תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת וסילבוסים אחיות חיפה תשעג

תכנית האחיות-לקראת תשע"ג חיפה + נצרת (יום ה' בלבד-שנה א')

שנה א'

שעה

סמסטר א'

סמסטר ב'

יום א'

יום ה' עם נצרת

יום א'

יום ה' עם נצרת

8-10

שיטות מחקר

דר' אגמון

290.2717

גנטיקה

פרופ' בורוכוביץ

290.2701

סמינר מחקר- חלק א'

(3 קבוצות)

1. היבטים חברתיים של בריאות וחולי-פרופ' כרמלי     2726.

2. .על קונפליקטים בהתמקצעות הסיעוד- דר' שחף 1748

3. סמינר מחקר באובדן ושכול-

ד"ר בר נדב .1756

טכנולוגיות רפואיות ממוקדות לקוח 290.1755

דר' אגמון

10-12

כתיבה מדעית

1. ד"ר ריספלד

2. ד"ר פרידמן

3. יעל לבנון

290.1718

החולה נוטה למות

ד"ר פלג

290.2742

על חקר תזונה ובריאות

דר' קרליבך

290.1734

התפתחות האישיות

ד"ר לנס

290.2702

12-14

חשיבה ניהולית

ד"ר שפירא

290.1738

תסמונת פוסט טראומטית

ד"ר פלג 290.2743

פרויקט ק. בריאות:

1. גב' בורד

2. מר עאסי

3. גב' סטרן

290.2706

סוגיות בבריאות הנפש והגוף בזקנה

ד"ר וינטרשטיין

290.1757

14-16

סטטיסטיקה

דר' טרייסטר

290.2718

דיון עיוני בסיעוד

ד"ר שחף

290.1733

שינה, בריאות תפקוד

פרופ' שוחט

290.1754

היסטוריה של הרפואה

פרופ' לב

290.1721

 

16-18

מיומנויות מחשב*

מר קרפ
290.1704

SPSS*

שלומי קפון

290.1753

מבוא לקידום בריאות

גב' מלויל

290.1719

הגישה ההוליסטית בסיעוד ושיקום: סוגיות מחקריות ויישומים קליניים

ד"ר שחם 290.1749

חשיבה משפטית ברפואה וסיעוד

עו"ד איוב עלאא

290.1735

 

18-20

     

 

* בקורס מיומנויות מחשב הכיתה תחולק ל-2 קבוצות: מחצית מהכיתה-קבוצה א' תלמד חצי סמסטר ראשון
"מיומנויות מחשב" בין השעות 16-20 וקבוצה ב' בחצי הסמסטר הראשון תלמד SPSS בין השעות 16-18.
במחצית השנייה של הסמסטר הקבוצות תתחלפנה.

 

תכנית ההשלמה לאחים ואחיות מוסמכים- תשע"ג

שנה ב'

שעה

סמסטר א'

יום א'

יום ה'

8-10

התפתחות וחקר המוח: תהליכים קוגניטיביים תקינים ופתולוגיים

ד"ר פרידמן 290.2756

פסיכיאטריה קהילתית

ד"ר אנואר חטיב

290.1732

10-12

כאב- הסימפטום והמחלה 290.1726

פרופ' פוד

אתגרי המטפל במפגש הטיפולי

דר' אנואר ח'טיב

290.2763

12-14

יישומים קליניים בראי האפידמיולוגיה

דר' רייספלד 290.2762

 סמינר מחקר-חלק ב'

הזנחת זקנים כבעיית בריאות
ד"ר וינטרשטיין 290.2766

סמינר מחקר-חלק ב'

על קונפליקטים בהתמקצעות הסיעוד
דר' שחף 290.2767

14-16

 

התמכרויות וסמים מסוכנים

ד"ר אבנון   290.2750

16-18

סוגיות ברפואה תעסוקתית

גב' הרשלר 290.1744

כלכלת בריאות

מר זיו 290.1714

18-20

סמינר מחקר-חלק ב'

היבטים חברתיים של בריאות וחולי- פרופ' כרמלי     290.2764

 

 

* על כל תלמיד במסגרת לימודיו לתואר ראשון מחויב ללמוד קורס אחד בן 2 נ"ז, במסגרת לימודי

"דרך הרוח" בפקולטה למדעי הרוח. הרישום יתבצע תחת תכנית הלימודים של התלמיד והציון ישוקלל

בציון הסופי. את לימודי דרך הרוח ניתן יהיה ללמוד בכל משבצת זמן הפנויה לכם שתבחרו.