בחופשת הסמסטר)  

סה"כ   20   שעות

 

 

סמסטר ב' שנה א' (מחזור שמיני)

שעה

יום ב'

יום ד'

10:00 – 8.30

חובה

 

סמינרי מחקר

        1. ד"ר גלית גולדזק- תזונה והרגלי אכילה

בבריאות ובחולי 290.1840

                       2 . פרופ' דפנה כרמליהיבטים חברתיים

                        של בריאות וחולי 290.2818

        3. ד"ר חגית פרידמן התפתחות

           290.1842 

4. פרופ' שולמית קרייטלר - מחלות כרוניות, איכות חיים והתמודדות 290.1845

 

חקר השינה והפרעות שינה בילדים

ד"ר יונתן קושניר   -290.1846 חלק ב'


10:15-11:45

חובה

 

סמינרים בקידום בריאות – 290.1837

1. גב' שירן בורד  

2. פרופ' דפנה כרמלי

3. גב' ויקי כהן

 

דיון עיוני בסיעוד - ד"ר שרה שחף   

חלק א'

290.1844

12:00-13:30

 

פוסט טראומה -   ד"ר גילי פלג  חלק א'

290.1835

חוק ואתיקה  – ד"ר רינה רחמני

290.1817

13:45-15:15

חובה

מבוא לאפידמיולוגיה - ד"ר גליה שמי

1802. 290   חלק ב'

אנגלית

15.30-17.00

חובה

מבוא לחשיבה מחקרית -

ד"ר חגית פרידמן ורדינון   1803. 290 חלק א'

אנגלית

 

17.15-18.45

חובה

סוגיות שיווקיות בבריאות

גב' שמחה ביתן

חלק ב'

290.1836

 

פסיכולוגיה התפתחותית -290.2824ד"ר עומר לנס (בחופשת הסמסטר)

סה"כ סמסטר ב'  20 שעות     שנתי =40 שעות

 

 

מערכת השלמה לב"א בבני ברק תשע"ג

שנה ב' מחזורשביעי

סה"כ סמסטר א'= 20 שעות

סמסטר א' שנה ב' (מחזור שביעי) =

שעה

יום ב'

יום ד'

10:00 – 8.30

 

 

סמינרי מחקר

1 . ד"ר גלית גולדזק- תזונה והרגלי אכילה

בבריאות ובחולי   290.2838

2. ד"ר חנה קרצמןתוצאים רפואיים 290.2819

  3. ד"ר נירה שלוםהעצמת צוות וחולים

290.2840          

א. גב' ויקי כהן - סמינר בקידום בריאות

(המשך לסמינר קידום של ד"ר גליה שמי)

סוגיות בגריאטריה וגרונטולוגיה

ד"ר חיה אבנת    2804 .290

 

10:15-11:45

 

 

סמינרים בקידום בריאות 290.2716

ב. פרופ' דפנה כרמלי

ג. גב' ויקי כהן

גב' דלית וילהלם – יצירתיות בסיעוד

חלק א'

290.2841

12:00-13:30

החולה הנוטה למות -  ד"ר גילי פלג

חלק א'

2822 .290

ד"ר מיכל לביא - רפואה משלימה  

חלק ב'

290.2842

13:45-15:15

טיפול בכאבפרופ' מיכל גרנות חלק ב'  

290.1823

אנגלית

  

15:30-17:00

הענות לטיפול תרופתי – ד"ר יהודית אבנון

חלק א'

290.2834

אנגלית

17:15-18.45

טכנולוגיות רפואיות - פרופ' אפרים  בר ישיחלק ב'  

290.2837

 

בחופשת סמסטר ( 6 שעות ב - 4 פגישות)- תיאוריות אישיות ד"ר עומר לנס . מספר 290.2813

סה"כ 20 שעות