תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע והנחיות עבור כל ההתנסויות

דף מידע והנחיות כלליות למדריך ולסטודנט לכל ההתנסויות

טבלת ריכוז ציונים בהתנסות - טופס זה לעיון בלבד, הגשת הציונים תעשה באופן ממוחשב בטופס המקוון שנמצא באתר החוג תחת לשונית "הדרכה קלינית  - הגשת טפסים מקוונת"

 

מטלות ההתנסות

פירוט המטלות עבור כל ההתנסויות

הנחיות להגשת דפי בדיקה ותוכנית טיפול

הסבר למטלה בכתב בהתנסות ילדים

 

מטרות ההתנסות

פירוט מטרות התנסות ראשונה

פירוט מטרות התנסות שניה

פירוט מטרות התנסות שיקום

פירוט מטרות התנסות ילדים

 

טופס הערכת ההתנסות הקלינית על ידי הסטודנט

טופס זה מוגש לאוניברסיטה ע"י הסטודנטים באופן ממוחשב, דרך אתר הקורסים המתוקשב. לאחר קבלת הטפסים באוניברסיטה, סיכום המשובים ישלח למקום ההתנסות/למדריך/לרכז ההדרכה.  קישור זה  לצורך עיון בלבד בשאלות הטופס.

 

נוהל פגיעה בהתנסות

נוהל פגיעה בהתנסות קלינית

טופס ארוע פגיעה בהתנסות קלינית - למילוי על ידי הסטודנט

טופס ביטוח לאומי 250