תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

לימודי תואר שני (M.A)

יו"ר לימודי מ.א.:ד"ר תמר דגני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אודות התוכנית

החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה שם לו למטרה להביא להתמקצעות של הסטודנטים לפי הסטנדרטים הנהוגים בעולם (ASHA). תוכניות הב"א בארץ מספקות לסטודנטים להפרעות בתקשורת את ההכשרה הבסיסית הנדרשת על פי חוק, הכשרה שמהווה בסיס להמשך העמקת הידע במסגרת לימודים לתארים מתקדמים.

החקיקה בארץ עדיין אינה מחייבת לימודי תואר שני כתנאי לרישוי, אולם החוג להפרעות בתקשורת רואה בלימודי מ"א חלק בלתי נפרד מתהליך ההכשרה של קלינאי התקשורת, כנהוג ברוב העולם המערבי שם נדרש תואר שני לפחות והרישוי ניתן באחד מתחומי הליבה בלבד – שפה או שמיעה.

התפיסה המנחה את החוג היא שמקצועיות קלינית בתחום מצריכה תשתית תיאורטית מעמיקה באחד מתחומי הליבה של המקצוע (שפה / שמיעה) ושילוב שלה עם ידע מעשי בתחומים מדעיים שמהווים את הבסיס התיאורטי של תחומי ליבה אלה (כגון בלשנות, מדעי המוח וקוגניציה).

תכנית הלימודים לתואר מוסמך בחוג להפרעות בתקשורת נועדה להעמיק את הידע המקצועי של בוגרי התוכנית בתחומי השמיעה, השפה, התקשורת והקוגניציה תוך שימת דגש על הממשק בין תחומים אלה ולקדם את המחקר הבסיסי והקליני בתחום ההפרעות בתקשורת

החוג מציע שני מסלולי לימוד: מסלול מחקרי עם עבודת גמר מחקרית (תזה), ומסלול קליני עם פרויקט גמר.

מבנה ותוכנית הלימודים

החוג מציע שני מסלולי לימוד: מסלול מחקרי עם עבודת גמר מחקרית (תזה), ומסלול קליני עם פרויקט גמר.

לימודים במסלול המחקרי (עם תזה)

הלימודים במסלול המחקרי נמשכים שלוש שנים, על פי תוכנית הלימודים המפורטת מטה. בשנתיים הראשונות משלימים הסטודנטים/ות את חובות השמיעה (32 שש"ס), ובמהלך השנה השלישית משלימים את עבודת התזה. עבודת תזה הינה עבודת מחקר שיש בה תרומה לקידום תחום הידע במסגרתו נערכה. עבודת תזה בחוג להפרעות בתקשורת בחיפה מתנהלת במסגרת של גישות מחקריות שונות ומגוונות תוך הנחיה אישית על ידי אחד מחברי הסגל בחוג. 

* רישום למסלול המחקרי לא מבטיח מראש מנחה לכל סטודנט או בכל נושא שהסטודנט מעוניין בו, כמו כן, הרישום למסלול המחקרי אינו מבטיח הישארות בו שכן על הסטודנט לעמוד בתנאים נוספים:

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' במסלול המחקרי

א. ציון של 90 לפחות בקורס שיטות מחקר

ב. ממוצע של 85 לפחות בקורסים בשנה א' בהיקף של 14 שש"ס לפחות

ג. ציון של 85 לפחות בעבודה הסמינריונית בשנה א'.

ד. התקשרות עם מנחה מתוך מרצי החוג שמורשים להנחות עבודת גמר עד סוף סמסטר ב' של שנה א'

לרשימת המנחים האפשריים לעבודות התזה ולתחומי המחקר

סטודנטים שלא יעמדו בלוח זמנים זה יעברו באופן אוטומטי למסלול הקליני (ללא תזה)

 

דרישות תוכנית הלימודים במסלול המחקרי:

  1. השלמת קורסים בהיקף 32 שש"ס + 4 שש"ס עבודת התזה.

על הסטודנט/ית לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים.

  1. התקשרות עם מנחה עד תום סמסטר ב' של שנה א'*.

סטודנט/ית שלא יתקשר/תתקשר עם מנחה עד מועד זה יעבור/תעבור אוטומטית למסלול עם פרוייקט גמר.

  1. כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בהיקף של 8 שש"ס.
  2. הגשת הצעת מחקר לשיפוט עד תום סמסטר ב' של שנה ב' ואישורה.

סטודנט/ית שלא יגיש/תגיש את ההצעה עד מועד זה יעבור למסלול ב'.

  1. הגשת עבודת גמר מחקרית (תזה)

הגשת עבודת גמר מחקרית לשיפוט תתאפשר רק לאחר סיום כל חובות השמיעה והעבודות.

* התקשרות עם מנחה לתזה היא באחריות הסטודנט/ית, ואנו מעודדים אתכן/ם להתחיל בתהליך החיפוש מוקדם ככל הניתן על מנת לעמוד בלוח הזמנים. כדי להכיר את המנחים/ות ניתן להשתמש באתר החוג, אתרי המעבדות ומקורות אחרים וכן לקרוא מאמרים של החוקרים/ות, לשוחח עם סטודנטים ובוגרי התכנית, לבקר במעבדות ולקבוע פגישות אישיות.

לימודים במסלול הקליני (עם פרויקט גמר)

עבודת גמר הינה עבודה אקדמית לא אמפירית שיש בה תרומה לקידום תחום הידע הקליני שבמסגרתו נערכה. אנו שואפים לכך שעבודות גמר תתרומנה תרומה משמעותית לתחום של הפרעות בתקשורת ושהן תכתבנה בצורה שתאפשר את הצגתן בפני פורומים קליניים ומקצועיים אחרים. נושא העבודה וכתיבתה יגובשו במהלך "סמינר הכנה לעבודה מסכמת" ותוך אינטראקציה בין הסטודנט/ית למנחה הקורס.  

  1. השלמת קורסים בהיקף של 36 שש"ס. יש לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים.
  2. כתיבת 2 עבודות סמינריוניות.
  3. הגשת פרויקט גמר (עבודת הגמר). הגשת הפרויקט תתאפשר רק לאחר סיום כל חובות השמיעה והגשת העבודות הנדרשות.

* המסיימים מסלול קליני (ללא תזה) יכולים להגיש מועמדות ללימודי התואר השלישי רק אחרי שהשלימו שנת מחקר מקדים (ראה פרטים להלן במסלול 'מחקר מקדים').

 

אשכולות הלימוד

במסגרת הלימודים אפשר להתמקד ב:

אשכול שמיעה וקוגניציה. הלימודים באשכול נועדו לקדם ולהעמיק את הידע התיאורטי בתחום האודיולוגיה ושיווי המשקל ולבחון את תרומתם של היבטים נוירו-קוגניטיביים לתיאוריה ולפרקטיקה בתחום השמיעה.

אשכול תקשורת, שפה וקוגניציה. הלימודים באשכול נועדו לקדם ולהעמיק את הידע התיאורטי בתחומי השפה, הדיבור והתקשורת ולבחון את תרומתם של תהליכים התפתחותיים ונוירו-קוגניטיביים להיבטים תיאורטיים יישומיים בתחום. 

תכנית אישית (לדוגמא, שפות סימנים, שיקום מבוגרים, אפאזיה) מועמדים שיש להם מנחה ומעוניינים בבניית תכנית אישית מוזמנים לפנות יו"ר לימודי מ.א.:ד"ר תמר דגניThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כחלק מלימודי המ"א בחוג, ניתן להתמקד באחד התחומים הבאים:

התמחות בהתפתחות הילד. במסגרת הלימודים לתואר מ"א בהפרעות בתקשורת, ניתן להתמחות בתכנים הקשורים בהתפתחות רגשית-חברתית של ילדים ובתהליכים רגשיים בחדר הטיפולים במקביל להעמקת הלימודים באחד מתחומי הליבה של הפרעות בתקשורת (שפה/שמיעה). התכנית מתקיימת בשיתוף פעולה עם התכנית הבינתחומית להתפתחות הילד ותעניק לסטודנטים כלים בתחום המחקר הבין-תחומי ויכולת לפעול כבעלי.ות מקצוע במסגרות רב צוותית.

התכנית כוללת קורסי חובה ובחירה ייחודיים לתכנית ההתמחות בהיקף של 12 שש"ס.קישור למידע נוסף

התמחות בטכנולוגיות ברווחה ובריאותבמסגרת הלימודים לתואר מ"א בהפרעות בתקשורת, ניתן להתמחות בתכנים הקשורים לטכנולוגיות רווחה ובריאות בתכנית משותפת לחוג להפרעות בתקשורת ולחוגים נוספים בפקולטה לרווחה ובריאות. במהלך הלימודים הסטודנטיות.ים יעמיקו את הידע באחד מתחומי הליבה של הפרעות בתקשורת (שפה/שמיעה) במקביל להתמחות בתכנים הקשורים לטכנולוגיות רווחה ובריאות, תוך קידום ראיה אינטרדיסיפלינרית המייחדת את הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

התכנית כוללת קורסי חובה ובחירה ייחודיים לתכנית ההתמחות בהיקף של 12 שש"ס. קישור למידע נוסף

התמחות באוטיזם*. במסגרת הלימודים לתואר מ"א בהפרעות בתקשורת, ניתן להתמחות בתכנים הקשורים בהיבטים קוגניטיביים, תפסיתיים ורגשיים באוטיזם, במקביל להעמקת הלימודים באחד מתחומי הליבה של הפרעות בתקשורת (שפה/שמיעה). התכנית מתקיימת בשיתוף פעולה עם החוג לחינוך מיוחד ותעניק לסטודנטים כלים בתחום המחקר הבין-תחומי ויכולת לפעול כבעלי.ות מקצוע במסגרות רב צוותית.

התכנית כוללת קורסי חובה ובחירה ייחודיים לתכנית ההתמחות בהיקף של 12 שש"ס. קישור למידע נוסף

*התוכנית מותנית באישור האוניברסיטה

לפרטים על כל אחת מההתמחויות ניתן לפנות ליו"ר לימודי מ.א.:ד"ר תמר דגני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תכנית הלימודים

הלימודים יתקיימו בימי רביעי, במתכונת היברידית, כך שחלק מימי הלימוד מתקיימים בקמפוס, וחלקם באופן מקוון בזום. לוח הלמידה ההיברידית מתפרסם בתחילת כל סמסטר. הקורסים כוללים קורסי חובה בתחומי שיטות המחקר, וניהול שירותי בריאות . קורסי הבחירה והסמינריונים בחוג מושתתים על תחומי העניין של סגל החוג. אנו מעודדים הרכבת תוכנית לימודים בהתאם לתחומי המחקר של כל סטודנט וסטודנטית.

תכני לימוד 

מסלול עם תיזה 

 מסלול ללא תיזה

קורסי חובה

8 שש"ס

6 שש"ס

קורסי חובת בחירה

16  שש"ס

22  שש"ס

סמינריונים

8  שש"ס

8 שש"ס

עבודת גמר תזה

 4 שש"ס 

 

סה"כ לתואר 

36 שש"ס 

36 שש"ס

 

מידע נוסף

היברידי תשפ"ד

מערכת שעות

ספר קורסים

איגרת לתלמיד 

הנחיות לרישום ממוחשב באמצעות פורטל הסטודנטים