תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

סילבוסים-השלמה לב.א. במכללת מבח"ר-תשע"א

רשימת הקורסים לתוכנית ההשלמה לתואר ראשון- 

אחיות מוסמכות שנה"ל תשע"א- מכללת מבח"ר

 שנה א',  סמסטר א' 

שם הקורס 

שם המרצה 

מס. קורס 

תזונה קלינית

גב' גולדזק-קוניק

290.1830.א01

חידושים בחקר המוח

ד"ר פרידמן-ורדינון

290.2833.א01

שיטות מחקר

ד"ר שוחט

290.1801.א01

הפרעות שינה

ד"ר שוחט

290.1811.א01

מיומנויות מחשב

גב' פיש

גב' סימן טוב-לוי

290.1806.א01

290.1806.א02

חוק ואתיקה

ד"ר רחמני

290.1817.א01

סוציולוגיה של בריאות וחולי

גב' בהט

290.1818.א01

פסיכולוגיה התפתחותית

ד"ר לנס

290.2824.א01

 סמסטר ב'  

שם הקורס

שם המרצה

מס. קורס

כתיבה אקדמית

ד"ר שפירא

290.1827.ב01

מבוא לחשיבה מחקרית

ד"ר בן חמו

290.1803.ב01

סוגיות בקידום בריאות

ד"ר שמי

290.1808.ב01

מבוא לאפידמיולוגיה

ד"ר שמי

290.1802.ב01

וירולוגיה

ד"ר בן ישי

290.1824.ב01

רב תרבותיות בבריאות

ד"ר אריאלי

290.1831.ב01

מבוא לסטטיסטיקה

מר לוריא

290.1807.ב01

 

שנה ב', סמסטר א'

שם הקורס

שם המרצה

מס. קורס

סוגיות בגריאטריה וגרונטולוגיה

ד"ר זיוה שפירא

290.2804.א01

היבטים נבחרים בראומטולוגיה

ד"ר לוינגר

290.1825.א01

איכות וניהול סיכונים

ד"ר אבנת

290.1815.א01

הענות לטיפול תרופתי

ד"ר אבנון

290.2834.א01

טיפול בכאב

ד"ר גרנות

290.1823.א01

פרויקט קידום בריאות (סמינר)

פרויקט קידום בריאות (סמינר)

פרויקט קידום בריאות (סמינר) 

ד"ר גליה שמי

פרופ' דפנה כרמלי

ד"ר זיוה שפירא

290.2806.א01

290.2806.א02

290.2806.א03

היבטים חברתיים של בריאות וחולי

בריאות ואיכות חיים

טיפול רגיש תרבות 

פרופ' דפנה כרמלי

ד"ר גליה שמי

ד"ר דניאלה אריאלי

290.2814.א01

290.2830.א01

290.2803.א01

 

סמסטר ב'

שם הקורס

שם המרצה

מס. קורס

טראומה ופוסט טראומה

ד"ר פלג

290.2828.ב01

החולה הנוטה למות

ד"ר פלג

290.2822.ב01

סוגיות נבחרות במערכת הבריאות

גב' ביתן

290.2835.ב01

תורשה וסרטן

ד"ר דגן

290.2811.ב01

חשיבה ניהולית

ד"ר אורלי שפירא

290.2801.ב01

תיאוריות אישיות

ד"ר לנס

290.2813.ב01

פרויקט קידום בריאות (סמינר)

פרויקט קידום בריאות(סמינר)

פרויקט קידום בריאות (סמינר)

ד"ר גליה שמי

פרופ' דפנה כרמלי

ד"ר זיוה שפירא

290.2817.ב01

290.2817.ב02

290.2817.ב03

היבטים חברתיים של בריאות וחולי

בריאות ואיכות חיים

טיפול רגיש תרבות 

פרופ' דפנה כרמלי

ד"ר גליה שמי

ד"ר דניאלה אריאלי

290.2818.ב01

290.2831.ב01

290.2827.ב01