תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

רשימת המסמכים הנדרשים להליך הקבלה לתואר שלישי

רשימת המסמכים שיש לשלוח למנחה פוטנציאלי/ת:

 • קורות חיים בעברית, הכוללים את שמות קורסי הסמינריון במסגרת המ"א וציוניהם.
 • קורות חיים באנגלית.
 • תזה בגרסה אלקטרונית.
 • מכתב המלצה ממנחה/ת התזה.
 • מכתב המלצה נוסף ממקור אקדמי אחר.
 • גיליונות ציונים של תארי הב"א והמ"א.
 • מכתב (באורך של עד עמוד) שבו בקשת פגישה עם המנחה הפוטנציאלי/ת, הכוללת פירוט התחום המוצע לעבודת הדוקטורט.

לקראת ועדת הדוקטורט, יש לשלוח את המסמכים הבאים למזכירות החוג: 

 • טופס מועמד
 • צילום גיליונות ציונים תואר ראשון ושני וצילום תעודות
  יש לאשרר את המסמכים המקוריים מול מדור ההרשמה לתארים מתקדמים.
 • קורות חיים בעברית ובאנגלית.
 • הסכמת מנחה העומד בקריטריונים.
 • הצהרת כוונות חתומה על ידי מנחה.
 • שני מכתבי המלצה, מאנשי האקדמיה.
  המלצה אחת צריכה להיות ממנחה/ת עבודת הגמר המחקרית (התזה).
 • תקציר נושא המחקר באנגלית (5-10 שורות).
 • תזה בגרסה אלקטורנית.