תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תכנית הלימודים לתואר ראשון .B.P.T

מטרת הלימודים לתואר ראשון בפיזיותרפיה

מטרת הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום הפיזיותרפיה בעלי הבנה מעמיקה בתפקוד האדם מבחינה ביולוגית, נפשית וחברתית, המסוגלים ליישם הבנה זו לצורך התערבות מקצועית הולמת. לשם כך מתמקדת תכנית הלימודים בהקניית ידע רחב בתחומי מדעי הפיזיותרפיה, הטבע, הבריאות וההתנהגות, יחד עם מומחיות מקצועית במיומנויות המקצוע.


תיאור כללי של תכנית הלימודים

על מנת לפתח כישורים ותפיסות עולם אשר יעודדו יכולת לפתרון בעיות וחשיבה קלינית, ולהמשך לימודים והתפתחות לאורך חייהם המקצועיים של הבוגרים, מדגישה התכנית שילוב הדוק בין המקצועות העיוניים והמעשיים תוך שימוש בשיטות הוראה המעודדות למידה עצמית.

התכנית מאופיינת על ידי:

 • שילוב של מדעי הטבע, הרפואה, החברה וההתנהגות, עם מדעי הפיזיותרפיה החל מהסמסטר הראשון ללימודים.
 • שילוב הוראה חזיתית עם סדנאות, תיאורי מקרה, ותרגול בקבוצות קטנות אשר יפתחו מיומנויות בתקשורת, בפתרון בעיות ובטכניקות טיפוליות.
 • שילוב התנסויות קליניות (סטאז') במסגרות הטיפוליות השונות של המקצוע החל משלבים מוקדמים של תכנית הלימודים.
 • יציאה לסיורים לימודיים במרכזים שונים בארץ.
 • שיעורים במעבדת דיסקציה. 
 • בשנה השלישית ללימודים ילמדו שני קורסי חובה של החוג בשפה האנגלית.

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים של החוג לפיזיותרפיה בנויה כדלהלן (160 נקודות זכות) במשך ארבע שנים:

בשנה הראשונה נלמדים קורסים בסיסיים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות והפיזיותרפיה.

בשנה השנייה נלמדים קורסים מתקדמים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות והפיזיותרפיה. בסמסטר ב' הלימודים יתקיימו במשך 10 שבועות בלבד ולאחר מכן יצאו הסטודנטים ל-6 או 8 שבועות התנסויות קליניות.

בשנה השלישית והרביעית מתמקדים הלימודים ביישום הידע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים ובהתנסות קלינית. בסמסטר א' שנה ג' ילמדו הסטודנטים במשך 7 שבועות ולאחר מכן יצאו ל-6 או 8 שבועות התנסויות. בסמסטר ב' שנה ג', ילמדו סמסטר מלא.

בשנה הרביעית סמסטר א' הסטודנטים ילמדו במשך 7 שבועות ולאחר מכן יצאו ל-2 התנסויות רצופות, כל אחת 6-8 שבועות. בסמסטר ב' הלימודים ימשכו 7 שבועות במחצית השנייה של הסמסטר. 

חלק מהכיתה תצא להתנסות קלינית בין שנה ג' לשנה ד'.

כל קורסי החוג בשנה הראשונה, השניה, והשלישית הם קורסי חובה. בשנה הרביעית יהיו מספר קורסי בחירה מבין קורסי החוג.

בנוסף, יש ללמוד קורסי בחירה מכלל הקורסים האוניברסיטאיים מאשכולות ההעשרה בהיקף של 4 נקודות זכות.

 

התנסויות קליניות

ההתנסויות הקליניות הן חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. מטרתן היא לפתח מיומנויות טיפול המבוססות על הידע התיאורטי שנרכש בקורסים העיוניים והמעשיים. במהלך ההתנסויות מעניקים הסטודנטים טיפולי פיזיותרפיה מגוונים בהדרכת פיזיותרפיסטים מוסמכים שהוכשרו כמדריכים קליניים. ההתנסויות הללו נערכות במרכזים רפואיים (בתי חולים), מכונים, מרכזי שיקום ובקהילה, בתי-ספר ועוד. מרביתם בצפון הארץ ומרכזה.

ההתנסויות הקליניות מתבצעות ב-4 תקופות אשר משולבות במהלך הלימודים, החל מהשנה השנייה ללימודים. משך כל תקופת התנסות  6-8 שבועות (סה"כ 28 שבועות).
חלקן מתקיימות בחופשות שבין הסמסטרים ובחופשות הקיץ. סך הכל כ- 1,000 שעות התנסות קלינית.

חובת ההשתתפות בהתנסויות הקליניות היא של 100%. בתום כל תקופת התנסות קלינית יוערך הסטודנט על ידי המדריך במקום ההכשרה. ההערכה הסופית תעשה באמצעות טופס הערכה שיועבר לחוג. המשך לימודיו של סטודנט שנכשל בהתנסות, או שהועלו ספקות לגבי התאמתו  למקצוע, יובא לדיון בפני הועדה לענייני סטודנטים לצורך זה.
סיום הלימודים מותנה בסיום מוצלח של כל תקופות ההתנסויות הקליניות.

ההתנסויות הקליניות מתקיימות בהתאם לסדרי ושעות העבודה המקובלים במקום העבודה. הוצאות נסיעה להתנסויות קליניות והוצאות רכישת מדים יחולו על הסטודנט.

השיבוץ למקומות התנסות נעשה בהתאם לשיקולים ארגוניים ואקדמיים של החוג ושל מקומות ההתנסות ואינו קשור בהכרח למקום מגוריו של הסטודנט.

 • חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019: א. באופן כללי, ובשל הרגישות הכרוכה בעבודה במקצועות הבריאות, מקומות הכשרה רבים דורשים דרישות מקדמיות נוספות מעבר לדרישת הקבלה לאוניברסיטה (כגון ביצוע בדיקות רפואיות, ביצוע חיסונים, הגשת אישור על העדר עבר פלילי, ועוד). בנסיבות אלה, האוניברסיטה איננה יכולה להתחייב מראש שהסטודנט/ית יעמוד בתנאי הקבלה להכשרה המעשית, זאת עקב אי-עמידה בתנאי המוסד בו מתקיימת ההכשרה (כגון, העדר עבר פלילי, דרישת ביצוע חיסונים, ועוד). ב. במקרה בו מוסד הכשרה מעשית לא יקבל להכשרה סטודנט/ית בעקבות אי עמידתם בתנאי המוסד, יהיה רשאי החוג לקבל החלטה לגבי המשך לימודיו של הסטודנט (לרבות הפסקת הלימודים בשל אי העמידה בדרישת ביצוע ההכשרה המעשית).
 • מיומנויות בין-אישיות וחברתיות של הסטודנטים כחלק מהערכת הישגיהם ויכולותיהם של הסטודנטים בהכשרה המעשית: בסיום כל תקופת התנסות יעריך החוג את ההישגים והיכולות של הסטודנט/ית בנוכחות ובשיתוף הסטודנט/ית. ציון המעבר בהתנסות מותנה בהערכת מדריך ובאישור סופי של היחידה ללימודים קליניים. הערכת המדריכים תתייחס, בין היתר, גם לאופן תפקודו של הסטודנט לאורך תקופת ההתנסות ולמיומנויות הבין-אישיות והחברתיות שהפגין במסגרת ההתנסות.
 • שמירה על הוראות החוק וכללי האתיקה המקצועית: סטודנט/ית אשר ידווח לגביהם כי הפרו את דרישות ההכשרה המעשית, ו/או פעלו בניגוד להנחיות מקום ההכשרה (לרבות כלפי מטופלים או אנשי צוות) ו/או הפרו את הוראות הדין או כללי האתיקה המקצועית בכל דרך אחרת שהיא (לרבות הפרת חובת הסודיות הרפואיתאו פגיעה בפרטיות) – תישקל הפסקת הכשרתם המקצועית לאלתר והגשת תלונה לוועדת המשמעת באוניברסיטה.

תרגול מעשי

 • חלק מההוראה כוללת תרגול מעשי, כאשר כל סטודנט משמש מודל לחברו הן בעת התרגול והן בזמן הבחינות המעשיות בכל שנות הלימוד.
 • הלימודים כרוכים בחשיפה גופנית ובמגע פיזי של הסטודנטים זה בזה תוך שמירה על כבוד האדם והתנהגות אתית הולמת.
 • חלק מהלימודים כרוכים במאמץ פיזי מסוים.
 • קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים המעשיים.

חובות הסטודנטים

 1. לאור דרישות מקומות ההתנסות בהם תוכשר במהלך הלימודים בתואר, על המתקבלים בחוג לפיזיותרפיה לשלוח למזכירות החוג: טופס "הצהרת בריאות" ממולא וחתום כדין.
 1. על הסטודנט/ית מוטל/ת החובה להציג למזכירות היחידה ללימודים קליניים עד סוף שנת הלימודים הראשונה, אישור על ביצוע החיסונים הבאים וטפסים מלאים: 

    א. חיסון נגד דלקת כבד נגיפית (מסוג B)

    ב. חיסון משולש נגד אדמת, חצבת וחזרת (MMR)

    ג. השלמת חיסון נגד שעלת, טטנוס ודיפטריה

    ד. מבחן מנטו לשחפת

    ה. חיסון נגד פוליו

    ו. חיסון נגד אבעבועות רוח

    ז. חיסון נגד שפעת

            ח. חיסון נגד נגיף קורונה

            הנחיות מפורטות ו"נוהל חיסון תלמיד ממקצועות הבריאות" ניתן להוריד מאתר החוג באינטרנט או מאתר משרד הבריאות.

            סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה, לא יצא להתנסות קלינית.

 1. על הסטודנטים למלא "נספח ב' 1 - הצהרה רפואית" מתוך נוהל סיורים בארץ, על פי נוהל סיורים של האוניברסיטה, בכל שנה. סטודנט שלא ימלא הצהרה זו, לא יצא לסיורים לימודיים.

 2. טרם יציאה להתנסות קלינית ראשונה, הסטודנט ידרש לחתום על הצהרה "חובת הדיווח" והצהרה נוספת.

 3. על הסטודנטים לסיים חובת אנגלית כשפה זרה כתנאי מעבר לקורסים של שנה שלישית וליציאה להתנסות ראשונה (בסיום שנה ב'). חובה על הסטודנטים להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר. פירוט ניתן לקרוא בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.

 4. על הסטודנטים לעבור קורס "עזרה ראשונה" וקורס "הכנה להתנסות" כקדם ליציאה להתנסות קלינית.

 5. קיימת חובת נוכחות בכל מפגש בקורס אותו לומד הסטודנט, אלא אם כן הודיע המרצה אחרת בכתב.

 6. סטודנט שלא עמד בכל תנאי הקורס על כל מרכיביו לא יוכל לגשת לבחינה הסופית או להגיש עבודה לציון סופי ויחויב לחזור על הקורס.

 7. בכל הקורסים בהם חלה חובה להגיש עבודה, תוגש עבודה מודפסת. על הסטודנט לשמור לעצמו עותק מהעבודה.

 8. שמירת עותק של הסילבוסים של הקורסים הנלמדים היא באחריות הסטודנט.

 9. סטודנטים בחוג לפיזיותרפיה מחויבים לכללי האתיקה של המקצוע במהלך כל הלימודים וההתנסויות הקליניות. הסטודנטים מחויבים על שמירה קפדנית טוהר המידות והבחינות. יש לקרוא את הקוד האתי של הפיזיותרפיסטים בישראל באינטרנט.

אישור זכאות לתואר

סטודנט רשאי לקבל אישור זכאות לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" רק אם השלים את כל חובותיו האקדמיים (בקורסים העיוניים, המעשיים וההתנסויות הקליניות). הלימודים בחוג לפיזיותרפיה מקנים תואר ראשון בפיזיותרפיה (B.P.T) וזכאות לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית. עמידה בבחינה הממשלתית מהווה תנאי לקבלת רישיון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל. 

לידיעתך, לצורך קבלת הרישיון ייתכן ויהיה עלייך לצרף הצהרה על היעדר הרשעה בעבירה פלילית והצהרת בריאות.

 

דרישות משרד הבריאות

על הסטודנט מוטלת החובה להציג אישור על ביצוע כל החיסונים, הנדרשים ע"י משרד הבריאות עד תום שנה א' ללימודים.

על המועמד/סטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות לקבלת רישיון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל.

 

מידע מפורט ניתן לקרוא בשנתון האוניברסיטה פרק "החוג לפיזיותרפיה".

 

פרטים נוספים וייעוץ:

ניתן לפנות למזכירות החוג לפיזיותרפיה בין הימים א'-ה' בין השעות 10.00-13.00
החוג נמצא בקומה 9 מגדל אשכול חדר 910
פניות בטלפון:04-8249461
כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה  3498838

 יתכנו שינויים!