תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע למועמדים לתואר שני בבריאות נפש קהילתית

החוג מציע שני מסלולי לימוד:

מסלול א' - מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תיזה

במסגרת מסלול זה הסטודנטים יפתחו מומחיות והבנה מקיפה של תחום תוכן מסוים שיוגדר יחד עם מנחה התיזה. מטרה זו תושג על ידי חקירה מדעית של הנושא, תוך שימוש בשיטות המחקר הנהוגות בתחום זה, ניתוח ממצאי מחקר באופן עצמאי וכתיבת עבודת גמר מחקרית על פי אמות המידה המקובלים. במסלול זה יורשו התלמידים להגיש את התיזה לשיפוט רק לאחר שסיימו את כל חובות השמיעה והגישו את כל עבודותיהם לתואר. מסלול עם כתיבת תיזה מבוסס על לימודי מחקר ולימודים עיוניים.

על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 34 שש"ס, שבמסגרתם הם נדרשים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולהגיש עבודת גמר מחקרית (תיזה). משך הלימודים במסלול זה לא יעלה על שלוש שנים.

הערה: בסיום השנה הראשונה (תום סמסטר ב') הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תבדוק אם השיגו הסטודנטים הרשומים במסלול א' (מסלול עם כתיבת תיזה) ממוצע של 85 בקורסי המחקר ולפחות 80 בקורס הכנה לתזה. בנוסף, עליהם לחתום על טופס התקשרות ראשונית עם מנחה במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. במידה ושני תנאים אלה לא מולאו יועברו הסטודנטים למסלול ב' (מסלול ללא כתיבת תיזה). מקרים חריגים יובאו לדיון בוועדה החוגית ללימודי תואר שני.

מסלול ב' - מסלול עם בחינת גמר (ללא תיזה)

תכנית במסלול זה מבוססת על הדגשת הלימודים העיוניים. על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 40 שש"ס ולכתוב שלוש עבודות סמינריוניות. משך הלימודים במסלול זה לא יעלה על שנתיים. סטודנטים במסלול ללא תיזה ידרשו לעבור בחינת גמר לאחר שסיימו בהצלחה את כל חובות השמיעה של המסלול (40 שעות לימוד) במהלך שנתיים והגישו את כל עבודותיהם לתואר. מטרת המבחן הינה לבדוק את יכולת הסטודנטים לענות על שאלות בתחומי הידע של בריאות נפש קהילתית באופן מקיף ואינטגרטיבי, בהתבסס על לימודיהם . ניתן לגשת לבחינה עם חומר פתוח.

 

לאתר החוג לקבלת מידע נוסף