תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

רשימת חברים בוועדות פקולטטיות ואוניברסיטאיות

פורום ראשי-החוגים | ועדת מחקר | חברות בוועדות אוניברסיטאיות | ועדת האתיקה הפקולטטית

ועדת הוראה (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תדון ותמליץ על תכניות-הלימודים ועל סדרי ההוראה במסגרת הפקולטה, בתכניות להקים חוגים ותחומי הוראה חדשים או לבטל חוגים קיימים וכן תדון בהצעות שינויים בחוגים קיימים, על המדיניות של קבלת תלמידים חדשים לחוגי-הפקולטה, בכפיפות להחלטות הסנאט.

 • יו"ר פרופ' ישראל איסי דורון
 • מרכזת הוועדה: גב' רחלי בליפנטה אפוטה
 • ד"ר אלכס אלטשולר
 • ד"ר אלכסנדרה סעד
 • ד"ר אסנת עטון עיני
 • ד"ר ברכה ניר
 • גב' קמר גרייס
 • פרופ' עמית באומל
 • פרופ' ענת גסר אדלסבורג
 • גב' פנינית טל
 • ד"ר רוני אלרן ברק
 • פרופ' רועי טרייסטר
 • ד"ר שוש קיסרי 

ועדת מחקר (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תעסוק בנושאים המקצועיים והתקציביים הקשורים בקידום המחקר של חברי סגל צעירים, במסגרת אפשרויות התקציב בפקולטה.

 • פרופ' אפרת שדמי – סגן דיקן לענייני מחקר – יו"ר
 • פרופ' דנה צור ביתן
 • ד"ר מיכל בת אור
 • פרופ' השאם אבו ריא
 • פרופ' יורי גדרון
 • פרופ' אבי אביטל
 • פרופ' גלית ויינשטיין
 • פרופ' דקלה סגל כרפס
 • ד"ר תמר דגני
 • ד"ר מיכל כפרי
 • פרופ' גיא יצחקוב
 • גב' רחלי בליפנטה אפוטה (מרכזת)

 

פורום ראשי חוגים - (פר"ח) (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תדון ותייעץ לדיקן בכל העניינים הכרוכים בסדרי העבודה של חוגי הפקולטה.

 • פרופ' עינת גל, החוג לריפוי בעיסוק
 • פרופ' לימור גולדנר, ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות
 • פרופ' דיויד רועה, החוג לבריאות נפש קהילתית
 • פרופ' גלי דר, החוג לפיזיותרפיה
 • פרופ' תמר שוחט, החוג לסיעוד
 • פרופ' שירה זלבר-שגיא, ביה"ס לבריאות הציבור
 • פרופ' ענת פרוינד, ביה"ס לעבודה סוציאלית
 • ד"ר אריק חשין, החוג לשירותי אנוש
 • פרופ' רמה נובוגרודצקי, החוג להפרעות בתקשורת
 • פרופ' דיקלה סגל כרפס, החוג לגרונטולוגיה
 • פרופ' אפרת דגן, החוג למדעי הדימות הרפואי

 

ועדת האתיקה פקולטטית - ועדת המשנה הפקולטטית להערכת מחקרים בבני- אדם – קישור להנחיות

לוועדה הפקולטטית להערכת מחקרים בבני אדםשלוש מטרות:

1. לקדם את החינוך והמודעות למחקר אתי בבני אדם לפי הסטנדרטים המקובלים.

2. לסקור הצעות מחקר המוגשות לה ולשקול אם אלה עומדות בסטנדרטים של מחקר אתי. הועדה רשאית לבקש מידע נוסף ולהציע תיקונים העשויים לשפר את התשתית האתית של המחקר

3. לאשר הצעות מחקר שהועדה מאמינה שהן עומדות בדרישות העדכניות למחקר אתי ולהנפיק אישורים פורמליים.

רשימת חברי ועדת האתיקה

 • ד"ר מאיה פלד-רז, יו"ר הוועדה
 • ד"ר רינת פניגר שאל
 • פרופ' דפנה רגב – סגן
 • ד"ר טל חן רבינוביץ
 • פרופ' שרון שניטמן
 • ד"ר רוני אלרן-ברק
 • פרופ' סטיבן לוין
 • ד"ר מיקה מורן
 • פרופ' עמית באומל
 • ד"ר שירה ברזילאי
 • פרופ' פרלה ורנר
 • פרופ' דקלה סגל-כרפס
 • פרופ' טובה בנד וינטרשטיין
 • פרופ' רחל יפעת
 • פרופ' רמה נובוגרודסקי
 • ד"ר ברכה ניר
 • פרופ' יוסי אטיאס
 • פרופ' מיכל גרנות
 • פרופ' מעיין אגמון
 • פרופ' אנה זיסברג - סגנית
 • פרופ' עינב סרולוביץ - סגנית
 • פרופ' רועי טרייסטר
 • פרופ' דניאל שפרלינג
 • פרופ' גיא אנוש – סגן
 • פרופ' אמנון לזר
 • ד"ר מיכל סופר
 • ד"ר חיה קורן
 • ד"ר נעם תרשיש
 • ד"ר מיכאל וינברג
 • פרופ' גלי דר
 • ד"ר מיכל כפרי
 • פרופ' אירית ויסמן פוגל
 • פרופ' עינת קודש
 • מד"ר יכל אלבוים-גביזון
 • ד"ר טל קרסובסקי
 • פרופ' יוכי לויפר
 • ד"ר אלכסנדרה סעד
 • ד"ר לירון לאמאש
 • פרופ' נעמי שרויאר
 • ד"ר עינת לביא
 • ד"ר אורנה בלומן
 • ד"ר אריק חשין
 • ד"ר שרון רבינוביץ שנקר
 • ד"ר אוהד בן-נון – נציג ציבור

וועדת האתיקה המוסדית לניסויים בבני אדם

 • ד"ר מאיה פלד רז - יו"ר

חברות בוועדות אוניברסיטאיות

חבר בסנט בתוקף תפקידו

 • פרופ' ישראל איסי דורון

חברים נבחרים בסנאט

 • פרופ' אפרת דגן
 • פרופ' ישראל איסי דורון
 • פרופ' גיל לוריא
 • ד"ר ברכה ניר
 • ד"ר אריק חשין 
 • ד"ר עינב סרולוביץ 
 • פרופ' דנה יגיל 
 • פרופ' תמר שוחט
 • פרופ' יובל פלגי
 • פרופ' אירית וייסמן פוגל
 • פרופ' לימור גולדנר
 • פרופ' אפרת דגן

נציגי הסנט בחבר הנאמנים

 • פרופ' מעין אגמון
 • פרופ' אפרת דגן
 • פרופ' גיל לוריא
 • ד"ר אריק חשין
 • ד"ר עינב סרולוביץ

נציג הסנט בוועד המנהל

 • פרופ' לימור גולדנר

נציגי הוועדה המתמדת

 • פרופ' ישראל איסי דורון בתוקף תפקידו

 • פרופ' אורית ויסמן פוגל

ועדת מינויים והעלאות

 • פרופ' גיא אנוש 
 • פרופ' מיכל גרנות 

ועדת מינויים לעמיתי מחקר וחוקרים נלווים

 • פרופ' הישאם אבו ריא

ועדת חוקה

 • פרופ' ישראל איסי דורון
 • ד"ר ברכה ניר 

ועדת ספריה

 • פרופ' גלית ויינשטיין, תשפ"ד

הועדה ללימודי המשך ולימודי חוץ

 • פרופ' גיל לוריא

ועדת הערעורים על החלטות הממונה על משמעת תלמידים

 • פרופ' ענת גסר
 • ד"ר ברכה ניר

בית דין למשמעת אקדמית

 • פרופ' אנה זיסברג

ועדת ערעורים על משמעת אקדמית,

 • פרופ' גיא אנוש

מועצת רשות מחקר

 • פרופ' יורי גדרון

ועדת הקבלה הכלל אוניברסיטאית

 • פרופ' דנה יגיל
 • ד"ר מעין אגמון

הועדה לפעילות חברתית של הוועדה המתמדת

 • פרופ' ישראל איסי דורון
 • פרופ' בתיה אנגל נגר
 • ד"ר מיקי ויינברג

ועדת מחשב

 • פרופ' קרן בנאי

ועדת ההיגוי לקידום הוגנות מגדרית

 • פרופ' שירה זלבר שגיא