תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

לימודי תואר שני (M.A)


יו"ר לימודי מ.א.:ד"ר תמר דגני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אודות התוכנית

החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה שם לו למטרה להביא להתמקצעות של הסטודנטים לפי הסטנדרטים הנהוגים בעולם (ASHA). תוכניות הב"א בארץ מספקות לסטודנטים להפרעות בתקשורת את ההכשרה הבסיסית הנדרשת על פי חוק, הכשרה שמהווה בסיס להמשך העמקת הידע במסגרת לימודים לתארים מתקדמים.

החקיקה בארץ עדיין אינה מחייבת לימודי תואר שני כתנאי לרישוי, אולם החוג להפרעות בתקשורת רואה בלימודי מ"א חלק בלתי נפרד מתהליך ההכשרה של קלינאי התקשורת, כנהוג ברוב העולם המערבי שם נדרש תואר שני לפחות והרישוי ניתן באחד מתחומי הליבה בלבד – שפה או שמיעה.

התפיסה המנחה את החוג היא שמקצועיות קלינית בתחום מצריכה תשתית תיאורטית מעמיקה באחד מתחומי הליבה של המקצוע (שפה / שמיעה) ושילוב שלה עם ידע מעשי בתחומים מדעיים שמהווים את הבסיס התיאורטי של תחומי ליבה אלה (כגון בלשנות, מדעי המוח וקוגניציה).

תכנית הלימודים לתואר מוסמך בחוג להפרעות בתקשורת נועדה להעמיק את הידע המקצועי של בוגרי התוכנית בתחומי השמיעה, השפה, התקשורת והקוגניציה תוך שימת דגש על הממשק בין תחומים אלה ולקדם את המחקר הבסיסי והקליני בתחום ההפרעות בתקשורת

החוג מציע שני מסלולי לימוד: מסלול מחקרי עם עבודת גמר מחקרית (תזה), ומסלול קליני עם פרויקט גמר.

מבנה ותוכנית הלימודים

לימודים במסלול המחקרי (עם תזה)

הלימודים במסלול המחקרי נמשכים שלוש שנים. בשנתיים הראשונות משלימים הסטודנטים/ות את חובות השמיעה (32 שש"ס). במהלך שנה א' מתקשרים/ות הסטודנטים/ות עם מנחה לתזה ועד סוף השנה השנייה עליהם/ן להשלים את כתיבת הצעת המחקר לתזה. במהלך השנה השלישית עורכים/ות הסטודנטים/ות את המחקר וכותבים/ות את העבודה. עבודת תזה הינה עבודת מחקר שיש בה תרומה לקידום תחום הידע במסגרתו נערכה. אנו שואפים לכך שמחקרי התזה יערכו, ינותחו ויכתבו ברמה שמאפשרת פרסום בכתבי עת מדעיים בתחום התוכן של העבודה. עבודות התזה בחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה מתנהלות במסגרת של גישות מחקריות שונות ומגוונות תוך שהסטודנט/ית מגבש/ת שאלת מחקר יחד עם המנחה (בין אם כמחקר עצמאי או כחלק ממחקר המתנהל בחוג), תוך שימת דגש על איסוף נתונים קפדני ומקיף, יושרה אקדמית וסטנדרטים אתיים מחמירים, והסקת מסקנות מתוך הנתונים.

דרישות תוכנית הלימודים במסלול המחקרי:

1. השלמת קורסים בהיקף 32 שש"ס. על הסטודנט/ית לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים.

2. התקשרות עם מנחה עד תום סמסטר ב' של שנה א'*. סטודנט/ית שלא יתקשר/תתקשר עם מנחה עד מועד זה יעבור/תעבור אוטומטית למסלול עם פרוייקט גמר.

3. כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בהיקף של 8 שש"ס.

4.הגשת הצעת מחקר לשיפוט עד תום סמסטר ב' של שנה ב'. סטודנט/ית שלא יגיש/תגיש את ההצעה עד מועד זה יעבור למסלול ב'.

5. הגשת עבודת גמר מחקרית (תזה)- הגשת עבודת גמר מחקרית לשיפוט תתאפשר רק לאחר סיום כל חובות השמיעה והעבודות.

לימודים במסלול הקליני (עם פרויקט גמר)

עבודת גמר הינה עבודה אקדמית לא אמפירית שיש בה תרומה לקידום תחום הידע הקליני שבמסגרתו נערכה. אנו שואפים לכך שעבודות גמר תתרומנה תרומה משמעותית לתחום של הפרעות בתקשורת ושהן תכתבנה בצורה שתאפשר את הצגתן בפני פורומים קליניים ומקצועיים אחרים. נושא העבודה וכתיבתה יגובשו במהלך "סמינר הכנה לעבודה מסכמת" ותוך אינטראקציה בין הסטודנט/ית למנחה הקורס. 

1. השלמת קורסים בהיקף של 36 שש"ס. יש לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים.

2. כתיבת 2 עבודות סמינריוניות.

3. הגשת פרויקט גמר. (עבודת הגמר). הגשת הפרויקט תתאפשר רק לאחר סיום כל חובות השמיעה והגשת העבודות הנדרשות.

אשכולות הלימוד

במסגרת הלימודים אפשר להתמקד ב:

אשכול שמיעה וקוגניציה. הלימודים באשכול נועדו לקדם ולהעמיק את הידע התיאורטי בתחום האודיולוגיה ושיווי המשקל ולבחון את תרומתם של היבטים נוירו-קוגניטיביים לתיאוריה ולפרקטיקה בתחום השמיעה.

אשכול תקשורת, שפה וקוגניציה. הלימודים באשכול נועדו לקדם ולהעמיק את הידע התיאורטי בתחומי השפה, הדיבור והתקשורת ולבחון את תרומתם של תהליכים התפתחותיים ונוירו-קוגניטיביים להיבטים תיאורטיים יישומיים בתחום. 

תכנית אישית (לדוגמא, שפות סימנים, שיקום מבוגרים, אפאזיה)מועמדים שיש להם מנחה ומעוניינים בבניית תכנית אישית מוזמנים לפנות לפרופ' רמה נובוגרודסקי: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

כחלק מלימודי המ"א בחוג, ניתן להתמקד באחד התחומים הבאים:

התמחות בטכנולוגיות ברווחה ובריאות*. במסגרת הלימודים לתואר מ"א בהפרעות בתקשורת, ניתן להתמחות בתכנים הקשורים לטכנולוגיות רווחה ובריאות בתכנית משותפת לחוג להפרעות בתקשורת ולחוגים נוספים בפקולטה לרווחה ובריאות. במהלך הלימודים הסטודנטיות.ים יעמיקו את הידע באחד מתחומי הליבה של הפרעות בתקשורת (שפה/שמיעה) במקביל להתמחות בתכנים הקשורים לטכנולוגיות רווחה ובריאות, תוך קידום ראיה אינטרדיסיפלינרית המייחדת את הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

התכנית כוללת קורסי חובה ובחירה ייחודיים לתכנית ההתמחות בהיקף של 12 שש"ס.[קישור למידע נוסף]

התמחות בהתפתחות הילד*. במסגרת הלימודים לתואר מ"א בהפרעות בתקשורת, ניתן להתמחות בתכנים הקשורים בהתפתחות רגשית-חברתית של ילדים ובתהליכים רגשיים בחדר הטיפולים במקביל להעמקת הלימודים באחד מתחומי הליבה של הפרעות בתקשורת (שפה/שמיעה). התכנית מתקיימת בשיתוף פעולה עם התכנית הבינתחומית להתפתחות הילד ותעניק לסטודנטים כלים בתחום המחקר הבין-תחומי ויכולת לפעול כבעלי.ות מקצוע במסגרות רב צוותית.

התכנית כוללת קורסי חובה ובחירה ייחודיים לתכנית ההתמחות בהיקף של 12 שש"ס. [קישור למידע נוסף]

לפרטים על כל אחת מההתמחויות ניתן לפנות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תכנית הלימודים

הלימודים יתקיימו בימי רביעי. הקורסים כוללים קורסי חובה בתחומי שיטות המחקר, האתיקה וניהול שירותי בריאות . קורסי הבחירה והסמינריונים בחוג מושתתים על תחומי העניין של סגל החוג. אנו מעודדים הרכבת תוכנית לימודים בהתאם לתחומי המחקר של כל סטודנט וסטודנטית.

תכנית הלימודים הלימודים מתקיימת יום אחד בשבוע- יום ד

תכני לימוד 

מסלול עם תיזה 

 מסלול ללא תיזה

קורסי חובה

10 שש"ס

8 שש"ס

קורסי חובת בחירה

14  שש"ס

20  שש"ס

סמינריונים

8  שש"ס

8 שש"ס

עבודת גמר תזה 4 שש"ס  

סה"כ לתואר 

36 שש"ס 

36 שש"ס

 

* ריכוז לימודים ליום אחד בשבוע מותנה ברישום לתוכנית לימודים מובנית. 

מידע נוסף

מערכת שעות

 ספר קורסים

 איגרת לתלמיד 

הנחיות לרישום ממוחשב באמצעות פורטל הסטודנטים


פרטי התקשרות:

גב' עפרה פוגלהוט

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-8288590