תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות שנה"ל תשע"ה תואר שני

סמסטר א'- יום ד'

   שנה א'

       שנה ב'

קורסי בחירה לשנים א'+ב'

שעות

קורסי חובה

קורסי חובה

8-10

כתיבה אקדמית- פרופ' פוד 290.4020

אחיות מובילות שינוי-יחידה2 פיתוח פרויקט פרקטיקום- ד"ר קסטל למסלול ב' בלבד 290.4038

10-12

3 קורסים לבחירה

סוגיות בייעוץ גנטי-ד"ר דגן סמינר 290.4017

או

סוגיות בחקר הכאב-  פרופ' פוד 290.4018

או

שינויים בבריאות האישה במעגל החיים -פרופ' גרנות- 290.4046

12-14

ש"מ איכותניותד"ר גולדבלט 290.4004

סטטיסטיקה ב' –ד"ר אור-חן 290.4003

14-16

2 קורסים לבחירה

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי- ד"ר אגמון - סמינר .290.4042

או

סוגיות מחקריות בתחלואה כרונית וגרונטולוגיה -פרופ' זיסברג וד"ר שדמי 290.4048

16-18

2 קורסים לבחירה

מפגש גורלי?אחים ואחיות-בין המקצועי לאישי - ד"ר גולדבלט סמינר 290.4040

או

סוגיות מתקדמות בניהול איכות הטיפול- פרופ' דרך זהבי 290.4021 סמינר

18-20

צדק חברתי (4 שש"ס)- קורס משותף לחוגים: סיעוד, משפטים ועבודה סוציאלית. הקורס יכלול 4 מפגשים בסמסטר א' בין השעות 18-20 וכן שבוע לימודים מרוכז יחד עם סטודנטים מארה"ב בין התאריכים 4.1.2015-9.1.2015 (א—ו') 288.4916

מהחוג לסיעוד מרצה פרופ' זלוטניק. הקורס יתקיים בשפה האנגלית. פרטים נוספים ומלאים ניתן למצוא בחוברת הקורסים.

 

 

מסלול  א'

מסלול ב'

קורסי חובה

14+4=18 שש"ס

14+6=20 שש"ס

קורסי בחירה

12 שש"ס

16 שש"ס

סה"כ שש"ס לתואר

30 שש"ס (מתוכם 2 סמינרים)

36 שש"ס (מתוכם 3 סמינרים). במסלול זה חובה לקחת 18 שש"ס לפחות בשנה א'.

 

סמסטר ב'-יום ד'

 

שנה א'

שנה ב'

קורסי בחירה לשנים א'+ב'

שעות

קורסי חובה

קורסי חובה

8-10

סטטיסטיקה א'*  - ד"ר זסלבסקי 290.4013

אחיות מובילות שינוי-יחידה3 ביצוע והערכה-פרקטיקום - ד"ר קסטל   290.4039 

חובה למסלול ב' ( 2 שש"ס)

10-12

אחיות מובילות שינוי-חידה 1 הובלת שינוי- פרקטיקום -פרופ' דרך זהבי 290.4033

חובה למסלול ב'

שאלה נכונה-שיטות סקר במדעי הבריאות-ד"ר קסטל 290.4031

או

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי-

290.4049 ד"ר שדמי, פרופ' זיסברג וד"ר שחף

12-14

סמינר תזה-קהילה לומדת*-פרופ' כרמלי 290.4011

חובה למסלול א'

מערכות בריאות מתקדמות - גב' סממה 290.4008

14-16

שיטות מחקר- פרופ' זלוטניק 290.4002

בחירה: רפואה סיפורית-

ד"ר אברהמי

290.4026

או

רפואת נשים ופוריות הזוג- ד"ר לייטמן 

290.4014    

16-18

תרגיל בשיטות מחקר 290.4045 (0 שש"ס)

לסירוגין פעם בשבועיים

סביב מיטת החולה-גורמי הנדסת אנוש - פרופ' דונחין 290.4025 מתוקשב** (יתקיים שיעור פרונטלי אחד, מועד יפורסם בהמשך)

18-20

 290.4007 EBP- התערבויות מבוססות ראיות** –  קורס מתוקשב  

ד"ר שדמי+פרופ' דרך זהבי* בשנת הלימודים תשע"ו, בסמסטר א' יינתנו קורסי ההמשך.

**  קורס מתוקשב - לא נלמד באופן פרונטאלי, אין להתייחס לשעות ולימים המופיעים במחשב.

 

 

שנה א'

שנה ב'

קורסי בחירה לשנים א'+ב'

שעות

קורסי חובה

קורסי חובה

8-10

סטטיסטיקה א'*  ד"ר זסלבסקי 290.4013

אחיות מובילות שינוי-יחידה3 ביצוע והערכה-פרקטיקום - ד"ר קסטל    290.4039 

חובה למסלול ב' ( 2 שש"ס)

10-12

אחיות מובילות שינוי-חידה 1 הובלת שינוי- פרקטיקום -פרופ' דרך זהבי 290.4033

חובה למסלול ב'

שאלה נכונה-שיטות סקר במדעי הבריאות-ד"ר קסטל 290.4031

או

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי-

290.4049 ד"ר שדמי ופרופ' זיסברג

12-14

סמינר תזה-קהילה לומדת*-פרופ' כרמלי  290.4011

חובה למסלול א'

פרסום"peer-reviewed"   בכתב עת מקצועי- פרופ' זלוטניק290.4027

הקורס יתקיים בשפה האנגלית

14-16

שיטות מחקר-  פרופ' זלוטניק 290.4002

רפואה סיפורית- ד"ר אברהמי בחירה .4026
או

רפואת נשים ופוריות הזוג -ד"ר לייטמן 290.4014

16-18

מערכות בריאות מתקדמות**-גב' סממה 290.4008

18-20

תרגיל בשיטות מחקר  290.4045 (0 שש"ס)

לסירוגין פעם בשבועיים

290.4007 EBP- התערבויות מבוססות ראיות*** – קורס מתוקשב  

ד"ר שדמי+פרופ' דרך זהבי