תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

נהלים, טפסים וקישורים

טופס הסכמת המנחה להנחיה - במסלול עם תזה

טופס הסכמת המנחה להנחיה - במסלול ללא תזה

מבנה הצהרת כוונות לתזה - במסלול עם תזה

מבנה הצהרת כוונות לפרויקט גמר - במסלול ללא תזה

מבנה הצעת התזה

מבנה עבודת התזה

טפסים נוספים מאתר הרשות ללימודים מתקדמים (לדוגמה: הארכת/הפסקת/חופשה מלימודים, אישור מנחה להגשת תיזה, הפקדת עבודת תזה בספריית האוניברסיטה)

אתר הרשות ללימודים מתקדמים בנושא תקנון, הנחיות,מלגות ועוד.

בקשה למעבר מסלול לימודים  

בקשה לכתיבת עבודת גמר מחקרית תזה בשפה האנגלית

טופס בקשה ללמידת קורס בחירה מחוץ לחוג 

טופס ערעור על ציון  

מידע בנושאי מחשוב לשנה"ל תשפ"ג

מידע חיוני לסטודנטים החדשים

אתר רשויות משמעת תלמידים

הקוד האתי של הפיזיותרפיסטים בישראל