תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

שינויים בתנאי קבלה עקב המצב

לתשומת לבכם!

  1. אני מבקשים לעדכן כי לאור המצב הנוכחי ומשבר הקורונה הוחלט כי מועמדים לתארים מתקדמים יוכלו להתקבל ללימודים ולקבל הודעת קבלה ושובר תשלום גם מבלי שהציגו מסמכים מקוריים.
    יחד עם זאת, מועמדים אשר יתקבלו יידרשו להציג את השכלתם באופן מקורי עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם, קרי עד 15.08.2021.
  2. בהתאם להנחיית הדיקן - בחוג לבריאות נפש קהילתית לא תתקיים בחינת כניסה באנגלית למועמדים לתואר שני לשנה"ל תשפ"א.
 

מידע למועמדים לתואר שלישי בבריאות נפש קהילתית

בחוג לבריאות נפש קהילתית ניתן ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה במסגרת תוכנית הדוקטורט החוגית.
יעדיו של מסלול הדוקטורט הם חקר הקהילה ופיתוחה באמצעות חדשנות ומצוינות מחקרית בתחומים הרלוונטיים לבריאות נפש קהילתית.
יעדים אלו מבטאים את אמונתנו בדבר חשיבותה של השתייכות לקהילת חוקרים הכוללת סטודנטים, מרצים ומנחים שכל אחד מהם יוצר השראה עבור זולתו.
קהילה זו, אשר נמצאת בקשר הדוק עם המציאות והשינויים בשדה המחקרי ואף משפיעה עליהם, מסוגלת לפרוץ דרך לידע חדש וליצירתיות כדי להרחיב ולהעמיק את הבנת הסוגיות בבריאות הנפש.
עבור אלו בעלי היכולת וההתמדה המשתוקקים להרחיב השכלתם בתחום, אנו מציעים את מסלול הדוקטורט.


ניתן לכתוב את עבודת הדוקטורט הן במתכונת של חיבור והן במתכונת של מאמרים, בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים.

תכנית הלימודים לדוקטורט:

א. התכנית תעניק תואר דוקטור לפילוסופיה.

ב. פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים לתואר שלישי ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים. הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת המנחה, וועדת הדוקטורט החוגית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

ג. היקף הקורסים הנלמדים בתוכנית יהיה עד 16 שש"ס, מתוכם 8 שש"ס חובה.

ד. מנחה עבודת הדוקטורט או הוועדה המלווה (אם מונתה כזו), רשאים לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר לשעות המינימום הנדרשות בסעיף ג' לעיל וזאת בהתאם לצרכי המחקר.

ה. המנחה ו/או הוועדה המלווה רשאים להטיל על הסטודנטים חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים בהם הוא נדרש להשתתף.

ו. הסטודנטים לא יוכלו למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיימו את מלוא שעות הלימוד הנדרשות מהם.

ז. בתכנית הלימודים קיימים 2 מסלולים: מסלול רגיל, מסלול ישיר לדוקטורט.

 

לאתר החוג לקבלת מידע נוסף