תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תנאי קבלה לתואר ראשון

לחוג להפרעות בתקשורת מתקבלים מועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה וגם בתנאי הקבלה לחוג:

1. ציון סכם (משוקלל בגרויות ופסיכומטרי) 650. ציון סכם מינימלי להגשת בקשה לועדת הקבלה החוגית: 600. 

2. רמת "מתקדמים א" לפחות באנגלית (100-119 נקודות בפסיכומטרי, או רמה מקבילה במבחן אמי"ר/אמיר"ם/מבחן סיווג אנגלית).

3. מועמדים ששפת אמם אינה עברית: ציון יע"ל של 120 לפחות. (מועמדים אשר שפת הלימוד העיקרית בתיכון שלמדו אינה עברית, מחוייבים במבחן יע"ל/יעלנט/סיווג עברית) . מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית והתקבלו על סמך ציוני אותה בחינה, אינם מחויבים במבחן יע"ל).

להלן מידע אודות מבחני סיווג אוניבריסטת חיפה - כאן 

4. מבחן התאמה חוגי-ראיון כתוב. לאחר ההרשמה יש להירשם למועד הבחינה לאחד מהמועדים להלן:  17.03.24; 07.04.24; 05.05.24; 16.06.24; 07.07.24בלינק הבא: רישום לבחינת כניסה

 

התאריכים המצויינים לעיל הינם מועדי הבחינה היחידים. ניתן לגשת למועד אחד בלבד מהתאריכים הרשומים .

מועמד יכול לגשת לבחינה אך ורק לאחר ביצוע הרשמה כמועמד לתואר ראשון להפרעות בתקשורת.

מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה. לתשומת ליבכם, לחלק מהמועמדים יתקיים בנוסף מבחן רגשי ממוחשב ולאחריו ראיון אישי. 

 

מועד אחרון להרשמה – 30.06.2024.

מועמדים הניגשים לבחינה הפסיכומטרית יעשו כן לא יאוחר ממועד אפריל 2024 (לתלמידי המכינה האוניברסיטאית מועד יולי 2024).

מועד אחרון להגשת ציונים ותעודות – 30.06.2024 (לתלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בלבד 1.9.2024).

*מעבר מאוניברסיטה אחרת (בחוג להפרעות בתקשורת) לשנה מתקדמת מותנה בציון ממוצע של 90 ומעלה, בראיון אישי ובמספר המקומות הפנויים.

 

תנאי קבלה לבעלי תואר בתחום אחר

ממוצע משוקלל לתואר 93 לפחות.

ראיון אישי.

*בעלי תואר ממוסד אקדמי ששפת ההוראה בו אינה עברית: ציון יע"ל של 120 לפחות.

העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת, לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים.

לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת יכולתו/ה, תחליט הוועדה אם לקבלו/ה, עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 5% מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו נרשמו.