תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת וסילבוסים מא חיפה 2 תשעד

מערכת שעות שנה"ל תשע"ד תואר שני בחוג לסיעוד

סמסטר א'

יום ד'

שעות

 

8-10

סמינר תזה- פרופ' כרמלי- חובה למסלול א' בלבד 290.4001

 

שנה א'

אחיות מובילות שינוי-יחידה2 פיתוח פרויקט פרקטיקום- ד"ר קסטל חובה למסלול ב' בלבד 290.4038

שנה ב'  

 

 

10-12

שיטות מחקר- קורס חובה

פרופ' זלוטניק 290.4002

שנה א'

סטטיסטיקה ב' –פרופ' שוחט קורס חובה 290.4003

שנה ב'

 

 

12-14

נשים וכאב-פרופ' גרנות-קורס בחירה 290.4037

סוגיות בייעוץ גנטי-ד"ר דגן- קורס בחירה סמינר 290.4017

מגמות וסוגיות במחקר של תסמונות גריאטריות ד"ר זיסברג-בחירה סמינר 290.4041

מפגש גורלי?אחים ואחיות-בין המקצועי לאישי - ד"ר גולדבלט בחירה 290.4040

 

14-16

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה-פרופ' שוחט- קורס בחירה 290.4030

תחלואה כרונית:סוגיו מערכתיות ומחקריות-ד"ר שדמי בחירה 290.4024

מחשבת הסיעוד: סוגיות היסטוריות פילוסופיות בחירה -ד"ר שחף 290.4023

סוגיות בחקר ניהול סימפטומים

בחירה-פרופ' פוד 290.4043

16-18

סוגיות מתקדמות בניהול איכות הטיפול- פרופ' דרך זהבי קורס חובה-סמינר 290.4021

שנה א'

 

 

 

18-20

תרגיל בשיטות מחקר -חובה 290.4045

שנה א'

 

 

 

 

סמסטר ב'

יום ד'

שעות

 

8-10

סמינר תזה-קהילה לומדת  חובה למסלול א' בלבד 290.4011

1.פרופ' כרמלי

2. פרופ' דרך זהבי

שנה א'

אחיות מובילות שינוי-יחידה3 ביצוע והערכה-פרקטיקום - ד"ר קסטל  חובה  290.4039 

למסלול ב' בלבד ( 2 שש"ס)  שנה ב'

אחיות מובילו שינוי-יחידה3-תרגיל- פרופ' זלוטניק

חובה 290.4044

למסלול ב' בלבד (0 שש"ס)

שנה ב'

 

10-12

שאלה נכונה-שיטות סקר במדעי הבריאות-ד"ר קסטל

קורס בחירה 290.4031

אחיות מובילות שינוי-חידה 1 הובלת שינוי- פרקטיקום-

פרופ' דרך זהבי -חובה למסלול ב' בלבד 290.4033

שנה א'

12-14

כתיבה אקדמית- פרופ' פוד - קורס חובה 290.4020

שנה א'

רפואה סיפורית- ד"ר אברהמי בחירה
290.4026

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי-
ד"ר אגמון -
סמינר בחירה 290.4042

14-16

סטטיסטיקה א'* קורס חובה- פרופ' שוחט 290.4013

שנה א'

רפואת נשים ופוריות הזוג -ד"ר לייטמן קורס בחירה 290.4014

מודעות והכשרה תרבותית בסיעוד**- פרופ' שרתוק-בחירה סמינר 290.4032

16-18

ש"מ איכותניות- קורס חובה ד"ר גולדבלט 290.4004

שנה א'

290.4007 EBP- התערבויות מבוססות ראיות – קורס מתוקשב*  קורס חובה

ד"ר שדמי+פרופ' דרך זהבי

שנה א'

 

 * בשנת הלימודים תשע"ה, בסמסטר א' יינתן קורס ההמשך בסטטיסטיקה.

** הקורס יתקיים במחצית הראשונה של סמסטר ב' (6 שבועות) בין השעות 14-18.

**  קורס מתוקשב - לא נלמד באופן פרונטאלי, אין להתייחס לשעות ולימים המופיעים במחשב.

 

מסלול א'

מסלול ב'

קורסי חובה

18 שש"ס

20 שש"ס

קורסי בחירה

12 שש"ס

16 שש"ס

סה"כ שש"ס נדרש לתואר

30 שש"ס

מתוכם 2 סמינריונים

36 שש"ס

מתוכם 3 סמינריונים