תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תכנית הלימודים לתואר שני (מ"א) בהפרעות בתקשורת

(292201-21-01 מסלול עם תזה / 292202-21-01 מסלול עם עבודת גמר)

מידע למועמדים לשנת תשפ"ב

יו"ר לימודי מ.א.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת תארים מתקדמים:גב' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אודות התוכנית

מקצועיות קלינית בתחום ההפרעות בתקשורת מצריכה תשתית תיאורטית מקיפה באחד מתחומי הליבה של המקצוע (שפה/שמיעה) ושילוב שלה עם ידע מעמיק בתחומים מדעיים שמהווים את הביס התיאורטי של תחומי ליבה אלה כגון: בלשנות, מדעי המוח וקוגניציה.

החוג להפרעות בתקשורת רואה בלימודי המ"א חלק בלתי נפרד מתהליך ההכשרה של קלינאי התקשורת, כנהוג ברוב העולם המערבי שם נדרש תואר שני לפחות והרישוי ניתן באחד מתחומי הליבה בלבד- שפה או שמיעה .

החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה שם לו למטרה להביא להתמקצעות של הסטודנטים לפי הסטנדרטים הנהוגים בעולם . תוכניות הב"א בארץ מספקות לסטודנטים להפרעות בתקשורת את ההכשרה הבסיסית הנדרשת על פי חוק, הכשרה שמהווה בסיס להמשך העמקת הידע במסגרת לימודים לתארים מתקדמים.

 

מטרות הלימודים

תכנית הלימודים לתואר מוסמך בחוג להפרעות בתקשורת נועדה להעמיק את הידע המקצועי של בוגרי התוכנית בתחומי השמיעה, השפה, התקשורת והקוגניציה תוך שימת דגש על הממשק בין תחומים אלה ולקדם את המחקר הבסיסי והקליני בתחום ההפרעות בתקשורת. 

תנאי קבלה

א. לבעלי תואר ראשון בהפרעות בתקשורת

1. תואר ראשון בהפרעות בתקשורת ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל

2. ממוצע ציונים של 85 לפחות בתואר הראשון

3. ציון 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית

4. שני מכתבי המלצה  בנוגע לכישורים האקדמיים של המועמד. לפחות המלצה אחת ממליץ אקדמי. (נוסח מכתב המלצה באנגלית)

ב. לבעלי תואר ראשון בהפרעות בתקשורת ממוסד אקדמי בחו"ל

1.  מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני.

2.  ממוצע של 85 לפחות בקורסי השלמה שיקבעו ע"י וועדת הקבלה.

3. למסלול עם תזה יש להשלים סמינריון מחקרי לפי האשכול אליו מעוניינים להתקבל, ולקבל ציונים של 85 לפחות בסטטיסטיקה, שיטות מחקר ובסמינריון המחקר. 

ג. לבעלי תואר ראשון שאינו בהפרעות בתקשורת

1. תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל

2. ממוצע ציונים של 85 לפחות בתואר הראשון

3. ציון של 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית

4. שני מכתבי המלצה בנוגע לכישורים האקדמיים של המועמד. לבוגרי דיסציפלינות קליניות יוכל אחד הממליצים להיות מדריך או מנחה קליני. (מכתב המלצה באנגלית)

5. ממוצע של 85 לפחות בקורסי השלמה שיקבעו במידת הצורך על ידי ועדת המ.א. בהתאם לרקע של המועמד ואשכול הלימודים המבוקש.

התואר השני לא מכשיר לעבודה כקלינאי תקשורת ואינו מקנה את הזכות לגשת למבחן הרישוי של משרד הבריאות.

לכל המועמדים

ההרשמה ללימודים לתואר שני בחוג להפרעות בתקשורת לשנת הלימודים תשפ"ב תחל ב-17 לינואר 2021.

מועד אחרון להרשמה לשנה"ל תשפ"ב (2021-2022) 31.7.21

מועד אחרון להגשת מסמכים: 15.8.21

בנוסף, יתבקשו כל המועמדים למלא שאלון אישי.

תנאי הכרחי למסלול עם תזה הינו ביצוע עבודה מחקרית במהלך התואר הראשון.

זימון לראיון אישי יעשה בהתאם להחלטת וועדת הקבלה לתואר שני.

מועמדים שהתארים הקודמים שלהם הם ממוסדות ששפת ההוראה בהם אינה עברית, יהיו חייבים לעבור בחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה.

בחינת הכניסה באנגלית תתקיים במספר מועדים :  5.3.2021, 9.4.2021, 7.5.2021, 4.6.2021 ,21.07.2021, 24.8.21.

מועמד רשאי לגשת לשני מועדים בלבד. הציון הגבוה מבין השניים הוא שיקבע. יותר שימוש במילון שאינו אלקטרוני בלבד.

מועמדים בעלי צרכים מיוחדים (לקות למידה או לקות רפואית), מתבקשים להעביר למזכירות החוג אישור רשמי על ההקלות שקבלו במסגרת לימודי התואר הראשון, מהאוניברסיטה/מכללה בה למדו.

מבנה ותוכנית הלימודים

החוג מציע שני מסלולי לימוד: מסלול מחקרי עם עבודת גמר מחקרית (תזה), ומסלול קליני עם פרויקט גמר.

לימודים במסלול המחקרי (עם תזה)

הלימודים במסלול המחקרי נמשכים שלוש שנים. בשנתיים הראשונות משלימים הסטודנטים את חובות השמיעה (32 שש"ס). במהלך שנה א' מתקשרים הסטודנטים עם מנחה לתזה ועד סוף השנה השנייה עליהם להשלים את כתיבת הצעת המחקר לתזה. במהלך השנה השלישית עורכים הסטודנטים את המחקר וכותבים את העבודה. עבודת תזה הינה עבודת מחקר שיש בה תרומה לקידום תחום הידע במסגרתו נערכה. אנו שואפים לכך שמחקרי התזה יערכו, ינותחו ויכתבו ברמה שמאפשרת פרסום בכתבי עת מדעיים בתחום התוכן של העבודה. עבודות התזה בחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה מתנהלות במסגרת של גישות מחקריות שונות ומגוונות תוך שהסטודנט מגבש שאלת מחקר יחד עם המנחה (בין אם כמחקר עצמאי או כחלק ממחקר המתנהל בחוג), תוך שימת דגש על איסוף נתונים קפדני ומקיף, יושרה אקדמית וסטנדרטים אתיים מחמירים, והסקת מסקנות מתוך הנתונים. לקריאה נוספת

1. השלמת קורסים בהיקף 32 שש"ס. על הסטודנט לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים.

2. התקשרות עם מנחה עד תום סמסטר ב' של שנה א'*. סטודנט שלא יתקשר עם מנחה עד מועד זה יעבור למסלול ב'

3. כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בהיקף של 8 שש"ס.

4.הגשת הצעת מחקר לשיפוט עד תום סמסטר ב' של שנה ב'. סטודנט שלא יגיש את ההצעה עד מועד זה יעבור למסלול ב'.

5. הגשת עבודת גמר מחקרית - הגשת עבודת גמר מחקרית לשיפוט תתאפשר רק לאחר סיום כל חובות השמיעה והעבודות.

*סטודנט שלא יתקשר עם מנחה עד מועד זה יעבור אוטומטית למסלול עם פרויקט גמר.

לימודים במסלול הקליני (עם פרויקט גמר)

עבודת גמר הינה עבודה אקדמית לא אמפירית שיש בה תרומה תיאורטית לקידום תחום הידע הקליני  שבמסגרתו נערכה. אנו שואפים לכך שעבודות גמר תתרומנה תרומה משמעותית לתחום של הפרעות בתקשורת  ושהן תכתבנה בצורה שתאפשר את הצגתן בפני פורומים קליניים ומקצועיים אחרים.  נושא העבודה יגובש במהלך "קורס ההכנה לעבודה מסכמת" ותוך אינטראקציה בין הסטודנט למנחה. לאחר  גיבוש נושא העבודה, יכתוב הסטודנט מתווה לעבודה ויגישו לאישור המנחה, ולאחר מכן שניהם יחתמו על  "טופס תיאור ואישור עבודת גמר במסגרת לימודי תואר שני בהפרעות בתקשורת". על הסטודנט חלה האחריות  להתקשר עם מנחה עד תחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה למ“א. לקריאה נוספת

1. השלמת קורסים בהיקף של 36 שש"ס. יש לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים.

2. כתיבת 2 עבודות סמינריוניות.

3. הגשת פרויקט גמר. הסטודנט יוכל להגיש את הפרויקט רק לאחר סיום כל חובות השמיעה והגשת העבודות הנדרשות.

אשכולות הלימוד

בכל אחד מהמסלולים ניתן לבחור באחד משני אשכולות לימוד:

אשכול שמיעה וקוגניציה. הלימודים באשכול נועדו לקדם ולהעמיק את הידע התיאורטי בתחום האודיולוגיה ושיווי המשקל ולבחון את תרומתם של היבטים נוירו-קוגניטיביים לתיאוריה ולפרקטיקה בתחום השמיעה.

אשכול תקשורת, שפה וקוגניציה. הלימודים באשכול נועדו לקדם ולהעמיק את הידע התיאורטי בתחומי השפה, הדיבור והתקשורת ולבחון את תרומתם של תהליכים התפתחותיים ונוירו-קוגניטיביים להיבטים תיאורטיים יישומיים בתחום. 

  • תחום היבטים נבחרים של שפות סימנים. תחת אשכול תקשורת, שפה וקוגניציה ניתן ללמוד תכנית אישית בתחום היבטים נבחרים של שפות סימנים. הלימודים בתחום, נועדו להקנות לסטודנטים ידע וכלי מחקר בהיבטים שונים של שפות סימנים ובהתפתחות השפה אצל ילדים מסמנים. כמו כן ידע זה יאפשר לסטודנטים למלא תפקיד חשוב בתהליכי קביעת מדיניות, הדרכה, תירגום, חינוך ושיקום של תלמידים חירשים וכבדי שמיעה. הלימודים בתחום זה הם לסטודנטים במסלול א'. הלימודים כוללים קורסי חובה המשותפים לכלל תלמידי התואר השני בחוג, קורסים בבלשנות והתפתחות שפה וקורסים בתחום הידע של שפת הסימנים. לפרטים פנו לThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  •  תכנית אישית- מועמדים המעוניינים בבניית תכנית אישית מוזמנים לפנות לThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תכנית הלימודים

הלימודים יתקיימו בימי שני ורביעי. הקורסים כוללים קורסי חובה בתחומי שיטות המחקר, האתיקה וניהול שירותי בריאות . קורסי הבחירה והסמינריונים בחוג מושתתים על תחומי העניין של סגל החוג. אנו מעודדים הרכבת תוכנית לימודים בהתאם לתחומי המחקר של כל סטודנט וסטודנטית.

באשכול שמיעה וקוגניציה, במסלול עם תזה בלבד, ניתן לרכז את הלימודים ליום אחד בשבוע- יום ד' *

באשכול תקשורת, שפה וקוגניציה ניתן לרכז את הלימודים ליום וחצי בלבד.

 

מסלול עם תיזה

קורסי חובה - 10 שש"ס

קורסי חובת בחירה - 14  שש"ס

סמינריונים - 8   שש"ס

סה"כ לתואר: 32 שש"ס

 

מסלול ללא תיזה

קורסי חובה- 8 שש"ס

קורסי חובת בחירה- 20 שש"ס

סמינריונים- 8 שש"ס

סה"כ לתואר: 36 שש"ס

 

מידע נוסף

ספר קורסים

מערכת שעות