תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים בא תשפד

 

שנה א' סמסטר א' תשפ"ד - גנרי

ה

ד

ג

ב

א

 
     

 

ביולוגיה של התא ואימונולוגיה (2 נ"ז)

290.1016

ד"ר אייל זכריה

 

יסודות הסיעוד 8-12 (4 נ"ז)

290.1021

1. ד"ר נוסייבה ריאן גרה

2. גב' ענבל פרן פרח

3. פרופ' אנה זיסברג

4. גב' איילת סופר

8-10

     

 

כימיה  (2 נ"ז)

290.1052

פרופ' רועי טרייסטר

10-12

     

 

תרגיל כימיה

290.1061

ד"ר קרן ויידנפלד

 

כתיבה מדעית – תמכין (2 נ"ז)

290.1038

גב' גלית ברנשטוק

12-14

       

 

כתיבה מדעית – תמכין (2 נ"ז)

290.1038

גב' גלית ברנשטוק (קבוצה 2)

14-16

       

 

16-18

 

1. אנטומיה ופיזיולוגיה א (5 נ"ז) - 290.1053 מר רועי צמח ופרופ' מעיין אגמון

2. מבוא לפסיכולוגיה (2 נ"ז) -  290.1007 ד"ר הדס אוקון

 

מתוקשב

שנה א' סמסטר ב' תשפ"ד – גנרי

ה

ד

ג

ב

א

 
     

מיקרוביולוגיה ווירולוגיה (2 נ"ז)

290.1004

ד"ר אייל זכריה

כתיבה מדעית תמכין

290.1039

גב' גלית ברנשטוק

למי שלא עבר את הקורס בסמסטר א

8-10

     

תרגיל בביוכימיה

290.1063

ד"ר קרן ויידנפלד

ביוכימיה (2 נ"ז)

290.1054

 

פרופ' רועי טרייסטר

 

 

10-12

     

מבוא לסיעוד קליני א' (2 נ"ז)

290.1046

ד"ר נדיה גולפנשטיין

קיימות ( (2 נ"ז)

גב' דלית וילהלם

290.1060

12-14

       

גנטיקה (2 נ"ז)

290.1025

פרופ' אפרת דגן

14-16

       

פסיכולוגיה התפתחותית (2 נ"ז)

290.1014

פרופ' יורי גדרון

16-18

אנטומיה פיזיולוגיה ב' (5 נ"ז) 290.1056- פרופ' מעיין אגמון ומר רועי צמח

מתוקשב

                 

שנה ב' סמסטר א' תשפ"ד – גנרי

ה

ד

ג

ב

א

 
     

בריאות וחולי- המבוגר- שמרני 1  (5 נ"ז)

290.2048

מר מיכאל ראשין 

 

פרמקולוגיה (4 נ"ז)

290.2004

ד"ר עולא סאדר מזבר

ד"ר עלי ג'בארין

ד"ר רזאן סאכרן

08-12

     
     

בריאות וחולי המבוגר- כירורגיה 1 (4 נ"ז)

 12-18

290.2049

מר פואד משרקי

מר איסאם קדרי

ד"ר ריקי ביטון כהן

אפידמיולוגיה (2 נ"ז)

290.2012

פרופ' יורי גדרון

12-14

     

כלכלת בריאות (2 נ"ז)

290.3030

מר שרון זיו

14-16

     

 

16-18

1. פתולוגיה (2 נ"ז) - 290.2001 - ד"ר חגית גולדשטיין

2. מבוא לסיעוד קליני ב' (4 נ"ז)- 290.2038 מיכל הירשלר ופרופ' אנה זיסברג

290.2023 – עזרה ראשונה – יש להירשם לצורך עדכון ציון

מתוקשב

שנה ב' סמסטר ב' תשפ"ד - גנרי

 

ה

ד

ג

ב

א

   

בריאות וחולי – הילד והמתבגר (7 נ"ז)

290.2051

ד"ר יוסי רימר

ד"ר נדיה גולפנשטיין

גב' דפנה זונטג

מר ירדן עזריאל

קליניקה

קליניקה

 קליניקה

290.2075

פרמקולוגיה (2 נ"ז)

290.2041

1. ד"ר עולא סאדר מזבר

2. ד"ר עלי ג'בארין +ד"ר רזאן סאכרן

8-10

 
   

 

מיומנויות בינאישיות- הקשר במפגש הטיפולי (2 נ"ז)

290.2101

ד"ר גילי פלג

גב' מירי פלג

מר ג'ודת עיד

גב' נאווה זוארץ

גב' דפנה וירצברגר

10-12

 
   

 

היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית (2 נ"ז)

290.2039

ד"ר שרית רשקוביץ

ד"ר ריקי ביטון כהן

ד"ר עינב סרולוביץ

גב' נורית בזזינסקי

12-14

 

נוירולוגיה (1 נ"ז)

מר מיכאל ראשין

290.2044

 

תזונה קלינית (1 נ"ז)

גב' כרמל אבן

290.2046

     

חשיבה קלינית – החולה הפנימי (2 נ"ז)

 290.2110

גב' דלית וילהלם

גב' נאווה זוארץ

ד"ר ריקי ביטון כהן

גב' מלי בן אדיבה

מר שאדי שאקור

14-16

 

1 שיטות מחקר (2 נ"ז)- 290.1027   פרופ' תמר שוחט

2. גריאטריה וגרונטולוגיה (2 נ"ז) –  290.2052 - עברית פרופ' אנה זיסברג

290.2053 – ערבית  ד"ר נוסייבה ריאן-גרה

יש לבחור באחד מהשניים

מתוקשב

 
                       

שנה ג' סמסטר א' תשפ"ד - גנרי

ה

ד

ג

ב

א

 

לימודים קליניים

לימודים קליניים

לימודים קליניים

290.3050

בריאות וחולי האישה-

גב' ענבל פרן פרח

290.3012

(שיעור המשך ליום ראשון )

בריאות וחולי האישה (6 נ"ז)

290.3012

גב' גילה נחום

גב' ענת לדר רובינשטיין

8-10

     

חשיבה קלינית – המטופל הכירורגי (2 נ"ז)

290.3080

גב' דלית וילהלם

גב' למיס סואד

גב' מלי בן אדיבה

גב' ראיפה  ג'בארין

גב' נגה ויזל שקד

גב' נטלי בורלקוב

10-12

     

תחום ניהול (4 נ"ז)

12-16

אקטיביזם בסיעוד -290.3469- גב' ענבל פרן פרח

פסיכולוגיה בריאותית -290.3073 פרופ' יורי גדרון

מנהיגות ומיומנות ניהול בארגוני בריאות –290.3061

פרופ' ענת דרך-זהבי

תיאוריות מנהיגות – מהלכה למעשה בארגוני בריאות -  290.3553  ד"ר אסתי בהט 

בריאות וחולי הנפש (4 נ"ז) 

290.3011

12-16

גב' נגה ויזל שקד

12-14

   

 

14-16

     

 

מבוא לניהול הטיפול (2 נ"ז)

290.3055

פרופ' אפרת שדמי

16-18

1.      יסודות בקידום בריאות (2 נ"ז)

290.3105  ד"ר ריקי ביטון כהן

2  טכנולוגיות Mooc (2 נ"ז) 290.3606 בעברית

 290.4070 באנגלית למי שצריך 2 נ"ז באנגלית

מתוקשב

שנה ג' סמסטר ב' תשפ"ד - גנרי

ה

ד

ג

ב

א

 

לימודים קליניים

לימודים קליניים

לימודים קליניים

290.3150

 

בריאות וחולי המבוגר-כירורגיה 2

(4 נ"ז)

8-12

290.3014

 

פרופ' סמי ניטצקי

ד"ר שפלר

ד"ר בן נון

גב' הדס שחר גולדשטיין

מר מיכאל ראשין

 

8-10

     

חוק ואתיקה (2 נ"ז)

290.3155

 

ד"ר נדיה גולפנשטיין

10-12

     

חשיבה קלינית – ילדים ונשים (2 נ"ז )

290.3121

גב' דלית וילהלם

גב' נגה ויזל שקד

גב' מלי בן אדיבה

ד"ר יוספה בירתי

ד"ר ראיפה ג'בארין

גב' נטלי בורלקוב

בריאות וחולי המבוגר-שמרני 2

(3 נ"ז)

290.3013

12-18

 

ד"ר אחמד חטיב

12-16

   

 

.

14-16

     

 

 

16-18

         

מתוקשב

שנה ד' סמסטר א' תשפ"ד – גנרי

ה

ד

ג

ב

א

 

 קליניקה

קליניקה

קליניקה

290.3476

0800-1700

 

 

סוגיות בבריאות וחולי  (5 נ"ז)

290.3505

ד"ר גילי פלג

גב' נוגה ויזל שקד

גב' ניצה סגל

מר דניס רודביצקי

 

 

פרמקולוגיה קלינית (1 נ"ז) 290.3615

ד"ר יגאל זלאטקין (הקורס יילמד פעם בשבועיים המרצה יחלק לשתי קבוצות )

8-10

 

   

סמינר מחקר (2 נ"ז)

היבטים בהערכת כאב פרופ' רועי טרייסטר 290.3556

אבחון וטיפול בהפרעות שינה -פרופ' תמר שוחט – 290.3487

אתיקה של הטיפול בסוף החיים פרופ' דניאל שפרלינג – 290.3465

ויסות עצבי בבריאות וחולי פרופ' יורי גדרון 290.3562

מגדר ובריאות - פרופ' דפנה כרמלי- 290.3502

10-12

 

   

קידום בריאות (2 נ"ז)

קידום בריאות של בני נוער ברשתות חברתיות מקוונות -ד"ר ריקי ביטון כהן 290.3573.

קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם - 290.3551

הרשתות החברתיות כאמצעי לקידום בריאות ד"ר יעל דישון בן עטר- 290.3571

נשארים בריאים - קידום ושימור הבריאות באוכלוסיית הקשישים בקהילה-  ד"ר יוספה ביראתי 290.3577

קידום בריאות - מניעת התנהגות מינית סיכונית – גב' ענבל פארן פרח 290.3575

12-14

  

 

 

סטטיסטיקה (2 נ"ז)

290.1040

פרופ' רועי טרייסטר

14-16

 

   

 

תרגול סטטיסטיקה 290.3570

פעם בשבועיים הקבוצה תחולק לשניים

16-18

             

שנה ד' סמסטר ב' תשפ"ד - גנרי

ה

ד

ג

ב

א

 
 

סטאז'

סטאז'

290.3477

סטאג'

סמינר מחקר (2 נ"ז)

היבטים בהערכת כאב- פרופ' רועי טרייסטר 290.3557

אבחון וטיפול בהפרעות שינה -פרופ' תמר שוחט – 290.3511

אתיקה של הטיפול בסוף החיים - פרופ' דניאל שפרלינג – 290.3466

ויסות עצבי בבריאות וחולי - פרופ' יורי גדרון 290.3563

מגדר ובריאות - פרופ' דפנה כרמלי- 290.3514

8-10

 

     

קידום בריאות (2 נ"ז)

קידום בריאות של בני נוער ברשתות חברתיות מקוונות - ד"ר ריקי ביטון כהן

290.3574.

קידום בריאות של בני נוער – גב' דלית וילהלם

290.3549

הרשתות החברתיות כאמצעי לקידום בריאות - ד"ר יעל דישון בן עטר-

290.3572

נשארים בריאים - קידום ושימור הבריאות באוכלוסיית הקשישים בקהילה

ד"ר יוספה ביראתי

290.3578

קידום בריאות - מניעת התנהגות מינית סיכונית – גב' ענבל פארן פרח

290.3576

10-12

 

     

תחום ניהול 12-16

ניהול קריירה -ד"ר אסתי בהט 290.3463

ניהול קונפליקטים ומיומנויות גישור- פרופ' דניאל שפרלינג 290.3467

אקטיביזם בסיעוד -ענבל פרן פרח 290.3469

הנגשה תרבותית במערכת הבריאות – 290.3069 - ד"ר נוסייבה ריאן-גרה

 

12-14

  

 

 

 

14-16

 

     

מיומנויות בין אישיות - הכנה לעולם העבודה

גב' ראיפה ג'אברין

גב' דלית וילהלם

גב' יאנה דרור

290.3431

16-18