תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

לימודי תואר שני (M.A)


יו"ר לימודי מ.א.:פרופ' קרן בנאי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אודות התוכנית

החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה שם לו למטרה להביא להתמקצעות של הסטודנטים לפי הסטנדרטים הנהוגים בעולם (ASHA). תוכניות הב"א בארץ מספקות לסטודנטים להפרעות בתקשורת את ההכשרה הבסיסית הנדרשת על פי חוק, הכשרה שמהווה בסיס להמשך העמקת הידע במסגרת לימודים לתארים מתקדמים.

החקיקה בארץ עדיין אינה מחייבת לימודי תואר שני כתנאי לרישוי, אולם החוג להפרעות בתקשורת רואה בלימודי מ"א חלק בלתי נפרד מתהליך ההכשרה של קלינאי התקשורת, כנהוג ברוב העולם המערבי שם נדרש תואר שני לפחות והרישוי ניתן באחד מתחומי הליבה בלבד – שפה או שמיעה.

התפיסה המנחה את החוג היא שמקצועיות קלינית בתחום מצריכה תשתית תיאורטית מעמיקה באחד מתחומי הליבה של המקצוע (שפה / שמיעה) ושילוב שלה עם ידע מעשי בתחומים מדעיים שמהווים את הבסיס התיאורטי של תחומי ליבה אלה (כגון בלשנות, מדעי המוח וקוגניציה).

תכנית הלימודים לתואר מוסמך בחוג להפרעות בתקשורת נועדה להעמיק את הידע המקצועי של בוגרי התוכנית בתחומי השמיעה, השפה, התקשורת והקוגניציה תוך שימת דגש על הממשק בין תחומים אלה ולקדם את המחקר הבסיסי והקליני בתחום ההפרעות בתקשורת

מסלולי הלימודים

החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה מציע שני מסלולי לימוד: מסלול מחקרי עם עבודת גמר מחקרית (תזה), ומסלול קליני עם פרויקט גמר.

-- מסלול מחקרי (עם תזה):

הלימודים במסלול המחקרי נמשכים שלוש שנים. בשנתיים הראשונות משלימים הסטודנטים את חובות השמיעה (32 שש"ס). במהלך שנה א' מתקשרים הסטודנטים עם מנחה לתזה ועד סוף השנה השנייה עליהם להשלים את כתיבת הצעת המחקר לתזה. במהלך השנה השלישית עורכים הסטודנטים את המחקר וכותבים את העבודה. עבודת תזה הינה עבודת מחקר שיש בה תרומה לקידום תחום הידע במסגרתו נערכה. אנו שואפים לכך שמחקרי התזה יערכו, ינותחו וייכתבו ברמה שמאפשרת פרסום בכתבי עת מדעיים בתחום התוכן של העבודה. עבודות התזה בחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה מתנהלות במסגרת של גישות מחקריות שונות ומגוונות תוך שהסטודנט מגבש שאלת מחקר יחד עם המנחה (בין אם כמחקר עצמאי או כחלק ממחקר המתנהל בחוג), תוך שימת דגש על איסוף נתונים קפדני ומקיף, יושרה אקדמית וסטנדרטים אתיים מחמירים, והסקת מסקנות מתוך הנתונים.

-- מסלול קליני (עם פרויקט גמר):

עבודת גמר הינה עבודה אקדמית לא אמפירית שיש בה תרומה תיאורטית לקידום תחום הידע הקליני שבמסגרתו נערכה. אנו שואפים לכך שעבודות גמר תתרומנה תרומה משמעותית לתחום של הפרעות בתקשורת  ושהן תכתבנה בצורה שתאפשר את הצגתן בפני פורומים קליניים ומקצועיים אחרים.  נושא העבודה יגובש במהלך "קורס ההכנה לעבודה מסכמת" ותוך אינטראקציה בין הסטודנט למנחה. לאחר  גיבוש נושא העבודה, יכתוב הסטודנט מתווה לעבודה ויגישו לאישור המנחה, ולאחר מכן שניהם יחתמו על  "טופס תיאור ואישור עבודת גמר במסגרת לימודי תואר שני בהפרעות בתקשורת". על הסטודנט חלה האחריות  להתקשר עם מנחה עד תחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה למ“א. לקריאה נוספת

אשכולות הלימוד:

החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה מציע תוכנית ייחודית הכוללת שני אשכולות לימוד: אשכול שמיעה וקוגניציה ואשכול תקשורת, שפה וקוגניציה.

אשכול שמיעה וקוגניציה
ראש האשכול - ד"ר רפי שמש     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הלימודים באשכול נועדו לקדם ולהעמיק את הידע התיאורטי בתחום האודיולוגיה ושיווי המשקל ולבחון את תרומתם של היבטים נוירו-קוגניטיביים לתיאוריה ולפרקטיקה בתחום השמיעה.

אשכול תקשורת, שפה וקוגניציה
ראש האשכול - ד"ר רמה נובוגרודסקי  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הלימודים באשכול נועדו לקדם ולהעמיק את הידע התיאורטי בתחומי השפה, הדיבור והתקשורת ולבחון את תרומתם של תהליכים התפתחותיים ונוירו-קוגניטיביים להיבטים תיאורטיים ויישומיים בתחום.

תכנית הלימודים

באשכול שמיעה וקוגניציה, במסלול עם תזה בלבד, ניתן לרכז את הלימודים ליום אחד בשבוע- יום ד' *

 

תכני לימוד 

מסלול עם תיזה 

 מסלול ללא תיזה

קורסי חובה

10 שש"ס

8 שש"ס

קורסי בחירה

14  שש"ס

20  שש"ס

סמינריונים

8  שש"ס

8 שש"ס

סה"כ לתואר 

32 שש"ס 

36 שש"ס

 

 

  * ריכוז לימודים ליום אחד בשבוע מותנה ברישום לתוכנית לימודים מובנית. 

מידע נוסף

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"א

 ספר קורסים 

 איגרת לתלמיד 

הנחיות לרישום ממוחשב באמצעות פורטל הסטודנטים


פרטי התקשרות:

גב' עפרה פוגלהוט

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-8288590