תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע למועמדים לתואר שני לשירותי אנוש

החוג לשירותי אנוש מציע תכנית לימודים ייחודית באקדמיה בישראל. מטרת התכנית לתואר השני היא הרחבה והעמקה של ידע והבנה לגבי גורמים ותהליכים המשפיעים על פעילות ארגונים המספקים שירותי אנוש בכל מגזרי המשק - העסקי, הציבורי והשלישי (ארגונים ללא מטרת רווח), תוך התייחסות הן לסביבה הפנימית והן לסביבה החיצונית של ארגונים כאלו. תכנית הלימודים כוללת קורסים המתייחסים בין השאר להיבטים ארגוניים (תיאוריות ארגוניות, התנהגות עובדים ולקוחות, תרבות ואקלים שירות, ניהול משאבי אנוש, ארגונים שלא למטרות רווח), היבטים טכנולוגיים (מערכות מידע ויישומן בשירותי אנוש), אבחון וניהול תהליכי שירות בארגונים תוך התייחסות למדדי ביצוע והצלחה, סוגיות אתיות בתכנון ומתן שירותים, זיהוי ופיתוח צרכים ושירותים מיוחדים לקבוצות אוכלוסיה שונות ועוד. כחלק מהלימודים יפתחו הסטודנטים ידע ומיומנויות מתודולוגיות ואבחוניות הקשורות ליישום שיטות מחקר בהקשרים שונים. הלימודים מתייחסים לסוגיות הקשורות לתהליכים ארגוניים ותהליכי שירות הקיימים הן במסגרות פרטיות עסקיות בהן קיימות יחידות לשירות לקוחות, והן במסגרות בעלות שליחות חברתית, למשל רשויות ציבוריות ומקומיות, משרדי ממשלה, צבא ומשטרה, מתנסי"ם, קופות חולים, עמותות שונות, גופים קהילתיים, ארגוני מתנדבים ועוד.

 

לאתר החוג לקבלת מידע נוסף