תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מסלול מחקר מקדים

הליך הגשת מועמדות ללימודים במסלול מחקר מקדים 285350-23-01

 מועמדים פוטנציאלים ייחשבו ככאלו הזכאים לקבל הנחייה לעבודת התזה על ידי חברי סגל החוג לבריאות נפש קהילתית רק אם יתקיימו התנאים המקדימים הבאים:

בעלי תואר "מוסמך", בוגרי החוג לבריאות נפש קהילתית או מאוניברסיטה המוכרת ע"י אוניברסיטת חיפה. באחריות הסטודנטים לאמת זאת (מול מחלקת הרשמה לתארים מתקדמים), גם אם החוג יערוך בשלב מאוחר יותר בדיקה מנהלית דרך רשויות האוניברסיטה.

 • בעלי ציון משוקלל של 92 לפחות בלימודי המ"א.
 • בעלי ציון של 92 לפחות בעבודת סמינר שנכתבה במסגרת לימודי המ"א.
 • בעלי ציון של 90 לפחות בקורס שיטות מחקר שנלמד במסגרת לימודי המ"א.

במידה ודרישות אלו מתקיימות, יכולים המועמדים לפנות למנחה פוטנציאלי/ת בחוג לבריאות נפש קהילתית. הפנייה למנחה פוטנציאלי/ת תיעשה באמצעות הדואר האלקטרוני (כתובות דואר אלקטרוני של מנחים פוטנציאלים נמצאות באתר החוג), בצירוף המסמכים הבאים:

 • קורות חיים בעברית (הכוללים את שמות קורסי הסמינריון במסגרת המ"א וציוניהם)
 • גיליונות ציונים של תארי הב"א והמ"א
 • מכתב (באורך של עד חצי עמוד), הכולל פירוט התחום המוצע לעבודת המחקר.

לאחר קבלת מידע זה, יפנה המנחה הפוטנציאלי את המועמדים למבדק שיתקיים בחוג. המבדק יכלול קריאת 2-3 מאמרים וכתיבת סיכום אינטגרטיבי עם המלצות להמשך מחקר. במידה והמנחה הפוטנציאלי מנחה עבודות תזה באנגלית בלבד, ידרשו המועמדים לכתוב סיכום זה בשפה האנגלית.
יתקיימו 2 מועדים למבדק, בחודשים מרץ ויולי.

בסיום המבדק, יקבלו המועמדים הודעה בדבר האפשרות להמשיך בתהליך ההרשמה.

במידה ויופנו להמשך ההרשמה, יהיה עליהם להעביר את הנתונים הבאים:

 • למח' הרשמה לתארים מתקדמים- גליונות ציונים ותעודות תואר ראשון ושני. ציון של לפחות 92 בלימודי התואר השני.
 • לחוג- 2 מכתבי המלצה אקדמיים, על גבי טפסי החוג כפי שמופיעים באתר החוג. מכתב אחד לפחות ממרצה שלימד בסמינריון.
 • לחוג - קורות חיים.
 • לחוג - מילוי טופס שאלון אישי, כפי שמופיע באתר החוג.

לאחר קבלת כל המסמכים, הקבלה למסלול מחקר מקדים תהיה תלויה בנוסף :

 • מכתב הסכמה של מנחה.
 • הצהרת כוונות *.

הקבלה לתכנית ההשלמות תתקיים רק במועד חורף.

תכנית הלימודים תקבע באופן אינדיבידואלי לכל המועמדים שמתקבלים על פי לימודיהם הקודמים.

* הצהרת כוונות (5-6 עמודים) תכלול:

 1. סקירת ספרות בת 2-3 עמודים של תחום העניין המחקרי
 2. אינטגרציה של הספרות שתאפשר גיבוש מסקנה שתוביל ל-
 3. שאלת מחקר אפשרית
 4. פסקה על חשיבותו המדעית (ואם רלוונטי גם זו הקלינית) של מחקר זה
 5. תיאור חלקי וקצר של מתודולוגיה פוטנציאלית, שניתן יהיה להשתמש בה כדי להעריך אחת משאלות המחקר (מערך המחקר, מדגם, גודל המדגם, רשימת משתנים)
 6. בנוסף לחמשת העמודים, רשימת מקורות בת 15-25 פריטים, כתובה בסגנון ה APA.

  *סיום חובות מסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. לפירוט תהליך הקבלה ללימודי דוקטורט ראו כאן