תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

רשימת חברים בוועדות פקולטטיות ואוניברסיטאיות

פורום ראשי-החוגים | ועדת מחקר | חברות בוועדות אוניברסיטאיות | ועדת האתיקה הפקולטטית

ועדת הוראה (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תדון ותמליץ על תכניות-הלימודים ועל סדרי ההוראה במסגרת הפקולטה, בתכניות להקים חוגים ותחומי הוראה חדשים או לבטל חוגים קיימים וכן תדון בהצעות שינויים בחוגים קיימים, על המדיניות של קבלת תלמידים חדשים לחוגי-הפקולטה, בכפיפות להחלטות הסנאט.

 • יו"ר: פרופ' איסי דורון, דיקן
 • מרכזת הוועדה: גב' רחלי בליפנטה אפוטה, ראש מנהל הפקולטה
 • ד"ר מיכל אלבוים גביזון, החוג לפיזיותרפיה
 • פרופ' כוכבית אלפנט, בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות
 • ד"ר רועי אסטליין, ביה"ס לעבודה סוציאלית
 • פרופ' אורנה בראון-אפל, בית הספר לבריאות הציבור
 • ד"ר רועי טרייסטר, החוג לסיעוד
 • ד"ר לימור לביא, החוג להפרעות בתקשורת
 • ד"ר שני פינדק, החוג לשירותי אנוש
 • ד"ר נעמי שרויאר, החוג לריפוי בעיסוק
 • גב' אפנאן חמד אגבריה, נציגת הסטודנטים (בית הספר לעבודה סוציאלית)
 • רחלי בליפנטה אפוטה, ראש מנהל הפקולטה (מרכזת)

 

ועדת מחקר (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תעסוק בנושאים המקצועיים והתקציביים הקשורים בקידום המחקר של חברי סגל צעירים, במסגרת אפשרויות התקציב בפקולטה.

 • יו"ר: פרופ' אפרת שדמי , סגנית דיקן הפקולטה לענייני מחקר
 • מרכזת הוועדה: רחלי בליפנטה אפוטה, ראש מנהל הפקולטה
 • פרופ' הישאם אבו-ריא, ביה"ס לעבודה סוציאלית
 • ד"ר מיכל בת-אור, ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות
 • פרופ' יורי גדרון, החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר
 • ד"ר מיכל כפרי, החוג לפיזיותרפיה
 • ד"ר גיא יצחקוב, החוג לשירותי אנוש
 • ד"ר רמה נובוגרודסקי, החוג להפרעות בתקשורת
 • ד"ר דקלה סגל-כרפס, החוג לגרונטולוגיה
 • ד"ר אבי אביטל, החוג לריפוי בעיסוק
 • ד"ר גלית וינשטין, ביה"ס לבריאות הציבור
 • ד"ר כרמית-נעה שפיגלמן, החוג לבריאות נפש קהילתית
 • רחלי בליפנטה אפוטה, ראש מנהל הפקולטה (מרכזת)

 

פורום ראשי חוגים - (פר"ח) (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תדון ותייעץ לדיקן בכל העניינים הכרוכים בסדרי העבודה של חוגי הפקולטה.

 • פרופ' עינת גל, החוג לריפוי בעיסוק
 • פרופ' לימור גולדנר,ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות
 • ד"ר טליה גרין, החוג לבריאות נפש קהילתית
 • ד"ר גלי דר, החוג לפיזיותרפיה
 • פרופ' תמר שוחט, החוג לסיעוד
 • פרופ'שירה זלבר-שגיא, ביה"ס לבריאות הציבור
 • פרופ' ענת פרוינד, ביה"ס לעבודה סוציאלית
 • ד"ר אריק חשין, החוג לשירותי אנוש
 • פרופ' יוסי אטיאס, החוג להפרעות בתקשורת
 • ד"ר דיקלה סגל כרפס, החוג לגרונטולוגיה
 • פרופ' אפרת דגן, החוג למדעי הדימות הרפואי

 

ועדת האתיקה פקולטטית - ועדת המשנה הפקולטטית להערכת מחקרים בבני- אדם – קישור להנחיות

לוועדה הפקולטטית להערכת מחקרים בבני אדםשלוש מטרות:

1. לקדם את החינוך והמודעות למחקר אתי בבני אדם לפי הסטנדרטים המקובלים.

2. לסקור הצעות מחקר המוגשות לה ולשקול אם אלה עומדות בסטנדרטים של מחקר אתי. הועדה רשאית לבקש מידע נוסף ולהציע תיקונים העשויים לשפר את התשתית האתית של המחקר

3. לאשר הצעות מחקר שהועדה מאמינה שהן עומדות בדרישות העדכניות למחקר אתי ולהנפיק אישורים פורמליים.

רשימת חברי ועדת האתיקה

 • ד"ר מאיה פלד-רז, יו"ר הוועדה
 • פרופ' אנה זיסברג, סגנית יו"ר הוועדה
 • ד"ר גלית וינשטיין
 • פרופ' שריל זלוטניק
 • ד"ר שרון שניטמן
 • ד"ר עינב סרולוביץ
 • ד"ר מיה נגב
 • ד"ר ליאת הוניגמן
 • ד"ר רינת פניגר שאל
 • ד"ר רועי טרייסטר
 • ד"ר דפנה רגב
 • פרופ' אמנון לזר
 • ד"ר ג'ואנה צ'מנסקי-כהן
 • ד"ר חיה קורן
 • ד"ר הוד אורקיבי
 • ד"ר מיכל סופר
 • פרופ' סטיבן לוין
 • ד"ר איריס לביא
 • ד"ר עמית באומל
 • ד"ר גלי דר
 • ד"ר כרמית נעה שפיגלמן
 • ד"ר מיכל כפרי
 • פרופ' איסי (ישראל) דורון
 • פרופ' אירית ויסמן פוגל
 • ד"ר דקלה סגל-כרפס
 • ד"ר עינת קודש
 • פרופ' בנד וינטרשטיין טובה
 • ד"ר מיכל אלבוים-גביזון
 • פרופ' רחל יפעת, סגנית יו"ר הוועדה
 • ד"ר עינת גל
 • ד"ר ברכה ניר
 • ד"ר שרון זלוטניק
 • פרופ' יוסי אטיאס
 • ד"ר רחל קיצוני
 • ד"ר חנין קרוואני
 • פרופ' שרה רוזנבלום
 • ד"ר חגית פרידמן
 • ד"ר עינת לביא
 • פרופ' מיכל גרנות
 • ד"ר אורנה בלומן
 • ד"ר מעיין אגמון
 • ד"ר אריק חשין
 • פרופ' הדס גולדבלט
 • ד"ר שרון רבינוביץ שנקר

וועדת האתיקה המוסדית לניסויים בבני אדם

 • ד"ר מאיה פלד רז - יו"ר

חברות בוועדות אוניברסיטאיות

חבר בסנט בתוקף תפקידו

 • פרופ' איסי דורון, תשע"ז –תשפ"ב

חברים נבחרים בסנאט

 • פרופ' אורנה בראון אפל, תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג
 • פרופ' אפרת דגן, תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב
 • פרופ' איסי דורון, תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב
 • פרופ' מירי כהן, תשע"ח - תשפ"ב
 • פרופ' גיל לוריא, תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג
 • ד"ר ברכה ניר , תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב
 • ד"ר מעיין אגמון תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד
 • ד"ר אריק חשין תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד
 • ד"ר עינב סרולוביץ תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד
 • פרופ' דנה יגיל תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד
 • פרופ' תמר שוחט, תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד.

נציגי הסנט בחבר הנאמנים

 • ד"ר מעין אגמון, תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג
 • פרופ' אפרת דגן, תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג
 • פרופ' גיל לוריא, תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג
 • ד"ר אריק חשין,  תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד
 • עינב סרולוביץ, תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד

נציג הסנט בוועד המנהל

חבר בוועדה המתמדת מתוקף תפקידו

 • פרופ' איסי דורון, תשע"ז –תשפ"ב

נציגי הוועדה המתמדת

 • פרופ' אורנה בראון אפל, תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג
 • פרופ' מירי כהן תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד

ועדת מינויים והעלאות

ועדת מינויים והעלאות למסלול חוקרים

 • פרופ' אורנה בראון אפל
 • פרופ' גיא אנוש תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד
 • פרופ' מיכל גרנות תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד

ועדת מינויים לעמיתי מחקר וחוקרים נלווים

 • פרופ' אורנה בראון אפל , תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב

ועדת חוקה

 • פרופ' איסי דורון, תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב
 • ד"ר ברכה ניר , תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ד

ועדת ספריה

הועדה ללימודי המשך ולימודי חוץ

 • פרופ' גיל לוריא, תשפ"א תשפ"ב, תשפ"ג

ועדת הערעורים על החלטות הממונה על משמעת תלמידים

 • פרופ' ענת גסר, תשע"ח – תשפ"ב
 • ד"ר ברכה ניר, תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב

בית דין למשמעת אקדמית

 • פרופ' אירית הרשקובץ, תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב

ועדת ערעורים על משמעת אקדמית,

 • פרופ' גיא אנוש, תשפ"א תשפ"ב, תשפ"ג

מועצת רשות מחקר

 • פרופ' מירי כהן, תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב
 • פרופ' יוסי אטיאס, תשפ"א תשפ"ב, תשפ"ג

ועדת הקבלה הכלל אוניברסיטאית

 • פרופ' דנה יגיל, תשע"ח – תשפ"ב
 • ד"ר מעין אגמון, תשע"ח – תשפ"ב

ועדת תארים להענקת דוקטור לשם כבוד

 • פרופ' אורנה בראון אפל, תשע"ח – תשפ"ב

הועדה לפעילות חברתית של הוועדה המתמדת

 • פרופ' איסי דורון, תשע"ט – תשפ"א
 • ד"ר חני נוימן, תשע"ט – תשפ"א

ועדת מחשב

 • ד"ר אריק חשין, תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג

ועדת ההיגוי לקידום הוגנות מגדרית

 • פרופ' שירה זלבר שגיא