תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים מא תשפד

תכנית תואר שני כללית בסיעוד-שנה א תשפ"ד

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

קורס חובה:

מערכות בריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

ד"ר אורלי טונקיך

290.4004 (למחצית המחזור. המחצית השנייה תלמד בשנה ב')

או קורס בחירה:

ציפיות מייצרות מציאות: פרספקטיבה קלינית על בריאות וחולי, טיפול והחלמה

290.4081

פרופ' רועי טרייסטר

10-12

בחירה:

חוסן היבטים משפחתיים של בריאות וחולי הילד  290.4071

ד"ר נדיה גולפנשטיין

או

משפט ורשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג 290.4060

 או

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים –ד"ר חדווה אייל

290.4080

קורס חובה:

כתיבה מדעית

1.       ד"ר יעל דישון

2.       פרופ' יורי גדרון

3.       פרופ' אפרת שדמי

290.4020

12-14

בחירה:

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי

פרופ' מעיין אגמון

290.4042

 או

רוחניות ומחשבת הסיעוד  -ד"ר שרה שחף

290.4058

בחירה:

תיאוריות ויישומן במערך המחקר בסיעוד

פרופ' אפרת שדמי+פרופ' אנה זיסברג

290.4049 (מומלץ למסלול תזה)

או

פסיכו-נוירו-אימונולוגיה: המדע שבין גוף לנפש- פרופ' יורם גדרון

290.4082

או

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' אפרת דגן

290.4069

או

מפגש גורלי: בין מקצועי ואישי-חוסן אחים ואחיות

ד"ר גילי פלג

290.4040

14-16

בחירה:

שימוש בכלים ביואינפורמטיים למדעי הרפואה והסיעוד-

 ד"ר ירון דקל 290.4084

או

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות פרופ' אפרת שדמי

290.4024

קורסי חובה:

פרקטיקום 1 (למסלול ללא תזה)

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

290.4033

או

סדנת תזה (למסלול עם תזה)

ד"ר נדיה גולפנשטיין

290.4011

16-18

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום 

290.4050

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

מתוקשבים

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורס בחירה מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות- לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול290.4075

קורס בחירה מתוקשב:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077 ד"ר מאיה פלד רז

  קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2.  EBP-התערבויות מבוססות ראיות-התערבויות מבוססות ראיות- פרופ' אפרת שדמי

290.4007

3.   שיטות מחקר כמותניות – פרופ' תמר שוחט 290.4002

תכנית התמחות בניהול סימפטומים בסיעוד-שנה א תשפ"ד

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

ד"ר אורלי טונקיך

290.4004

למחצית המחזור. המחצית השנייה תלמד בשנה ב'

10-12

חובה:

טיפול תומך וניהול סימפטומים: מתיאוריה לפרקטיקה א

פרופ' אפרת דגן

290.4067

קורס חובה:

כתיבה מדעית:

1. ד"ר יעל דישון

2. פרופ' יורי גדרון

3. פרופ' אפרת שדמי

290.4020

12-14

בחירה:

סוגיות בחקר הכאב-תופעת פלצבו

פרופ' מיכל גרנות

290.4029

חובה:

טיפול תומך וניהול סימפטומים: מתאוריה לפרקטיקה ב'

פרופ' דורית פוד

290.4068

14-16

בחירה:

מגמות וסוגיות במחקר של תסמונות גריאטריות

פרופ' אנה זיסברג

290.4041

או

היבטים אישיים בטיפול -פרופ' מיכל גרנות

290.4076

קורס חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 1

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

 290.4033

או

קורס חובה למסלול עם תזה:

סדנת תזה

ד"ר נדיה גולפנשטיין

290.4011

  16-18

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

 

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2.EBP –התערבויות מבוססות ראיות –התערבויות מבוססות ראיות

פרופ' אפרת שדמי 290.4007

3.שיטות מחקר כמותניות –פרופ' תמר שוחט 290.4002

תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה א תשפ"ד

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.405

חובה:

שיטות מחקר איכותניות - ד"ר אורלי טונקיך

290.4004

למחצית המחזור. המחצית השנייה תלמד בשנה ב'

10-12

בחירה:

משפט ורשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

חוסן היבטים משפחתיים של בריאות וחולי הילד –ד"ר נדיה גולפנשטיין

290.4071

קורס חובה:

כתיבה מדעית:

1. ד"ר יעל דישון

2. פרופ' יורי גדרון

3. פרופ' אפרת שדמי

290.4020

12-14

חובה: (12-16)

תיאוריות החוסן הארגוני

פרופ' דרך זהבי

290.4065

חובה:

מנהיגות וניהול בארגוני הבריאות

ד"ר אסתי בהט 290.4066

14-16

קורס חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 1

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

 290.4033

או

קורס חובה למסלול עם תזה:

סדנת תזה

ד"ר נדיה גולפנשטיין

290.4011

  16-18

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- התערבויות מבוססות ראיות -

פרופ' אפרת שדמי

290.4007

3. שיטות מחקר כמותניות – פרופ' תמר שוחט 290.4002

תכנית התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות -שנה א תשפ"ד

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

סמסטר קיץ

8-10

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

ד"ר אורלי טונקיך

290.4004

למחצית המחזור. המחצית השנייה תלמד בשנה ב'

חובה:

בריאות דיגיטלית -טכנולוגיה בשירות הרפואה

320.4114

המועדים יפורסמו סמוך לפתיחת סמסטר קיץ

10-12

בחירה:

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים

ד"ר חדווה אייל

290.4080

קורס חובה:

כתיבה מדעית:

1. ד"ר יעל דישון

2. פרופ' יורי גדרון

3. פרופ' אפרת שדמי

290.4020

 

12-14

חובה:

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי

פרופ' מעיין אגמון

290.4042

בחירה:

פסיכו-נוירו-אימונולוגיה: המדע שבין גוף לנפש- פרופ' יורם גדרון

290.4082

או

מפגש גורלי: בין מקצועי ואישי-חוסן אחים ואחיות

ד"ר גילי פלג

290.4040

 

14-16

בחירה:

שימוש בכלים ביואינפורמטיים למדעי הרפואה והסיעוד-

 ד"ר ירון דקל 290.4084

קורס חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 1

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

 290.4033

או

קורס חובה למסלול עם תזה:

סדנת תזה

ד"ר נדיה גולפנשטיין

290.4011

 

 16-18

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

מתוקשבים

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

2. אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול (MOOC)

290.4075

קורס בחירה מתוקשב:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- התערבויות מבוססות ראיות- התערבויות מבוססות ראיות

פרופ' אפרת שדמי

290.4007

3. שיטות מחקר כמותניות – פרופ' תמר שוחט

290.4002

 

 

תואר שני בסיעוד-תכנית רגילה–שנה ב חיפה תשפ"ד

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

290.4038

חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

290.4039

10-12

בחירה:

משפט ורשלנות רפואית - פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

חוסן היבטים משפחתיים של בריאות וחולי הילד  –ד"ר נדיה גולפנשטיין

290.4071

או

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים - ד"ר חדווה אייל

290.4080

קורסי בחירה:

סוגיות בחקר השינה – פרופ' אורנה צ'ישינסקי 290.4083

או

הגורם האנושי במערכות רפואיות

ד"ר ורד ערב 290.4079

או

סוגיות מתקדמות בחקר רב-תרבותיות וחוסן בשירותי בריאות - ד"ר נוסייבה ריאן

290.4085

12-14

בחירה:

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי

פרופ' מעיין אגמון

290.4042

או

רוחניות ומחשבת הסיעוד – ד"ר שרה שחף

290.4058

בחירה:

פסיכו-נוירו-אימונולוגיה: המדע בין גוף לנפש

פרופ' יורי גדרון

290.4082

או

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' אפרת דגן

290.4069

או

מפגש גורלי: בין מקצועי ואישי- חוסן אחים ואחיות – ד"ר גילי פלג 290.4040

14-16

חובה (למי שלא למד בשנה א):

שיטות מחקר איכותניות -ד"ר אורנת טורין

290.4004

או קורסי בחירה:

שימוש בכלים ביואינפורמטיים למדעי הרפואה והסיעודד"ר ירון דקל 290.4084

או

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות -פרופ' אפרת שדמי

290.4024

 
 

1.קורס בחירה מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות- לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול 290.4075

2. קורס בחירה מתוקשב:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077 באחריות ד"ר פלד רז

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול סימפטומים בסיעוד-שנה ב חיפה תשפ"ד

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

290.4038

חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

290.4039

10-12

חובה:

טיפול פליאטיבי

גב' חדווה שיינמן, גב' נועה נוי, גב' רואנדה, פרופ' אפרת דגן

290.4072

 

בחירה:

סוגיות בחקר השינה 

פרופ' אורנה צ'ישינסקי

290.4083

12-14

חובה:

אתיקה ומשפט בטיפול

ד"ר מאיה פלד רז

290.4073

בחירה:

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' אפרת דגן

290.4069

14-16

חובה (למי שלא למדו בשנה א):

שיטת מחקר איכותניותד"ר אורנת טורין

290.4004

או

קורס בחירה:

היבטים אישיים בטיפול

פרופ' מיכל גרנות

290.4076

 
 

קורס בחירה מתוקשב:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077 באחריות ד"ר פלד רז

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה ב חיפה תשפ"ד

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

290.4038

חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

290.4039

10-12

חובה:

פיתוח מדיניות ליצירת ארגונים חסונים

ד"ר עינב סרולוביץ

290.4063 (10-14) 4 שעות

קורס בחירה:

הגורם האנושי במערכות רפואיות –ד"ר ורד ערב

290.4079

או

סוגיות בחקר רב-תרבותיות וחוסן בשירותי בריאות –ד"ר נוסייבה ריאן

290.4085

12-14

קורס בחירה:

מפגש גורלי: בין מקצועי ואישי- חוסן אחים ואחיות – ד"ר גילי פלג

290.4040

14-16

חובה (למי שלא למדו בשנה א):

שיטות מחקר איכותניות

ד"ר אורנת טורין

290.4004

או

קורס בחירה:

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות – פרופ' אפרת שדמי

290.4024

 
 

קורס בחירה מתוקשב:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות -שנה ב חיפה תשפ"ד

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

290.4038

חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר יוספה בירתי
 3. ד"ר יעל דישון בן עטר

290.4039

10-12

בחירה:

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים

ד"ר חדוה אייל

290.4080

קורסי בחירה:

הגורם האנושי במערכות רפואיות –ד"ר ורד ערב

290.4079

או

סוגיות מתקדמות בחקר רב-תרבותיות וחוסן בשירותי בריאות

ד"ר נוסייבה ריאן

290.4085

12-14

בחירה:

רוחניות ומחשבת הסיעוד – ד"ר שרה שחף

290.4058

בחירה:

פסיכו-נוירו-אימונולוגיה: המדע בין גוף לנפש

פרופ' יורי גדרון

290.4082

או

מפגש גורלי: בין מקצועי ואישי-חוסן אחים ואחיות

ד"ר גילי פלג

290.4040

14-16

חובה (למי שלא למדו בשנה א):

שיטות מחקר איכותניות -ד"ר אורנת טורין

290.4004

או

קורס בחירה:

שימוש בכלים ביואינפורמטיים למדעי הרפואה והסיעודד"ר ירון דקל 290.4084

 

מתוקשב

קורס בחירה מתוקשב:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077 באחריות ד"ר פלד רז