תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

קורסים שנה ג

סמסטר א' - שנה ג'

שם הקורס:  

אבחון וטיפול במערכת שלד-שריר-עצב ג'

פתרון בעיות קליניות PBL

תקשורת בין-אישית  

נוירולוגיה  

התפתחות הילד א': תקינה 

התפתחות הילד ב': פסיכולוגיה התפתחותית  

ניתוח הליכה  

הערכה וטיפול: תרגילים רפואיים PNF

ההשלכות הפסיכולוגיות של מוגבלות ושיקום  

   

סמסטר ב' - שנה ג'

שם הקורס:

התנסות קלינית שנייה בית חולים/מכון 

פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה של הכאב

פיזיותרפיה נוירולוגית

התפתחות הילד ג': אב-נורמלית 

שיקום לאחר קטיעה 

שיטות מחקר   

פדיאטריה

לימודי זקנה א': גרונטולוגיה וגריאטריה

פצעים, קשיי ריפוי וכוויות

מבוא לסטטיסטיקה