תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע למועמדים תואר ראשון החוג לפיזיותרפיה

מידע לנרשמים לשנה"ל תשפ"ה
לימודים לתואר ראשון .B.P.T (חד-חוגי ארבע-שנתי)

(295102-24-01)

מהו מקצוע הפיזיותרפיה ?

הפיזיותרפיה הוא מקצוע השייך למקצועות הבריאות. הפיזיותרפיסט מטפל ומסייע לאוכלוסיות מגוונות בכל שלבי מעגל החיים מינקות ועד זקנה, הסובלים מהפרעות במערכת התנועה על רקע ליקויים במערכת השלד-שריר-עצב ובמערכת כלי הדם-לב-ריאה. הפיזיותרפיסט משתמש במיומנויות אבחון וטיפול לצורך שיקומו הפיזיקלי של הפרט. הפיזיותרפיסט שותף בעבודתו למאמצים ולאתגרים של צוות רב מקצועי, אך יחד עם זאת עבודתו מאופיינת בעצמאות ובאחריות מקצועית אישית רבה.

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום הפיזיותרפיה בעלי הבנה מעמיקה בתפקוד האדם מבחינה ביולוגית, נפשית וחברתית, המסוגלים ליישם הבנה זו לצורך התערבות מקצועית הולמת. לשם כך מתמקדת תכנית הלימודים בהקניית ידע רחב בתחומי מדעי הפיזיותרפיה, הטבע, הבריאות וההתנהגות, יחד עם מומחיות מקצועית במיומנויות המקצוע. 

תיאור כללי של תכנית הלימודים

על מנת לפתח כישורים ותפיסות עולם אשר יעודדו יכולת לפתרון בעיות וחשיבה קלינית, ולהמשך לימודים והתפתחות לאורך חייהם המקצועיים של הבוגרים, מדגישה התכנית שילוב הדוק בין המקצועות העיוניים והמעשיים תוך שימוש בשיטות הוראה המעודדות למידה עצמית.

התכנית מאופיינת על ידי:

 • שילוב של מדעי הטבע, הרפואה, החברה וההתנהגות, עם מדעי הפיזיותרפיה החל מהסמסטר הראשון ללימודים.
 • שילוב הוראה חזיתית עם סדנאות, תיאורי מקרה, ותרגול בקבוצות קטנות אשר יפתחו מיומנויות בתקשורת, בפתרון בעיות והקניית מיומנויות בטכניקות טיפוליות.
 • שילוב התנסויות קליניות (סטאז') במסגרות הטיפוליות השונות של המקצוע החל משלבים מוקדמים של תכנית הלימודים.
 • יציאה לסיורים לימודיים במרכזים שונים בארץ.
 • בשנה השלישית ללימודים, ילמדו שני קורסי חובה של החוג בשפה האנגלית.

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים של החוג לפיזיותרפיה בנויה כדלהלן (160 נקודות זכות) במשך ארבע שנים:

בשנה הראשונה נלמדים קורסים בסיסיים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות והפיזיותרפיה.

בשנה השנייה נלמדים קורסים מתקדמים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות והפיזיותרפיה. בסמסטר ב' הלימודים יתקיימו במשך 10 שבועות בלבד ולאחר מכן יצאו הסטודנטים ל-6 או 8 שבועות התנסויות קליניות.

בשנה השלישית והרביעית מתמקדים הלימודים ביישום הידע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים ובהתנסות קלינית. בסמסטר א' שנה ג' ילמדו הסטודנטים במשך 7 שבועות ולאחר מכן יצאו ל-6 או 8 שבועות התנסויות. בסמסטר ב', שנה ג' יילמדו סמסטר מלא.

בשנה הרביעית סמסטר א' הסטודנטים ילמדו במשך 7 שבועות ולאחר מכן יצאו ל-2 התנסויות רצופות, כל אחת 6-8 שבועות. בסמסטר ב' הלימודים ימשכו 7 שבועות במחצית השנייה של הסמסטר. 

חלק מהכיתה תצא להתנסות קלינית בין שנה ג' לשנה ד'.

כל קורסי החוג בשנה הראשונה, השנייה, והשלישית הם קורסי חובה. בשנה הרביעית יהיו מספר קורסי בחירה מבין קורסי החוג.

בנוסף, יש ללמוד קורסי בחירה מכלל הקורסים האוניברסיטאיים מאשכולות ההעשרה בהיקף של 4 נקודות זכות.

תרגול מעשי

חלק מההוראה כוללת תרגול מעשי, כאשר כל סטודנט משמש מודל לחברו הן בעת התרגול והן בזמן הבחינות המעשיות בכל שנות הלימוד. הלימודים כרוכים בחשיפה גופנית ובמגע פיזי של הסטודנטים זה בזה תוך שמירה על כבוד האדם והתנהגות אתית הולמת. חלק מהלימודים כרוכים במאמץ פיזי מסוים. 

קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים המעשיים.

התנסויות קליניות

ההתנסויות הקליניות הן חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. מטרתן היא לפתח מיומנויות טיפול המבוססות על הידע התיאורטי שנרכש בקורסים העיוניים והמעשיים. במהלך ההתנסויות מעניקים הסטודנטים טיפולי פיזיותרפיה מגוונים בהדרכת פיזיותרפיסטים מוסמכים שהוכשרו כמדריכים קליניים. ההתנסויות הללו נערכות במרכזים רפואיים (בתי חולים), מכונים, מרכזי שיקום ובקהילה, בתי-ספר ועוד. מרביתם בצפון הארץ ומרכזה.

ההתנסויות הקליניות מתבצעות ב- 4-5 תקופות אשר משולבות במהלך הלימודים, החל מהשנה השנייה ללימודים. משך כל תקופת התנסות  6-8 שבועות (סה"כ 28 שבועות). חלקן מתקיימות בחופשות שבין הסמסטרים ובחופשות הקיץ. סך הכל כ- 1,000 שעות התנסות קלינית.

חובת ההשתתפות בהתנסויות הקליניות היא של 100%. בתום כל תקופת התנסות קלינית יוערך הסטודנט ע"י המדריך במקום ההכשרה.

ההתנסויות הקליניות מתקיימות בהתאם לסדרי ושעות העבודה המקובלים במקום העבודה. הוצאות נסיעה להתנסויות קליניות והוצאות רכישת מדים יחולו על הסטודנט.

השיבוץ למקומות התנסות נעשה בהתאם לשיקולים ארגוניים ואקדמיים של החוג ושל מקומות ההתנסות ואינו קשור בהכרח למקום מגוריו של הסטודנט.

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019: א. באופן כללי, ובשל הרגישות הכרוכה בעבודה במקצועות הבריאות, מקומות הכשרה רבים דורשים דרישות מקדמיות נוספות מעבר לדרישת הקבלה לאוניברסיטה (כגון ביצוע בדיקות רפואיות, ביצוע חיסונים, הגשת אישור על העדר עבר פלילי, ועוד). בנסיבות אלה, האוניברסיטה איננה יכולה להתחייב מראש שהסטודנט/ית יעמוד בתנאי הקבלה להכשרה המעשית, זאת עקב אי-עמידה בתנאי המוסד בו מתקיימת ההכשרה (כגון, העדר עבר פלילי, דרישת ביצוע חיסונים, ועוד). ב. במקרה בו מוסד הכשרה מעשית לא יקבל להכשרה סטודנט/ית בעקבות אי עמידתם בתנאי המוסד, יהיה רשאי החוג לקבל החלטה לגבי המשך לימודיו של הסטודנט (לרבות הפסקת הלימודים בשל אי העמידה בדרישת ביצוע ההכשרה המעשית).

אישור זכאות לתואר

סטודנט רשאי לקבל אישור זכאות לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" רק אם השלים את כל חובותיו האקדמיים (בקורסים העיוניים, המעשיים וההתנסויות הקליניות). הלימודים בחוג לפיזיותרפיה מקנים תואר ראשון בפיזיותרפיה (B.P.T) וזכאות לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית. עמידה בבחינה הממשלתית מהווה תנאי לקבלת רישיון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל. 

לידיעתך, לצורך קבלת הרישיון יהיה עלייך לצרף הצהרה על היעדר הרשעה בעבירה פלילית והצהרת בריאות.

דרישות משרד הבריאות

על הסטודנט מוטלת החובה להציג אישור על ביצוע כל החיסונים, הנדרשים ע"י משרד הבריאות עד תום שנה א' ללימודים.
על המועמד מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות לקבלת רישיון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל.

תנאי קבלה 

 • עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג.

 • פסיכומטרי

 • 4 יחידות לימוד במתמטיקה לפחות בציון עובר.

 • רמת מתקדמים א' באנגלית לפחות.

 • ציון עובר בבחינת יע"ל 120 לפחות.

 • בגרות מלאה או תעודת מכינה של אוניברסיטת חיפה.

 • תהיה התייחסות לסדר העדיפות בהרשמה.

 • מועמדים בעלי תואר אקדמי, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, צריכים לעמוד בדרישות הקבלה לחוג. לצורך חישוב חתך קבלה, ניתן להחליף את ממוצע הבגרות בממוצע של התואר הראשון.

 • ראיון לפי צרכי החוג ושיקולי ועדת קבלה. ועדת הקבלה תשקול אם המועמד עומד בתנאי משרד הבריאות לקבלת רישיון לעיסוק בפיזיותרפיה. במסגרת שיקול דעתה של הועדה החוגית, תהיה רשאית הועדה לקבל גם מועמדים בעלי מוגבלות שאינם עומדים בתנאי משרד הבריאות לקבלת רישיון עיסוק כאמור.

 • מעבר מאוניברסיטה אחרת לשנה מתקדמת בחוג מותנה במקום פנוי, בציון ממוצע בשנה א' של מינימום 90, בוועדת קבלה ובשאר תנאי הקבלה המקובלים בחוג.

 • על המתקבלים לחוג לפיזיותרפיה לשלוח למזכירות החוג טופס "הצהרת בריאות" ממולא וחתום כדין. 

 • מועמדים בעלי תואר ראשון/שני ממוסד אקדמי מוכר ללא פסיכומטרי ובממוצע 90 לפחות בתואר, צריכים לעמוד בתנאי הקבלה הנדרשים ע"י החוג: 4 יח"ל מתמטיקה, אנגלית רמת מתקדמים א', בגרות מלאה/מכינה, ציון יע"ל 120 לפחות (במידת הצורך) וראיון אישי. קבלה זו תהיה בשיקולה של ועדת קבלה חוגית.

 • על אף כל האמור לעיל- מאחר ומספר המקומות בחוג לפיזיותרפיה מוגבל, הקבלה ללימודי תואר ראשון איננה מובטחת והיא כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של החוג.

 • אין קבלה על תנאי.

קורס קיץ במתמטיקה 4 יח"ל לשיפור תנאי קבלה לחוג לפיזיותרפיה, עבור מועמדים שאין בידיהם בגרות ב- 4 יח"ל במתמטיקה כפי שהחוג דורש.  

ניתן ללמוד ולהיבחן בקורס עברית של האוניברסיטה. ההרשמה במכינה.

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה  תתבצע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה מידע נוסף על שיקלולים וסיכוי קבלה לחוג ניתן לקבל באמצעות:
מרכז מידע : טלפון:04-8249688/9 או 1-800-300-032

אתר האוניברסיטה

מדור מלגות

 • ציון משוקלל 680 ומעלה
 • תהיה התייחסות לסדר עדיפויות בהרשמה עבור מועמדים בטווח המתנה (630-679). מועמדים אלו יוזמנו לראיון קבלה חוגי לפי שיקולי החוג.