תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

אודות הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אושרה להקמה על ידי מוסדות האוניברסיטה והמועצה להשכלה גבוהה בשנה"ל תשנ"ו ונקראה בהקמתה הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות.

הסיבות להקמתה נעוצות בעיקר במגמות ההתמקצעות אשר החלו להתפתח בכל האוניברסיטאות בעולם וגם בישראל. כמו כן קיים גם צורך בולט בצפון הארץ למסגרת לימודית אקדמית לשורת מקצועות בתחומי הרווחה והבריאות.

הקמת הפקולטה מאפשרת, בין השאר, הידוק שיתוף הפעולה עם הטכניון ובעיקר עם הפקולטה לרפואה שבו. זאת משום שבחלק ניכר ממקצועות הבריאות דרושה התמחות במדעי ההתנהגות והמינהל מחד ובתחומי הרפואה מאידך. 

דיקן הפקולטה: פרופ' ישראל (איסי) דורון

חזון הפקולטה הינו:

להוביל את קידום ופיתוח מדעי הרווחה והבריאות בארץ ובעולם, באמצעות מצויינות אקדמית-מחקרית, המתבטאת ב:

  • יצירה ופיתוח שיתופי פעולה ומחקרים חוצי-גבולות תחומיים ובין-לאומיים;
  • מעורבות חברתית אקדמית ה"מתרגמת" את הידע המדעי לעשיה בשדה ובקהילה;
  • הכל תוך קידום זכויות אדם, צדק חברתי וערכי פיתוח בר-קיימא (SDGs),
  • ופיתוח והכשרת דור העתיד של נשות/אנשי המקצוע בתחום הרווחה והבריאות.

כיום מעוגנות בפקולטה היחידות הבאות:

בית-הספר לבריאות הציבור - בית הספר לבריאות הציבור הינו מסגרת רב-תחומית להכשרת אנשי מקצוע אשר יהיו מסוגלים להתמודד עם מגוון והיקף הידע הקיים ועם מערכות משתנות, בעלות גוון עיוני, מעשי ותוכני.
בית הספר לבריאות הציבור מעניק 3 סוגי תארים: תואר שני בבריאות הציבור- MPH, תואר שני בניהול מערכות בריאות- MHA, תואר שני בבריאות הציבור- תזונה, בריאות והתנהגות-MAN.
בבית הספר 7 תוכניות התמחות במסגרת הלימודים לתואר :MPH קידום בריאות, אפידמיולוגיה, מנהל מערכות בריאות, בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית, ביוסטטיסטיקה, ביואתיקה ובריאות הציבור, פעילות גופנית מאמץ ובריאות.

בנוסף, בביה"ס תוכנית לימודים בניהול מערכות בריאות- MHA, תוכנית לימודים בבריאות ציבור- תזונה, בריאות והתנהגות- MAN ותוכנית בינלאומית IMPH.

בית־הספר לעבודה סוציאלית כולל לימודים חד–חוגיים לתואר ראשון, תואר שני ושלישי ולימודי השלמות. היעד העיקרי של בית הספר הוא להכשיר עובדים סוציאליים המצוידים בידע ומיומנויות כדי לסייע ולקדם פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, כמו גם לקדם את המצוינות והמחקר בעבודה סוציאלית. ניתן דגש רב להיבטים רב-תרבותיים בחברה הישראלית ולשונות של קבוצות אוכלסיה מבחינת לאום, דת, מבנה חברתי וערכים.  התואר השני, מיועד לקדם ולהעמיק ידע בתאוריה ופרקטיקה ומחקר בתחומי הלימוד (מנהיגות ושינוי חברתי, בריאות ושיקום, ילד ונוער, טראומה וקליני(  ולפתח מיומנויות מחקריות. ותכנית הדוקטורט מטרתה הכשרת חוקרים מצטיינים לאקדמיה ומנהיגים בתחום המדיניות הסוציאלית והפרקטיקה בעבודה סוציאלית.

בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות לתואר שני ותואר שלישי.
בביה"ס 5 מגמות : טיפול באמצעות אמנות חזותית, טיפול באמצעות דרמה, טיפול באמצעות תנועה ומחול, פסיכודרמה, טיפול באמצעות מוסיקה, טיפול באמנות חזותית ופסיכודרמה לנשים חרדיות במכללת מבח"ר, תכנית למטפלים מנוסים למסיימי לימודי תעודה. התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה המעוניינים לעסוק בטפול באמצעות אמנויות. למסיימי התוכנית בהצלחה יוענק תואר שני בטפול באמצעות אמנויות בתחומי המגמה בה למדו.

החוג למדעי הדימות הרפואי הוא חוג חדש בהקמה*, ייחודי וראשון מסוגו בארץ ויפתח בשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022). מטרתו להכשיר אנשי מקצוע (דימותנים) בדימות רפואי**, בעלי תפיסת עולם רחבה, ידע ומיומנויות טכנולוגיות ואקדמיות ברמות גבוהות לצד מיומנויות בין אישיות וגישה מקצועית בטיפול. מקצוע הדימותן הרפואי הוא התפתחות של מקצוע טכנאי הרנטגן, אשר עוסק בתפעול המכשור הטכנולוגי הקשור כיום בכל הבדיקות, הטיפולים והצילומים הנעשים בשילוב ובאמצעות מכשירי דימות רפואי. הלימודים הם לתואר ראשון במסלול חד חוגי, שלוש וחצי שנים ומשלבים קורסים תאורטיים במגוון תחומים והתנסויות קליניות במכוני דימות בבתי חולים בצפון הארץ.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

**לימודים בתכנית מקנה תואר אקדמי במדעי הדימות הרפואי בלבד, האפשרות לעיסוק בתחום הדימות הרפואי קיימת בכפוף לדרישות משרד הבריאות.

החוג לשירותי אנוש מציע לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגי, לימודים לתואר שני ולימודים לתואר שלישי. מטרתו להקנות לבוגרים ידע בהיבטים ארגוניים של תהליכי שירות והבנת מקומם ותפקידם של ארגוני שירות בחברה.

החוג ללימודי זיקנה-מ"א בגרונטולוגיה. חוג לתואר שני המכשיר עתודה לסגל אקדמי בהוראה ובמחקר וכח-אדם מקצועי ומיומן להתערבות, ניהול ומנהיגות בכירה בשירותי הרווחה ובריאות לזקנים.

החוג לסיעוד: תואר ראשון- חד-חוגי וארבע שנתי. החוג מכשיר את סגל הסיעוד של המאה ה21- במכלול התפקידים אשר יידרשו בתחומי המינהל והטיפול הבריאותי. תואר שני -מכוונים לפיתוח החשיבה הסיעודית ולהתמקצעות בתחום הקליני, הניהולי

והמחקרי. התוכנית מעניקה לסטודנטים הזדמנות לרכוש ואף ליצור ידע שיטתי שיאפשר להוביל תוכניות פיתוח בסיעוד ולבסס את העשייה הסיעודית על ראיות מחקריות עדכניות. בוגרי התכנית יוכלו למלא תפקידים בכירים במערכת הבריאות, לבצע ולנהל מחקרים ואף להשתלב במסלולים שונים של הוראה ומחקר באקדמיה. שילובן של מיומנויות מחקר מתקדמות עם בסיס ידע קליני נרחב יעמידו את בוגרי התכנית בקו הראשון של פיתוח יישומי ואקדמי של תחום הסיעוד. תואר שלישי- מטרת התכנית היא להעניק לאנשי מקצוע בכירים בסיעוד או בתחומים קרובים הכשרה מחקרית ואקדמית מתקדמת שתהווה בסיס להשתתפות בפיתוח הסיעוד כדיסציפלינה מובחנת בעלת גוף ידע משלה. בוגרי התכנית יוכלו לאייש תפקידי הנהגה ועיצוב מדיניות בשדה ולהשתלב במסלולים שונים של מחקר והוראת סיעוד באקדמיה.

החוג לריפוי בעיסוק (חד-חוגי), לתואר ראשון-המשותף לפקולטה לרווחה ובריאות ולפקולטה לרפואה בטכניון הינו תכנית חד-חוגית המתפרשת ע"פ 8 סמסטרים. מטרת הלימודים להכשיר אנשי מקצוע עם ידע וכישורים עדכניים בתחומי הריפוי בעיסוק. תואר שני בריפוי בעיסוק - המכשיר עתודה לתפקידי מחקר, הוראה והדרכה קלינית במסגרות אקדמיות וכח אדם מיומן בקדמת הידע, לניהול ומנהיגות במקצוע, במערכות הבריאות, החינוך והרווחה.

החוג לפיזיותרפיה (חד-חוגי), ארבע שנתי לתואר ראשון — מטרת החוג להכשיר אנשי מקצוע בעלי ידע, מיומנויות וכישורים הנחוצים למתן שירות פיזיותרפיה ברמה גבוהה ולקידום המחקר האקדמי בתחום. התוכנית לתואר שני נועדה להכשיר עתודה לתפקידי מחקר, ניהול והוראה בתחומי המקצוע. התכנית כוללת מסלול יחודי בתחום "פעילות גופנית, מאמץ ובריאות".

החוג להפרעות בתקשורת תואר ראשון (חד-חוגי, שלש וחצי שנים)- נועד להכשיר אנשי מקצוע עם ידע מדעי, תיאורטי וקליני וכישורים עדכניים לעבודה כקלינאים בתחום השפה, הדיבור, הבליעה, השמיעה והפרעות בתקשורת. תואר שני  - המכשיר עתודה לתפקידי מחקר והוראה, טיפול והדרכה קלינית במסגרות אקדמיות ומחוצה להן. התכנית מקדמת אנשי מקצוע בקדמת הידע, לניהול ומנהיגות במערכות הבריאות, החינוך והרווחה וכוללת מסלוליים ייעודיים בתחומי המקצוע של הפרעות בתקשורת.

החוג לבריאות נפש קהילתית (לתואר שני ושלישי) החוג מכשיר חוקרים ואנשי מקצוע מומחים בתחום בריאות נפש קהילתית שימלאו תפקידים בכירים בשירותי הרווחה והבריאות, ויפתח גופי ידע לקידום שירותי בריאות נפש קהילתית.

היחידה ללימודי המשך מפתחת ומפעילה מגוון רחב של תוכניות שמטרתן להרחיב ולהעשיר את הידע המקצועי ומיומנותו של העובד הסוציאלי ואנשי מקצוע נוספים העובדים בתחומי רווחה, בריאות ומשפחה. 

היחידה מציעה תכניות חדשות יחד תכניות מסורתיות ומבוקשות כמו: פסיכותרפיה, הנחית קבוצות, תכניות למרפאים בעיסוק, המקנות מיומנויות מקצועיות ומאפשרות לאנשי מקצוע לטפל טוב יותר במצוקות האנושיות. מגוון תכניות המדגישות את האספקט הרב תחומי תוך שילוב תכנים של רווחה ובריאות.

המרכז הקליני הבין-תחומי, המרכז הקליני הבין-תחומי הינו מרכז יחידי מסוגו בארץ, פרי יוזמה של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, הפועל בקמפוס אוניברסיטת חיפה, בחסותה ובפיקוח הסגל האקדמי.
המרכז מטפל בצרכים הבריאותיים, הרגשיים והחברתיים בקהילה באמצעות אבחון, ייעוץ, טיפול והדרכה מקצועיים ברמה גבוהה של הפרט, המשפחה, הקבוצה והארגון.
במרכז הקליני הבין-תחומי מכונים חדשניים ומטפלי המרכז המנוסים, הפועלים בראייה רב-תחומית, עושים שימוש בידע עדכני, מתוך מחויבות מתמדת לאיכות.