תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

רפורמה בתחום בריאות הנפש

אישורו של הקבינט החברתי-כלכלי בממשלה את הרפורמה בבריאות הנפש מיום שלישי ה 1.5.2012 חתם את המהלך של מעבר האחריות על שרותי בריאות הנפש מהממשלה אל קופות החולים. מהלך זה התעכב 17 שנה, מאז נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שלא כלל עד עתה את בריאות הנפש בתוכו בשל מחלוקות בין גופים שונים. אירועים חשובים אלה פותחים פתח משמעותי לקידום הפסיכיאטריה הקהילתית וסוגיות הנוגעות להעלאת חוסנן של קהילות ולהגברת יכולתן לשלב בקרבן אנשים עם הפרעה חמורה. כל אלה יוצרים תנופת פיתוח גדולה עבור החוג לבריאות נפש קהילתית מבחינת מחקר, הכשרת אנשי מקצוע והשפעה על השדה. החוג שמייצג מגוון רחב של התמחויות של אנשי הסגל שבו ושל נתוני הרקע של הסטודנטים שלומדים בו, מתאים במיוחד לענות על הצרכים החדשים שמופיעים בפסיכיאטריה הקהילתית.

מתוך אתר משרד הבריאות 9.4.15:

ב-1.7.2015 תועבר האחריות הביטוחית על שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש.

​מהי הרפורמה בבריאות הנפש ?

הרפורמה בבריאות הנפש מתייחסת לאחריות למימון השירותים ולא לעצם הזכות עצמה לקבל את השירותים. כיום האחריות למימון השירותים היא של משרד הבריאות. החל מיולי 2015 מימון שרותי  בריאות הנפש בישראל יהיה על ידי קופות החולים, בדומה לכל שרות רפואי אחר, כמו רופא משפחה או שירותים נוספים.

גם אחרי הרפורמה ניתן יהיה להמשיך ולקבל שירותי בריאות נפש במרפאות הציבוריות.

מטרת הרפורמה

לרפורמה מטרות רבות והעיקריות הן: שיפור שירותי הבריאות, גוף ונפש כאחד, לתושבי ישראל המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי; ביטול ההבחנה הקיימת היום בין רפואת הגוף ורפואת הנפש והפחתת סטיגמות.

רקע

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נחקק בשנת 1994 וכלל שלושה מהלכים מרכזיים:

  • הסדרת זכותם של תושבי ואזרחי המדינה לקבל שירותי בריאות.
  • הגדרת סל שירותי בריאות.
  • העברת האחריות למרבית שירותי הבריאות לקופות החולים.

בעת חקיקתו נותרו שירותי בריאות הנפש, הגריאטריה והרפואה המונעת מחוץ לסל השירותים שבאחריות קופות החולים. 

בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש, יוכפל התקציב המיועד לטיפול נפשי בקהילה ובתוך כך יוכפל מספר מקבלי הסיוע דרך המרפאות בקהילה. זאת למען שיפור השירות והאיכות בטיפול.

כיצד לאפשר את המשך הטיפול לאחר הרפורמה ?

במועד העברת האחריות הביטוחית (1.7.2015) יימשך הטיפול גם במרפאות הציבוריות, אך הדבר יהיה תלוי באישור ובמימון קופות החולים (טופס 17)

פרטי המטופל ותקציר המידע הרפואי אודותיו יועברו לקראת הרפורמה לקופת החולים וזאת כדי לוודא את הרצף הטיפולי. המידע יישמר על ידי קופת החולים כפי שנשמר כל מידע רפואי אחר בקופה ויגיע רק לעיון הגורמים המוסמכים לעיין בו בלבד. העברת המידע לקופות ושמירתו נועדו לאפשר את הטיפול והמימון של הטיפול בדומה לכל מצב אחר בו קופת חולים אחראית למתן טיפול למבוטח. 

בכך יסתיים המהלך המשלים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כאשר כל הטיפול הגופני והנפשי ינתן בכפיפה אחת על ידי קופת החולים המבטחת.

ניתן לקבל פרטים נוספים במזכירות קופות החולים, אצל המטפל האישי, במרפאות בריאות הנפש באזור המגורים, וכן אצל רופא המשפחה בקופה.