תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תכנית הלימודים לתואר שני – .M.Sc.PT

מטרות הלימודים

 1. להעמיק ולהרחיב את הידע התיאורטי באבחון, הערכה ובשיטות טיפול ושיקום שונות.
 2. להכשיר כוח אדם מקצועי ומיומן בקדמת הידע.
 3. להכשיר עתודה למחקר ולתפקידי הוראה במסגרות אקדמיות.
 4. לעודד חשיבה מערכתית-קהילתית, רב-תחומית ורב-תרבותית והטמעתה בעבודה קלינית ומחקרית.
 5. לפתח ולהעמיק את המחקר הבסיסי והקליני בתחומי הפיזיותרפיה ובתחומי ידע משיקים.
 6. לעודד פיתוח תפיסות חדשניות ויישומן בטיפול במגבלות ובנכויות במערכות התנועה, הנשימה והקרדיו-  וסקולרית ובכך בסיוע ובקידום בריאותם ותנאי חייהם של אוכלוסיות חלשות: קשישים, ילדים עם מוגבלויות ונכים בכל קשת הגילים.
 7. לאתר ולהצביע על גורמי סיכון ומוקדי בעיות בבריאות וחולי בקהילה, הדורשים תכנון פעולות מניעה ו/או הפעלת אמצעי התערבות.

מידע על תנאי הקבלה ותהליך ההרשמה והקבלה ניתן לקרוא בקישור: מידע למועמדים תואר שני

תכנית הלימודים

בחוג לפיזיותרפיה שני מסלולים בלימודי מוסמך:

מסלול א' - מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) - 295201-23-01

מסלול ב' - מסלול יישומי:  עם כתיבת פרויקט גמר - 295202-23-01

תכנית התמחות ב"פעילות גופנית, מאמץ ובריאות" בשני מסלולי לימוד:

מסלול א' - מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) - 295201-23-02

מסלול ב' - מסלול יישומי:  עם כתיבת פרויקט גמר - 295202-23-02

תכנית התמחות ב"לימודי התפתחות הילד" בשיתוף עם החוג לפיזיותרפיה והתכנית הבינתחומית בהתפתחות הילד בשני מסלולי לימוד:

מסלול א' - מסלול מחקריעם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) - 295201-23-03

מסלול ב' - מסלול יישומי: עם כתיבת פרויקט - 295202-23-03

תכנית התמחות ב"מנהל מערכות בריאות" בשני מסלולי לימוד:

מסלול א'- מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) - 295201-23-04

מסלול ב'- מסלול יישומי: עם כתיבת פרויקט גמר  - 295202-23-04

החוג רשאי לשנות את בחירת המסלול של המועמד לפני או תוך כדי מהלך הלימודים.

תוכנית הלימודים בשני המסלולים תכלול קורסי חובה וקורסי בחירה. רישום לקורסי בחירה מחוץ לחוג כפופים לאישור יושבת ראש התכנית לתואר שני ובהמלצת המנחה / היועץ האקדמי, ובתנאי שהקורס קשור לעבודת התזה / פרויקט של הסטודנט. ניתן להירשם לקורס אחד מחוץ לחוג. עדיפות להירשם לקורסי בחירה בחוג לפיזיותרפיה. 

לצורך כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) או לכתיבת פרויקט גמר במסלול ללא תזה, לכל סטודנט יהיה מנחה. בחירת המנחה ע"י הסטודנט תקבע על-פי נושא העבודה.

מנחה העבודה יסייע לסטודנט בבחירת קורסי הבחירה ויתבקש לחתום על הסכמתו(ה)  לקורסים שנבחרו על ידי הסטודנט. המנחה גם רשאי לחייב את הסטודנט ללמוד בקורסים מסוימים.   

מנחי העבודה יימנו על הסגל הבכיר של החוג לפיזיותרפיה. הנחיה על ידי מנחה נוסף מחוג/פקולטה או אוניברסיטה אחרת, אפשרית ותישקל לגופו של עניין.

היקף הלימודים:

מסלול א' - מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה): 36 שש"ס. בתכנית לימודי התפתחות הילד ותכנית מנהל מערכות בריאות 36 שש"ס.

מסלול ב' - מסלול יישומי (ללא תזה): עם כתיבת פרויקט גמר: 38 שש"ס. בתכנית לימדי התפתחות הילד ותכנית מנהל מערכות בריאות 42 שש"ס.

קורסי החובה:

קורסי החובה יילמדו בשנה א' ו-ב'. עמידה בקורסי חובה של שנה א' ושנה ב' הם תנאי להמשך לימודים בתכנית.

תלמידי מסלול מחקרי, עם כתיבת עבודת תזה יתבקשו ללמוד 12 שש"ס קורסי חובה. תלמידי מסלול יישומי (ללא תזה), עם כתיבת פרויקט גמר ילמדו 10 שש"ס קורסי חובה.

המבקשים ללמוד במסלול מחקרי עם תזה חייבים לעמוד בתנאים הבאים:

1. ציון 85 לפחות בקורסים "שיטות מחקר א' ", "סטטיסטיקה'" ו"הכנה לתזה ופרויקט א' ".


2. השלמת לפחות 5 קורסים וסמינריון בשנה א'.

3. ממוצע ציונים כולל במעבר משנה א' לשנה ב' של 85 ומעלה.

קורסי בחירה וסמינריונים בשנה"ל תשפ"ד

הסטודנטים במסלול המחקרי עם כתיבת עבודת תזה יחויבו ללמוד שני סמינריונים (סה"כ 8 שש"ס) וקורסי בחירה בהיקף כולל של 10 שש"ס;  הסטודנטים במסלול יישומי (ללא תזה) עם כתיבת עבודת פרויקט גמר יחויבו ללמוד שני סמינריונים (8 שש"ס), וקורסי בחירה נוספים בהיקף של 20 שש"ס. יש ללמוד לפחות סמינריון אחד בשנה ראשונה (ללא הבחנה בין מסלולים).

רשימת קורסי החובה

1. סטטיסטיקה 

2. שיטות מחקר א' + ב'

3. סטטיסטיקה ו SPSS  למתקדמים - חובה לתלמידי המסלול המחקרי, בחירה לתלמידי מסלול ללא תזה.

4. הכנה לתזה ופרוייקט א' + ב'

5. סוגיות מתקדמות בחקר מדעי התנועה

6. הסתכלות קלינית על תנועה ומאמץ בזקנה

קורסי הבחירה על-פי תחומי עניין:

1.פיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית (להלן "פיזיו שלד-שריר")

2.פיזיולוגיה של המאמץ במצבי בריאות, חולי ושיקום במבוגרים ובילדים

3. פיזיותרפיה נוירולוגית באבחון ובטיפול במבוגרים ובילדים (להלן "פיזיו נוירו")

4. מקבץ קורסים בנושא התפתחות הילד בראיה רב תחומית

ניתן ליצור תכנית אישית המשלבת קורסים מכל תחומי העניין. שימו לב, ישנם מס' קורסים הנכללים בכל אחד מתחומי העניין.

על כל סטודנט ללמוד במדויק את מס' השעות הנדרשות במסלול בו הוא לומד.

הלימודים מתקיימים על פני שנתיים אקדמיות. ניתן לסיים את חובות השמיעה באוניברסיטה בחיפה במהלך שנה וחצי (למעט קורסים מתוקשבים ו/או קורסים במספר ימים מרוכזים).

עבור סטודנטים במסלול עם תזה, שנה שלישית מיועדת להמשך כתיבת עבודת התזה. יש לסיים את חובות השמיעה בשנתיים.

חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים.

 חברי הועדה לתואר שני:

פרופ' עינת קודש (יו"ר הועדה), פרופ' גלי דר, פרופ' אירית ויסמן-פוגל, דר' מיכל כפרי, דר' הילה שריג-בהט.

להלן רשימת תחומי המחקר של הסגל האקדמי בחוג לפיזיותרפיה (לפי סדר הא"ב):

דר' אלבוים-גביזון מיכל - אמצעי טיפול אלקטרופיזקאליים (גירוים חשמליים); שיקום החולה האורתופדי האקוטי; ניתוח מוטורי ושיווי משקל של קשישים וחקר תופעת השבריריות; אתיקה.

דר' גימון יואב - פיזיולוגיה של המערכת הווסטיבולרית; מנגנוני אדפטציה נוירו-וסטיבולרים; שיקום וסטיבולרי; קואורדינציות של ההליכה ושווי משקל.

פרופ' דר גלי - אנטומיה, תורת התנועה, עמוד השדרה, אבחון וטיפול בבעיות שלד ושריר, פציעות ספורט, ריצפת אגן, דיקור מערבי.

פרופ' וייסמן-פוגל איריתמוח והתנהגות : מחקר בסיסי וקליני בפיזיולוגיה ופתופיזילוגיה של הכאב.

דר' כפרי מיכלנויורו-פיזיולוגיה, שיקום נוירולוגי, שבץ מוחי  - תהליכי החלמה ושיקום, למידה מוטורית.

פרופ' כרמלי אלי (אמריטוס) - מיומנויות פסיכו-סנסו-מוטוריות של אנשים מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה); אימון גופני לאנשים מבוגרים; בקרה מוטורית של תנועות גפה עליונה בקרב שורדי שבץ מוחי.

דר' עטון-עיני אסנתהתפתחות מוטורית בינקות; התפתחות מוטורית בקרב אוכלוסייה בסיכון ואוכלוסייה לא תקינה: דגש על פגים, סימנים מוטוריים מוקדמים לספקטרום האוטיסטי; התפתחות הדומיננטיות לאורך הילדות: גפיים עליונות ותחתונות; מחקר בין-תרבותי בנושא ההתפתחות המוטורית המוקדמת.

פרופ' קודש עינתפיזיולוגיה של המאמץ: היבטים יישומיים בבריאות שיקום וחולי; תגובות והסתגלות מערכות הגוף למאמץ ואימון גופני; רפואת ספורט.

דר' קרסובסקי טל - יציבות וקואורדינציה בהליכה בקרב קשישים ואנשים עם פגיעה נוירולוגית; דרישות קוגניטיביות ומוטוריות בהליכה; שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לפיתוח כלי הערכה וטיפול בשיקום.

דר' שריג-בהט הילהפיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית, אבחון וטיפול בכאבי עמוד שדרה צווארי ורפואת ספורט, יישומים טכנולוגיים בפיזיותרפיה.

* נדרשת רמה בסיסית של ידע בתוכנות האופיס (אקסל, פאוור פוינט ועוד). 

קישור לאתר הרשות ללימודים מתקדמים

מידע מפורט ניתן לקרוא בשנתון האוניברסיטה פרק "החוג לפיזיותרפיה"".

מערכת הלימודים

מרבית הקורסים של התכנית יועברו בימי ד' במהלך כל אחד משני הסמסטרים של שנת הלימודים. חריגה מנוהל זה אפשרית בקורסי בחירה, כמפורט במערכת. לידיעתכם, קורס לא יפתח אם יהיו רשומים פחות מ-5 סטודנטים. חלק מהקורסים יפתחו אחת לשנתיים.

בתכנית "לימודי התפתחות הילד" ובתכנית "מנהל מערכת בריאות", קורסים ילמדו גם בימי חמישי.

 

תכנית הלימודים לתלמידי תואר שני לשנה"ל תשפ"ד - יום רביעי

קורסים בימים מרוכזים יתקיימו במהלך כל ימות השבוע.

* יתכנו שינויים

קורסי חובה, שנה א'

שם הקורס

שם המרצה

מס' שש"ס

הערות

סטטיסטיקה 

 

דר' קרן אור-חן

2

ציון 85 לפחות במסלול עם תזה 

 

שיטות מחקר א' + ב'

דר' טל קרסובסקי

2

קורס שנתי.

ציון 85 לפחות במסלול עם תזה בקורס "שיטות מחקר א' "

הסתכלות קלינית על תמועה ומאמץ בזקנה

דר' שני בציר

2

 

הכנה לתזה ופרויקט א' + ב'

 

דר' מיכל כפרי

פרופ' אירית וייסמן-פוגל

2

קורס שנתי.

ציון 85 לפחות במסלול עם תזה בקורס הכנה לתזה ופרויקט א'

סוגיות מתקדמות בחקר מדעי התנועה

דר' אסנת עטון-עיני

2

 

קורסי חובה, שנה ב'

שם הקורס

שם המרצה

מס' שש"ס

הערות

סטטיסטיקה ו- SPSS למתקדמים

 דר' קרן אור-חן

2

חובה למי שבמסלול עם תזה.
לא חובה למי שבמסלול ללא תזה

קורס קדם: סטטיסטיקה  

 

אשכולות לימודים: קורסי בחירה לחצו כאן

תכנית התמחות בפעילות גופנית, מאמץ ובריאות- בלשונית המתאימה 

תכנית התמחות בלימודי התפתחות הילד-בלשונית המתאימה

 

 

קורסי בחירה על-פי תחומי עניין

מקבץ התפתחות הילד והטיפול בילד

פיזיותרפיה "שלד שריר"

פיזיולוגיה של המאמץ במצבי בריאות, חולי ושיקום במבוגרים ובילדים

פיזיותרפיה נוירולוגית באבחון ובטיפול במבוגרים ובילדים

 

ניתן ליצור תכנית אישית המשלבת קורסים מכל תחומי העניין. שימו לב, ישנם מס' קורסים הנכללים בכל אחד מתחומי העניין.

מקבץ התפתחות הילד והטיפול בילד

 

שם הקורס

שם המרצה

מס' שש"ס

הערות

אבחון וטיפול נוירולוגי בטווח החיים

ד"ר אסנת עטון-עיני

ד"ר מיכל כפרי

2

 

פגות: ראיה התפתחותית עדכנית בלווי וטיפול

ד"ר אסנת עטון-עיני

גב' רותם סלה-גואטה

 

 

2

קורס משותף עם החוג להפרעות בתקשורת.

 

משחק ומשחקיות: ראיה התפתחותית רב-תחומית

ד"ר אסנת עטון-עיני

גב' שרון קורונה-גאון

דר' מיכל ויסמן-ניצן 

2

קורס משותף עם החוג להפרעות בתקשורת והחוג לריפוי בעיסוק. יתקיים בסיום סמסטר א'  בימים מרוכזים ומלאים

לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות

ד"ר אסנת עטון-עיני

דר' מיכל ויסמן-ניצן

גב' גיתית יצחקניא

 

2

קורס משותף עם החוג לריפוי בעיסוק והחוג להפרעות בתקשורת.

יתקיים במס' ימים מלאים ומרוכזים בסמסטר קיץ -לא יתקיים בתשפ"ד

 

פיזיותרפיה "שלד שריר"

שם הקורס

מרצה

שש"ס

הערות

שיטות הדמיה במערכת שלד שריר

פרופ' גלי דר

2

שיעור ותרגיל , עדיפות לשנה ב'
מס' המשתתפים מוגבל

שיקום אורתופדי מתקדם לגפה תחתונה

מר לירן ליפשיץ

פרופ' גלי דר

2

קורס בימים מרוכזים ומלאים. הקורס מתקיים אחת לשנתיים

 

למידה בקליניקה מניעה ושיקום פציעות ספורט

דר' מיה קלה בנצור

דר' גלי דר

2

הקורס מתקיים אחת לשנתיים. לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד

קורס בימים מרוכזים ומלאים, יתקיים במכון וינגייט. 

ציון עובר 70, מס' המשתתפים מוגבל

הסתכלות קלינית על תנועה ומאמץ בזקנה

דר' שני בציר

2

 

שיקום וסטיבולרי

דר' יואב גימון

2

קורס בימים מרוכזים ומלאים. 

גישה קלינית לזיהוי דגלים אדומים בפיזיותרפיה

דר' בוריס סוקולובסקי

2

קורס בימים מרוכזים ומלאים. 

הקורס מתקיים אחת לשנתיים. יתקיים בתשפ"ד

תרגול גופני בילדים – היבטים פיזיולוגיים

פרופ' ברקת פלק

2

קורס בימים מרוכזים ומלאים וחלק מתוקשב

הקורס מתקיים אחת לשנתיים. לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד

סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים 

סמינריון

דר' מיכל כפרי

4

קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית

מס' המשתתפים מוגבל.

ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה
סמינריון

דר' טל קרסובסקי

4

מס' המשתתפים מוגבל

 

אבחון וטיפול בכאב

סמינריון

פרופ' אירית וייסמן-פוגל

4

מס' המשתתפים מוגבל

לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד

סוגיות נבחרות בפיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית

סמינריון

דר' הילה שריג-בהט

4

מס' המשתתפים מוגבל

 

פיזיולוגיה של המאמץ במצבי בריאות, חולי ושיקום במבוגרים ובילדים

שם הקורס

מרצה

שש"ס

הערות

היבטים בשיטות אימון

פרופ' עינת קודש

מר שלי בר-סלע

2

קורס משותף עם שנה ד' תואר ראשון. הקורס מתקיים פעמיים בשבוע במשך שבעה שבועות הראשונים בסמסטר א'. 
הקורס מהווה קדם לקורסים מתקדמים באותו תחום.

שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה

דר' יבגני רדזישבסקי

2

קורס קדם: היבטים בשיטות אימון

היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים

דר' ראובני רונן

2

קורס קדם: היבטים בשיטות אימון

חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום

פרופ' עינת קודש

גב' גליה בוגומילסקי

דר' קובי דגן

2

קורסי קדם: "שיקום לב תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים".

הסתכלות קלינית על תנועה ומאמץ בזקנה

ד"ר שני בציר

2

 

למידה בקליניקה שיקום לב-ריאה

דר' ראובני רונן

2

התנסות קלינית בבי"ח במס' ימים מרוכזים ומלאים בסמסטר קיץ 

קורסי קדם: "שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים", "חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום"
מס' המשתתפים מוגבל. ציון עובר 70. עדיפות לשנה ב'.

למידה בקליניקה מניעה ושיקום פציעות ספורט

דר' מיה קלה בנצור

פרופ' גלי דר

2

הקורס מתקיים אחת לשנתיים. לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד

קורס בימים מרוכזים ומלאים במכון וינגייט

ציון עובר 70. מס' המשתתפים מוגבל

תרגול גופני בילדים – היבטים פיזיולוגיים

פרופ' ברקת פלק

2

קורס בימים מרוכזים ומלאים וחלק מתוקשב

הקורס מתקיים אחת לשנתיים. לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד

אבחון וטיפול בכאב
סמינריון

פרופ' אירית וייסמן-פוגל

4

מס' המשתתפים מוגבל

לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד 

ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה
סמינריון

דר' טל קרסובסקי

4

מס' המשתתפים מוגבל

סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים

סמינריון

דר' מיכל כפרי

4

קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית.

מס' המשתתפים מוגבל.

תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי א'
סמינריון

פרופ' ברקת פלק

4

הסמינריון מתקיים אחת לשנתיים. לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד. 

סמינריון בסמסטר א' - בימים מרוכזים. בסמסטר ב' - מתוקשב. סמינריון שנתי, יש להירשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'.

תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי ב'
סמינריון

 

פיזיותרפיה נוירולוגית באבחון ובטיפול במבוגרים ובילדים

שם הקורס

מרצה

שש"ס

הערות

אבחון וטיפול נוירולוגי בטווח החיים

דר' אסנת עטון-עיני

דר' מיכל כפרי

2

 

היבטים בשיטות אימון

פרופ' עינת קודש

מר שלי בר סלע

2

קורס משותף עם שנה ד' תואר ראשון. הקורס מתקיים פעמיים בשבוע במשך שבעה שבועות הראשונים בסמסטר א'. 
הקורס מהווה קדם לקורסים מתקדמים באותו תחום.

הסתכלות קלינית על תנועה ומאמץ בזקנה

דר' שני בציר

2

 

לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות

דר' אסנת עטון-עיני

דר' מיכל ויסמן-ניצן

גב' גיתית יצחקניא

2

קורס משותף עם החוג לריפוי בעיסוק והחוג להפרעות בתקשורת.

יתקיים במס' ימים מלאים ומרוכזים בסמסטר קיץ. לא יתקיים בתשפ"ד

אבחון וטיפול בכאב

סמינריון

פרופ' אירית וייסמן-פוגל

4

מס' המשתתפים מוגבל

לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד

ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה

סמינריון

דר' טל קרסובסקי

4

מס' המשתתפים מוגבל

 

סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים

סמינריון

דר' מיכל כפרי

4

קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית

מס' המשתתפים מוגבל

 לידיעתכם, קורס לא יפתח אם יהיו רשומים פחות מ-5 סטודנטים. ייתכן וחלק מהקורסים יפתחו אחת לשנתיים.

*קורסים בימים מרוכזים יתקיימו במהלך כל ימי השבוע.

תיאור קצר של רוב קורסי הבחירה, לחצו כאן

התמחות בפעילות גופנית, מאמץ ובריאות

תכנית התמחות בפעילות גופנית, מאמץ ובריאות

ראש תכנית התמחות: פרופ' עינת קודש

מטרת התכנית להכשיר אנשי מקצוע בתחום הפיזיותרפיה אשר יובילו את הטמעת הפעילות הגופנית ככלי טיפולי ומניעתי לאוכלוסיות בריאות וכאלו עם מגבלות תפקודיות.

התכנית מעודדת למצוינות, העמקת הידע  וההבנה בתחומים הקשורים לפיזיולוגיה של המאמץ, היבטים בשיטות אימון והתאמת הטיפול הנדרש על פי המגבלות הקליניות הקיימות.  

הסטודנטים יכירו ויפתחו תכניות התערבות מבוססות פעילות גופנית לאוכלוסיות מגוונות, כגון: ילדים, קשישים, חולי לב, אנשים במהלך שיקום אורתופדי, חולים עם פתולוגיות במערכת הנשימה, התנועה ועוד. 

התוכנית מיועדת לקידום המחקר בתחום המאמץ הגופני על היבטיו השונים (תגובות למאמץ, תגובות לאימון) וקידום הפעילות הגופנית לבריאות.

מוסמכי תכנית זו יקבלו תואר מוסמך בפיזיותרפיה. תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול יישומי: עם כתיבת פרויקט גמר.

במסגרת תכנית התמחות ב"פעילות גופנית, מאמץ ובריאות" בשנת הלימודים תשפ"ד, יהיה על כל סטודנט במסלול א' ו-ב' להשלים 12-10 שש"ס מקורסי החובה הנכללים בתכנית ההתמחות (מפורט בהמשך) וזאת מתוך מכסת השש"ס לתואר.

סטודנטים שלא למדו את הקורס "היבטים בשיטות אימון" ישלימו אותו במהלך הסמסטר הראשון ללימודים. קורס זה ישמש כקורס קדם לכל הקורסים בספח. 

 

קורסי חובה בתכנית "פעילות גופנית, מאמץ ובריאות": 

קורסי חובה

מרצה

שש"ס

הערות

היבטים בשיטות אימון

פרופ' עינת קודש

מר שלי בר-סלע

2

קורס משותף עם שנה ד' תואר ראשון. הקורס מתקיים פעמיים בשבוע במשך שבעה שבועות הראשונים בסמסטר א'. 
הקורס מהווה קדם לקורסים מתקדמים באותו תחום.

שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה

דר' יבגני רדזישבסקי

2

קורס קדם: היבטים בשיטות אימון

היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים

דר' ראובני רונן

2

קורס קדם: היבטים בשיטות אימון

חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום

פרופ' עינת קודש

גב' גליה בוגומילסקי

דר' קובי דגן

2

קורסי קדם: "שיקום לב תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים".

תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי א'
סמינריון

תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי ב'

סמינריון

פרופ' ברקת פלק

4

 

סמינריון בסמסטר א' - בימים מרוכזים. בסמסטר ב' - מתוקשב. סמינריון שנתי, יש להירשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'.

יתקיים אחת לשנתיים - לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד 

 

סמינריון אחד לבחירה בשני המסלולים

אבחון וטיפול בכאב
סמינריון

פרופ' אירית וייסמן-פוגל

4

מס' המשתתפים מוגבל. לא יתקיים בתשפ"ד

 

ניתוח תנועה - מתיאוריה למעשה

סמינריון

דר' טל קרסובסקי

4

מס' המשתתפים מוגבל

סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים סמינריון

דר' מיכל כפרי

4

קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית.

מס' המשתתפים מוגבל.

קורסים מומלצים ללמידה בקליניקה בתכנית התמחות ב"פעילות גופנית, מאמץ ובריאות"

למידה בקליניקה שיקום לב-ריאה

דר' ראובני רונן

2

התנסות קלינית בבי"ח במס' ימים מרוכזים ומלאים בסמסטר קיץ. 

קורסי קדם: "שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים", "חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום"
מס' המשתתפים מוגבל.  עדיפות לשנה ב'.

למידה בקליניקה מניעה ושיקום פציעות ספורט

דר' מיה קלה בנצור

פרופ' גלי דר

2

קורס בימים מרוכזים ומלאים, יתקיים במכון וינגייט.

הקורס מתקיים אחת לשנתיים - לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד

 מס' המשתתפים מוגבל. 

קורסי החובה במסלול "פעילות גופנית, מאמץ ובריאות" כוללים שני סמינריונים: סמינריון חובה "תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי א'+ב'", וסמינריון בחירה: "סמינריון בלמידה מטורית בטווח החיים"  או "אבחון וטיפול בכאב" או "ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה".

סטודנט שלמד את הקורס "היבטים בשיטות אימון" במסגרת לימודי תואר ראשון (מהשנה שבה למד את הקורס ועד 7 שנים מתחילת לימודי תואר שני) לא יידרש ללמוד אותו שוב. 

הסטודנטים בתכנית זו, מחוייבים גם לקורסי החובה הכלליים של החוג.

התמחות בלימודי התפתחות הילד

תכנית התמחות בלימודי התפתחות הילד

ראש תכנית התמחות: ד"ר אסנת עטון-עייני

תכנית רב-תחומית ראשונה מסוגה בארץ.
מטרת התכנית להעמיק את הידע ההתפתחותי בתחום הילדים תוך הרחבת נקודת המבט והכלים הקליניים של הפיזיותרפיסט בתחום התפתחות הילד. התכנית תשלב בין תכנים ספציפיים בנושאי תהליכי הערכה וגישות התערבות בפיזיותרפיה ובמדעי התנועה לבין תכנים התפתחותיים בדגש החלק הרגשי בהסתכלות רחבה ורב מקצועית.
התכנית מחויבת למצוינות בקידום בסיסי הידע והעמקתו. להכשרת פיזיותרפיסטים בתחום התפתחות הילד ממספר היבטים ועם קידום היכולת לפתח תכניות טיפול מותאמות אישית לכל ילד.
מוסמכי תכנית זו יקבלו תואר מוסמך בפיזיותרפיה. תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

 

 מערך הקורסים הוא כדלקמן:    

קורסי חובה

מרצה

שש"ס

הערות

קורסי חובה בחוג לפיזיותרפיה

משחק ומשחקיות: ראיה התפתחותית רב-תחומית

ד"ר אסנת עטון-עיני

גב' שרון קורונה-גאון

דר' מיכל ויסמן-ניצן 

2

 יתקייים בשנה"ל תשפ"ד

לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ה

לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות

ד"ר אסנת עטון-עיני

דר' מיכל ויסמן-ניצן

גב' גיתית יצחקניא

2

 

לא יתקייים בשנה"ל תשפ"ד

 יתקיים בשנה"ל תשפ"ה

אבחון וטיפול נוירולוגי בטווח החיים

דר' אסנת עטון-עיני, ד"ר מיכל כפרי

2

 

פגות: ראיה התפתחותית עדכנית בלווי וטיפול

ד"ר אורנה לב אנקב

גב' רותם סלה-גואטה

2

 

קורסי חובה בחוג להתפתחות הילד

קורס חובה

סמינר מחקר מתקדם בהתפתחות הילד

פרופ׳ אפרת שר-צנזור

2

 

קורסי חובה - קורס אחד לפחות*

הורות והתקשרות

פרופ׳ תרצה יואלס

4

 

פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים א+ב

ד"ר אפרת שר - צנזור

4

 

שיטות התערבות התפתחותיות א+ב

פרופ׳ תרצה יואלס

4

 

קורסי חובת בחירה – בהיקף 2-4 שש"ס**

התפתחות חברתית-רגשית מוקדמת

פרופ׳ דוד אופנהיים

2

 

ילדים וסיכון

פרופ׳ תרצה יואלס

1

 

התפתחות שפה בגיל הרך

ד"ר נעמי הברון

4

 

סמינריונים בחוג לפיזיותרפיה לבחירה: יש לבחור 2 סמינריונים

למידה מוטורית בטווח החיים סמינריון

דר' מיכל כפרי

4

 

ניתוח תנועה - מתיאוריה למעשה

סמינריון

דר' טל קרסובסקי

4

 

אבחון וטיפול בכאב

פרופ' אירית וייסמן-פוגל

4

 לא יתקיים בתשפ"ד

סוגיות נבחרות בפיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית

דר' הילה שריג-בהט

4

 

תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי א' + ב'

לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ד

פרופ' ברקת פלק

4

 

  

 * במקום קורסים בחובת הבחירה ניתן לבחור בקורס שלישי מתוך רשימת קורסי החובה, לא ניתן ללמוד יותר מ-6 שש"ס אצל אותו מרצה

**נתון לשינויים, בהתאם לתוכנית הלימודים השנתית של התכנית בהתפתחות הילד

התמחות במנהל מערכות בריאות

מבנה כללי של תכנית הלימודים

על מנת לקבל תואר שני בחוג לפיזיותרפיה עם התמחות במנהל מערכות בריאות על הסטודנט יהיה להשלים:

 

מסלול א עם תיזה

מסלול ב ללא תיזה

קורסי חובה כלליים (החוג לפיזיותרפיה)

12 שש"ס

10 שש"ס

קורסי חובה בהתמחות:

ביה"ס לבריאות הציבור

 

12 שש"ס

 

14 שש"ס

סמינריון (החוג לפיזיותרפיה)

8 שש"ס

8 שש"ס

קורסי בחירה

 

10 שש"ס

תיזה

4 שש"ס

 

סה"כ

36 שש"ס

42 שש"ס

מסלול א' (תזה):  תכנית הלימודים כוללת  36 שש"ס, וכתיבת עבודת גמר מחקרית ( תזה) המסתמכת על עבודת מחקר.  מערך הקורסים הוא כדלקמן:                                                                                                     

 1. קורסי חובה כלליים- החוג לפיזיותרפיה: 12 שש"ס:

הקורסים נלמדים בימי רביעי

שם הקורס

שם המרצים

מס' שש"ס

שנות לימוד וסמסטר

סטטיסטיקה 

 

דר' קרן אור-חן

2

שנה א, סמס א

שיטות מחקר א' + ב'

דר' טל קרסובסקי

2

שנה א, שנתי

הסתכלות קלינית על תנועה ומאמץ בזקנה

דר' שני בציר

2

שנה א, סמס ב

הכנה לתזה ופרויקט א' + ב'

 

דר' אירית ויסמן-פוגל

דר' מיכל אלבוים-גביזון

2

 

שנה א, שנתי

סוגיות מתקדמות בחקר מדעי התנועה

דר' אסנת עטון-עיני

2

שנה א, סמס ב

סטטיסטיקה ו- SPSS למתקדמים

 דר' קרן אור-חן

2

שנה ב, סמס א

קורס קדם: סטטיסטיקה

 1. קורסי חובה בהתמחות בביה"ס לבריאות הציבור: . סה"כ 12 שש"ס.

הקורסים נלמדים בימי חמישי

שם הקורס

שם המרצים

מס' שש"ס

שנות לימוד וסמסטר

מערכת הבריאות בישראל

ד"ר ארז און

2

שנה א, סמס' א 

מערכות בריאות בעולם

ד"ר יצחק זיידיס

2

שנה ב, סמס' א 

יסודות הניהול – מבוא, תאוריה ודילמות במערכת הבריאות

פרופ' מאיר פוגטש

2

שנה א, סמס' ב 

כלכלת בריאות מורחב

מר אבשלום וקנין

4

שנה ב, סמס א 

מבוא למדיניות ציבורית בבריאות

ד"ר מיה נגב

2

שנה ב, סמס א 

 1. סמינריונים בחוג לפיזיותרפיה (חובה ללמוד 2 סמינריונים)

שם הקורס

שם המרצים

מס' שש"ס

שנות לימוד וסמסטר

למידה מוטורית בטווח החיים סמינריון

דר' מיכל כפרי

4

קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית

מס' המשתתפים מוגבל

ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה
סמינריון

דר' טל קרסובסקי

4

מס' המשתתפים מוגבל

אבחון וטיפול בכאב

סמינריון

דר' אירית וייסמן-פוגל

4

מס' המשתתפים מוגבל- לא יתקיים בשנת הלימודים תשפ"ד

 

סוגיות נבחרות בפיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית

סמינריון

דר' הילה שריג-בהט

4

מס' המשתתפים מוגבל

תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי א' + ב'

פרופ' ברקת פלק

4

סמינריון שנתי מתקיים פעם בשנתיים. סמס' א' – מספר ימים מרוכזים וחלק מתוקשב. סמס' ב –מתוקשב. יש להירשם לשני הסמסטרים. לא יתקיים בשנת הלימודים תשפ"ד

מסלול ב' : תכנית  הלימודים כוללת  42 שש"ס, וכתיבת פרוייקט גמר.

מערך הקורסים הוא כדלקמן:

 1. קורסי חובה כללים החוג לפיזיותרפיה: 10 שש"ס

הקורסים נלמדים בימי רביעי

שם הקורס

שם המרצים

מס' שש"ס

שנות לימוד וסמסטר

סטטיסטיקה 

 

דר' קרן אור-חן

2

שנה א, סמס א

שיטות מחקר א' + ב'

דר' טל קרסובסקי

2

שנה א, שנתי

הסתכלות קלינית על תנועה ומאמץ בזקנה

דר' שני בציר

2

שנה א, סמס ב

הכנה לתזה ופרויקט א' + ב'

 

דר' אירית ויסמן-פוגל

דר' מיכל אלבוים-גביזון

2

 

שנה א, שנתי

סוגיות מתקדמות בחקר מדעי התנועה

דר' אסנת עטון-עיני

2

שנה א, סמס ב

 1. קורסי חובה בהתמחות בביה"ס לבריאות הציבור: . סה"כ 14 שש"ס.

הקורסים נלמדים בימי חמישי.

שם הקורס

שם המרצים

מס' שש"ס

שנות לימוד וסמסטר

מערכת הבריאות בישראל

ד"ר ארז און

2

שנה א, סמס' א

מערכות בריאות בעולם

ד"ר יצחק זיידיס

2

שנה ב, סמס' א 

יסודות הניהול – מבוא, תאוריה ודילמות במערכת הבריאות

פרופ' מאיר פוגטש

2

שנה א, סמס ב

כלכלת בריאות מורחב

מר אבשלום וקנין

4

שנה ב, סמס א 

מבוא למדיניות ציבורית בבריאות

ד"ר מיה נגב

2

שנה ב, סמס א 

חקיקה בבריאות הציבור

ד"ר מאיה פלד רז

2

שנה א, סמס ב

 1. קורסי בחירה אפשריים בחוג לפיזיותרפיה

קורסים מתקיימים בימי רביעי. למעט קורסים בימים מרוכזים אשר יינתנו במהלך כל ימות השבוע, ולא רק ביום רביעי.

שם הקורס

שם המרצים

מס' שש"ס

שנות לימוד וסמסטר

היבטים בשיטות אימון

פרופ' עינת קודש

מר שלי בר-סלע

2

מתקיים פעמיים בשבוע, במשך 7 שבועות ראשונים של סמס א

שיטות הדמיה במערכת שלד שריר

פרופ' גלי דר

2

מס' המשתתפים מוגבל

שיקום אורתופדי מתקדם לגפה תחתונה

מר לירן ליפשיץ

דר' גלי דר

2

 

מתקיים אחת לשנתיים

שיקום וסטיבולרי

דר' יואב גימון

2

קורס בימים מרוכזים

מס' המשתתפים מוגבל

גישה קלינית לזיהוי דגלים אדומים בפיזיותרפיה

דר' בוריס סוקולובסקי

2

מתקיים אחת לשנתיים

מס' המשתתפים מוגבל

שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה

דר' יבגני רדזישבסקי

2

קורס קדם: היבטים בשיטות אימון

היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים

דר' ראובני רונן

2

קורס קדם: היבטים בשיטות אימון

חולי לב וריאה תכנית אימון ושיקום

דר' קובי דגן, גב' גליה בוגומילסקי

2

קורסי קדם: שיקום לב תיאוריה ופרקטיקה והיבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים

תרגול גופני בילדים -היבטים פיזיולוגיים

פרופ' ברקת פלק

2

מתקיים פעם בשנתיים. קורס בימים מרוכזים ומלאים וחלק מתוקשב. אין להירשם גם לקורס וגם לסמינריון. לא יתקיים בשנת הלימודים תשפ"ד

 1. קורסי בחירה אפשריים בביה"ס לבריאות הציבור  (על בסיס מקום פנוי)

הקורסים נלמדים בימי חמישי

שם הקורס

שם המרצים

מס' שש"ס

שנות לימוד וסמסטר

השמנה כסוגייה בבריאות הציבור

ד"ר רוני אלרן-ברק

2

שנה א, סמס ב מקוון

בריאות נשים בישראל

דר" יהודה בן דוד

2

שנה א, סמס ב

טלמדיסין – רפואה בעידן הדיגיטלי

ד"ר מוטי חיימי

2

שנה א, סמס ב

ערביי ישראל- היבטים חברתיים בריאותיים

ד"ר חאתם חמוד

2

שנה א, סמסטר ב

 

אוכלוסיות מיוחדות: בריאות הצבא והאוכלוסיה הערבית

ד"ר זרקא סלמאן

2

שנה א, סמסטר ב

 

גישות חדשות במדיניות ציבורית ובריאות

ד"ר מיה נגב

2

שנה ב, סמס ב

יסודות הכלכלה

ד"ר צביקה וינר

2

שנה א, סמס ב 

 1. סמינריונים בחוג לפיזיותרפיה (חובה ללמוד 2 סמינריונים)

שם הקורס

שם המרצים

מס' שש"ס

שנות לימוד וסמסטר

למידה מוטורית בטווח החיים סמינריון

דר' מיכל כפרי

4

קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית

מס' המשתתפים מוגבל

ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה
סמינריון

דר' טל קרסובסקי

4

מס' המשתתפים מוגבל

אבחון וטיפול בכאב

סמינריון

דר' אירית וייסמן-פוגל

4

מס' המשתתפים מוגבל, לא יתקיים בשנת הלימודים תשפ"ד

סוגיות נבחרות בפיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית

סמינריון

דר' הילה שריג-בהט

4

מס' המשתתפים מוגבל

תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי א' + ב'

פרופ' ברקת פלק

4

סמינריון שנתי מתקיים פעם בשנתיים. אין להירשם גם לסמינריון וגם לקורס.  סמס' א' – מספר ימים מרוכזים וחלק מתוקשב. סמס' ב –מתוקשב. יש להירשם לשני הסמסטרים. לא יתקיים בשנת הלימודים תשפ"ד

 

 • נתון לשינויים בהתאם להחלטת החוג