תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

עבודות תיזה בחוג

 

ניתן למצוא את עותקי התיזות בסיפריית אוניברסיטת חיפה

 

 2021

 

הבניית ניגוד-מחקר מבוסס-שיח אודות האופן שבו ילדים דוברי עברית בגילאי טרום-בית-ספר ממלילים את האבחנה בין מראית-עין למציאות, כפונקציה של חשיפה למבנים תחביריים שונים

הוגש של ידי ביאנה דוידוב, בהנחיית ד''ר ברכה ניר ופרופ' הנסן מיקל

 

היכולת של אימהות להבחין בין הג'סטות הדאיקטיות Showing ו- Giving של פעוטות בשלב החד מילי במהלך אינטראקציות בשלושה הקשרים: משחק, ארוחה וקריאת ספר משותפת

הוגש על ידי אינה קנדליס, בהנחיית פרופ' אמריטה יפעת רחל

 

מפי פעוטות: פרספקטיבה פסיכולינגויסטית ניסויית על פרשנות דיבור ילדי

הוגש על ידי סיון שאול, בהנחיית ד''ר ברכה ניר וד''ר אשר ג'קלין

 

עמדות של קלינאיות תקשורת לגבי ארגון לוחות תקשורת

הוגש על ידי רנא טנוס, בהנחיית ד''ר ברכה ניר

 

השפעת גירוי חשמלי חלש בזרם ישר המופעל על הקרקפת (tDCS) על התפקוד האודיטורי: תפיסת דיבור על רקע רעש

הוגש על ידי בארין זידאן, בהנחיית פרופ' יוסף אטיאס

 

פירוק מורפולוגי בשלבים מוקדמים של למידת מילים מלאכותיות: השפעת הצורה המורפולוגית

הוגש על ידי סתיו אידלשטיין בהנחיית פרופ' ביתן אביטל וד''ר ברכה ניר

 

Pronoun production among Palestinian-Arabic speaking children in two tasks: narrative and sentence completion

By Aumia Abu Jabl; supervised by Rama Novogrodsky

 

The Influence of Simultaneous Communication on the Spoken Language of Bimodal-Bilinguals

By Or Rozen-Blay; supervised by Rama Novogrodsky, Tamar Degani

 

Causal Relations in Narratives of Children with ASD

By Revital Berlowitz; supervised by Rama Novogrodsky


 

2020

 

השפעתה של שפה עיצובית על אינטראקציה מוסדית

 הוגש על ידי יפעת קינן, בהנחיית: ד''ר ברכה ניר ופרופ' יונתן ונטורה

 

Cross language phonological influences in trilingual speakers

By Lama Manna Wahbi ; supervised by Tamar Degani

 

Learning and Bilingualism in Challenging Listening Conditions : How Challenging Can It Be?

By Dana Bsharat ; supervised by Hanin Karawani-Khoury


 

2019

 

כיצד מטלת הבנה או הפקה בשפה אחת משפיעה על עיבוד מין דקדוקי בשפה אחרת בקרב דו-לשוניים?

הוגש על ידי רולא טוקאן חורי ; בהנחיית: תמר דגני, חמוטל קריינר

 

האפיונים התחביריים של משפטים פשוטים המופקים בשלוש מערכות לשוניות שונות ושלושה אופנים שונים אצל תלמידים עם ליקוי שמיעה דוברי ערבית פלסטינית : שפת הסימנים, ערבית מדוברת וערבית סטנדרטית כתובה

הוגש על ידי סברין שעבאן -רבאח; בהנחיית רמה נובוגרודסקי, עירית מאיר

 

 שתל שבלול שני במבוגרים : סקירה שיטתית ומטא אנליזה

הוגש על ידי נטע ברקן , בהנחיית יוסף אטיאס

 

 גיל, שמיעה ולמידה תפיסתית של דיבור ברעש

הוגש על ידי בלוט מייסון ; בהנחיית: קרן בנאי, לימור לביא

 

ישום בדיקת האלקטרוכוכליאוגרפיה בהערכת ספי השמיעה בנבדקים עם שמיעה תקינה ובחינה ראשונית של יישומן בנבדקים בעלי שמיעה לקויה

הוגש על ידי  רות דינאה יחזקאל ; בהנחיית: פרופ' יוסף אטיאס

 

מדדים אלקטרו-פיזיולוגיים לשמיעה על רקע רעש בקרב מבוגרים עם שמיעה תקינה

הוגש על ידי מייסא נסאר ; בהנחיית: פרופ' יוסף אטיאס

 

Auditory Objective Physiological Measures for Speech in Noise Perception

By Hend Samniya ; supervised by Joseph Attias

 

Long-term outcomes of Cochlear Implantation in multicultural population : The effects of age of implantation and hearing experience (years of CI use) on heari

ng, language,social participation and quality of life

By  Mona Andraws-Shehadeh ; supervised by Michal Luntz, Rama Novogrodsky

 

Cross-Language interactions during novel word learning  

By  Mariana Elias ; supervised by:Tamar Degani

 

 The influence of short exposure to English in different modalities on the ability to comprehend written sentences in Hebrew

By  Natalie Morein-Schmidt; supervised by: Tamar Degani

 

Aluntit & Kurnas : Influences of bilingualism and Developmental Language Disorder on novel word learning in children

By Lara Barak ; supervised by Tamar Degani, Rama Novogrodsky

 

The effect of sign language on the development of spoken language and symbolic play in deaf bilingual-bimodal toddlers

By  Adi Steg-Dishon ; supervised by Rama Novogrodsky

 

 Rapid perceptual learning of time-compressed speech and the perception of natural fast speech in older adults with presbycusis

By Tali Rotman ; supervised by Karen Banai, Limor Lavie

 

The linguistic expression of engagement and intersubjectivity in socio-dramatic play : A Dialogic Syntax perspective

By Danit Weinberger ; supervised by Bracha Nir

 

 Intra and post-operative Electrocochleography measurements in cochlear implant recipients in human subjects

By Suhail Habib Allah ; supervised by Joseph Attias


 

2018

השפעת שיקום שמיעה בעזרת מכשירי שמיעה על ביצוע מטלה שמיעתית ומטלה קוגניטיבית כמטלה בודדת וכמטלה כפולה עם הליכה בקרב זקנים

 הוגש על ידי חוסאם אבו ג'בר ; בהנחיית לימור לביא, מעיין אגמון

 

השפעת דחק כרוני על ביצועים שמיעתיים פריפריאליים ומרכזיים

הוגש על ידי הרשקוביץ משה בהנחיית יוסי אטיאס

 

בחינת שיפור תפקודים שמיעתיים וקוגניטיביים כמטלה בודדתבחינת שיפור תפקודים שמיעתיים וקוגניטיביים כמטלה בודדתובפרדיגמת מטלה כפולה עם הליכה באמצעות התערבות עם מכשירי שמיעה

הוגש על ידי איסמעיל אבו פריח ; בהנחיית לימור לביא, מעיין אגמון

 

השפעת היבטים קוגניטיביים על תפיסת דיבור בקרב קשישים לעומת צעירים

הוגש על ידי סימה נופר ברגמן בהנחיית רפאל שמש

 

השפעת משך וסוג הגירוי (נקישות וציוץ) על התגובות האודיטוריות מעצב השמיעה ומגזע המוח

הוגש על ידי גיא איתמר בהנחיית יוסי אטיאס

 

מבנה הארגומנטים בפסוקית בסיסית באדיגה (צ'רקסית) : מבט לשוני והתפתחותי 

הוגש על ידי ליסה שבסו ; בהנחיית עירית מאיר, ברכה ניר

 

The Impact of Working Memory Load on the Online Processing of Spoken Words in Noise 

By Gal Nitsan ; supervised by Boaz M. Ben-David, Limor Lavie

 

The use of the clarification request among speech language therapists within the context of child treatment

By Rotem Rubin ; supervised by Bracha Nir

 

Rapid perceptual learning of time compressed speech and natural-fast speech

By Juna Sussan ; supervised by Banai Karen, Lavie Limor


 

2017

 

מאפיינים שפתיים ותקשורתיים במשימות הפקה שונות של משתמשי תקשורת תומכת וחליפית מנוסים

הוגש על ידי לימור מנו-לרמן, בהנחיית עירית מאיר וטל לבל

 

כיצד מתמודדים משתמשי תקשורת תומכת וחליפית עם מחסרים לקסיקליים?

הוגש על ידי הדס וינדר (שטסמן), בהנחיית עירית מאיר וטל לבל

 

הקשר בין תפיסת דיבור במספר רמות עיבוד לשוניות ומעורבות הורים לבין רכישת שפה אצל ילדים צעירים מושתלים בגיל שמיעתי 1:6-3 שנים דוברים ערבית 

הוגש על ידי  מאריא חורי ; בהנחיית רמה נובוגרודסקי, מיכל לונץ

 

מאפייני הקשר בין תפיסת דיבור ויכולות שפה אצל ילדים עם ליקוי בשמיעה דוברי ערבית פלסטינית בגילאי בית ספר

הוגש על ידי היבה דאוד  ; בהנחיית רמה נובוגרודסקי

 

תפיסות ועמדות של קלינאי תקשורת כלפי משחקיות במרחב הטיפולי

הוגש על ידי חלילי רותם  ; בהנחיית רחל יפעת

 

השפעות קשב ויזואלי על רישומי מענים אקוסטיים (Oto Acoustic Emissions - OAE) בקבוצות גיל שונות

הוגש על ידי מונא אבו אלהייגא ; בהנחיית רפאל שמש

 

מתאם בין תוצאות מבחני הבנת דיבור ברעש לבין תוצאות שאלוני שביעות רצון מהשימוש במכשירי שמיעה ושאלון להערכה עצמית אצל משתמשים חדשים

הוגש על ידי נז'לא קסיס-כרייני ; בהנחיית רפאל שמש

 

ידע ותפיסות אנשי מקצוע בנוגע להזנת אנשים עם דמנציה מתקדמת

הוגש על ידי אירנה פינחוסובסקי; בהנחיית מיכל בירן, אושרת סלע 

 

השפעת הגיוון במספר הדוברים על הלמידה התפיסתית של דיבור דחוס בזמן והכללתה 

הוגש על ידי מראם, טרביה-גנאים ; בהנחיית: קרן בנאי, יזהר לבנר

 

יכולת התחבירית של ילדים עם לקות שמיעה בשלבי השפה המוקדמים

הוגש על ידי מיכאל רחלי ; בהנחיית רמה נובוגרודסקי

 

מאפייני הסיפור אצל ילדים עם לקות-שמיעה דוברי ערבית בהשוואה לשומעים : השפעת הדיגלוסיה 

הוגש על ידי נרדין מעלוף-זריק ; בהנחיית רמה נובוגרודסקי, עירית מאיר

 

"זוז" / "הוא רוצה שהוא יזוז" : היכולת של ילדי גן עם התפתחות טיפוסית להבין ולהמליל מצב מנטאלי של דמויות בסרטון הנפשה

הוגש על ידי רחמים עדי  ; בהנחיית רחל יפעת

 

טימפנומטריה בפס רחב של תדרים (Wide Band Tympanometry-WBT) לאבחנה בין לקויות שמיעה ממקור אוזן תיכונה ופנימית

הוגש על ידי חמוטל אפרת בהנחיית יוסי אטיאס

 

השפעת טיפול פונולוגי בהשוואה לטיפול סמנטי על יכולות השיום בקרב ילדים בגילאי גן חובה עם ליקוי בשיקום

הוגש על ידי גיל לוין בהנחיית מיכל בירן 

 

 Assessment of the contribution of combined acoustic hearing via a hearing aid and electric hearing via a cochlear implant in adult bimodal users with moderate to severe residual hearing in the implanted and non-implanted ear

By Ranin Khayr ; supervised by Michal Luntz, Joseph Attias

 

 Rate change detection of sinusoidally vowel-like F2 modulations : a comparison of task difficulty and fatigue measures between adult dyslexic and typical readers

By Dan Cooper ; supervised by Shimon Sapir, Donna Abecasis

 

Treatment of exertion-induced paradoxical vocal fold motion (PVFM) using Buteyko breathing technique (BBT) therapy

By Dana Halevi-Katz ; supervised by Oshrat Sella, Karen Banai, Prof. Katherine Verdolini Abbott


 

2016 

 

גישה למידע על מין דקדוקי של שמות עצם בעברית : עדויות מהשראת טעויות שיום בלחץ של זמן 

הוגש על ידי שמואלי עדי ; בהנחיית ד"ר מיכל בירן 

 

תפיסת דיבור מהיר טבעי במבוגרים צעירים ובקשישים עם שמיעה תקינה - לאחר חשיפה ואימון על דיבור דחוס

הוגש על ידי מעין מנהיים ; בהנחיית קרן בנאי, לימור לביא

 

גיוון במהלך אימון? : השפעת גיוון דוברים בעת אימון ממושך על למידה תפיסתית של גירויים מילוליים והכללתה לגירויים חדשים

הוגש על ידי מיטל שרון ; בהנחיית קרן בנאי

 

 Usability of a Hebrew based social media interface designed for individuals with intellectual developmental disability

By Shira Havousha ; supervised by Tal Lebel, Tamar Weiss


 

2015

 

השפעת משוב מיידי על תפקודם של מתבגרים ערבים עם ובלי קשיי קריאה במטלות זיכרון עבודה שמיעתי ורבאלי 

הוגש על ידי אסיא סלימאן-דראושה ; בהנחיית שמעון ספיר.

 

אפיון ההבדלים בשימוש האימהי במילות תוכן בארבעה הקשרים שונים 

הוגש על ידי סחר יונס נחאס ; בהנחייתן של עירית מאיר וברכה ניר.

 

 The effects of variability degree in stimulus presentatnion during training on PL and generalization of speech sounds

By Shirley Fisher ; supervised by Dr. Karen Banai


 

2014

 

Otoacoustic Emissions (OAE) in the prediction of sudden sensorineural hearing loss

By  Reem Zeidan ; supervised by Avigdor Shupak, Rafi Shemesh

 

From hearing with a cochlear implant and a contralateral hearing aid (CI/HA) to hearing with two cochlear implants (CI/CI) : A within-subject design comparison 

By Dana Egra-Dagan ; supervised by Michal Luntz, Josef Attias.

 

ניבוי ספי שמיעה התנהגותיים עם ובלי מכשירים שמיעה באמצעות ASSR‎ בילדים עם לקות שמיעה דו-צדדית

הוגש על ידי עואד עואד, בהנחייתו של יוסף אטיאס.

 

מידע משלימי של פעלים בקרב ילדים עם לקות שפתית ועם התפתחות תקינה

הוגש על ידי אריקה ענתבי, בהנחייתה של מיכל בירן.

 

שיח עמיתים בין ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה וילדים עם התפתחות טיפוסית במהלך משחק מחשב עם פונקציה של enforced collaboration : מגוון וסוג הפעולות התקשורתיות כמשקפים שיתוף פעולה בין הילדים

הוגש על ידי  נעמי עדס ; בהנחיית: תמר וויס, רחל יפעת

 

השפעת משוב מיידי על תפקודם של מתבגרים ערבים עם ובלי קשיי קריאה במטלות זיכרון עבודה שמיעתי ורבאלי 

הוגש על ידי אסיא סלימאן-דראושה ; בהנחיית שמעון ספיר

 

זיהוי שקר מוכמן באמצעות פוטנציאלים מעוררים ו-sLORETA בתגובה לגירויים חזותיים 

הוגש על ידי נזאר חנה ; בהנחיית: יוסי אטיאס, דורון אורבך


 

2013

 

Anchoring in kindergarten children with typical and atypical language development : evidence from new word learning

By Moav-Scheff, Ronny, supervised by Karen Banai, Rachel Yifat

 

Language, literacy and cognitive skills of school children from low socioeconomic status : a comparison to children with specific language impairment

By Liron Nevet ; supervised by Ravit Cohen-Mimran, David Share

 

Anchoring in kindergarten children with typical and atypical language development : evidence from new word learning

By Ronny Moav-Scheff ; supervised by Karen Banai, Rachel Yifat

 

Language, literacy and cognitive skills of school children from low socioeconomic status : a comparison to children with specific language impairment

By Liron Nevet ; supervised by Ravit Cohen-Mimran, David Share

 

השפעתם של רמזים סמנטיים, פונולוגיים ומורפו-פונולוגיים על יכולת השיום של ילדים לקויי שפה בגילאי 5-7 שנים 

הוגש על ידי גלי אוקספלנד, בהנחייתה של מיכל בירן.

 

תרומת המורפולוגיה לזיהוי מילה כתובה בקרב קוראים מתחילים בהשוואה לקוראים מיומנים 

הוגש על ידי חדאד לוריס בהנחייתה של טלי ביתן.

 

תרומת המורפולוגיה לזיהוי מילה כתובה בקרב קוראים מתחילים בהשוואה לקוראים מיומנים

הוגש על ידי לוריס חדאד ; בהנחיית: טלי ביתן 

 

השפעתם של רמזים סמנטיים, פונולוגיים ומורפו-פונולוגיים על יכולת השיום של ילדים לקויי שפה בגילאי 5-7 שנים

הוגש על ידי גלי אוקסנפלד ; בהנחיית: מיכל בירן

 

השפעת המגוון של רשימת גירויים על למידה והכללה של קריאה בכתב מלאכותי

הוגש על ידי יסמין עדואן בהנחיית טלי ביתן