תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים תשע"ט בא

שנה"ל תשע"ט– שנה א

 

 

סמסטר א

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

יסודות הסיעוד (8-12)

1. ד"ר שרה שחף

2. גב' נוסייבה ריאן

3. גב' ענבל פרן פרח

4. פרופ' אנה זיסברג

------------------

5. פרופ' אפרת שדמי

290.1021

ביולוגיה של התא

ד"ר איל זכריה

290.1016

אנטומיה

1. ד"ר יחיאל בן-עמי

2. ד"ר מעין אגמון    

290.1053

קורס חצי מתוקשב

אנטומיה

1. ד"ר יחיאל בן-עמי

2. ד"ר מעין אגמון

מתוקשב

290.1053

 

 

10-12

 

מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית

10-14

איגום

ד"ר הדס אוקון זינגר +ד"ר אפרי בר נדב

290.1007

 

12-14

12-15

כתיבה מדעית-הנגשה

  290.1038 קבוצה 5

ד"ר פרלמן נאור

כימיה

(12-15)

1. ד"ר דויד מרים

2. ד"ר רועי טרייסטר

290.1052

כתיבה מדעית

1 . ד"ר סיגל פרלמן נאור (הנגשה)

2 . ד"ר עינב סרולוביץ

3. ד"ר אנה הלס

4. ד"ר גל הדרי

290.1038

 

14-16

מבוא לסוציולוגיה

290.1055 איגום

פרופ' אריה רטנר-

מתוקשב

15-17

תרגיל -כימיה

1. ד"ר קרן ויידנפלד

2. ד"ר אנה הלס

פעם בשבועיים

290.1052

מיומנויות מחשב- מר דני קרפ

290.1047

מתוקשב

   

 

 

תשע"ט– שנה א

סמסטר ב

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

גנטיקה

פרופ' אפרת דגן

290.1025

מיקרוביולוגיה

ד"ר איל זכריה

290.1004

אנטומיה

ד"ר יחיאל בן עמי

  290.1056 קבוצה 1

(חצי כיתה)

+

2 שעות מתוקשב

אנטומיה

ד"ר יחיאל בן עמי

290.1056 קבוצה 2

(חצי כיתה)

+

2 שעות מתוקשב

 

10-12

אימונולוגיה

ד"ר רונית היינריך

290.1035

   

12-14

כתיבה אקדמית-

הנגשה תמכין

12-14

ד"ר סיגל נאור פרלמן

290.1039ב01

(לקראת סוף סמסטרסיור במעבדות לכימיה בבתי החולים רמב"ם וכרמל)

ביוכימיה

(12-15)

1. ד"ר דויד מרים

2. ד"ר רועי טרייסטר

290.1054

פיזיולוגיה

12-14

 ד"ר מעיין אגמון

290.1057

עקרונות בסיעוד קליני א'

 ד"ר נדיה גולפנשטיין

290.1046

 

14-16

כתיבה אקדמית-

הנגשה תמכין

14-16

ד"ר סיגל נאור פרלמן

290.1039ב02

מבוא למיומנויות בין אישיות

(14-16)

ד"ר אנואר חטיב

290.1013

יסודות הסיעוד

(14-16)

1. ד"ר שרה שחף

2. גב' נוסייבה ריאן

3.פרופ' אפרת שדמי

4. פרופ' אנה זיסברג

290.1024

 

16-18

 

תרגיל –ביוכימיה

1. ד"ר קרן ויידנפלד

290.1054ב01

2. ד"ר אנה הלס

290.1054ב02

פעם בשבועיים

   

 

 

 

 

תשע"ט – שנה ב

סמסטר א  (24 נ"ז)

שעות

 

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

 

פרמקולוגיה

(8-12)

1. ד"ר לילא נאסר

2. ד"ר עולא סאדר-מזבר

290.2004

     

10-12

מיומנויות בין אישיות:

הקשר במפגש הטיפולי

 

1. פרופ' אפרת דגן

2. פרופ' מיכל גרנות

3. גב' מיכל שפילר שפירא

4. ד"ר ג'ודת עיד 1447

5. גב' מירי פלג 1447

290.2036

בריאות וחולי המבוגר 1- שמרני

 (10-16)

ד"ר אורית כהן קסטל

290.2048- מתוקשב

 

 

12-14

אפידמיולוגיה

ד"ר דורית רייספלד

290.2012

בריאות וחולי המבוגר 1- כירורגי

(12-18)

12-14

מר עסאם קדרי-נתוחי לב

14:30-16:00-

 ד"ר עותי רודריך

אורטופדיה-פעם בשבועיים,

16:00-18:00

ד"ר שהאב מייסם-כירורגיה כללית- כל שבוע

290.2049

   

14-16

   

פתולוגיה- מתוקשב

ד"ר חגית גולדנשטיין

290.2001

מבוא לסיעוד קליני ב'

1. פרופ' אנה זיסברג

2. גב' מיכל הרשלר

290.2038- מתוקשב

16-18

כלכלת בריאות

מר שרון זיו

290.3030

יישומי מחשב *

מר דני קרפ

290.2097 מתוקשב

*מיועד למי שלא עברו את בחינת הפטור בשנה א

 

 

תשע"ט– שנה ב

סמסטר ב (25 נ"ז)

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

פרמקולוגיה

2 נ"ז

1. ד"ר לילא נסאר-

2. ד"ר עולא סאדר מזבר-

290.2041

 

לימודים קליניים:

התערבות במצבים קליניים באשפוז ובקהילה

290.2075

בריאות וחולי – הילד והמתבגר

מרצים:

8:30-11:00 ד"ר יוסי רימר

11:30-13:00 גב' נטלי ציון

גב' דפנה זונטג (מתוקשב)

290.2051

סטטיסטיקה

14:00-16:00

ד"ר רועי טרייסטר

290.1040

 

____________________________________________

נוירולוגיה

16:00-18:00

ד"ר נעם בוסק

290.2044

 

שיטות מחקר-מתוקשב

פרופ' תמר שוחט

290.1027

גרונטולוגיה-גריאטריה וגרונטולוגיה- מתוקשב

פרופ'  אנה זיסברג

290.2052

 

מיומנויות בין אישיות:

1. פרופ' אפרת דגן

2.  גב' נאווה זואץ

3   גב' מיכל שפילר שפירא

4. ד"ר ג'ודת עיד 1447

5. גב' מירי פלג 1447

290.2101

 

12-14

היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית

1 ד"ר הילה הופשטטר

2 ד"ר שרית רשקוביץ

3 ד"ר עינב סרולוביץ

290.2039

14-16

חשיבה קלינית

1 גב' דלית וילהלם

2 ד"ר נדיה גולפנשטיין

3 גב' נאוה זוארץ

4 גב' מיכל הרשלר

290.2110

16-18

תזונה  קלינית-

ד"ר גלית גולדזק

290.2046

 

 

 

 

 

תשע"ט– שנה ג

סמסטר א' 

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

בריאות וחולי- האישה

פרופ' איתן פאר

גב' אפרת שכטר

290.3012

 

בריאות וחולי- הנפש

גב' נוגה ויזל שקד

גב' איילת (איה) ארבל

290.3011

חשיבה קלינית

1. גב' דלית וילהלם

2. גב' ויקי צ'רניאק

3. גב' מלי בן אדיבה

4. ד"ר שרה שחף

5. גב' ענבל פרן- פרח

290.3080

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

290.3050

 

10-12

מיומנויות בין אישיות: התערבות במצבי משבר ואובדן

1. גב' קרול רביד  

3. ד"ר ג'ודת עיד  

4. גב' מירי פלג  

6. ד"ר גילי פלג

7. גב' נאוה זוארץ  

290.3091

 

12-14

תחום ניהול-    12-16

1. הנגשה תרבותית במערכת הבריאות - גב' ריאן נוסייבה- 290.3069

2. איכות ומדידת תהליכים –ד"ר עינב סרולוביץ  290.3066

3. תרבות ארגונית- ד"ר גלית ברנשטוק, 290.3059

 

14-16

 

16-18

מיומנויות בין אישיות: התערבות במצבי משבר ואובדן

2 קבוצות מתוך ה 7:

290.3091 קבוצה 2: פרופ' מיכל גרנות

290.3091 קבוצה 5: גב' רחל כרמי

מבוא לניהול הטיפול- 16-18

פרופ' אפרת שדמי- חלק מתוקשב

290.3055

 

 

 

 תשע"ט – שנה ג

סמסטר ב'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

בריאות וחולי- המבוגר II: שמרני

8:30-14:00

290.3013

ד"ר חטיב אחמד

 

 

14-18

בריאות וחולי- המבוגר II: כירורגי

290.3014

חוק ואתיקה

ד"ר נדיה גולפנשטיין-

290.3155

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

290.3150

10-12

מיומנויות בין אישיות: סגנונות התערבות

1. גב' קרול רביד

2. טרם נקבע

3. ד"ר ג'ודת עיד

4. גב' מירי פלג 

5. גב' רחל כרמי- יום א

6. ד"ר גילי פלג

7. גב' נאוה זוארץ

290.3132

12-14

חשיבה קלינית 12-14

1. גב' דלית וילהלם

2. גב' ויקי צ'רניאק

3. גב' מלי בן אדיבה

4. גב' איה שפאץ

5. גב' ענבל פרן פרח

290.3121

14-16

יסודות בקידום הבריאות

ד"ר זהבה מוקד

290.3105

16-18

 

 

תשע"ט– שנה ד

סמסטר א'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

SPSS

290.3570

קב' א1+א2

גב' שיר מינסטר

(08-17)

סוגיות בבריאות וחולי -

א01290.3505:

פרופ' דורית פוד- כאב- הסימפטום והמחלה

גב' חן ברקוביץ - רפואה דחופה וטראומה

גב' ורד הכהן - שיקום

 

290.3505א02

ד"ר גילי פלג – בשורה מרה

גב' יעל ארנוב – פוסט טראומה

גב' חן ברקוביץ- רפואה דחופה וטראומה

גב' ורד הכהן- שיקום

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים באשפוז או בקהילה

 

290.3476

10-12

קידום בריאות:

1. אנשים במצבי מעבר או בסיכון –גב' ראיפה גבארין 290.3421

2. זקנה פעילה בקהילה- ד"ר מעיין אגמון 290.3425

3. בריאות וסביבה- פרופ' דפנה כרמלי, 290.3537

4 קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם, 290.3551

12-14

SPSS

290.3570

קב' א3+א4

גב' שיר מינסטר

14-16

סמינר מחקר:

1 .היבטים בהערכת הכאב - ד"ר רועי טרייסטר 290.3556

2. אבחון וטיפול בהפרעות שינה - פרופ' תמר שוחט, 290.3487

3.מגדר ובריאות - פרופ' דפנה כרמלי, 290.3502

4. ניהול ומנהיגות בסיעוד - ד"ר ואלרי איסק, 290.3558

16-18

 

פרמקולוגיה קלינית-

2 קבוצות-מר זלאטקין  290.3615

 

 

 

 תשע"ט – שנה ד

סמסטר ב'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

סמינר מחקר:

1. היבטים בהערכת הכאב- ד"ר רועי טרייסטר- 290.3557

2. אבחון וטיפול בהפרעות בשינה- פרופ' תמר שוחט, -290.3511

3.  מגדר ובריאות- פרופ' דפנה כרמלי, 290.3514

4.ניהול ומנהיגות בסיעוד- ד"ר ואלרי איסק, 290.3559

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים-אימון מתקדם

290.3477

 

10-12

קידום בריאות:

1. אנשים במצבי מעבר או בסיכון–גב' ראיפה גבארין -290.3422

2. זקנה פעילה בקהילה- ד"ר מעיין אגמון 290.3246

3. בריאות וסביבה- פרופ' דפנה כרמלי  290.3547

4. קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם290.3551

 

12-14

 מיומנויות בין אישיות- הכנה לעולם העבודה

1. פרופ' אפרת דגן

2. ד"ר שרה שחף

3. גב' דלית וילהלם

4. ד"ר אורית כהן קסטל

5. טרם נקבע

290.3431

14-16

(14-18)ניהול:

1.ניהול הטיפול וריבוי סימפטומים- פרופ' דורית פוד,  290.3072  

2. איכות ומדידת תהליכים –ד"ר עינב סרולוביץ  290.3066

3. בריאות ובטיחות בארגוני בריאות - פרופ' ענת דרך זהבי , 290.3604

4. בריאות הצוות הסיעודי: ניהול קריירה- ד"ר אסתי בהט -290.3463

16-18