תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

הכשרה מעשית בתחום השיקום בבריאות הנפש

מטרתה של ההכשרה המעשית להרחיב, להעמיק ולהעשיר את יכולתם של הסטודנטים להיות אנשי מקצוע מכווני שיקום והחלמה ולאפשר יצירת אינטגרציה בין החומר התיאורטי והמחקרי הנלמד באקדמיה לבין הפרקטיקה בשטח. ההכשרה המעשית מבוצעת במסגרות שיקום מגוונות שנבחרו בקפידה ברחבי הארץ.

הכשרה במסגרת קורס "מיומנויות בניית קשר ותקשורת"

במהלך שנת הלימודים הראשונה, כחלק מקורס מיומנויות קשר ותקשורת, מלווים הסטודנטים במהלך סמסטר ב', מתמודד באחת ממסגרות השיקום, בהיקף של שעתיים שבועיות, יחד עם הדרכה קבוצתית הניתנת במהלך השיעור באוניברסיטה.

הכשרה במסגרת סמינריון "קידום יוזמות בבריאות הנפש במגזר הערבית"

קידום יוזמות בבריאות הנפש במגזר הערבי - סמינריון המתקיים בשפה הערבית וחוקר את נושא בריאות הנפש במגזר. הקורס מחייב את הלומדים בו לקיים התערבות קהילתית בשטח שמטרתה קידום הנושא.

הכשרה במסגרת קורסים יישומיים של התערבויות- ניהול מחלה והחלמה (IMR) , הפחתת סטיגמה עצמית (Nect)

במהלך שנת הלימודים השנייה, ניתן להשתתף בקורסים יישומים של התערבויות עדכניות בנושאים: ניהול מחלה והחלמה, והפחתת סטיגמה והתערבות חברתית קוגניטיבית. הקורסים מחייבים הנחיית קבוצה באחת ממסגרות השיקום והוא מלווה בהדרכה אישית וקבוצתית.

עמידה בתנאי הקורסים והשלמתם מקנה תעודת הסמכה המוכרת על ידי משרד הבריאות. 

"ניהול מחלה והחלמה" (IMR), כהתערבות המבוססת על ראיות בשיקום בבריאות הנפש

קורס זה הינו קורס יישומי שנתי, אשר במהלכו יוכשרו כמנחים בהתערבות ניהול מחלה והחלמה (IMR) .IMR הינה התערבות שיקומית מבוססת ראיות ומקדמת החלמה- המיושמת בשנים האחרונות בארץ ובעולם. מטרותיה המרכזיות הן לעזור לאנשים המתמודדים עם מחלה נפשית להשיג מידע ולפתח מיומנויות המסייעות להם לצמצם את השפעות סימפטומים המחלה על חייהם, וכן  להתקדם בתהליך ההחלמה האישי תוך הצגת וקידום יעדים אישיים משמעותיים עבורם.

הקורס כולל יום הכשרה מרוכז שמתקיים לקראת תחילת שנת הלימודים ויעסוק בהכרות ראשונית עם תכני ההתערבות והמיומנויות להעברתה. הקורס עצמו כולל שיעור של שעתיים במהלך שנת הלימודים ובמקביל החל מהחודש השני ללימודים על המנחים להקים ולהנחות קבוצה עם מנחה שותף מהקורס, במסגרת שיקומית/טיפולית בה לפחות אחד מהם עובד. הפעלת הקבוצה תלווה במפגשי הדרכה שוטיפים שיתקיימו לאורך הקורס שיימשך במהלך כל שנת הלימודים, כולל חופשת הסמסטר (כ-9 חודשים).

הקורס פתוח לתלמידי שנה ב', תינתן עדיפות לסטודנטים אשר יש להם ניסיון של שנה לפחות בעבודה בשיקום או טיפול בבריאות הנפש.

הסטודנטים ידרשו למלא שאלון מועמדות לקורס ולצרף התחייבות ממקום עבודתם (טופס נמצא באתר החוג).

דרישות הקורס הן השתתפות בהכשרה הראשונית ובמפגשי ההדרכה, הנחיית התערבות IMR במהלך כל השנה, הגשת דו"חות שבועיים שוטפים, הצגת הקבוצה בהדרכה (כולל משוב כתוב) הגשת עבודה מסכמת בסיום הקורס.

פירוט המפגשים ושאלון למועמדים יתפרסמו בלוח ההודעות האלקטרוני של החוג.

עמידה בכל דרישות הקורס תקנה תעודת הסמכה ליישום התערבות ה- IMR.

הקורס מקנה 4 שעות אקדמיות.

הגשת מועמדות ורישום לקורס דרך מזכירות החוג. הקורס פתוח לבוגרי החוג (בתשלום).

קורס להכשרה, ‏הדרכה והטמעה ‏של התערבות קבוצתית מקדמת החלמה ‏להפחתת ‏הסטיגמה ‏העצמית (NECT)

קורס זה הינו קורס יישומי, אשר במהלכו יוכשרו מנחים בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית (NECT), שהינה התערבות מקדמת החלמה. במהלך הקורס יילמדו תכנים תיאורטיים העומדים בבסיס ההתערבות. תוך חודשיים מתחילת הקורס יידרשו הסטודנטים להקים ולהנחות קבוצה עם מנחה שותף מהקורס, במסגרת בה אחד מהם עובד. הפעלת הקבוצה תלווה במפגשי הדרכה שוטפים שיתקיימו לאורך כל השנה.

הקורס פתוח לתלמידי שנה ב', אשר יש להם ניסיון של שנה לפחות בעבודה בשיקום בבריאות הנפש. לפחות אחד משני המנחים נדרש להיות איש מקצוע בעל רקע טיפולי (עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה).

הסטודנטים ידרשו למלא שאלון מועמדות לקורס ולצרף התחייבות ממקום עבודתם.

דרישות הקורס הן השתתפות בהכשרות ובמפגשי ההדרכה, הנחיית קבוצת NECT, הגשת דו"חות שבועיים שוטפים, הצגת הקבוצה בהדרכה (כולל משוב כתוב) ומבחן מסכם בסיום הקורס.

דף מידע מפורט ושאלון למועמדים התפרסמו בלוח ההודעות האלקטרוני של החוג.

עמידה בכל דרישות הקורס תקנה תעודת הסמכה ליישום התערבות ה NECT.

הקורס מקנה 4 שעות אקדמיות.

הגשת מועמדות ורישום לקורס הינו דרך מזכירות החוג.

שאלון מועמדות לקורסי IMR/NECT

סילבוס -קורס IMR 

סילבוס- קורס NECT