תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

ועדת האתיקה להערכת מחקרים עם בני אדם

כללי

בהתאם להחלטות הסנאט מ- 10.12.09 ומ- 15.5.11, כל מחקר בהשתתפות בני-אנוש, הנערך במסגרת, תחת חסות או בהשתתפות חוקר מאוניברסיטת חיפה חוקר/ת באוניברסיטה חייב להיות מוגש לבדיקת ועדת אתיקה פנים מוסדית, ולאישורה.

חוקרים השייכים לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, מוזמנים להגיש בקשה לאישור ביצוע המחקר לוועדת הפקולטטית לאתיקה במחקר בבני אדם.

  • במקרים מיוחדים רשאי חוקר להגיש בקשה לאישור מחקר לוועדה חוגית או פקולטטית מקבילה באוניברסיטה, וזאת באישור יו"ר ועדת האתיקה המקבילה.

על הבקשה להיות מוגשת בחתימת החוקר הראשי/האחראי במחקר.

תוקף אישור ועדת האתיקה הוא 4 שנים.

 

ליווי אתי

לתשומת לבכם – ניתן להתייעץ עם יו"ר ועדת האתיקה, ד"ר מאיה פלד-רז, באשר להתלבטויות אתיות העולות במהלך בניית פרוטוקול המחקר כמו גם במהלך ביצועו בפועל של המחקר.

שאלות לייעוץ יש להפנות לדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

הוועדה עושה כל מאמץ על מנת לסיים את תהליך הקריאה וקבלת האישור בהקדם. מומלץ להגיש את הבקשה לפחות חודש מראש.

הגשה מקבילה למספר ועדות

החובה להגיש מחקר לאישור הוועדה הפנים מוסדית חלה תמיד, גם במקרים בהם הוגשה ההצעה גם לאישור של וועדת אתיקה במחקר אחרת (ועדת אתיקה במוסד אחד, ועדת הלסינקי, ועדת אתיקה במשרד ממשלתי וכיוב').

במקרים בהם בוצעה הגשה מוקדמת לוועדה מקבילה, תתחשב הוועדה הפקולטטית ככל הניתן בהחלטות וצרכי הוועדה האחרת.

עקרונית ניתן להגיש את הבקשה בו-בעת לשתי ועדות במקביל, ואין צורך להמתין תחילה להחלטת אחת מהן, בטרם הגשה לאחרת.

 

קריטריונים להגשת בקשה לאישור במסגרת הליך מהיר

 

דגשים והנחיות להגשת מחקר לאישור ועדת האתיקה

  1. מסמך דגשים 1 (5/2019)
  2. מסמך דגשים 2 - בניית מחקרי ראיונות ותצפית בפורמט מקוון (8/2020)
  3. מסמך דגשים 3 (9/2020)
  4. מסמך דגשים 4 (9/2022)

 

המסמכים אותם יש להגיש במסגרת בקשה לוועדה:

  1. טופס פניה לוועדת האתיקה הפקולטטית
  2. דף הסבר למשתתף וטופס הסכמה מדעת
  3. תיאור המחקר
  4. נספחים
  5. אישור קורס אתיקה CITI (או אישור GCP) 

 

את כל המסמכים נא להעביר בדוא"ל (יש לדאוג לכתב את החוקר/ת האחראי/ת, במידה והוא אינו השולח) אל מרכזת ועדת האתיקה - דבורה רזמט (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). אנא צרו קשר עם מרכזת הוועדה, לאחר שליחת המסמכים, על מנת לוודא את תקינותם. טלפון ליצירת קשר 04-824-0257.

בקשות שתוגשנה לא מלאות בהתאם למפורט להלן לא תיבדקנה, והמסמכים יוחזרו למגיש/ה.