תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע לנרשמים לשנה"ל תשפ"ב
לימודים לתואר ראשון .B.P.T (חד-חוגי ארבע-שנתי)

(295102-21-01)

מהו מקצוע הפיזיותרפיה ?

הפיזיותרפיה הוא מקצוע השייך למקצועות הבריאות. הפיזיותרפיסט מטפל ומסייע לאוכלוסיות מגוונות בכל שלבי מעגל החיים מינקות ועד זקנה, הסובלים מהפרעות במערכת התנועה על רקע ליקויים במערכת השלד-שריר-עצב ובמערכת כלי הדם-לב-ריאה. הפיזיותרפיסט משתמש במיומנויות אבחון וטיפול לצורך שיקומו הפיזיקלי של הפרט. הפיזיותרפיסט שותף בעבודתו למאמצים ולאתגרים של צוות רב מקצועי, אך יחד עם זאת עבודתו מאופיינת בעצמאות ובאחריות מקצועית אישית רבה.

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום הפיזיותרפיה בעלי הבנה מעמיקה בתפקוד האדם מבחינה ביולוגית, נפשית וחברתית, המסוגלים ליישם הבנה זו לצורך התערבות מקצועית הולמת. לשם כך מתמקדת תכנית הלימודים בהקניית ידע רחב בתחומי מדעי הפיזיותרפיה, הטבע, הבריאות וההתנהגות, יחד עם מומחיות מקצועית במיומנויות המקצוע. 

תיאור כללי של תכנית הלימודים

על מנת לפתח כישורים ותפיסות עולם אשר יעודדו יכולת לפתרון בעיות וחשיבה קלינית, ולהמשך לימודים והתפתחות לאורך חייהם המקצועיים של הבוגרים, מדגישה התכנית שילוב הדוק בין המקצועות העיוניים והמעשיים תוך שימוש בשיטות הוראה המעודדות למידה עצמית.

התכנית מאופיינת על ידי:

  • שילוב של מדעי הטבע, הרפואה, החברה וההתנהגות, עם מדעי הפיזיותרפיה החל מהסמסטר הראשון ללימודים.
  • שילוב הוראה חזיתית עם סדנאות, תיאורי מקרה, ותרגול בקבוצות קטנות אשר יפתחו מיומנויות בתקשורת, בפתרון בעיות והקניית מיומנויות בטכניקות טיפוליות.
  • שילוב התנסויות קליניות (סטאז') במסגרות הטיפוליות השונות של המקצוע החל משלבים מוקדמים של תכנית הלימודים.
  • יציאה לסיורים לימודיים בשטח הקליני.
  • שיעורי מעבדה באנטומיה אשר יתקיימו בביה"ס לרפואה של הטכניון ברמב"ם.

 מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים של החוג לפיזיותרפיה בנויה כדלהלן (160 נקודות זכות, נ"ז) במשך ארבע שנים:

בשנה הראשונה נלמדים קורסים בסיסיים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות והפיזיותרפיה.

בשנה השנייה נלמדים קורסים מתקדמים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות והפיזיותרפיה. בסמסטר ב' הלימודים יתקיימו במשך 10 שבועות בלבד ולאחר מכן יצאו הסטודנטים ל-6 או 8 שבועות התנסויות קליניות.

בשנה השלישית והרביעית מתמקדים הלימודים ביישום הידע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים ובהתנסות קלינית. בסמסטר א' שנה ג' ילמדו הסטודנטים במשך 7 שבועות ולאחר מכן יצאו ל-6 או 8 שבועות התנסויות.

בשנה הרביעית סמסטר א' הסטודנטים ילמדו במשך 7 שבועות ולאחר מכן יצאו ל-2 התנסויות רצופות, כל אחת 6-8 שבועות. בסמסטר ב' הלימודים ימשכו 7 שבועות במחצית השנייה של הסמסטר. 

חלק מהכיתה תצא להתנסות קלינית בין שנה ג' לשנה ד'.

כל קורסי החוג בשנה הראשונה, השנייה, והשלישית הם קורסי חובה. בשנה הרביעית יהיו מספר קורסי בחירה מבין קורסי החוג.

בנוסף, יש ללמוד קורסי בחירה מכלל הקורסים האוניברסיטאיים מאשכולות ההעשרה (אשכול "דרך הרוח" או אשכול "חדשנות ויזמות") בהיקף של 4 נקודות זכות.

תרגול מעשי

חלק מההוראה כוללת תרגול מעשי, כאשר כל סטודנט משמש מודל לחברו הן בעת התרגול והן בזמן הבחינות המעשיות בכל שנות הלימוד. הלימודים כרוכים בחשיפה גופנית ובמגע פיזי של הסטודנטים זה בזה תוך שמירה על כבוד האדם והתנהגות אתית הולמת. חלק מהלימודים כרוכים במאמץ פיזי מסוים. 

קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים המעשיים.

התנסויות קליניות

ההתנסויות הקליניות הן חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. מטרתן היא לפתח מיומנויות טיפול המבוססות על הידע התיאורטי שנרכש בקורסים העיוניים והמעשיים. במהלך ההתנסויות מעניקים הסטודנטים טיפולי פיזיותרפיה מגוונים בהדרכת פיזיותרפיסטים מוסמכים שהוכשרו כמדריכים קליניים. ההתנסויות הללו נערכות במרכזים רפואיים (בתי חולים), מכונים, מרכזי שיקום ובקהילה, בתי-ספר ועוד. מרביתם בצפון הארץ ומרכזה.

ההתנסויות הקליניות מתבצעות ב- 4-5 תקופות אשר משולבות במהלך הלימודים, החל מהשנה השנייה ללימודים. משך כל תקופת התנסות  6-8 שבועות (סה"כ 28 שבועות). חלקן מתקיימות בחופשות שבין הסמסטרים ובחופשות הקיץ. סך הכל כ- 1,000 שעות התנסות קלינית.

חובת ההשתתפות בהתנסויות הקליניות היא של 100%. בתום כל תקופת התנסות קלינית יוערך הסטודנט ע"י המדריך במקום ההכשרה.

ההתנסויות הקליניות מתקיימות בהתאם לסדרי ושעות העבודה המקובלים במקום העבודה. הוצאות נסיעה להתנסויות קליניות והוצאות רכישת מדים יחולו על הסטודנט.

השיבוץ למקומות התנסות נעשה בהתאם לשיקולים ארגוניים ואקדמיים של החוג ושל מקומות ההתנסות ואינו קשור בהכרח למקום מגוריו של הסטודנט.

אישור זכאות לתואר

סטודנט רשאי לקבל אישור זכאות לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" רק אם השלים את כל חובותיו האקדמיים (בקורסים העיוניים, המעשיים וההתנסויות הקליניות). הלימודים בחוג לפיזיותרפיה מקנים תואר ראשון בפיזיותרפיה (B.P.T) וזכאות לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית. עמידה בבחינה הממשלתית מהווה תנאי לקבלת רישיון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל. 

לידיעתך, לצורך קבלת הרישיון יהיה עלייך לצרף הצהרה על היעדר הרשעה בעבירה פלילית והצהרת בריאות.

דרישות משרד הבריאות

על הסטודנט מוטלת החובה להציג אישור על ביצוע כל החיסונים, הנדרשים ע"י משרד הבריאות עד תום שנה א' ללימודים.
על המועמד מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות לקבלת רישיון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל.

תנאי קבלה 

•  עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג.
•  4 יחידות לימוד במתמטיקה לפחות בציון עובר.
•  רמת מתקדמים א' באנגלית לפחות.
•  ציון עובר בבחינת יע"ל 120 לפחות.
•  בגרות מלאה או תעודת מכינה של אוניברסיטת חיפה.
•  תהיה התייחסות לסדר העדיפות בהרשמה.
•  לבעלי תואר ראשון, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ניתן להחליף את ממוצע הבגרות בממוצע התואר ובתנאי שיש לעמוד בכל שאר תנאי הקבלה.
•  ראיון לפי צרכי החוג ושיקולי ועדת קבלה. ועדת הקבלה תשקול אם המועמד עומד בתנאי משרד הבריאות לקבלת רישיון לעיסוק בפיזיותרפיה. במסגרת שיקול דעתה של הועדה החוגית, תהיה רשאית הועדה לקבל גם מועמדים בעליי מוגבלות שאינם עומדים בתנאי משרד הבריאות לקבלת רישיון עיסוק כאמור.
•  מעבר מאוניברסיטה אחרת לשנה מתקדמת בחוג מותנה במקום פנוי, בציון ממוצע בשנה א' של מינימום 90, בוועדת קבלה ובשאר תנאי הקבלה המקובלים בחוג.
•  על המתקבלים לחוג לפיזיותרפיה לשלוח למזכירות החוג טופס "הצהרת בריאות" ממולא וחתום כדין.

•  על המתקבלים לחוג לפיזיותרפיה לשלוח למזכירות החוג  טופס הצהרה על היעדר הרשעה בעבירה פלילית ממולא וחתום.

 אין קבלה על תנאי.

קורס קיץ במתמטיקה 4 יח"ל לשיפור תנאי קבלה לחוג לפיזיותרפיה, עבור מועמדים שאין בידיהם בגרות ב- 4 יח"ל במתמטיקה כפי שהחוג דורש.  

ניתן ללמוד ולהיבחן בקורס עברית של האוניברסיטה. ההרשמה במכינה.
 
ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב  תתבצע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה מידע נוסף על שיקלולים וסיכוי קבלה לחוג ניתן לקבל באמצעות:
מרכז מידע : טלפון:04-8249688/9 או 1-800-300-032
פרטים נוספים וייעוץ:
ניתן לפנות למזכירות החוג לפיזיותרפיה בין הימים א'-ה' בין השעות 10.00-13.00
החוג נמצא בקומה 9 מגדל אשכול חדר 910
פניות בטלפון:04-8249461
כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה  3498838
 
מועד אחרון לרישום: 31.05.2021
מועד אחרון להגשת מסמכים: 06.06.2021
 
מידע מפורט ניתן לקרוא בשנתון האוניברסיטה פרק "החוג לפיזיותרפיה".
 

! יתכנו שינויים