תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מרכזי מחקר ומעבדות

המעבדה לחידושים וטכנולוגיות בשיקום

המעבדה לחקר הכאב

מעבדה אודיו-נאורו

המעבדה לחקר כאב כרוני

המעבדה לחקר תפקוד אנושי מורכב והשתתפות

המעבדה לחקר רגשות בארגונים

מעבדות החוג לפיזיותרפיה (בתחזוקה)

המעבדה למוסיקה והתפתחות חברתית

המעבדה לקוגניציה שמיעתית

המעבדה לחקר רב-לשוניות

המעבדה לתקשורת בריאות וסיכונים

המרכז הבינתחומי לחקר העוני והדרה חברתית

המרכז להכשרה ולחקר שירותים ומדיניות בתחום בריאות הנפש

המרכז לחקר ולימוד הזיקנה

המרכז לחקר ולימוד המשפחה

מרכז המחקר להערכת תוכניות התערבות לקידום הבריאות

המרכז למחקר שיקום

המרכז למחקר בסיעוד ע"ש שריל ספנסר

מרכז מחקר לטיפול באומנות ע"ש אמילי סגול

שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני

 המעבדה למוסיקה, קול ומדעי הבריאות

 

קבוצות מחקר

השותפות הבינלאומית לחקר חלימה בהקיץ חריגה

התפקיד של עיבוד רגשי בטיפול באמנות עבור חולות סרטן בטיפול תומך: מחקר מנגנוני 

 

SONA- מערכת השתתפות במחקרים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות