תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע למועמד לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת

מידע למועמד לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת

תוכנית לימודים לב"א בהפרעות בתקשורת (292102-24-01) מידע למועמד תשפ"ה

תוכנית לימודים לBA בהפרעות בתקשורת לאחר תואר (292103-24-01)

ראש החוג: פרופ' רמה נובוגרודסקי

מנהלית החוג: גב' מירי מועלם  

מטרת תכנית הלימודים

להקנות ידע תיאורטי מדעי וקליני בהיבטים שונים של שפה, דיבור, תקשורת ולמידה תוך דגש על יישום ידע זה במחקר ועשייה קלינית.

לתת הכשרה בסיסית בנושאי מחקר רלוונטיים לתחום לשם עידוד תלמידים מצטיינים להמשיך את לימודיהם לתארים מתקדמים.

להכשיר סטודנטים לעבודה כקלינאים בתחום של הפרעות שפה, דיבור, תקשורת, שמיעה, ולמידה.

להכשיר סטודנטים לעבודה קלינית עם ילדים ומבוגרים אשר שפתם הראשונה אינה עברית.

להכשיר סטודנטים לפתח וליישם טכנולוגיה ממוחשבת מתקדמת למטרות אבחון, שיקום ומחקר.

לעודד מחקר בין-תחומי תוך דגש על : (א) הבנת תהליכים תקינים ובלתי תקינים של דיבור, שפה, תקשורת, שמיעה, ולמידה (ב) פיתוח שיטות קליניות יעילות ואמינות לאבחון וטיפול בהפרעות בתקשורת (ג) פיתוח טכנולוגיה ממוחשבת לצרכי מחקר, אבחון, טיפול ושיקום (כגון עזרי תקשורת חלופית, משוב ביולוגי באמצעות עיבוד אותות דיבור, סביבה טיפולית ממוחשבת וכדומה).

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת לימודי התמחות בתחומי השפה, הדיבור, התקשורת, השמיעה, והלמידה.

בחוג מערכת ייעוץ והנחיה, שתלווה את התלמידים במהלך כל שנות הלימודים. עם השלמת הלימודים האקדמיים ועמידה בכל חובות החוג והאוניברסיטה יוענק לסטודנט תואר בוגר (B.A) בהפרעות בתקשורת. אולם על מנת לקבל זכאות לעיסוק במקצוע, חייב הבוגר, עם תום הלימודים, לעבור בחינת הסמכה מטעם משרד הבריאות. כמו כן, על מנת להצטרף כחבר באגודה הישראלית של קלינאי תקשורת על הבוגר לעבוד שנת עבודה בהדרכה וליווי של קלינאי תקשורת מוסמך במקום עבודה מאושר.

תכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומים הבאים:

מדעי השפה, הדיבור, התקשורת , השמיעה, והלמידה

מקצועות הבריאות ומדעי החיים

שיטות מחקר

התנסויות קליניות

משך הלימודים

החוג לתואר בוגר בהפרעות בתקשורת (B.A.) הוא חד-חוגי. משך הלימודים שלוש וחצי שנים אשר מקנות 149 נקודות זכות.

לימודים קליניים

מטרת ההתנסויות הקליניות היא לפתח מיומנויות אבחון, טיפול ושיקום המבוססות על הידע התיאורטי והמדעי הנרכש בלימודים. במהלך ההתנסויות יעסקו הסטודנטים באבחון וטיפול בילדים ומבוגרים עם מגוון לקויות. התנסויות אלו מתקיימות בהדרכת קלינאי תקשורת מוסמכים בעלי תואר שני לפחות, ובעלי הסמכה להדרכה קלינית.

התנסויות קליניות יערכו במכון לאבחון וטיפול בהפרעות בתקשורת, שפה ודיבור במרכז הקליני הבין- תחומי באוניברסיטה, וכן בבתי חולים, מכונים אודיולוגים, מרכזי שיקום, מרכזים חינוכיים, מרכזי למידה, בתי ספר וגני ילדים.

חובות התלמידים בלימודים הקליניים

על התלמיד מוטלת החובה להציג למזכירות היחידה לחינוך קליני במהלך שנה"ל הראשונה אישור על ביצוע כל החיסונים הבאים: MMR , Td, opv/Ipv, חצבת, אדמת, הפטיטיס B ובדיקת מנטו. אי עמידה בחובה זו לא תאפשר לסטודנט להשתתף בהתנסות הקלינית בשנה ב' ותעכב את המשך לימודיו.

על הסטודנט ליידע את מזכירות היחידה לחינוך קליני בתחילת השנה האקדמית על קושי או מגבלה רפואית שיש להם השלכות לגבי השיבוץ להתנסויות הקליניות. מידע זה הכרחי כדי לאפשר את ההתנסויות הקליניות בכל שנות הלימוד. במקרה של מחלה, קושי או מגבלה אקוטית, אשר עלולים להשפיע על השתתפות הסטודנט בהתנסויות הקליניות, יש להודיע על כך לאלתר למזכירות היחידה לחינוך קליני ולצרף מסמכים רפואיים בהתאם.

תנאי קבלה לתואר ראשון

לחוג להפרעות בתקשורת מתקבלים מועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה וגם בתנאי הקבלה לחוג:

ציון סכם (משוקלל בגרויות ופסיכומטרי) 650. ציון סכם מינימלי להגשת בקשה לועדת הקבלה החוגית: 600. 

רמת "מתקדמים א" לפחות באנגלית (100-119 נקודות בפסיכומטרי, או רמה מקבילה במבחן אמי"ר/אמיר"ם/מבחן סיווג אנגלית).

מועמדים ששפת אמם אינה עברית: ציון יע"ל של 120 לפחות. (מועמדים אשר שפת הלימוד העיקרית בתיכון שלמדו אינה עברית, מחוייבים במבחן יע"ל/יעלנט/סיווג עברית) . מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית והתקבלו על סמך ציוני אותה בחינה, אינם מחויבים במבחן יע"ל).

להלן מידע אודות מבחני סיווג אוניבריסטת חיפה - כאן 

מבחן התאמה חוגי-ראיון כתוב. לאחר ההרשמה יש להירשם למועד הבחינה לאחד מהמועדים להלן:  17.03.2024; 07.04.2024; 05.05.2024; 16.06.2024; בלינק הבא: רישום לבחינת כניסה

התאריכים המצויינים לעיל הינם מועדי הבחינה היחידים. ניתן לגשת למועד אחד בלבד מהתאריכים הרשומים .

מועמד יכול לגשת לבחינה אך ורק לאחר ביצוע הרשמה כמועמד לתואר ראשון להפרעות בתקשורת.

מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה. לתשומת ליבכם, לחלק מהמועמדים יתקיים בנוסף מבחן רגשי ממוחשב ולאחריו ראיון אישי. 

מועד אחרון להרשמה – 30.06.2024.

מועמדים הניגשים לבחינה הפסיכומטרית יעשו כן לא יאוחר ממועד אפריל 2024(לתלמידי המכינה האוניברסיטאית מועד יולי 2024).

מועד אחרון להגשת ציונים ותעודות – 30.06.2024(לתלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בלבד 01.09.2024).

*מעבר מאוניברסיטה אחרת (בחוג להפרעות בתקשורת) לשנה מתקדמת מותנה בציון ממוצע של 90 ומעלה, בראיון אישי ובמספר המקומות הפנויים.

תנאי קבלה לתואר ראשון לבעלי תואר בתוכנית 292102-24-01

ממוצע משוקלל לתואר 93 לפחות.

ראיון אישי.

*בעלי תואר ממוסד אקדמי ששפת ההוראה בו אינה עברית: ציון יע"ל של 120 לפחות.

תוכנית לימודים לBA בהפרעות בתקשורת לאחר תואר (292103-24-01)

מידע למועמד לב"א לאחר תואר (תוכנית משולבת 4 שנתי)

תכנית הלימודים מבוססת על תכניות הלימודים הקיימות בחוג לתואר ראשון ושני.

הסטודנטים שיתקבלו לתכנית ילמדו במשך 4 שנים 2 תארים ברצף. תואר ראשון 3.5 שנים ותואר שני ללא תיזה במהלך 2 שנים. במידה והסטודנט ירצה ללמוד תואר שני במסלול תיזה יהיה עליו ללמוד שנה נוספת לתיזה בלבד.

על מנת לקבל  זכאות לעיסוק במקצוע, חייב הבוגר עם תום הלימודים לעבור בחינת הסמכה מטעם משרד הבריאות. תכנית הלימודים בתואר הראשון תתמקד בקורסים ההכרחיים למבחן ההסמכה של משרד הבריאות.

ההרשמה לתואר שני לקראת השנה השלישית ללימודי התואר  הראשון, הלימודים יתחילו בשנה השלישית , ויתקיימו במקביל תואר ראשון ושני .

על מנת להתקבל לתואר שני על הסטודנט לעמוד בציון ממוצע של 85 לפחות בשנתיים הראשונות של התואר הראשון.

תנאי הקבלה

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, שסיימו תואר ראשון בציון של 90 לפחות, במקצועות חינוך, פסיכולוגיה, חינוך מיוחד מדעי ההתנהגות, ייעוץ והתפתחות האדם, חינוך מיוחד לכבדי שמיעה וחירשים, הנדסה ועוד.

על המועמדים לעמוד במבחן התאמה חוגי (ראיון כתוב) לתואר ראשון ולעמוד בראיון אישי.

לאחר ההרשמה יש להירשם למועד הבחינה לאחד מהמועדים להלן:17.3.24; 7.04.2024; 5.5.2024; 16.06.2024 רישום לבחינת כניסה

מועד אחרון להרשמה 30.6.2024

* לקראת ההרשמה לתואר שני על הסטודנטים למלא את כל הטפסים הנדרשים לתוכנית לתואר שני

העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת, לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים.

לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת יכולתו/ה, תחליט הוועדה אם לקבלו/ה, עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 5% מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו נרשמו.

חובות התלמידים

חלה על הסטודנט חובת השתתפות בכל השיעורים שבקורסי החוג ובכל ההתנסויות הקליניות ובמטלות המעבדה, כמפורט להלן. סטודנט שלא עמד בכל תנאי הקורס על כל מרכיביו לא יוכל לגשת לבחינה הסופית, להגיש עבודה לציון סופי, או לקבל אישור על מילוי החובות הקליניים (בקורסים הקליניים), ויחויב לחזור על הקורס.

בחלק מהקורסים, בהתאם למפורט בסילבוס הקורס, היעדרות עלולה לגרום לכישלון בקורס.

קיימת חובת נוכחות של 100% בלימודים הקליניים המעשיים. סטודנט שלא נכח בכל ההתנסויות הקליניות לא יוכל לקבל אישור על מילוי חובותיו הקליניים. בהעדר אישור זה, הסטודנט לא יוכל לעבור לשנת לימודים נוספת.

חובת הנוכחות בקורסי החוג ובמטלות מעבדה מפורטות בסילבוס של כל קורס ובאתר החוג.

סטודנטים בעלי תואר אקדמי קודם, אשר קיבלו פטור לקורסים שלמדו בחוגים אחרים באוניברסיטה או במוסד אקדמי אחר, חייבים ללמוד קורסים חלופיים לקורסי הפטור וחייבים בתשלום עבור קורסים אלו. לא ניתן לקבל פטור מהלימודים הקליניים המעשיים. סטודנטים המעוניינים ללמוד קורסים נוספים מחוץ לתכנית הלימודים של החוג רשאים לעשות זאת, בתנאי שהקורסים הנוספים לא יעמדו בסתירה לחובת ההשתתפות בקורסים, במטלות המעבדה ובהתנסות הקלינית של החוג.

למען הסר ספק - חובתו של הסטודנט ליידע את מזכירות החוג בכתב לגבי הקורסים הנלמדים בנוסף לקורסי החוג, להוכיח שאכן הקורסים הנוספים אינם עומדים בסתירה לחובת ההשתתפות בקורסי ומטלות החוג, ולקבל אישור בכתב מראש החוג על הקורסים הנוספים. 

חובות התלמידים בלימודים הקליניים

על התלמיד מוטלת החובה להציג למזכירות היחידה לחינוך קליני במהלך שנה"ל הראשונה אישור על ביצוע כל החיסונים הבאים: MMR , Td, opv/Ipv, חצבת, אדמת, הפטיטיס B ובדיקת מנטו. אי עמידה בחובה זו לא תאפשר לסטודנט להשתתף בהתנסות הקלינית בשנה ב' ותעכב את המשך לימודיו.

על הסטודנט ליידע את מזכירות היחידה לחינוך קליני בתחילת השנה האקדמית על קושי או מגבלה רפואית שיש להם השלכות לגבי השיבוץ להתנסויות הקליניות. מידע זה הכרחי כדי לאפשר את ההתנסויות הקליניות בכל שנות הלימוד. במקרה של מחלה, קושי או מגבלה אקוטית, אשר עלולים להשפיע על השתתפות הסטודנט בהתנסויות הקליניות, יש להודיע על כך לאלתר למזכירות היחידה לחינוך קליני ולצרף מסמכים רפואיים בהתאם.

תנאים לקבלת תעודה במקצוע בריאות ובכלל זה קלינאי תקשורת

עפ"י חוק הסדרת העיסוק במקצועות בריאות סעיף 8, זכאי לקבל תעודה במקצוע בריאות כל מי שנתקיימו בו כל הסעיפים להלן:

הוא בגיר

הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל

הוא עומד בתנאי הכשירות המנויים לגבי מקצוע הבריאות בטור ב' בתוספת הראשונה לעניין השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות

הוא אינו חולה במחלה מסוכנת

הוא לא הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל תעודה במקצוע בריאות, ולא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור שטרם ניתן בהם פסק דין סופי

לעניין תעודת קלינאי תקשורת - הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית.